De indeling en opmaak van een draaitabel ontwerpen

Nadat u een draaitabel hebt gemaakt en de velden hebt toegevoegd die u wilt analyseren, wilt u mogelijk de indeling en opmaak van het rapport aanpassen om de gegevens beter leesbaar te maken en gemakkelijker bepaalde details te vinden. Als u de indeling van een draaitabel wilt wijzigen, kunt u het draaitabelformulier aanpassen, evenals de manier waarop velden, kolommen, rijen, subtotalen, lege cellen en lijnen worden weergegeven. Als u de opmaak van de draaitabel wilt wijzigen, kunt u een vooraf gedefinieerde stijl, een streeppatroon en voorwaardelijke opmaak toepassen.

Belangrijk: Het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint bevat twee tabbladen: Analyseren (in Excel 2013 en latere versies) of Opties (Excel 2010 en Excel 2010) en Ontwerp. De procedures in dit ontwerp vermelden de tabbladen Analyseren en Opties samen, indien van toepassing.

De indelingsweergave van een draaitabel wijzigen

Als u de indeling van een draaitabel of de verschillende velden ervan substantieel wilt wijzigen, kunt u een van drie weergaven gebruiken:

 • In Compacte weergave    worden items uit verschillende rijgebiedvelden in één kolom weergegeven en worden inspringingen gebruikt om onderscheid te maken tussen de items uit verschillende velden. Rijlabels nemen in de compacte weergave minder ruimte in beslag, zodat er meer ruimte overblijft voor numerieke gegevens. De knoppen Uitvouwen en Samenvouwen worden weergegeven, zodat u details in de compacte weergave kunt weergeven of verbergen. De compacte weergave bespaart ruimte en maakt de draaitabel beter leesbaar. Om deze reden wordt deze weergave als de standaardindeling voor draaitabellen gebruikt.

  Draaitabel in de compacte weergave

 • Tabelweergave    bevat één kolom per veld en ruimte voor veldkopteksten.

  Draaitabel in de tabelweergave

 • Overzichtsweergave    is vergelijkbaar met de tabelweergave, maar kan subtotalen boven aan elke groep weergeven, omdat items in de volgende kolom één rij onder het huidige item worden weergegeven.

  Afbeelding van oefening

Een draaitabel wijzigen in compacte weergave, overzichtsweergave of tabelweergave

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerp, klik in de groep Indeling op Rapportindeling en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Compacte weergave om te voorkomen dat gerelateerde gegevens horizontaal van het scherm lopen en om schuiven zo veel mogelijk te beperken.

   In compacte weergave worden velden in één kolom gevat en hebben ze een ingesprongen opmaak om de relatie met de geneste kolom aan te geven.

  • Klik op Overzichtsweergave wanneer u gegevens in de klassieke draaitabelstijl wilt weergeven.

  • Klik op Tabelweergave om alle gegevens in een traditionele tabelindeling weer te geven en cellen gemakkelijk naar een ander werkblad te kopiëren.

   afbeelding van excel-lint

De manier wijzigen waarop itemlabels in een indelingsweergave worden weergegeven

 1. Selecteer een rijveld in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

  U kunt ook dubbelklikken op het rijveld in overzichts- of tabelweergave en doorgaan naar stap 3.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Actief veld op Veldinstellingen.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Veldinstellingen op het tabblad Indeling & afdrukken en voer in de sectie Indeling een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Itemlabels als overzicht weergeven om velditems in overzichtsweergave weer te geven.

  • Als u labels van het volgende veld in dezelfde kolom in compacte weergave wilt weergeven of verbergen, klikt u op Itemlabels als overzicht weergeven en schakelt u vervolgens het selectievakje Labels uit het volgende veld in dezelfde kolom weergeven (compacte vorm) respectievelijk in of uit.

  • Als u velditems in tabelvorm wilt weergeven, klikt u op Itemlabels in tabelvorm weergeven.

De rangschikking van velden in een draaitabel wijzigen

Om de indeling te krijgen die helemaal aan uw wensen voldoet, kunt u velden toevoegen, opnieuw rangschikken en verwijderen met behulp van de lijst met draaitabelvelden.

Controleer of de draaitabel is geselecteerd als u geen lijst met draaitabelvelden ziet. Als u nog steeds geen lijst met draaitabelvelden ziet, klikt u op het tabblad Opties in de groep Weergeven/verbergen op Lijst met velden.

