De gegevens in een database bijwerken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u bestaande gegevens kunt bijwerken. Microsoft Office Access 2007 biedt een aantal hulp middelen voor het bijwerken van bestaande records, waaronder gegevens bladen, formulieren, query's en zoeken en vervangen.

Houd er rekening mee dat het bijwerken van gegevens niet hetzelfde proces is als het invoeren van nieuwe gegevens. Zie het artikel een of meer records toevoegen aan een Data Basevoor informatie over het invoeren van nieuwe gegevens in een Data Base.

In dit artikel

Invloed van database ontwerp op bijwerken

Invloed van gegevens typen op bijwerken

Invloed van tabel veld eigenschappen op bijwerken

Een formulier gebruiken om gegevens bij te werken

Gegevens bijwerken met beHulp van een gegevens blad

Een bijwerk query gebruiken om bestaande gegevens te wijzigen

Een toevoeg query gebruiken om records toe te voegen aan tabellen

De waarden van primaire en refererende sleutels wijzigen met beHulp van trapsgewijs bijwerken

Invloed van database ontwerp op bijwerken

Lees deze sectie als u geen ervaring hebt met Access of niet vertrouwd bent met de concepten achter relationele data bases. Grote updates worden veel gemakkelijker uit te voeren wanneer u enkele basis principes van database ontwerp begrijpt.

Een Access-Data Base is geen bestand in dezelfde zin als een Microsoft Office Word 2007-document of een Microsoft Office PowerPoint 2007-diapresentatie. In plaats daarvan is een typische Access-Data Base een verzameling tabellen, plus een reeks objecten die zijn gemaakt rond die tabellen, zoals formulieren, rapporten, query's enzovoort.

Daarnaast moeten deze objecten voldoen aan een reeks ontwerp principes of kan de data base gebrekkig of helemaal niet worden gebruikt. De ontwerp principes zijn op hun beurt van invloed op de manier waarop u gegevens invoert. Houd rekening met de volgende feiten over database objecten en-ontwerp wanneer u verder gaat.

 • Met een paar uitzonde ringen (zoals een type lijst genaamd lijst met waarden), worden alle gegevens in Access opgeslagen in een of meer tabellen. Het aantal tabellen is afhankelijk van het ontwerp en de complexiteit van de data base. Hoewel u de gegevens in een formulier, een rapport of in de resultaten van een query kunt bekijken of bijwerken, worden de gegevens in Access alleen in tabellen opgeslagen.

 • In elke tabel worden gegevens opgeslagen voor één probleem, categorie of doel. Een voor beeld van een tabel met zakelijke contact gegevens mag geen verkoop gegevens bevatten. Als dit het geval is, kan het zoeken naar de juiste gegevens moeilijk worden, als dit niet mogelijk is.

 • Elk veld in een tabel mag slechts één gegevens type accepteren. U moet bijvoorbeeld geen notities opslaan in een veldenset om getallen te accepteren. Als u tekst in een dergelijk veld probeert in te voeren, wordt er een fout bericht weer gegeven.

 • Met één uitzonde ring mogen de velden in een record slechts één waarde accepteren. Een correct ontworpen Data Base voor komt bijvoorbeeld dat u meer dan één adres invoert in een adres veld. Dit is in tegens telling tot Microsoft Office Excel 2007, waarmee u standaard een wille keurig aantal namen, adressen of afbeeldingen in één cel kunt invoeren, tenzij u deze cel instelt op het accepteren van beperkte gegevens typen.

  Office Access 2007 biedt echter ook een nieuwe functie die een veld met meerdere waarden wordt genoemd. U kunt velden met meerdere waarden gebruiken om meerdere stukjes gegevens aan één record toe te voegen en om lijsten te maken waarin meerdere waarden kunnen worden geaccepteerd. U kunt bijvoorbeeld een tekst bestand, een Office PowerPoint 2007-presentatie en een wille keurig aantal afbeeldingen toevoegen aan een record in de data base. U kunt ook een lijst met namen maken en zo veel van deze namen selecteren als u dat nodig hebt. Het gebruik van velden met meerdere waarden lijkt op het verbreken van de regels van het database ontwerp, omdat u meer dan één gegevens item per tabel veld kunt opslaan, maar dat is eigenlijk niet omdat de regels ' achter de schermen ' worden afgedwongen door de gegevens op te slaan in speciale verborgen tabellen.

Met de volgende koppelingen gaat u naar artikelen met meer informatie over de onderwerpen en functies die in deze sectie worden besproken.

 • Beginselen van database ontwerp : in dit artikel worden basis concepten beschreven, zoals het plannen van een Data Base, het ontwerpen van de gegevens en normalisatie, het proces voor het splitsen van uw gegevens in gerelateerde tabellen en het verwijderen van overtollige gegevens.

 • Tabellen maken in een Data Base : in dit artikel wordt uitgelegd hoe u tabellen maakt, primaire sleutels toevoegt (velden die elke rij of record in de tabel uniek aangeven) en hoe u gegevens typen en tabel eigenschappen instelt.

 • Bestanden en afbeeldingen toevoegen aan records in de data base : in dit artikel wordt uitgelegd hoe u een of meer stukjes gegevens kunt koppelen aan een bijlage veld.

 • In deze artikelen wordt uitgelegd hoe u lijsten met selectie vakjes en keuze lijsten met selectie vakjes kunt gebruiken om meer dan één waarde op te slaan.

Naar boven

Invloed van gegevens typen op bijwerken

Lees deze sectie als u geen ervaring hebt met Access of niet vertrouwd bent met de concepten achter relationele data bases. Grote updates worden veel gemakkelijker uit te voeren wanneer u enkele basis principes van database ontwerp begrijpt.

Wanneer u een database tabel ontwerpt, selecteert u een gegevens type voor elk van de velden in die tabel, een proces dat ervoor zorgt dat u nauw keuriger gegevens kunt invoeren. Stel dat u het gegevens type Numeriek voor een veld opgeeft omdat u verkoop cijfers moet berekenen. Als iemand probeert om tekst in dat veld in te voeren, wordt er een fout bericht weer gegeven en kan de gebruiker de gewijzigde record niet opslaan, een stap die uw cijfers helpt beschermen.

