De HTML-editor gebruiken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De functie HTML-Editor van Microsoft Office SharePoint Server 2007 is een complete RTF-editor. U kunt opmaakstijlen toepassen op tekst of op inhoud elementen met behulp van een menu op de werkbalk HTML-Editor . U kunt elementen, zoals tabellen en lijsten, invoegen met behulp van de knoppen op de werkbalk. U kunt uw inhoud zoeken en zelfs de spelling van uw inhoud, alles met behulp van de werkbalk. U kunt al deze functies ook openen via het toetsenbord.

Wat wilt u doen?

Tekst invoegen en bewerken

Selecteer tekst of HTML-elementen en opmaak of aangepaste stijlen toepassen

Invoegen en bewerken van tabellen en andere HTML-elementen

HTML-tekstbewerkingsmodus gebruiken

Tekst invoegen en bewerken

De HTML-Editor lijkt inline of deze in een dialoogvenster webpagina in een nieuw venster wordt weergegeven. Zoals u zou in elke teksteditor doen kunt u typen rechtstreeks in het venster HTML-Editor. Uw tekst weergegeven in de HTML-Editor de manier waarop deze wordt weergegeven op de gepubliceerde pagina. Sommige functies zijn niet beschikbaar wanneer de HTML-Editor inline wordt weergegeven.

Kopiëren en plakken

Kopiëren en plakken van tekst gaat op dezelfde manier als in een andere RTF-editor, heeft, behalve dat de HTML-Editor biedt opties voor plakken.

Wanneer u tekst vanaf het Klembord plakken en die tekst is opgemaakt, wordt het menu Plakopties weergegeven. Het menu Plakopties biedt de volgende opties:

 • Inlinestijlen verwijderen      Deze optie verwijdert inlinestijlen uit de geplakte tekst. Opmaak dat wil zeggen geen deel uitmaakt van een inlinestijl, blijft behouden.

 • Alleen tekst behouden      Hiermee verwijdert u deze optie inlinestijlen en opmaak van de geplakte tekst.

 • Inlinestijlen bewaren      Deze optie blijven inlinestijlen en opmaak intact in de geplakte tekst.

Tekst in uw inhoud zoeken

U kunt zoeken naar tekst in uw inhoud door te klikken op de knop Knopafbeelding Zoeken. Wanneer u op de knop Zoeken , een dialoogvenster Zoeken wordt weergegeven, samen met een knop Volgende zoeken . Typ de tekst die u wilt zoeken in het vak Zoeken en klik vervolgens op Volgende zoeken. Als de tekst die u hebt opgegeven in het vak Zoeken wordt weergegeven in de inhoud die u bewerkt, wordt het eerste exemplaar van die tekst gemarkeerd in de inhoud. Klik op Volgende zoeken opnieuw om te zoeken naar het volgende exemplaar.

Opmerking: Als u de cursor buiten het vak Zoeken plaatst, wordt de opdracht Zoeken gestart uw inhoud zoeken waar de cursor zich bevindt wanneer u op Volgende zoeken en gaat u niet terug door de inhoud nadat het einde is bereikt. Om ervoor te zorgen dat alle inhoud moet worden gezocht, laat u de cursor in het vak Zoeken wanneer u op Volgende zoeken.

Opmerking: Functionaliteit voor het zoeken is niet beschikbaar wanneer de HTML-Editor inline wordt weergegeven.

De tekst op spelfouten controleren

U kunt de tekst op spelfouten controleren door te klikken op de werkbalkknop Knopafbeelding Spellingcontrole. Wanneer u op de knop Spellingcontrole klikt, wordt een nieuw venster wordt geopend en worden mogelijke spelfouten, samen met suggesties voor correctie weergegeven.

Sneltoets voor de spellingcontrole, druk op F7.

Opmerking: Functies voor de spellingcontrole is niet beschikbaar wanneer de HTML-Editor inline wordt weergegeven.

Naar boven

Selecteer tekst of HTML-elementen en opmaak of aangepaste stijlen toepassen

Als u wijzigen van het uiterlijk van tekst in uw pagina-inhoud wilt, kunt u opmaak en stijlen.