Als de gewenste velden niet in de lijst met draaitabelvelden worden weergegeven, moet u mogelijk de draaitabel vernieuwen om eventuele nieuwe velden, berekende velden, maten, berekende maten of dimensies weer te geven die u sinds de laatste bewerking hebt toegevoegd. Klik op het tabblad Opties in de groep Gegevens op Vernieuwen.

Zie De lijst met velden gebruiken om velden te rangschikken in een draaitabel voor meer informatie over het werken met de lijst met draaitabelvelden.

Velden aan een draaitabel toevoegen

Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

 • Schakel het selectievakje in naast elke veldnaam in het veldgebied. Het veld wordt in een standaardgebied van de indelingssectie geplaatst, maar u kunt de velden desgewenst opnieuw ordenen.

  Standaard worden tekstvelden aan het gebied Rijlabels toegevoegd, numerieke velden aan het gebied Waarden, en OLAP-datum- en tijdhiërarchieën (Online Analytical Processing) aan het gebied Kolomlabels.

 • Klik met de rechtermuisknop op de veldnaam en selecteer de gewenste opdracht: Toevoegen aan rapportfilter, Toevoegen aan kolomlabel, Toevoegen aan rijlabel of Toevoegen aan waarden, om het veld in een bepaald gebied van de indelingssectie te plaatsen.

 • Klik op een veldnaam, houd de muisknop ingedrukt en sleep het veld tussen de veldsectie en een gebied in de indelingssectie.

Velden in een draaitabel kopiëren

In een draaitabel die is gebaseerd op gegevens in een Excel-werkblad of externe gegevens uit een niet-OLAP-brongegevens wilt u hetzelfde veld misschien meerdere keren toevoegen aan het gebied Waarden, zodat u verschillende berekeningen kunt weergeven met behulp van de functie Waarden weergeven als. U kunt zo berekeningen naast elkaar zetten en vergelijken, bijvoorbeeld bruto en netto winstmarges, minimum- en maximumomzet, of klantenaantallen en percentages van het totale aantal klanten. Zie Verschillende berekeningen weergeven in waardevelden van draaitabellen.

 1. Klik op een veldnaam in de veldsectie, houd de muisknop ingedrukt en sleep vervolgens het veld naar het gebied Waarden in de indelingssectie.

 2. Herhaal stap 1 zo vaak als u het veld wilt kopiëren.

 3. Pas in elk gekopieerd veld de samenvattingsfunctie of aangepaste berekening naar wens aan.

  Notities: 

  • Als u twee of meer velden toevoegt aan het waardengebied, ongeacht of dit verschillende exemplaren van hetzelfde veld of verschillende velden zijn, wordt automatisch een veld Waardekolomlabel toegevoegd aan het gebied Waarden. U kunt dit veld gebruiken om de veldposities omhoog en omlaag te verplaatsen binnen het gebied Waarden. U kunt het veld Waardekolomlabel ook verplaatsen naar het gebied Kolomlabels of Rijlabels. U kunt het veld Waardekolomlabel echter niet in het gebied Rapportfilters plaatsen.

  • U kunt een veld slechts één keer aan het gebied Rapportfilter, Rijlabels of Kolomlabels toevoegen, ongeacht of het gaat om een veld met een numeriek of een niet-numeriek gegevenstype. Als u probeert om hetzelfde veld meerdere keren toe te voegen, bijvoorbeeld zowel aan het gebied Rijlabels als aan het gebied Kolomlabels in de indelingssectie, wordt het veld automatisch verwijderd uit het oorspronkelijke gebied en ingevoegd in het nieuwe gebied.

  • U kunt hetzelfde veld ook aan het gebied Waarden toevoegen met een formule (ook wel een berekende kolom genoemd) waarin ditzelfde veld in de formule wordt gebruikt.

  • U kunt hetzelfde veld niet nog een keer toevoegen aan een draaitabel die is gebaseerd op een OLAP-gegevensbron.

Velden in een draaitabel ordenen

U kunt bestaande velden opnieuw ordenen of opnieuw plaatsen door een van de vier gebieden onder aan de indelingssectie te gebruiken:

Draaitabelrapport

Beschrijving

Draaigrafiek

Beschrijving

Waarden    

Hiermee geeft u samenvattende numerieke gegevens weer.

Waarden    

Hiermee geeft u samenvattende numerieke gegevens weer.