Laat zien hoe ik gegevens typen kan weer geven

In Access hebt u nu twee manieren om de gegevens typen voor een tabel veld weer te geven. U kunt de opdrachten op het tabblad gegevens blad gebruiken of u kunt de tabel openen in de ontwerp weergave. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u beide technieken gebruikt.

Gegevens typen weer geven met behulp van opdrachten op het tabblad gegevens blad

 1. Dubbel klik in het navigatie deel venster op de tabel die u wilt gebruiken.

 2. Klik op het veld dat u wilt onderzoeken.

 3. Klik op het tabblad gegevens blad in de groep gegevens type en-notatie op de pijl-omlaag voor de lijst gegevens type om het gegevens type voor het veld weer te geven.

Gegevens typen weer geven in de ontwerp weergave

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel en klik in het snelmenu op Ontwerpweergave.

  De tabel wordt geopend in het ontwerp raster en in het bovenste gedeelte van het raster ziet u de naam en het gegevens type van elk tabel veld.

  Velden in de ontwerpweergave

Het gegevens type dat is ingesteld voor elk tabel veld, bevat het eerste niveau van controle over wat u wel en niet kunt invoeren in een veld. In sommige gevallen is het mogelijk dat u geen gegevens kunt invoeren met een instelling voor gegevens type. De volgende tabel bevat de gegevens typen die Office Access 2007 biedt en beschrijft hoe deze van invloed zijn op gegevens invoer.

Gegevenstype

Effect op gegevens invoer

Text

Tekst velden accepteren tekst of numerieke tekens, inclusief gescheiden lijsten van items. EEN tekst veld accepteert een kleiner aantal tekens dan een Memo veld, van 0 tot 255 tekens. In sommige gevallen kunt u conversie functies gebruiken om berekeningen uit te voeren op de gegevens in een tekst veld.

Memo

U kunt grote hoeveel heden tekst en numerieke gegevens invoeren in dit type veld. Als het veld in de ontwerp functie voor tekst opmaak wordt ingesteld op tekst met opmaak, kunt u ook de typen opmaak Toep assen die u normaal vindt in tekstverwerkings Programma's, zoals Office Word 2007. U kunt bijvoorbeeld verschillende letter typen en teken grootten Toep assen op bepaalde tekens in de tekst, en deze vet of cursief maken, enzovoort. U kunt ook HTML-codes (Hypertext Markup Language) aan de gegevens toevoegen.

Voor meer informatie over het gebruik van tekst met opmaak in een Memo veld, raadpleegt u het artikel gegevens in rijen en kolommen opmaken.

Net als tekst velden kunt u ook conversie functies uitvoeren op basis van de gegevens in een Memo veld.

Getal

U kunt alleen getallen in dit type veld invoeren en u kunt berekeningen uitvoeren op de waarden in een numeriek veld.

Datum/tijd

U kunt alleen datums en tijden invoeren in dit type veld. Afhankelijk van de manier waarop de database ontwerper het veld instelt, kan dit de volgende oorzaken hebben:

 • Als in de ontwerp functie voor data bases een invoer masker voor het veld is ingesteld (een reeks letterlijke tekens en tijdelijke aanduidingen die worden weer gegeven wanneer u het veld selecteert), moet u gegevens invoeren in de ruimten en de notatie die door het masker worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een masker zoals MMM_DD_YYYY ziet, moet u een datum in die notatie in de daarvoor bestemde ruimten typen, bijvoorbeeld 11 2006 okt. U kunt geen volledige maand naam (zoals juli) of een jaartal van twee cijfers typen.

 • Als de ontwerper geen invoer masker heeft gemaakt om te bepalen hoe u een datum of tijd invoert, kunt u de waarde invoeren met een geldige datum-of tijd notatie. U kunt bijvoorbeeld 11 oktober 2006, 10/11/06 of 11 oktober 2006 typen.

 • De ontwerper van de data base kan een weer gave-indeling Toep assen op het veld. Als het invoer masker niet aanwezig is, kunt u in dat geval een waarde in vrijwel elke notatie invoeren, maar wordt de datum weer gegeven in de weer gave-indeling. U kunt bijvoorbeeld 10/11/2006 typen, maar de weer gave-indeling kan zo worden ingesteld dat de waarde wordt weer gegeven als 11-okt-2006.

  Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over invoer maskers.

Valuta

U kunt alleen valuta waarden invoeren in dit type veld. U hoeft ook niet hand matig een valuta symbool in te voeren. In Access wordt standaard het valuta symbool (¥, £, $, enzovoort) toegepast dat is opgegeven in de land instellingen van Windows.

AutoNummering

U kunt op elk moment de gegevens in dit type veld niet invoeren of wijzigen. Wanneer u een nieuwe record aan een tabel toevoegt, worden de waarden in een auto nummering-veld verhoogd.

Ja/Nee

Wanneer u op een veld klikt dat is ingesteld op dit gegevens type, wordt een selectie vakje of vervolg keuzelijst weer gegeven, afhankelijk van de manier waarop u het veld hebt opgemaakt. Als u het veld formatteert om een lijst weer te geven, kunt u Ja of Nee, waar of onwaar of aan of uit de lijst selecteren, afhankelijk van de opmaak die op het veld is toegepast. U kunt geen waarden in de lijst invoeren of de waarden in de lijst rechtstreeks vanuit een formulier of tabel wijzigen.

OLE-object

U gebruikt dit type veld als u gegevens wilt weer geven uit een bestand dat in een ander programma is gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een tekst bestand, een Excel-grafiek of een Power Point-presentatie weer geven in een veld met het gegevens type OLE-object.

Bijlagen bieden een snellere, gemakkelijke en flexibelere manier om gegevens uit andere Program ma's te bekijken. Zie het item bijlage, verderop in deze tabel, voor meer informatie.

Hyperlink

U kunt gegevens invoeren in dit type veld, en in Access wordt dit in een webadres geplaatst. Als u bijvoorbeeld een waarde in het veld typt, wordt de tekst met de URL-tekst (Uniform Resource Locator) omgeven door het volgende: http://www. your_text. com. Als u een geldig webadres invoert, werkt de koppeling, anders resulteert de koppeling in een fout bericht. Het bewerken van bestaande hyper links kan moeilijk zijn omdat u op een hyperlink veld met de muis klikt om de webbrowser te starten en u naar de site te verwijzen die u hebt opgegeven in de koppeling. Als u een hyperlink veld wilt bewerken, selecteert u een ernaast veld, gebruikt u de TAB-toets of de pijl toetsen om de focus te verplaatsen naar het hyperlink veld en drukt u op F2 om bewerken in te scha kelen.