Stijlen bevatten vooraf gedefinieerde sets met opmaakopties die u toepassen kunt alsof ze één opmaakoptie. U wellicht bijvoorbeeld een vooraf gedefinieerde artikel titelstijl waarmee wordt opgegeven vet, 14-punts lettertype, de lettertypefamilie Arial gebruiken met een kastanjebruine tekstkleur. Wanneer u de stijl Titel artikel aan een selectie toepast, wordt elk van de afzonderlijke opmaakopties van de stijl toegepast op de selectie.

Er zijn twee manieren kunt u inhoud selecteren: U kunt handmatig inhoud selecteren of kunt u de HTML-elementen en de inhoud die deze elementen bevatten.

Naar boven

Wat wilt u doen?

De muis of het toetsenbord gebruiken om tekst te selecteren

Gebruik het menu selecteren naar HTML-elementen selecteren

Stijlen toepassen via het menu stijlen

Opmaak toepassen met de knoppen op de werkbalk

De muis of het toetsenbord gebruiken om tekst te selecteren

U kunt een stuk tekst selecteren met behulp van de muis of het toetsenbord.

Als u wilt een stuk tekst selecteren met de muis, voer een van de volgende:

 • Sleep de muisaanwijzer boven de tekst die u wilt selecteren.

 • Dubbelklik op de tekst als een woord wilt selecteren, of klik driemaal op de tekst om een alinea, een lijstitem of een tabelcel te selecteren.

Als u wilt een stuk tekst selecteren met het toetsenbord, houdt u SHIFT ingedrukt en druk op de toets pijl-links of pijl-rechts om aan te passen van uw selectie met één teken tegelijk. Of houdt u SHIFT ingedrukt en druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag naar de selectie aanpassen door één regel tegelijkertijd. U kunt ook houdt u CTRL als SHIFT INGEDRUKT terwijl u op de pijl-links of pijl-rechts drukt om te selecteren, één woord tegelijkertijd.

Naar begin sectie

Gebruik het menu selecteren naar HTML-elementen selecteren

Als u selecteren van alle tekst die is opgenomen in een HTML-element wilt, gebruikt u het menu selecteren op de werkbalk.

Het menu selecteren is contextafhankelijk, zodat de opties, hangt af van het element dat de cursor zich bevindt. Bijvoorbeeld: als u op het menu selecteren terwijl de cursor op een item in de lijst staat, resulteert het menu selecteert u deze opties:

 • De opgemaakte inhoud selecteren (alleen de tekst in het huidige item).

 • Het opmaakblok selecteren (de tekst en het DIV-element met de tekst).

 • Het lijstitem selecteren (het lijstitem-element, met de tekst en het opmaakblok dat het item bevat).

 • De lijst selecteren (alle lijstitems in de huidige lijst, inclusief de betreffende tekst en opmaakblokken).

 • Alle inhoud selecteren (alle inhoud in het huidige venster van de HTML-editor).

 • Zet de pagina-inhoud open in de HTML-editor, plaats de cursor in de tekst van het HTML-element dat u wilt selecteren en klik vervolgens op Selecteren op de werkbalk.

 • Klik op de opdracht selecteren die het beste overeenkomt met het bereik van de selectie die u wilt. Bijvoorbeeld als de cursor zich in de tekst van een item in de lijst met opsommingstekens en u wilt de hele lijst te selecteren, klikt u op Lijst met opsommingstekens.

Gebruik het menu selecteren om ervoor te zorgen dat u opmaak of stijlen toepast op specifieke HTML-elementen en niet alleen op de tekst die is gemarkeerd in het editorvenster. Hierdoor uw stijlen en opmaak om consistent te houden.

Naar begin sectie

Stijlen toepassen via het menu stijlen

Of u tekst selecteren met de muis en toetsenbord of select-elementen met behulp van het menu selecteren , kunt u het menu stijlen stijlen die zijn gedefinieerd toepassen voor uw site. Aantal van dergelijke stijlen zijn geïnstalleerd als onderdeel van Office SharePoint Server 2007en uw sitebeheerder of de ontwerper van een pagina-indeling kunt aangepaste stijlen die u openen kunt via het menu stijlen definiëren.

Het menu stijlen is contextafhankelijk. De stijlen die wordt weergegeven, hangt af van de selectie waarop u een stijl toepast.