Rijlabels   

Hiermee geeft u velden weer als rijen aan de zijkant van het rapport. Een onderliggende rij wordt genest binnen de rij die er onmiddellijk boven ligt.

Asveld (categorieën)   

Hiermee geeft u velden weer als een as in de grafiek.

Kolomlabels   

Hiermee geeft u velden weer als kolommen boven aan het rapport. Een kolom die lager is geplaatst wordt genest binnen de kolom die er onmiddellijk boven ligt.

Legendaveldlabels (reeks)   

Hiermee kunt u velden in de legenda van de grafiek weergeven.

Rapportfilter    

Hiermee kunt u het gehele rapport filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

Rapportfilter    

Hiermee kunt u het gehele rapport filteren op basis van het geselecteerde item in het rapportfilter.

Als u velden opnieuw wilt ordenen, klikt u op de veldnaam in een van de gebieden en selecteert u een van de volgende opdrachten:

Selecteer dit

Als u dit wilt doen

Omhoog   

Het veld één positie omhoog verplaatsen in het gebied.

Omlaag   

Het veld één positie omlaag verplaatsen in het gebied.

Naar het begin   

Het veld naar het begin van het gebied verplaatsen.

Naar het einde   

Het veld naar het einde van het gebied verplaatsen.

Naar rapportfilter verplaatsen   

Het veld naar het rapportfiltergebied verplaatsen.

Naar rijlabels verplaatsen   

Het veld naar het rijlabelgebied verplaatsen.

Naar kolomlabels verplaatsen   

Het veld naar het kolomlabelgebied verplaatsen.

Naar waarden verplaatsen   

Het veld naar het waardengebied verplaatsen.

Waardeveldinstellingen, Veldinstellingen   

Het dialoogvenster Veldinstellingen of Waardeveldinstellingen weergeven. Klik op de knop Help knopafbeelding boven aan het dialoogvenster voor meer informatie over de verschillende instellingen.

U kunt ook op een veldnaam klikken en vervolgens het veld slepen tussen de veld- en indelingssecties en tussen de verschillende gebieden.

Velden uit een draaitabel verwijderen

 1. Klik op de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Wanneer u de lijst met draaitabelvelden wilt weergeven, gaat u (indien nodig) naar het tabblad Analyseren of Opties en klikt u in de groep Weergeven op Lijst met velden.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Als u een veld wilt verwijderen, voert u een van de volgende handelingen uit in de lijst met draaitabelvelden:

  • Schakel in de lijst met draaitabelvelden het selectievakje naast de veldnaam uit.

   Opmerking: Als u een selectievakje in de lijst met velden uitschakelt, worden alle exemplaren van het veld uit het rapport verwijderd.

  • Klik in een indelingsgebied op de veldnaam en vervolgens op Veld verwijderen.

  • Klik op een veldnaam in de indelingssectie, houd de muisknop ingedrukt, en sleep de veldnaam vervolgens buiten de lijst met draaitabelvelden.

De indeling van kolommen, rijen en subtotalen wijzigen

Als u de indeling van een draaitabel verder wilt verfijnen, kunt u wijzigingen aanbrengen in de indeling van kolommen, rijen en subtotalen, zoals subtotalen weergeven boven rijen of kolomkoppen uitschakelen. U kunt ook afzonderlijke items in een rij of kolom anders rangschikken.

Kolom- en rijkopteksten in- of uitschakelen

 1. Klik op de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Als u wilt schakelen tussen het weergeven en verbergen van veldkopteksten, gaat u naar het tabblad Analyseren of Opties en klikt u in de groep Weergeven op Veldkopteksten.

  Afbeelding van Excel-lint

Subtotalen boven of onder de bijbehorende rijen weergeven

 1. Selecteer het rijveld waarvoor u subtotalen wilt weergeven in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

  Tip: In de overzichtsweergave of tabelweergave kunt u ook dubbelklikken op het rijveld en dan doorgaan naar stap 3.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Actief veld op Veldinstellingen.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Veldinstellingen op het tabblad Subtotalen & filters onder Subtotalen op Automatisch of Aangepast.

  Opmerking:  Als Geen is geselecteerd, zijn subtotalen uitgeschakeld.

 4. Ga naar het tabblad Indeling & afdrukken en klik vervolgens in de sectie Indeling op Itemlabels als overzicht weergeven en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u subtotalen wilt weergeven boven de meegerekende rijen, schakelt u het selectievakje Subtotalen boven elke groep weergeven in. Deze optie is standaard ingeschakeld.