Bijlage

U kunt gegevens uit andere Program ma's toevoegen aan dit type veld, maar u kunt niet typen of u kunt ook andere tekst of numerieke gegevens invoeren.

Zie het artikel bestanden en afbeeldingen toevoegen aan records in de data basevoor informatie over het gebruik van een bijlage veld.

Wizard Opzoeken

De wizard Opzoeken is geen gegevens type. In plaats daarvan gebruikt u de wizard om twee typen vervolg keuzelijsten te maken: waardelijsten en opzoek velden. EEN lijst met waarden gebruikt een lijst met scheidings tekens van items die u hand matig invoert wanneer u de wizard Opzoeken gebruikt. Deze waarden kunnen onafhankelijk zijn van andere gegevens of objecten in de data base.

In een opzoek veld wordt daarentegen een query gebruikt om gegevens op te halen uit een of meer van de andere tabellen in een Data Base, of op een andere locatie, zoals een server waarop Windows SharePoint Services 3.0 wordt uitgevoerd. Het opzoek veld toont vervolgens de gegevens in een vervolg keuzelijst. De wizard Opzoeken stelt het tabel veld standaard in op het gegevens type getal.

U kunt rechtstreeks met opzoek velden werken in tabellen, en ook in formulieren en rapporten. De waarden in een opzoek veld worden standaard weer gegeven in een lijst besturings element met de naam van een keuze lijst met invoervak, een lijst met een vervolg keuze pijl: Een lege opzoeklijst . Afhankelijk van de manier waarop de ontwerper van de data base het opzoek veld en de keuze lijst met invoervak heeft ingesteld, kunt u de items in de lijst bewerken en items toevoegen aan de lijst. Hiervoor moet in de ontwerp functie voor data bases een eigenschap voor het opzoek veld worden ingesteld (de eigenschap heeft de naam beperkt tot lijsten de ontwerper moet deze uitschakelen).

Als u de waarden in een opzoek lijst niet rechtstreeks kunt bewerken, moet u de gegevens toevoegen of wijzigen in de vooraf gedefinieerde lijst met waarden of in de tabel die fungeert als de bron voor het opzoek veld. Zie de sectie ' de items in een opzoek veld bewerken ' in het artikel een of meer records toevoegen aan een Data Basevoor informatie over het uitvoeren van dit onderwerp.

Ten slotte, als u een opzoek veld maakt, kunt u dit desgewenst instellen voor het ondersteunen van meerdere waarden. Wanneer u dat doet, wordt in de resulterende lijst naast elk lijst item een selectie vakje weer gegeven en kunt u zoveel items als nodig selecteren of wissen. In deze afbeelding ziet u een voor beeld van een lijst met meerdere waarden:

Een lijst met selectievakjes.

Voor meer informatie over het maken van opzoek velden met meerdere waarden en het gebruik van de resulterende lijsten, raadpleegt u de artikelen een lijst gebruiken waarin meerdere waarden worden opgeslagen en dieu kunt gebruiken in veldenmet meerdere waarden.

Naar boven

Invloed van tabel veld eigenschappen op bijwerken

Lees deze sectie als u geen ervaring hebt met Access of niet vertrouwd bent met de concepten achter relationele data bases. Het is niet mogelijk om grote updates uit te voeren, tenzij u weet hoe de eigenschappen die voor tabel velden zijn ingesteld, van invloed zijn op bijwerken.

Wanneer u een Data Base ontwerpt, ontwerpt u normaal gesp roken een of meer tabellen. U bepaalt welke soorten gegevens elke tabel bevat, u stelt primaire toetsen in (een veld dat elke record (rij) uniek identificeert, en u maakt de relaties tussen de tabellen.

Als onderdeel van dat proces, stelt u eigenschappen in voor de velden in elke tabel. U kunt bijvoorbeeld een tekst veld instellen dat niet meer dan 50 tekens accepteert en u kunt instellen dat een numeriek veld alleen valuta waarden accepteert.

U kunt de meeste veld eigenschappen instellen in de ontwerp weergave. U kunt echter ook enkele eigenschappen instellen met behulp van opdrachten in de groepen op het lint, deel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. U kunt bijvoorbeeld visuele notatie voor tekst-en Memo velden instellen met de opdrachten in de groep letter type op het tabblad Start. Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over het gebruik van deze opdrachten.

Laat zien hoe u de eigenschappen van een tabel veld instelt of wijzigt.

In Access hebt u nu twee manieren om de eigenschappen van een tabel veld weer te geven: u kunt de opdrachten op het tabblad gegevens blad gebruiken of u kunt de tabel openen in de ontwerp weergave. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u beide technieken gebruikt.

Tabel eigenschappen weer geven met behulp van opdrachten op het tabblad gegevens blad

 1. Dubbel klik in het navigatie deel venster op de tabel die u wilt gebruiken.

 2. Klik op het tabblad gegevens blad en gebruik de opdrachten in de groep gegevens type en-notatie om de eigenschappen van elk tabel veld weer te geven.

Tabel eigenschappen weer geven in de ontwerp weergave

 1. Klik in het navigatie deel venster met de rechter muisknop op de tabel en klik op ontwerp weergave.

  De tabel wordt geopend in het ontwerp raster.

 2. Klik in het onderste gedeelte van het raster, onder veld eigenschappen, op het tabblad Algemeen, als dit nog niet is geselecteerd.

  –of–

  Als u de eigenschappen voor een opzoek veld wilt weer geven, klikt u op het tabblad Opzoeken.

  EEN opzoek veld is een tabel veld dat een lijst met waarden bevat met een vaste code of een query die waarden ophaalt uit een of meer tabellen in een Data Base. Standaard worden in het opzoek veld deze waarden in de vorm van een lijst weer gegeven. Afhankelijk van hoe een database ontwerper het opzoek veld instelt, kunt u een of meer items uit die lijst selecteren.

