De implementatie van Office 365-invoegtoepassingen in het Office 365-beheercentrum beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met Office-invoegtoepassingen kunt u uw documenten aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen en de manier waarop u toegang krijgt tot informatie op internet stroomlijnen (zie Uw Office-invoegtoepassing gebruiken). Als Office 365-beheerder kunt u Office-invoegtoepassingen voor de gebruikers in uw organisatie implementeren. U kunt dit doen via de functie Gecentraliseerde implementatie in het Office 365-beheercentrum.

Gecentraliseerde implementatie is de aanbevolen en meest veelzijdige manier voor de meeste beheerders om invoegtoepassingen te implementeren voor gebruikers en groepen binnen een organisatie. Zie Bepalen of Gecentraliseerde implementatie van invoegtoepassingen voor uw Office 365-organisatie werkt voor meer informatie over hoe u bepaalt of uw organisatie Gecentraliseerde implementatie kan ondersteunen.

Gecentraliseerde implementatie biedt de volgende voordelen:

 • Een globale beheerder kan een invoegtoepassing rechtstreeks aan een gebruiker toewijzen, aan meerdere gebruikers via een groep, of aan iedereen in de tenant.

 • Wanneer de betreffende Office-toepassing wordt gestart, wordt de invoegtoepassing automatisch voor de gebruiker gedownload. Als de invoegtoepassing opdrachten voor de invoegtoepassing ondersteunt, wordt de invoegtoepassing automatisch in het lint in de Office-toepassing weergegeven.

 • Invoegtoepassingen worden niet meer weergegeven voor gebruikers als de beheerder de invoegtoepassing uitschakelt of verwijdert, of als de gebruiker wordt verwijderd uit Azure Active Directory of uit een groep waaraan de invoegtoepassing is toegewezen.

Notities: 

 • Gebruik voor Word, Excel en PowerPoint een SharePoint-app-catalogus om invoegtoepassingen te implementeren voor gebruikers in een on-premises omgeving zonder verbinding met Office 365 en/of zonder dat er ondersteuning voor SharePoint-invoegtoepassingen is vereist.

 • Maak voor Outlook gebruik van het Configuratiescherm van Exchange voor de implementatie in een on-premises omgeving zonder verbinding met Office 365.

Aanbevolen werkwijze voor de implementatie van Office-invoegtoepassingen

Overweeg de invoegtoepassingen in fasen uit te rollen om de implementatie goed te laten verlopen. De volgende werkwijze wordt aanbevolen:

 1. Rol de invoegtoepassing uit naar een klein aantal belanghebbenden in het bedrijf en leden van de IT-afdeling. Controleer of de implementatie goed is verlopen en ga verder met stap 2 als dat het geval is.

 2. Rol de invoegtoepassing uit naar een grotere groep personen binnen het bedrijf die van de invoegtoepassing gebruik zullen maken. Controleer opnieuw de resultaten en ga als alles goed is verlopen verder met de volgende stap voor een volledige implementatie.

 3. Rol de invoegtoepassing volledig uit naar de gehele doelgroep.

Afhankelijk van de grootte van de doelgroep, kunt u eventueel uitrolstappen toevoegen of verwijderen.

Een Office-invoegtoepassing implementeren via het Office 365-beheercentrum

Raadpleeg Bepalen of Gecentraliseerde implementatie van invoegtoepassingen voor uw Office 365-organisatie werkt voordat u begint.

Opmerking:  

Voor invoegtoepassingen met eenmalige aanmelding worden de toegewezen gebruikers en groepen ook gedeeld met invoegtoepassingen die dezelfde Azure-app-id hebben. Wijzigingen in gebruikerstoewijzingen gelden ook voor deze invoegtoepassingen. Op deze pagina worden de gerelateerde invoegtoepassingen weergegeven.

Lijst met bereiken

Opmerking: Wanneer de globale beheerder op Opslaan klikt, wordt toestemming verleend voor alle gebruikers in de tenant, niet alleen voor degenen aan wie de invoegtoepassing is toegewezen.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Selecteer het pictogram voor het startprogramma voor apps Het pictogram voor startprogramma voor apps in Office 365 in de linkerbovenhoek en kies Beheerder.

  Tip:  De tegel Beheer wordt alleen weergegeven voor beheerders van Office 365.