  • Als u subtotalen wilt weergeven onder de meegerekende rijen, schakelt u het selectievakje Subtotalen boven elke groep weergeven uit.

De volgorde van rij- of kolomitems wijzigen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Klik in de draaitabel met de rechtermuisknop op het rij- of kolomlabel of het item in een label, wijs Verplaatsen aan en gebruik vervolgens een van de opdrachten in het menu Verplaatsen om het item naar een andere locatie te verplaatsen.

 • Selecteer het rij- of kolomlabelitem dat u wilt verplaatsen en wijs vervolgens de onderrand van de cel aan. Wanneer de aanwijzer in een vierpuntige pijl verandert, sleept u het item naar een nieuwe positie. In de volgende afbeelding ziet u hoe u een rijitem verplaatst door dit te slepen.

  Voorbeeld van het verplaatsen van een item in een draaitabelrapport

Kolombreedten bij vernieuwen aanpassen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Draaitabel op Opties.

  afbeelding van excel-lint

 3. Voer in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Indeling & opmaak onder Opmaak een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de kolommen van de draaitabel automatisch wilt aanpassen aan de grootte van de breedste tekst- of getalwaarde, schakelt u het selectievakje Kolombreedte automatisch aanpassen bij bijwerken in.

  • Als u breedte van de kolommen in de draaitabel wilt behouden, schakelt u het selectievakje Kolombreedte automatisch aanpassen bij bijwerken uit.

Een kolom naar het rijlabelgebied of een rij naar het kolomlabelgebied verplaatsen

Het is misschien nodig om een kolomveld naar het rijlabelgebied of een rijveld naar het kolomlabelgebied te verplaatsen om de draaitabel beter in te delen en leesbaarder te maken. Wanneer u een kolom naar een rij of een rij naar een kolom verplaatst, transponeert u de verticale of horizontale richting van het veld. Deze bewerking wordt ook wel het 'draaien' van een rij of kolom genoemd.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Klik met de rechtermuisknop op een rijveld, wijs <veldnaam> verplaatsen aan en klik vervolgens op <veldnaam> naar kolommen verplaatsen.

 • Klik met de rechtermuisknop op een kolomveld toe en klik vervolgens op <veldnaam> naar rijen verplaatsen.

 • Sleep een rij- of kolomveld naar een ander gebied. In de volgende illustratie ziet u hoe u een kolomveld naar het rijlabelgebied verplaatst.

  Voorbeeld van het wijzigen van de indeling van een draaitabelrapport

  1. Klik op een kolomveld

  2. Sleep dit naar het rijgebied

  3. Sport wordt een rijveld, net als Regio

Cellen voor de buitenste rij- en kolomitems samenvoegen of de samenvoeging ervan opheffen

U kunt cellen voor rij- en kolomitems samenvoegen om de items horizontaal en verticaal te centreren of de samenvoeging van cellen opheffen om items in de buitenste rij- en kolomvelden boven aan de itemgroep links uit te lijnen.

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Draaitabel op Opties.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Indeling & opmaak en schakel vervolgens onder Indeling het selectievakje Cellen met labels samenvoegen en centreren in of uit.

Opmerking:  U kunt het selectievakje Cellen samenvoegen onder het tabblad Uitlijning niet gebruiken in een draaitabel.

De weergave van lege cellen, lege regels en fouten wijzigen

Het kan zijn dat uw draaitabelgegevens lege cellen, lege regels of fouten bevatten en dat u de manier wilt wijzigen waarop deze worden weergegeven.

De weergave van fouten en lege cellen wijzigen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Draaitabel op Opties.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Opties voor draaitabel op het tabblad Indeling & opmaak en voer onder Opmaak een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Wanneer u de weergave van fouten wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje Weergeven voor foutwaarden in. Typ in het vak de waarde die in plaats van de foutwaarde moet worden weergegeven. Als u fouten als lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens uit het vak.

  • Als u de weergave van lege cellen wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje Weergeven voor lege cellen in en typt u in het tekstvak de waarde die u wilt weergeven in de lege cellen.

   Tip: Als u lege cellen wilt weergeven, verwijdert u alle tekens in het vak. Als u nullen wilt weergeven schakelt u het selectievakje uit.