Naar begin sectie

Opmaak toepassen met de knoppen op de werkbalk

U kunt de knoppen op de werkbalk Opmaak wilt toepassen op een selectie. Deze opdrachten kunnen worden geopend met de muis of met behulp van sneltoetsen.

Wanneer u een notatie op een selectie toepast, wordt deze toegevoegd aan de andere opmaken die al zijn toegepast op de selectie tenzij de twee typen opmaak niet compatibel met elkaar is. Als een twee typen opmaak niet compatibel zijn, bijvoorbeeld ze twee verschillende kleuren opgeven, de tweede opmaak wordt toegepast op de selectie.

Naar begin sectie

Naar boven

Invoegen en bewerken van tabellen en andere HTML-elementen

U kunt de werkbalkknoppen invoegen van tabellen, lijsten, hyperlinks, afbeeldingen en herbruikbare inhoud.

Herbruikbare inhoud bestaat uit blokken tekst en HTML-elementen die in pagina-inhoud kunnen worden ingevoegd. U kunt de inhoud of de structuur van herbruikbare inhoud niet wijzigen met behulp van de HTML-Editor. U kunt de HTML-Editor stijlen en opmaak toepassen op herbruikbare inhoud.

Naar boven

Wat wilt u doen?

Invoegen en bewerken van een tabel

Een lijst invoegen

Een hyperlink invoegen

Een afbeelding invoegen

Herbruikbare inhoud invoegen

Invoegen en bewerken van een tabel

U kunt een tabel invoegen door te klikken op de knop Tabel invoegen Knopafbeelding werkbalk. Wanneer u op Tabel invoegenklikt, wordt een nieuw venster geopend waarin u de volgende tabeleigenschappen kunt kiezen:

 • Eigenschappen van Grootte:

  • Rijen      Gebruik deze eigenschappen om het aantal rijen te kiezen.

  • Kolommen      Gebruik deze eigenschappen om het aantal kolommen te kiezen.

  • Afmetingen opgeven      Schakel dit selectievakje in om de breedte en de hoogte van de tabel te wijzigen in de vakken Breedte en Hoogte. Schakel dit selectievakje uit als u wilt dat de tabelafmetingen door de server worden beheerd.

  • Breedte en Hoogte     Als u het selectievakje Afmetingen opgeven hebt ingeschakeld, kunt u de eigenschappen Breedte en Hoogte kiezen om de afmetingen van de tabel te bepalen. Typ een getal in het vak Breedte of Hoogte en klik op de pijl om pixel of percentage te selecteren. Als u bijvoorbeeld wilt opgeven dat de tabel half zo breed moet zijn als de pagina, typt u 50 in het vak Breedte en klikt u in de lijst op percentage.

 • Eigenschappen van Opmaak:

  • Vooraf gedefinieerde tabelindeling gebruiken      Schakel dit selectievakje in om te kunnen een tabelindeling kiezen uit de vervolgkeuzelijst. Office SharePoint Server 2007 biedt een aantal vooraf gedefinieerde tabelindelingen en de sitebeheerder van uw kunt maken van aangepaste tabelindelingen en deze toevoegen aan de lijst.

   Als u een tabelindeling in de lijst kiest, wordt een voorbeeld van deze indeling weergegeven in het vak Voorbeeld.

   Schakel het selectievakje Vooraf gedefinieerde tabelindeling gebruiken uit om de opties in de sectie Opmaak uit te schakelen. er wordt geen opmaak op de tabel toegepast.

  • Speciale opmaak toepassen op      Elke vooraf gedefinieerde tabelindeling kan opmaak bevatten voor de eerste rij, de laatste rij, de eerste kolom en de laatste kolom. Met deze vier opties voor rijen en kolommen kunt u opgeven of de specifieke opmaak voor deze rij of kolom moet worden toegepast. Als u bijvoorbeeld wilt opgeven dat de eerste rij niet wordt opgemaakt zoals opgegeven in de vooraf gedefinieerde tabelindeling, schakelt u het selectievakje Eerste rij uit.

   Opmerking: Deze opties zijn alleen beschikbaar als het selectievakje Vooraf gedefinieerde tabelindeling gebruiken is geselecteerd.