 3. Kies in het navigatiemenu Instellingen > Services en invoegtoepassingen.

 4. Als u bovenaan de pagina een bericht ziet waarin het nieuwe Office 365-beheercentrum wordt aangekondigd, klikt u op het bericht om naar de preview-versie van het beheercentrum te gaan (zie Info over het Office 365-beheercentrum).

 5. Kies Invoegtoepassing uploaden bovenaan de pagina.

 6. Kies een van de volgende opties op de pagina Gecentraliseerde implementatie:

  • Ik wil een invoegtoepassing uit de Office Store toevoegen

  • Het manifestbestand (.xml) staat op dit apparaat: Selecteer voor deze optie Bladeren om het manifestbestand (.xml) te zoeken dat u wilt gebruiken.

  • Ik beschik over een URL voor het manifestbestand: Voor deze optie typt u de URL in het desbetreffende veld.

  De schermafbeelding bevat het dialoogvenster Nieuwe invoegtoepassing voor Gecentraliseerde implementatie. De volgende opties zijn beschikbaar: de invoegtoepassing kan worden toegevoegd via de Office Store, door te bladeren naar een manifestbestand of door de URL voor het manifestbestand te typen.
 7. Selecteer Volgende.

 8. Als u de optie hebt geselecteerd om een invoegtoepassing toe te voegen vanuit de Office Store, kunt u de invoegtoepassing nu selecteren in Een invoegtoepassing selecteren. De beschikbare invoegtoepassingen worden weergegeven in de categorieën Voorgesteld voor u, Beoordeling en Naam. Er kunnen alleen gratis invoegtoepassingen worden toegevoegd vanuit de Office Store. Betaalde invoegtoepassingen worden momenteel niet ondersteund.

  Opmerking: Met de Office Store-optie zijn updates en verbeteringen van de invoegtoepassing automatisch beschikbaar voor gebruikers zonder dat u iets hoeft te doen.

  De schermafbeelding bevat het dialoogvenster Een invoegtoepassing selecteren voor de Office Store. Een besturingselement voor een vervolgkeuzelijst waarmee de beschikbare invoegtoepassingen worden weergegeven, bevat de categorieën Aanbevolen voor u, Waardering en Naam.
 9. De invoegtoepassing is nu ingeschakeld. Op de pagina voor de invoegtoepassing is de status van de invoegtoepassing Aan, zoals de status van de invoegtoepassing Power BI Tiles in de onderstaande schermafbeelding. Selecteer in Wie heeft toegang de optie Bewerken om op te geven voor wie de invoegtoepassing wordt geïmplementeerd.

  Opmerking: De invoegtoepassing kan standaard pas voor personen worden geïmplementeerd als u personen of groepen hebt geïdentificeerd.

  Tip: Lees meer over de overige statussen die van toepassing zijn op een invoegtoepassing. Zie Statussen van invoegtoepassingen verderop in dit onderwerp.

  De schermafbeelding bevat de pagina Gecentraliseerde implementatie voor de invoegtoepassing Power BI-tegels. In het veld met het label Wie heeft toegang is de waarde Momenteel niet toegewezen en de cursor wijst naar Bewerken.
 10. Selecteer op de pagina Bewerken wie toegang heeft ofwel Iedereen of Specifieke gebruikers/groepen. Gebruik het vak Zoeken om de gebruikers of groepen te zoeken waarvoor u de invoegtoepassing wilt implementeren.

  De schermafbeelding bevat de pagina Bewerken wie toegang heeft voor de invoegtoepassing Power BI-tegels. De te selecteren opties zijn Iedereen en Specifieke gebruikers/groepen. Als u gebruikers of groepen wilt opgeven, gebruikt u het vak Zoeken.
 11. Alleen voor invoegtoepassingen met eenmalige aanmelding:
  Deze pagina bevat de lijst met Graph-bereiken die vereist zijn om de invoegtoepassing te laten werken.

 12. Wanneer u klaar bent, kiest u Opslaan, controleert u de instellingen van de invoegtoepassing en selecteert u vervolgens Sluiten.

  De invoegtoepassing wordt nu samen met andere apps in Office 365 weergegeven.

  Invoegtoepassing gebruikt in Office 365-beheercentrum

Laat gebruikers en groepen weten dat u de invoegtoepassing hebt geïmplementeerd en dat deze nu voor hen beschikbaar is. U kunt ook een e-mailbericht naar gebruikers en groepen sturen waarin u beschrijft wanneer en hoe de invoegtoepassing kan worden gebruikt en hoe de invoegtoepassing kan helpen hun werk beter te doen. Neem relevante Help-inhoud of veelgestelde vragen op (of een koppeling hiernaartoe) voor het geval gebruikers problemen met de invoegtoepassing hebben.