  Opzoek velden kunnen vaak nieuwe Access-gebruikers verwarren omdat er een lijst met items wordt weer gegeven op één locatie (de lijst die wordt gemaakt op basis van de gegevens in het opzoek veld), maar de gegevens kunnen zich op een andere locatie bevinden (de tabel die de gegevens bevat). Houd er rekening mee dat wanneer u de gegevens in een opzoek veld bijwerkt, de bron tabel (de tweede locatie) moet worden bijgewerkt. U kunt een opzoek veld niet bijwerken vanuit de lijst.

In de volgende tabel ziet u de tabel eigenschappen die het meest effect hebben op de gegevens invoer en wordt uitgelegd wat hun invloed heeft.

Eigenschap

Locatie in het raster van tabel ontwerp

Mogelijke waarden

Gedrag wanneer u probeert gegevens in te voeren

Veldlengte

Het tabblad Algemeen

0-255

De teken limiet is alleen van toepassing op velden die zijn ingesteld op het gegevens type tekst. Als u probeert meer dan het opgegeven aantal tekens in te voeren, wordt het veld afgekapt.

Vereist

Het tabblad Algemeen

Ja/Nee

Wanneer u deze eigenschap inschakelt, kunt u met deze eigenschap een waarde in een veld invoeren en kunt u geen nieuwe gegevens opslaan totdat u het veld hebt ingevuld. Wanneer u deze functie uitschakelt, worden Null-waarden geaccepteerd in het veld, wat betekent dat het veld leeg kan blijven.

Opmerking: EEN null-waarde is niet hetzelfde als een nul. Nul is een cijfer en in Access kunt u deze gebruiken in berekeningen. EEN null is een ontbrekende, niet-gedefinieerde of onbekende waarde.

Teken reeksen met lengte nul toestaan

Het tabblad Algemeen

Ja/Nee

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u teken reeksen met de lengte nul invoeren (teken reeksen die geen tekens bevatten). Als u een teken reeks met lengte nul wilt maken, typt u een paar dubbele aanhalings tekens zonder spatie ertussen ("") en drukt u op ENTER.

Geïndexeerd

Het tabblad Algemeen

Ja/Nee

Wanneer u een tabel veld indexeert, voor komt u dat u dubbele waarden toevoegt.

Invoermasker

Het tabblad Algemeen

Vooraf gedefinieerde of aangepaste sets met letterlijke tekens en tijdelijke aanduidingen

Met een invoer masker wordt u gedwongen gegevens in te voeren in een vooraf gedefinieerde notatie. De maskers worden weer gegeven wanneer u een veld in een tabel of een besturings element op een formulier selecteert. U kunt bijvoorbeeld op een datum veld klikken en deze reeks tekens zien: DD-MMM-YYYY. Deze set tekens wordt een invoer masker genoemd. U kunt ervoor kiezen om maand waarden in te voeren als afkortingen van drie letters, zoals OCT, en de jaartal als vier cijfers in plaats van twee. Dus als u dat masker ziet, voert u een datum in, zoals OCT-15-2006.

Opmerking: Houd er rekening mee dat invoer maskers alleen bepalen hoe u gegevens invoert, niet hoe de gegevens in Access worden weer gegeven. U kunt bijvoorbeeld een datum invoeren als OCT-15-2006, maar de waarde kan wel worden opgeslagen als 10152006, dat wil zeggen zonder opmaak tekens. Wanneer u de datum weergeeft in een tabel, formulier of rapport, is het mogelijk dat deze is ingesteld op weer gave als 10/15/2006.

Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over het maken en gebruiken van invoer maskers.

Weergave besturingselement

Het tabblad Opzoeken

De waarden zijn afhankelijk van het gegevens type dat is ingesteld voor het veld

Voor tekst-en numerieke velden kunt u kiezen tussen het besturings element tekstvak, keuze lijst of keuze lijst met invoervak. Voor Ja/nee-velden kunt u kiezen tussen een selectie vakje, tekstvak of keuze lijst met invoervak.

Opmerking: Als u iets anders selecteert dan keuze lijst of keuze lijst met invoervak, worden de resterende eigenschappen op het tabblad Opzoeken verborgen.

Type rijbron

Het tabblad Opzoeken

Lijst met velden
voor lijst
met waarden in tabel/query

Als u het eigenschappen venster voor het besturings element voor een keuze lijst of keuze lijst met invoervak instelt, kunt u deze eigenschap instellen op tabel/query, lijst met waarden of lijst met velden. Deze eigenschap bepaalt op zijn beurt het type waarde dat u kunt gebruiken in de eigenschap Rijbron. Zie het volgende item.

Rijbron

Het tabblad Opzoeken

Dit is afhankelijk van de eigenschap Type rijbron.

Als u de eigenschap Type rijbron instelt op tabel/query, kan dit eigenschaps veld de naam van een tabel of een query bevatten. Als u de eigenschap instelt op lijst met waarden, bevat deze eigenschap een lijst met waarden, gescheiden door een punt komma (;). Als u de eigenschap Type rijbron instelt op lijst met velden, bevat deze eigenschap de naam van een tabel, query of SQL-instructie (Structured Query Language).

Beperken tot lijst

Het tabblad Opzoeken

Ja/Nee

Als dit is ingesteld op Ja, zoekt Access overeenkomende waarden als gebruikers tekst invoeren in een keuze lijst met invoervak. Op een andere manier kunt u de instelling Ja inschakelen om typen in te vullen. Met de instelling Ja wordt ook voor komen dat gebruikers de items in een lijst rechtstreeks bewerken vanuit het besturings element voor een keuze lijst of keuze lijst met invoervak. In plaats daarvan moeten gebruikers de items in het eigenschappen venster van de Rijbron bewerken of in het geval van opzoek velden de items in de tabel bewerken die de bron gegevens voor het opzoek veld bevatten. Voor meer informatie over het gebruik van opzoek velden raadpleegt u de sectie ' de items in een opzoek veld bewerken ' in het artikel een of meer records toevoegen aan een Data Base.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Het tabblad Opzoeken

Ja/Nee

Schakelt de opdracht lijst items bewerken voor waardelijsten in of uit, maar niet voor opzoek velden. Als u deze opdracht wilt inschakelen voor opzoek velden, voert u een geldige formulier naam in de eigenschap formulier bewerken lijst items in. De opdracht Bewerken lijst met waarden toestaan wordt weer gegeven in een snelmenu dat wordt geopend door met de rechter muisknop op een keuze lijst of keuze lijst met invoervak te klikken. Wanneer u de opdracht uitvoert, wordt het dialoog venster lijst items bewerken weer gegeven. Als u de naam van een formulier opgeeft in het eigenschappenvak lijst items bewerken van formulier, wordt het formulier in Access gestart in plaats van in het dialoog venster.