U kunt een tabel ook bewerken om de grootte, de opmaak en andere eigenschappen te wijzigen. De beste manier om een tabel te bewerken is met het Menu Cel. Als u het Menu Cel wilt openen, klikt u op de pijl aan de rechterrand van de tabelcel die u bewerkt.

Het Menu Cel bevat de volgende opdrachten:

 • Rij boven invoegen      Met deze opdracht voegt u een rij in boven de cel die u bewerkt.

 • Rij onder invoegen      Met deze opdracht voegt u een rij in onder de cel die u bewerkt.

 • Kolom links invoegen      Met deze opdracht voegt u een kolom in links van de cel die u bewerkt.

 • Kolom rechts invoegen      Met deze opdracht voegt u een kolom in rechts van de cel die u bewerkt.

 • Rij verwijderen      Met deze opdracht verwijdert u de rij met de cel die u bewerkt.

 • Kolom verwijderen      Met deze opdracht verwijdert u de kolom met de cel die u bewerkt.

 • Cellen samenvoegen      Met deze opdracht voegt u de cel die u bewerkt, samen met de cel rechts ervan; of, bij talen van rechts naar links, met de cel links ervan.

 • Cellen splitsen      Met deze opdracht splitst u de cel die u bewerkt en plaatst u de cursor in de meest linkse cel van de twee resulterende cellen.

 • Hoogte en breedte      Met deze opdracht opent u een dialoogvenster waarmee u de hoogte en de breedte kunt aanpassen van de rij en de kolom met de cel die u bewerkt.

 • Tabel bewerken      Met deze opdracht wordt een dialoogvenster geopend waarin u alle eigenschappen kunt wijzigen van de tabel met de cel die u bewerkt.

U kunt alle acties van het Menu Cel ook uitvoeren met de werkbalkknoppen.

Naar begin sectie

Een lijst invoegen

U kunt een lijst invoegen door de Genummerde lijst Knopafbeelding of de Lijst met opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekens werkbalkknop te klikken.

Sneltoets om in te voegen een genummerde lijst, drukt u op CTRL + SHIFT + E. Als u wilt een lijst met opsommingstekens invoegen, drukt u op CTRL + SHIFT + L.

Naar begin sectie

Een hyperlink invoegen

U kunt een hyperlink invoegen door te klikken op de knop Hyperlink invoegen Knopafbeelding werkbalk.

Sneltoets voor het invoegen van een hyperlink, druk op CTRL + K.

Wanneer u een hyperlink invoegen, wordt het dialoogvenster Eigenschappen van Hyperlink bewerken webpagina geopend.

 • U kunt in het vak Geselecteerde URL een URL hebt getypt of klik op de knop Bladeren om naar een item of document in uw site.

 • Schakel het selectievakje Koppeling openen In nieuw venster de hyperlinks in een nieuw venster te openen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt de hyperlink in hetzelfde venster geopend.

 • Schakel het selectievakje koppeling met pictogram weergeven in een pictogram voor de hyperlinktekst wilt weergeven. Dit gebeurt door een afbeelding van de tag (< IMG >) toe te voegen aan het begin van de koppeling. Standaard geeft het pictogram dat wordt weergegeven het type document dat de hyperlink verwijst, maar u kunt de afbeelding die wordt weergegeven met het bewerken van het bronkenmerk van de afbeelding van de tag later wijzigen (< IMG src = >). Als het selectievakje koppeling met pictogram weergeven is uitgeschakeld, wordt de hyperlink wordt weergegeven als hyperlinktekst.

 • Typ in het vak Knopinfo tekst die wordt weergegeven wanneer de muisaanwijzer op de hyperlink wordt geplaatst. Deze tekst wordt opgeslagen als het titelkenmerk van van de hyperlink ankertag (< een titel = >).

 • Typ in de sectie bladwijzer in het vak naam een naam voor de hyperlink. Deze naam wordt opgeslagen als het kenmerk ID van van de hyperlink ankertag (< een id = >). Hiermee kunt u een bladwijzer maken op de pagina die u aan van andere pagina's of elders koppelen kunt op dezelfde pagina.

U kunt een bestaande hyperlink bewerken met behulp van dezelfde werkbalkknoppen of door het drukken op CTRL + K als de hyperlink die u wilt bewerken is geselecteerd.