Beheerders kunnen een invoegtoepassing aan iedereen of aan specifieke gebruikers en groepen toewijzen. Elke optie heeft gevolgen:

 • Iedereen: Zoals de naam al zegt, wordt met deze optie de invoegtoepassing aan elke gebruiker in de tenant toegewezen. Gebruik deze optie niet te vaak en alleen voor invoegtoepassingen die echt universeel voor uw organisatie zijn.

 • Gebruikers: Als u een invoegtoepassing aan een individuele gebruiker toewijst, moet u bij de implementatie voor een nieuwe gebruiker eerst die gebruiker toevoegen. Hetzelfde geldt voor het verwijderen van gebruikers.

 • Groepen: Als u een invoegtoepassing aan een groep toewijst, wordt de invoegtoepassing automatisch toegewezen aan gebruikers die aan de groep zijn toegevoegd. En wanneer een gebruiker uit een groep wordt verwijderd, heeft de gebruiker niet langer toegang tot de invoegtoepassing. In beide gevallen hoeft u als beheerder geen extra actie uit te voeren.

Welke optie voor uw organisatie geschikt is, is afhankelijk van uw configuratie. U wordt echter aangeraden toewijzingen via groepen te maken. Als beheerder kunt u mogelijk handiger invoegtoepassingen beheren door gebruik te maken van groepen. U kunt dan het lidmaatschap van deze groepen beheren in plaats van dat u telkens de toegewezen gebruikers moet wijzigen. Aan de andere kant wilt u de toegang in sommige gevallen misschien beperken tot een zeer klein aantal gebruikers en geeft u daarom de voorkeur aan toewijzingen voor specifieke gebruikers. U moet de toegewezen gebruikers dan handmatig beheren.

In de volgende tabel worden de statussen beschreven die van toepassing zijn op een invoegtoepassing.

Status

Hoe de status optreedt

Impact

Actief

De beheerder heeft de invoegtoepassing geüpload en toegewezen aan gebruikers of groepen.

Gebruikers en groepen die zijn toegewezen aan de invoegtoepassing, zien de invoegtoepassing in de desbetreffende clients.

Uitgeschakeld

De beheerder heeft de invoegtoepassing uitgeschakeld.

Gebruikers en groepen die zijn toegewezen aan de invoegtoepassing, hebben niet langer toegang tot de invoegtoepassing.

Als de status van de invoegtoepassing wordt gewijzigd in Actief, hebben de gebruikers en groepen opnieuw toegang tot de invoegtoepassing.

Verwijderd

De beheerder heeft de invoegtoepassing verwijderd.

Gebruikers en groepen die zijn toegewezen aan de invoegtoepassing, hebben niet langer toegang tot de invoegtoepassing.

Stel dat u een invoegtoepassing verwijdert omdat deze door niemand meer wordt gebruikt. Het uitschakelen van een invoegtoepassing kan zinvol zijn als een invoegtoepassing alleen in bepaalde perioden van het jaar wordt gebruikt.

Office-invoegtoepassingen bevatten een XML-manifestbestand dat gegevens over de invoegtoepassing bevat. Het belangrijkste is echter dat het manifestbestand naar een webapplicatie verwijst die alle code en logica bevat. Invoegtoepassingen kennen talloze mogelijkheden. Met behulp van invoegtoepassingen kunt u bijvoorbeeld:

 • Gegevens weergeven.

 • Het document van een gebruiker lezen om op context gebaseerde services te bieden.

 • Gegevens van het document van een gebruiker lezen of er gegevens naar schrijven.

Zie Office Add-ins platform overview (Overzicht van platforms voor Office-invoegtoepassingen), met name de sectie Anatomy of an Office Add-in (Anatomie van een Office-invoegtoepassing).

Voor interactie met het document van de gebruiker moet de invoegtoepassing declareren welke machtiging er in het manifest is vereist. Een JavaScript API-model voor toestemming voor toegang bestaande uit vijf niveaus vormt de basis voor privacy en veiligheid voor gebruikers van invoegtoepassingen voor taakvensters. De meeste invoegtoepassingen in de Office Store zijn van het niveau ReadWriteDocument. Vrijwel alle invoegtoepassingen ondersteunen ten minste het niveau ReadDocument. Zie Requesting permissions for API use in content and task pane add-ins (Machtigingen aanvragen voor API-gebruik in invoegtoepassingen voor inhouds- en taakvensters) voor meer informatie over machtigingsniveaus.