U kunt de opdracht lijst items bewerken uit keuze lijsten en keuze lijsten met invoervak uitvoeren die zich in formulieren bevinden, en uit keuze lijsten met invoervak in de vorm van tabellen en query resultaatsets. Formulieren moeten zijn geopend in de ontwerp weergave of in de Blader weergave; tabellen en query resultaatsets moeten zijn geopend in de gegevens blad weergave.

Bewerkingsformulier lijstitems

Het tabblad Opzoeken

Naam van een formulier voor gegevens invoer

Als u de naam van een gegevensinvoerformulier opgeeft in deze tabel eigenschap, wordt dit formulier geopend wanneer een gebruiker de opdracht lijst items bewerken uitvoert. Anders wordt het dialoog venster lijst items bewerken weer gegeven wanneer gebruikers de opdracht uitvoeren.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het ontwerpen van database tabellen en het instellen van eigenschappen.

 • In basis beginselen van database ontwerp worden basis concepten beschreven, zoals het plannen van een Data Base, het ontwerpen van de gegevens en normalisatie, het proces voor het opsplitsen van uw gegevens in gerelateerde tabellen en het verwijderen van overtollige gegevens.

 • Tabellen maken in een Data Base wordt uitgelegd hoe u tabellen maakt, primaire sleutels toevoegt (velden die elke rij of record in de tabel uniek aangeven) en hoe u gegevens typen en tabel eigenschappen instelt.

Naar boven

Een formulier gebruiken om gegevens bij te werken

U gebruikt een formulier om kleine hoeveel heden gegevens bij te werken. In dit geval betekent ' klein ' een wille keurig aantal records dat u hand matig wilt bijwerken. Formulieren kunnen een gemakkelijker, snellere en nauw keurigere manier bieden om kleine hoeveel heden gegevens te bewerken en bij te werken.

Hoe u een formulier gebruikt om gegevens te bewerken, is afhankelijk van het ontwerp van het formulier. Formulieren kunnen een wille keurig aantal besturings elementen bevatten, zoals lijsten, tekst vakken, knoppen en gegevens bladen , rasters die er uitzien als Excel-werk bladen. Elk van de besturings elementen op het formulier leest gegevens van of schrijft gegevens naar een onderliggend tabel veld. Wat u met een bepaald besturings element kunt doen, is afhankelijk van het gegevens type dat is ingesteld voor het onderliggende tabel veld, de eigenschappen die voor dat veld zijn ingesteld en mogelijk diverse eigenschappen die door de database ontwerper voor elk besturings element worden ingesteld. Voor meer informatie over hoe gegevens typen en veld eigenschappen van invloed zijn op gegevens invoer, leest u hoe gegevens typen van invloed zijn op de manier waarop u gegevens invoert en hoe de eigenschappen van tabel velden van invloed zijn op de manier waarop u gegevens invoert, eerder in dit artikel.

In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u de meest voorkomende besturings elementen voor gegevens invoer gebruikt. Als u vragen hebt over uw specifieke data base, neemt u contact op met uw systeem beheerder of database ontwerper.

Tekst in een tekstvak toevoegen of bewerken

Access bevat één tekst besturings element voor gebruik met tekst-en Memo velden. Normaal gesp roken kunt u zien of het onderliggende veld de tekst of het memo heeft door de grootte van het besturings element, dat doorgaans de grootte van het onderliggende tabel veld aangeeft. Als u het besturings element bijvoorbeeld afhankelijk maakt van een tekst veld dat niet meer dan 50 tekens accepteert, wordt het formaat van het besturings element aangepast. Als u het besturings element daarentegen afhankelijk maakt van een Memo veld, kunt u het formaat van het besturings element wijzigen om een of twee alinea's met tekst weer te geven zonder te hoeven schuiven.

U kunt ook instellen dat een Memo veld tekst met opmaak ondersteunt. U kunt vervolgens verschillende letter typen, teken grootten, stijlen en kleuren Toep assen op uw tekst.

Tekst bewerken in een tekstvak

 • Plaats de cursor in het tekstvak en wijzig de gegevens. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om berekeningen uit te voeren op getallen in een tekst-of Memo veld.

Tekst met opmaak Toep assen

Opmerking: U kunt deze stappen alleen uitvoeren als een tekstvak afhankelijk is van een Memo veld. Zie de stappen in de weer gave-eigenschappen voor een tabel veld, eerder in dit artikel.

 1. Selecteer het Memo veld terwijl de tabel is geopend in de gegevens blad weergave. Normaal gesp roken kunt u zoeken naar een veld met de naam ' opmerkingen, ' opmerkingen ' of ' Beschrijving '.

 2. Op het tabblad Start in de groep letter type, gebruikt u de knoppen en menu's om de tekst op te maken.

  U kunt verschillende letter typen en teken grootten Toep assen, de tekst vet of cursief maken, de kleuren wijzigen enzovoort.

Naar boven

Gegevens bijwerken met beHulp van een gegevens blad

U kunt gegevens wijzigen door rechtstreeks in de gegevens blad weergave te werken (een rij-en kolom raster, vergelijkbaar met een Excel-werk blad). U kunt gegevens wijzigen in tabellen, query resultaatsets en formulieren waarin gegevens bladen worden weer gegeven.

Normaal gesp roken gebruikt u gegevens bladen wanneer u slechts een klein aantal records of onderdelen van één record hoeft te wijzigen. Als u bekend bent met Excel, moeten gegevens bladen tamelijk gemakkelijk te begrijpen zijn en kunt u wijzigingen aanbrengen zonder dat u geen diep gaande kennis van Access kunt maken, zoals de mogelijkheid om query's te maken en uit te voeren.

Houd rekening met de volgende feiten wanneer u verdergaat.

 • U hoeft uw wijzigingen niet expliciet op te slaan. Deze worden doorgevoerd in de tabel wanneer u de cursor naar een nieuw veld in dezelfde rij verplaatst of wanneer u de aanwijzer naar een andere rij verplaatst.