Een hyperlink verwijderen

Een als hyperlink wilt verwijderen, doet u het volgende:

 1. Selecteer de koppeling die u verwijderen wilt met behulp van het menu selecteren .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Delete of Backspace.

  • Klik op de knop Hyperlink verwijderen Knopafbeelding werkbalk.

Naar begin sectie

Een afbeelding invoegen

U kunt een afbeelding invoegen door te klikken op de knop Afbeelding invoegen Knopafbeelding werkbalk.

Sneltoets als u wilt invoegen een afbeelding, druk op CTRL + SHIFT + G.

Wanneer u op de knop Afbeelding invoegen of druk op CTRL + SHIFT + G, wordt het dialoogvenster Afbeeldingseigenschappen bewerken webpagina geopend.

 • Klik op de knop Bladeren om te bladeren door de beschikbare afbeeldingen. Wanneer u op Bladeren, wordt het dialoogvenster Selecteer een afbeelding van de webpagina wordt geopend en de afbeeldingen die zijn opgeslagen in de bibliotheek Afbeeldingen voor publicaties van de site waarin de pagina-inhoud die u bewerkt worden weergegeven. Klik op een afbeelding en klik vervolgens op OK als u wilt invoegen die afbeelding.

 • Alternatieve tekst voor de afbeelding kunt u typen in het vak Alternatieve tekst . Alternatieve tekst wordt gelezen door schermlezers in plaats van de afbeelding weergegeven en in de browser wordt weergegeven als de afbeelding van een bezoeker webbrowser kan niet worden weergegeven.

 • Selecteer opties in de sectie indeling om op te geven van de uitlijning, de dikte van de rand en de afmetingen van de afbeelding.

 • Selecteer opties in de sectie grootte om op te geven van de grootte van de afbeelding. U kunt opgeven dat de afbeelding wordt weergegeven in de standaardgrootte, of u de weergavegrootte in pixels kiezen kunt. Als u de weergavegrootte opgeeft, kunt u de hoogte en breedte van de afbeelding of instellen voor het behoud van de hoogte-breedteverhouding (behouden de verhouding tussen de hoogte en breedte).

 • Wanneer u klaar bent met het bewerken van de eigenschappen van de afbeelding, klik op OK.

U kunt een bestaande afbeelding bewerken met behulp van dezelfde werkbalkknop of door op CTRL + SHIFT + G drukken wanneer de afbeelding die u wilt bewerken is geselecteerd.

Naar begin sectie

Herbruikbare inhoud invoegen

U kunt de herbruikbare inhoud invoegen door te klikken op de knop Knopafbeelding Herbruikbare inhoud invoegen.

Nadat u de herbruikbare inhoud hebt ingevoegd, kunt u de positie op de pagina en de grootte wijzigen en stijlen en de optie Opmaak toepassen.

De positie of de grootte van de herbruikbare inhoud wilt wijzigen, klikt u op de inhoud en gebruikt u het frame om aan te passen de positie of grootte.

Als u wilt stijlen of opmaakopties toepassen, klikt u op de herbruikbare inhoud, klikt u op het menu selecteren en klik vervolgens op Lijst met opsommingstekens. U kunt vervolgens stijlen toepassen via het menu stijlen en opties voor opmaak toepassen met behulp van de knoppen op de werkbalk of de sneltoetsen.

Zie het artikel De herbruikbare inhoud gebruikenvoor meer informatie over herbruikbare inhoud.

Naar begin sectie

Naar boven

HTML-tekstbewerkingsmodus gebruiken

U kunt overschakelen van tekstbewerkingen naar HTML-bron bewerken op elk gewenst moment door te klikken op de werkbalkknop HTML-bron bewerken . HTML-tekstbewerkingsmodus is handig voor het wijzigen van de kenmerken van de HTML-elementen in uw inhoud.

Wanneer u zich in de HTML-tekstbewerkingsmodus, uw inhoud in het venster HTML-Editor wordt weergegeven in HTML en grootste deel van de werkbalkknoppen zijn uitgeschakeld. U kunt de HTML-bron bewerken met behulp van standaard HTML-codes en syntaxis. De HTML-Editor ondersteunt de HTML-versie 4.01 overgangs-standaard.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×