Wanneer een manifest wordt bijgewerkt, worden de wijzigingen voornamelijk aangebracht aan het pictogram en de tekst van de invoegtoepassing. Af en toe worden opdrachten van invoegtoepassingen gewijzigd. De machtigingen van de invoegtoepassing worden echter niet gewijzigd. De webtoepassing waar alle code en logica voor de invoegtoepassing wordt uitgevoerd, kan op elk moment worden gewijzigd, wat kenmerkend is voor webtoepassingen.

Updates voor invoegtoepassingen worden als volgt uitgevoerd:

 • Line-Of-Business-invoegtoepassing: In dit geval, waarbij een beheerder een manifest expliciet heeft geüpload, wordt vereist dat de beheerder een nieuw manifestbestand uploadt zodat het wijzigen van metagegevens wordt ondersteund. De volgende keer dat de betreffende Office-toepassingen worden gestart, wordt de invoegtoepassing bijgewerkt. De webtoepassing kan elk moment worden gewijzigd.

 • Office Store-invoegtoepassing: Als een beheerder een invoegtoepassing in de Office Store heeft geselecteerd (als een invoegtoepassing in de Office Store wordt bijgewerkt), wordt de invoegtoepassing later bijgewerkt in Gecentraliseerde implementatie. De volgende keer dat de betreffende Office-toepassingen worden gestart, wordt de invoegtoepassing bijgewerkt. De webtoepassing kan elk moment worden gewijzigd.

Als organisatie kunt u het downloaden van nieuwe Office-invoegtoepassingen vanuit Office Store verhinderen. Dit kunt u doen in combinatie met Gecentraliseerde implementatie om ervoor te zorgen dat alleen invoegtoepassingen die door organisaties zijn goedgekeurd voor gebruikers binnen de organisatie worden geïmplementeerd.

Aanschaf van invoegtoepassingen uitschakelen:

 1. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 2. Klik op Instellingen > Services en invoegtoepassingen.

 3. Klik op Office Store.

 4. Klik op de wisselknop naast Personen in uw organisatie naar Office Store laten gaan, zodat de knop in de positie Uit staat.

Hierdoor wordt voorkomen dat alle gebruikers de volgende invoegtoepassingen via de store kunnen aanschaffen.

 • Invoegtoepassingen voor Word, Excel en PowerPoint 2016 van:

  • Windows

  • Mac

  • Office Online

  • iOS

 • Aanschaf die begint vanuit AppSource

 • Invoegtoepassingen in Office 365

Een gebruiker die toegang tot de store wil hebben, ziet het volgende bericht: Office 365 is zodanig geconfigureerd om individuele aanschaf van invoegtoepassingen via Office Store te voorkomen.

Ondersteuning voor het uitschakelen van Office Store is beschikbaar in de volgende versies:

 • Windows: 16.0.9001: momenteel beschikbaar in het Monthly-kanaal. Vanaf juli 2018 als halfjaarlijkse release beschikbaar.

 • Mac: 16.10.18011401: momenteel beschikbaar.

 • iOS: 2.9.18010804: momenteel beschikbaar.

 • Office Online: momenteel beschikbaar.

Hiermee wordt niet voorkomen dat een beheerder Gecentraliseerde implementatie gebruikt om invoegtoepassingen vanuit Office Store toe te wijzen.

Om te voorkomen dat een gebruiker zich aanmeldt met een Microsoft-account, kunt u ervoor zorgen dat er alleen kan worden aangemeld met het account van de organisatie. Kijk hier voor meer informatie.

Opmerking: De installatie van Outlook-invoegtoepassingen wordt beheerd via een ander proces.

Minderjarigen en het verkrijgen van invoegtoepassingen uit de Store

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die in werking treedt op 25 mei 2018. De AVG biedt gebruikers rechten en beveiliging van hun gegevens. Eén van de aspecten van de AVG is dat persoonsgegevens van minderjarigen niet kunnen worden verzonden naar partijen die niet zijn goedgekeurd door de ouders of voogd. Wat de specifieke leeftijd is om iemand als minderjarig aan te merken, hangt af van het gebied waar de persoon zich bevindt.