 • De velden in een Access-Data Base moeten standaard worden ingesteld voor het accepteren van een specifiek gegevens type, zoals tekst of getallen. U moet het type gegevens opgeven dat in het veld is ingesteld op accepteren. Als u dat niet doet, wordt er een fout bericht weer gegeven.

 • Er kan een invoer masker op een veld worden toegepast. Een invoer masker is een verzameling letterlijke tekens en tekens voor tijdelijke aanduidingen waarmee u gegevens in een bepaalde indeling kunt invoeren. Een invoer masker voor een post code kan bijvoorbeeld gegevens vereisen die voldoen aan de Franse notatie, terwijl een invoer masker voor een telefoon nummer in de Duitse notatie nummers moet invoeren.

  Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over invoer maskers.

 • Met uitzonde ring van lijsten met bijlagen en lijsten met meerdere waarden kunt u in de meeste velden slechts één waarde invoeren. Als u niet weet of een veld bijlagen accepteert, neemt u contact op met uw database ontwerper of systeem beheerder. U kunt een lijst met meerdere waarden altijd aangeven omdat in Access een selectie vakje naast elk lijst item wordt weer gegeven.

Gegevens wijzigen in een gegevens blad

 1. Dubbel klik in het navigatie deel venster op de tabel of query die de gegevens bevat die u wilt wijzigen.

  In Access wordt de tabel of query standaard geopend in de gegevens blad weergave, een raster dat lijkt op een Excel-werk blad.

 2. Klik of verplaats de focus naar het eerste veld dat u wilt wijzigen en bewerk de gegevens.

 3. Als u naar het volgende veld wilt gaan, drukt u op TAB, gebruikt u een van de pijl toetsen, of klikt u op het volgende veld.

  Wanneer u op TAB drukt, worden in Access standaard de land instellingen van Windows gebruikt om te bepalen of de cursor naar de linker-of rechter kant wordt verplaatst. Als de computer is ingesteld op het gebruik van een taal die van rechts naar rechts wordt gelezen, wordt de cursor naar rechts verplaatst wanneer u op de TAB-toets drukt. Als de computer is ingesteld voor een taal die van rechts naar rechts wordt gelezen, wordt de cursor naar de linkerkant verplaatst.

Tekst met opmaak Toep assen op gegevens in een Memo veld

 1. Selecteer het Memo veld terwijl de tabel of het query resultaat in de gegevens blad weergave is geopend.

  Normaal gesp roken kunt u zoeken naar een veld met de naam ' opmerkingen ', ' opmerkingen ' of ' Beschrijving '. Als u het Memo veld nog steeds niet kunt vinden, raadpleegt u de stappen in de weer gave-eigenschappen voor een tabel veld, eerder in dit artikel.

 2. Op het tabblad Start in de groep letter type, gebruikt u de knoppen en menu's om de tekst op te maken.

  U kunt verschillende letter typen en teken grootten Toep assen, de tekst vet of cursief maken, de kleuren wijzigen enzovoort.

Naar boven

Een bijwerk query gebruiken om bestaande gegevens te wijzigen

U kunt bijwerk query's gebruiken om een of meer bestaande records toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen (maar niet alle). U kunt bijwerk query's als een krachtige vorm van het dialoog venster zoeken en vervangen zien. U voert een selectie criterium in (het ongrofste equivalent van een zoek reeks) en een bijwerk criterium (het ongrofste equivalent van een vervangende teken reeks). In tegens telling tot het dialoog venster, kunnen bijwerk query's meerdere criteria accepteren, zodat u een groot aantal records in één keer kunt bijwerken en records in meer dan één tabel kunt wijzigen.

Houd er rekening mee dat u geen bijwerk query's kunt gebruiken om hele records toe te voegen. Hiervoor gebruikt u een toevoeg query.

Zie het artikel records toevoegen aan een tabel met behulp van een toevoeg queryvoor meer informatie.

Opmerking: De veiligste manier om een bijwerk query te gebruiken is om eerst een selectie query te maken waarmee u de selectie criteria kunt testen. Stel dat u een reeks Ja/nee-velden wilt bijwerken van Nee in Ja voor een bepaalde klant. Hiertoe voegt u criteria toe aan de selectie query totdat deze alle gewenste records voor die klant retourneert. Wanneer u zeker weet dat u de juiste records hebt, converteert u de selectie query naar een bijwerk query, voert u de bijwerk criteria in en voert u de query uit om de geselecteerde waarden bij te werken. In de stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u een selectie query maakt en deze vervolgens omzet in een bijwerk query.

Een selectiequery maken

 1. Open de database met de records die u wilt bijwerken.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp .

  De ontwerp functie voor query's wordt geopend, het tabblad ontwerpen wordt weer gegeven en het dialoog venster tabel weer geven wordt geopend.

 3. Selecteer de tabel of tabellen met de records die u wilt bijwerken en klik op toevoegen en klik vervolgens op sluiten.

  De tabel of tabellen worden weer gegeven als een of meer vensters in het bovenste gedeelte van het queryontwerpraster en in de Vensters worden alle velden in elke tabel weer gegeven. In de volgende afbeelding ziet u de ontwerp functie voor query's met een typische tabel.

  Een tabel in de queryontwerper

 4. Dubbel klik op de velden die u wilt bijwerken. De geselecteerde velden worden weer gegeven in de rij veld in het onderste gedeelte van de ontwerp functie voor query's.

  U kunt één tabel veld per kolom toevoegen aan het onderste gedeelte of u kunt alle velden in een tabel snel toevoegen door te dubbel klikken op het sterretje (*) boven aan de lijst met tabel velden. In de volgende afbeelding ziet u de ontwerp functie voor query's waarin alle velden zijn toegevoegd.

  Een query met alle toegevoegde tabelvelden.

 5. Desgewenst kunt u een of meer criteria invoeren in de rij Criteria van het ontwerpraster. In de volgende tabel worden enkele voorbeeldcriteria weergegeven en wordt het effect uitgelegd dat ze op een query hebben.

Criteria

Effect

> 234

Geeft alle getallen groter dan 234 als resultaat. Gebruik < 234 om alle getallen kleiner dan 234 te vinden.