Lege regels na een rij of item weergeven of verbergen

Voor rijen gaat u als volgt te werk:

 • Selecteer een rijveld in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

  Tip: In de overzichtsweergave of tabelweergave kunt u ook dubbelklikken op het rijveld en dan doorgaan naar stap 3.

 • Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Actief veld op Veldinstellingen.

  afbeelding van excel-lint

 • Schakel in het dialoogvenster Veldinstellingen op het tabblad Indeling & afdrukken onder Indeling het selectievakje Lege regel invoegen na elk itemlabel in.

Voor items gaat u als volgt te werk:

 • Selecteer het gewenste item in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 • Klik op het tabblad Ontwerp, in de groep Indeling, op Lege rijen. Selecteer vervolgens Lege regel invoegen na elk itemlabel of Lege regel na elk itemlabel verwijderen.

  afbeelding van excel-lint

  Opmerking: U kunt teken- en celopmaak op de lege regels toepassen, maar u kunt geen gegevens op de lege regels invoeren.

Wijzigen hoe items en labels zonder gegevens worden weergegeven

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Draaitabel op Opties.

  afbeelding van excel-lint

 3. Voer op het tabblad Weergave onder Weergave een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Wanneer u items zonder gegevens op rijen wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Items zonder gegevens in rijen weergeven in of uit om rij-items zonder waarden weer te geven of te verbergen.

   Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron (Online Analytical Processing).

  • Wanneer u items zonder gegevens in kolommen wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Items zonder gegevens in kolommen weergeven in of uit om kolomitems zonder waarden weer te geven of te verbergen.

   Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor een OLAP-gegevensbron.

  • Schakel het selectievakje Itemlabels weergeven als het waardegebied geen velden bevat in of uit als u itemlabels respectievelijk wilt weergeven of verbergen wanneer het waardegebied geen velden bevat.

   Opmerking: Dit selectievakje is alleen van toepassing op draaitabellen die zijn gemaakt in eerdere versies van Excel dan Office Excel 2007.

Opmaak wijzigen of verwijderen

U kunt in de galerie kiezen uit een groot aantal draaitabelstijlen. Bovendien kunt u het streeppatroon van een rapport wijzigen. Door de getalnotatie van een veld te wijzigen, kunt u snel een consistente opmaak toepassen op een rapport. U kunt ook een streeppatroon (afwisselend een donkerdere en lichtere achtergrond) voor rijen en kolommen toevoegen of verwijderen. Een streeppatroon maakt het gemakkelijker om gegevens snel door te lezen.

Een stijl toepassen om een draaitabel op te maken

U kunt snel het uiterlijk en de opmaak van een draaitabel wijzigen met behulp van een groot aantal vooraf gedefinieerde draaitabelstijlen (of snelle stijlen).

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerp en voer in de groep Draaitabelstijlen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een zichtbare draaitabelstijl of blader door de galerie om andere stijlen te zien.

  • Klik op de knop Meer onder aan de schuifbalk als u alle beschikbare stijlen wilt bekijken.

   afbeelding van excel-lint

   Als u liever uw eigen draaitabelstijl wilt maken, kunt u onder aan de galerie op Nieuwe stijl voor draaitabellen klikken om het dialoogvenster Nieuwe stijl voor draaitabellen te openen.

Een streeppatroon toepassen om de opmaak van een draaitabel te wijzigen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en voer in de groep Opties voor draaitabelstijlen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u rijen afwisselend licht en donker wilt opmaken, klikt u op Gestreepte rijen.

  • Als u kolommen afwisselend licht en donker wilt opmaken, klikt u op Gestreepte kolommen.

  • Als u rijkoppen in de streeppatroonstijl wilt opnemen, klikt u op Rijkoppen.

  • Als u kolomkoppen in de streeppatroonstijl wilt opnemen, klikt u op Kolomkoppen.

   afbeelding van excel-lint

Een stijl of streeppatroon verwijderen uit een draaitabel

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Draaitabelstijlen op de knop Meer onder aan de schuifbalk om alle beschikbare stijlen weer te geven. Klik vervolgens onder aan de galerie op Wissen.

  afbeelding van excel-lint

Gegevens in een draaitabel voorwaardelijk opmaken

Met behulp van voorwaardelijke opmaak kunt u gegevens visueel verkennen en analyseren, kritieke problemen opsporen en patronen en trends identificeren. Met voorwaardelijke opmaak kunt u antwoord geven op specifieke vragen over gegevens. Als u voorwaardelijke opmaak voor een draaitabel gebruikt, zijn er aanzienlijke verschillen waar u rekening mee moet houden:

 • Als u de indeling van de draaitabel wijzigt door gegevens te filteren, niveaus te verbergen, niveaus samen of uit te vouwen of een veld te verplaatsen, blijft de voorwaardelijke opmaak behouden mits de velden in de onderliggende gegevens niet worden verwijderd.