In de Verenigde Staten, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften voor ouderlijke toestemming. In deze gebieden wordt een minderjarige geblokkeerd (via Azure Active Directory) om nieuwe Office-invoegtoepassingen in de Store te verkrijgen en eerder aangeschafte invoegtoepassingen uit te voeren. In landen zonder wettelijke voorschriften zijn er geen downloadbeperkingen.

Een gebruiker wordt als minderjarige aangemerkt op basis van gegevens die zijn opgegeven in Azure Active Directory. De tenantbeheerder is er verantwoordelijk voor om de wettelijke leeftijdsgroep en de ouderlijke toestemming voor die gebruiker op te geven.

Als de ouders of voogd toestaan dat een minderjarige een bepaalde invoegtoepassing gebruikt, kan de tenantbeheerder gecentraliseerde implementatie gebruiken om deze invoegtoepassing te implementeren voor alle minderjarigen die toestemming hebben.

Als u wilt dat uw school of organisatie voldoet aan de AVG-vereisten voor minderjarigen, moet een van de volgende versies van Office zijn geïmplementeerd in uw school/organisatie.

Voor Word, Excel, PowerPoint en Project:

Platform

Buildnummer

Office 2016 ProPlus maandelijks voor Windows

9001.2138

Office 2016 ProPlus halfjaarlijks

8431.2159

Office 2016 voor Windows

16.0.4672.1000

Office 2013 voor Windows

15.0.5023.1000

Office 2016 voor Mac

16.11.18020200

Office 2016 voor iOS

2.12.18032600

Office Online

N.v.t.

Voor Outlook:

Platform

Buildnummer

Outlook 2016 voor Windows (MSI)

Buildnummer n.t.b.

Outlook 2016 voor Windows (C2R)

16.0.9323.1000

Office 2016 voor Mac

16.0.9318.1000

Outlook Mobile voor iOS

2.75.0

Outlook Mobile voor Android

2.2.145

Outlook Online

N.v.t.

Vereisten voor Office 2013

Word, Excel en PowerPoint 2013 voor Windows ondersteunen dezelfde secundaire controles als Active Directory Authentication Library (ADAL) is ingeschakeld. Er zijn twee opties voor naleving, zoals hierna wordt beschreven.

Ervaring van eindgebruikers met invoegtoepassingen

Nu u de invoegtoepassing hebt geïmplementeerd, kunnen uw eindgebruikers deze gaan gebruiken in hun Office-toepassingen (zie Uw Office-invoegtoepassing gebruiken). De invoegtoepassing wordt weergegeven op alle platforms die de invoegtoepassing ondersteunen.

Als de invoegtoepassing opdrachten van de invoegtoepassing ondersteunt, verschijnen de opdrachten in het Office-lint. In het volgende voorbeeld wordt de opdracht Bronvermelding zoeken weergegeven voor de invoegtoepassing Bronvermeldingen.

De schermafbeelding bevat een sectie van het Office-lint waarbij de opdracht Bronvermeldingen zoeken is gemarkeerd in de invoegtoepassing Bronvermeldingen.

Als de geïmplementeerde invoegtoepassing geen ondersteuning biedt voor opdrachten van de invoegtoepassing of als u alle geïmplementeerde invoegtoepassingen wilt weergeven, kunt u ze weergeven via Mijn invoegtoepassingen.

In Word 2016, Excel 2016 of PowerPoint 2016

 1. Kies Invoegen > Mijn invoegtoepassingen.

 2. Selecteer het tabblad Beheerd door beheerder in het venster Office-invoegtoepassingen.

 3. Dubbelklik op de invoegtoepassing die u eerder hebt geïmplementeerd (in dit voorbeeld Bronvermeldingen).

  De schermafbeelding bevat het tabblad Door beheerder beheerd van de pagina Office-invoegtoepassingen in een Office-toepassing. De invoegtoepassing Bronvermeldingen wordt weergegeven op het tabblad.

In Outlook

 1. Kies Store op het lint Start.

  Knop Store in Outlook
 2. Kies Mijn invoegtoepassingen in de linkernavigatiebalk.

 3. Zoek een invoegtoepassing met de status Door de beheerder geïnstalleerd.

  Een door een beheerder geïnstalleerde invoegtoepassing in Outlook Store.

Meer informatie

Lees meer over het maken en bouwen van Office-invoegtoepassingen.

De PowerShell-cmdlets voor Gecentraliseerde implementatie gebruiken om invoegtoepassingen te beheren.

Zie ook

Problemen met: Gebruiker niet zien invoegtoepassingen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×