>= "Barends"

Geeft alle records van Barends tot het einde van het alfabet als resultaat

Between #2-2-2006# And #1-12-2006#

Deze functie retourneert datums van 2 februari 2006 tot en met 1 december 06 (ANSI-89). Als de data base de ANSI-92-joker tekens gebruikt, gebruikt u enkele aanhalings tekens (') in plaats van hekjes. Voor beeld: beTween ' 2/2/2006 ' en ' 12/1/2006 '

Not "Duitsland"

Hiermee vindt u alle records waarvan de exacte inhoud van het veld niet exact gelijk is aan Duitsland. Het criterium geeft records weer die naast Duitsland nog andere tekens bevatten, zoals Duitsland (euro) of Europa (Duitsland).

Niet "T*"

Hiermee zoekt u alle records behalve de records die met een T beginnen. Als in uw database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het procentteken (%) in plaats van het sterretje.

Not "*t"

Hiermee vindt u alle records die niet op t eindigen. Als in de database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het procentteken (%) in plaats van het sterretje.

In(Canada,GB)

Hiermee zoekt u alle records in een lijst op die Canada of GB bevatten.

Like ''[A-D]*"

In een tekst veld vindt u alle records die beginnen met de letters A tot en met D. Als de data base de ANSI-92-Joker tekenset gebruikt, gebruikt u het procent teken (%) in plaats van het sterretje.

Like "*ar*"

Hiermee vindt u alle records die de letterreeks ar bevatten. Als voor de database de ANSI-92-jokertekens worden gebruikt, geeft u een procentteken (%) op in plaats van het sterretje.

Like "Maison Dewe?"

Hiermee vindt u alle records die beginnen met Maison en een tweede tekenreeks van vijf letters bevatten waarvan de eerste vier letters Dewe zijn en de laatste letter onbekend is. Als in de database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het onderstrepingsteken (_) in plaats van het vraagteken.

#2-2-2006#

Hiermee vindt u alle records met de datum 2 februari 2006. Als in uw database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, zet u de datum tussen enkele aanhalingstekens in plaats van tussen hekjes ('02.02.06').

< Datum() - 30

Geeft alle datums van meer dan 30 dagen geleden als resultaat.

Datum()

Geeft alle records die de datum van vandaag bevatten als resultaat.

Tussen Datum( ) En DatumToevoegen("M", 3, Datum( ))

Geeft alle records vanaf vandaag tot over drie maanden als resultaat.

Is Null

Geeft alle records als resultaat die een null-waarde (leeg of ongedefinieerd) bevatten.

Is Not Null

Geeft alle records als resultaat die een waarde bevatten.

""

Geeft alle records als resultaat die een tekenreeks met lengte nul bevatten. U gebruikt tekenreeksen met lengte nul als u een waarde aan een vereist veld moet toevoegen, maar nog niet weet wat die waarde is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat voor een bepaald veld een faxnummer vereist is, terwijl sommige van uw klanten geen faxapparaat hebben. In dat geval typt u een paar dubbele aanhalingstekens zonder spatie ertussen ("") in plaats van een getal.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Controleer of de query alleen de records retourneert die u wilt bijwerken. U kunt desgewenst velden selecteren die u niet wilt en op DELETE drukken om ze te verwijderen, u kunt extra velden naar het ontwerp raster slepen en u kunt uw criteria wijzigen totdat u tevreden bent met de query resultaten.

 2. Ga naar de volgende stappen.

Records bijwerken

 1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Querytype op Bijwerken.

  Hiermee verandert u de selectie query in een bijwerk query. De rij bijwerken wordt toegevoegd aan de onderste sectie van de ontwerp functie voor query's.

  Een bijwerkquery met één bijwerkcriterium

 2. Zoek het veld dat de gegevens bevat die u wilt wijzigen en voer de expressie in (die uw gegevens wijzigt) in de rij wijzigen in voor dat veld.

  In de onderstaande tabel worden enkele voorbeelden getoond en wordt uitgelegd hoe u daarmee gegevens kunt wijzigen.

Expressie

Resultaat

"Verkoper"

Hiermee wijzigt u in een tekstveld de tekstwaarde in Verkoper.

#8/10/06 #

Hiermee wijzigt u een datum waarde in een datum/tijd-veld in 10-aug-06.

Ja

Hiermee wijzigt u in een Ja/nee-veld de waarde Nee in Ja.

"PN" & [Productnummer]

Hiermee voegt u "PN" toe aan het begin van elk opgegeven productnummer.

[Prijs per eenheid] * [Hoeveelheid]

Hiermee vermenigvuldigt u de waarden in de velden met de namen Prijs per eenheid en Hoeveelheid.

[Vrachtkosten] * 1,5

Hiermee verhoogt u de waarden in het veld Vrachtkosten met 50 procent.

DSum("[Hoeveelheid] * [Prijs per eenheid]",
"Orderinformatie", "[Product-id]=" & [Product-id])

Als de ProductID-waarden in de huidige tabel voldoen aan de waarden van de product-id in de tabel Order gegevens, worden de verkoop totalen bijgewerkt door de waarden in het veld hoeveelheid te vermenigvuldigen met de waarden in een veld met de naam prijs per eenheid.

Right([Verzendpostcode]; 5)

Hiermee kapt u de meest linkse tekens in een tekst-of numerieke teken reeks af en laat u de vijf meest rechtse tekens staan.

IIf(IsNull([Prijs per eenheid]); 0; [Prijs per eenheid])

Hiermee wijzigt u een null-waarde (onbekend of ongedefinieerd) in een nul (0) in het veld Prijs per eenheid.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Er wordt een waarschuwings bericht weer gegeven. In de volgende afbeelding ziet u het bericht:

  Het waarschuwingsbericht van de bijwerkquery

 2. Klik op Ja om de query uit te voeren.

  Opmerking: U kunt de waarschuwings berichten uitschakelen. Klik hiertoe op de micro soft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Opties voor Access, klik op Geavanceerd en schakel onder bevestigen het selectie vakje actie query's uit.

 3. Als u de resultaten van de bijwerk query wilt bekijken, klikt u op het tabblad Start of het tabblad ontwerpen in de groep weer gaven op weer gave en klikt u vervolgens op gegevens blad weergave. U kunt ook op de knop gegevens blad weergave klikken op de status balk van Access.