 • Het bereik van de voorwaardelijke opmaak voor velden in het waardengebied kan zijn gebaseerd op de gegevenshiërarchie en wordt bepaald door alle zichtbare onderliggende items (het eerstvolgende lagere niveau in de hiërarchie) van een bovenliggend item (het eerstvolgende hogere niveau in de hiërarchie) in rijen voor een of meer kolommen of kolommen voor een of meer rijen.

  Opmerking: In de gegevenshiërarchie nemen onderliggende items geen voorwaardelijke opmaak over van het bovenliggende item en neemt het bovenliggende item geen voorwaardelijke opmaak over van de onderliggende items.

 • Er zijn drie methoden voor het instellen van een bereik voor de voorwaardelijke opmaak van velden in het gebied Waarden: via selectie, via een corresponderend veld en via een waardeveld.

Zie Voorwaardelijke opmaak toepassen voor meer informatie.

De getalnotatie voor een veld wijzigen

 1. Selecteer het gewenste veld in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Actief veld op Veldinstellingen.

  afbeelding van excel-lint

  In het dialoogvenster Veldinstellingen worden voor labels en rapportfilters weergegeven en in het dialoogvenster Waardeveldinstellingen worden waarden weergegeven.

 3. Klik op Getalnotatie onder aan het dialoogvenster.

 4. Klik in het dialoogvenster Cellen opmaken in de lijst Categorie op de notatie die u wilt gebruiken.

 5. Selecteer de gewenste opties en klik tweemaal op OK.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op een waardeveld klikken en vervolgens op Getalnotatie klikken.

OLAP-serveropmaak opnemen

Als u een verbinding met een Online Analytical Processing-database (OLAP) van Microsoft SQL Server Analysis Services hebt, kunt u opgeven welke OLAP-serveropmaakstijlen worden opgehaald en met de gegevens worden weergegeven.

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Gegevens op Andere gegevensbron. Klik vervolgens op Eigenschappen van de verbinding.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding op het tabblad Gebruik en voer in de sectie OLAP-serveropmaak een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Getalnotatie in of uit als u een getalnotatie, zoals valutanotatie, datumnotatie of tijdnotatie, wilt in- of uitschakelen.

  • Schakel het selectievakje Tekenstijl in of uit als u tekenstijlen, zoals vet, cursief, onderstrepen en doorhalen, wilt in- of uitschakelen.

  • Schakel het selectievakje Opvulkleur in of uit om opvulkleuren in of uit te schakelen.

  • Schakel het selectievakje Tekstkleur in of uit om tekstkleuren in of uit te schakelen.

Opmaak behouden of verwijderen

 1. Klik op een willekeurige plaats in de draaitabel.

  Nu wordt het tabblad Hulpmiddelen voor draaitabellen op het lint weergegeven.

 2. Ga naar het tabblad Analyseren of Opties en klik in de groep Draaitabel op Opties.

  afbeelding van excel-lint

 3. Voer op het tabblad Indeling & opmaak onder Opmaak een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje Celopmaak behouden bij bijwerken in als u de indeling en opmaak van de draaitabel wilt opslaan zodat deze worden gebruikt telkens wanneer u een bewerking op de draaitabel uitvoert.

  • Schakel het selectievakje Celopmaak behouden bij bijwerken uit als u de draaitabelindeling en -opmaak wilt verwijderen en de standaardindeling en -opmaak wilt gebruiken telkens wanneer u een bewerking op de draaitabel uitvoert.

  Opmerking: De draaitabelopmaak wordt ook door deze optie beïnvloed. Trendlijnen, gegevenslabels, foutbalken en andere wijzigingen in gegevensreeksen worden echter niet bewaard.

In Excel Online kunt u een draaitabel sorteren en filteren, en de velden verplaatsen en waardeveldinstellingen in de lijst met velden wijzigen. U kunt de gegevenslay-out echter niet wijzigen. U moet de bureaubladversie gebruiken om de indeling te kunnen wijzigen. Zie De indeling en opmaak van een draaitabel ontwerpen

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×