  Opmerking: Wanneer u de query uitvoert, is het mogelijk dat sommige velden ontbreken in de resultatenset. Als uw query velden bevat die u niet bijwerkt, worden deze velden standaard verwijderd in Access. U kunt bijvoorbeeld ID-velden uit twee tabellen opnemen om ervoor te zorgen dat uw query de juiste records retourneert en Hiermee werkt. Als u deze ID-velden niet bijwerkt, worden deze in Access verwijderd.

Naar boven

Een toevoeg query gebruiken om records toe te voegen aan tabellen

Een van de meest voorkomende toepassingen van een toevoeg query is het toevoegen van een groep records uit een of meer tabellen in een bron database naar een of meer tabellen in een doel database. Stel dat u een aantal nieuwe klanten hebt verkregen en een Data Base met een tabel met gegevens over die klanten. U kunt voor komen dat nieuwe gegevens hand matig worden ingevoerd door deze toe te voegen aan de juiste tabel of tabellen in de data base. U kunt ook toevoeg query's gebruiken om:

 • Records toevoegen op basis van criteria. U wilt bijvoorbeeld alleen de namen en adressen van klanten met openstaande orders toevoegen.

 • Records toevoegen wanneer sommige velden in een tabel niet aanwezig zijn in de andere tabel. Stel bijvoorbeeld dat de tabel Klanten 11 velden bevat en dat de velden in de tabel klanten in een andere data base overeenstemmen met 9 van uw 11 velden. U kunt een toevoeg query gebruiken om alleen de gegevens in de overeenkomende velden toe te voegen en de andere velden te negeren.

Het proces voor het maken van een toevoeg query om gegevens uit de ene data base toe te voegen aan een andere data base volgt deze basis stappen:

 • Open de bron database (de data base die de records bevat die u wilt toevoegen) en maak een selectie query die alleen de records retourneert die u wilt toevoegen.

 • De selectie query converteren naar een toevoeg query.

 • Voeg de doel tabellen en-velden toe aan de toevoeg query. Als u records aan een andere data base toevoegt, opent u eerst die data base en selecteert u vervolgens de tabellen.

 • Voer de query uit om de records toe te voegen.

Opmerking: Maak een reserve kopie van uw gegevens voordat u begint. Als u een fout maakt, kunt u de toegevoegde records uit de doel tabel verwijderen, maar het hand matig verwijderen van een groot aantal records kan veel tijd in beslag nemen. Als u een back-up in de hand hebt, kunt u fouten in minder tijd oplossen.

Een selectiequery maken

 1. Open de bron database (de data base die de records bevat die u wilt toevoegen).

 2. Klik op het tabblad <ui>Maken </ui> in de groep <ui>Overige</ui> op <ui>Queryontwerp </ui>.

  Het queryontwerpraster wordt weer gegeven en het dialoog venster tabel weer geven wordt weer gegeven.

 3. Selecteer de tabel die de records bevat die u wilt toevoegen, klik op toevoegen en klik vervolgens op sluiten.

  De tabel wordt weer gegeven als een venster in het bovenste gedeelte van het queryontwerpraster. In het venster worden alle velden in de tabel weer gegeven. In deze afbeelding ziet u een voor beeld van een tabel in de ontwerp functie voor query's:

  Een tabel in de queryontwerper

 4. Sleep de velden die u wilt toevoegen uit de tabel naar de rij veld in het onderste gedeelte van het queryontwerpraster.

  U kunt in het onderste gedeelte één tabel veld per kolom toevoegen. Als u alle velden snel wilt toevoegen, klikt u op het sterretje (* ) boven aan de lijst met tabel velden. In deze afbeelding ziet u de ontwerp functie voor query's waarin diverse tabel velden zijn toegevoegd:

  Een query met drie velden in het ontwerpraster

  In deze afbeelding ziet u de ontwerp functie waarin alle velden zijn toegevoegd:

  Een query met alle tabelvelden.

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Controleer of de query de records die u wilt toevoegen heeft geretourneerd. Desgewenst kunt u het selectie vakje weer geven uitschakelen of op verwijderen drukken om ongewenste velden te verwijderen. U kunt ook aanvullende velden naar het ontwerp raster slepen totdat u tevreden bent met de query resultaten.

 6. Ga verder met de volgende stappen.

De query converteren naar een toevoeg query

 1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Querytype op Toevoegen.

  Het dialoogvenster Toevoegen wordt geopend.

 2. Op dit moment kunt u records uit de ene tabel toevoegen aan een andere tabel in dezelfde data base, of records toevoegen aan een tabel in een andere data base.

  • Records toevoegen aan een tabel in dezelfde data base

   1. Klik in het dialoog venster toevoegen op huidige data base (als deze nog niet is geselecteerd) en selecteer vervolgens de doel tabel in de lijst naam van tabel.

   2. Klik op OK.

    In stap 4 van de vorige sectie hebt u een deel van de velden of alle velden in de bron tabel toegevoegd aan het queryontwerpraster. Als u tijdens die stap de hele tabel hebt toegevoegd, wordt nu de hele doel tabel toegevoegd aan de rij toevoegen aan, zoals hier wordt weer gegeven:

    Een toevoegquery waarin alle velden van twee tabellen zijn opgenomen

    –of–

    Als u in de vorige sectie afzonderlijke velden hebt toegevoegd in stap 4 en de veld namen in de bron-en doel tabellen overeenkomen, worden de namen van de doel velden automatisch toegevoegd aan de rij toevoegen aan, zoals u hier kunt zien:

    Een toevoegquery met overeenkomende velden

    –of–

    Als u afzonderlijke velden hebt toegevoegd en sommige of alle namen in de bron-en doel tabellen niet overeenkomen, worden de verkeerde velden in de rij toevoegen aan leeg gelaten. Klik op elk leeg veld en selecteer het Bron veld dat u wilt weer geven in de lijst die u wilt weer geven, zoals u hier kunt zien.

    Doelvelden kiezen voor een toevoegquery

   3. Als u de wijzigingen wilt bekijken, klikt u op weer gave.

   4. Ga terug naar de ontwerp weergave en klik op uitvoeren om de records toe te voegen.

  • Records toevoegen aan een tabel in een andere data base

   1. Klik in het dialoogvenster Toevoegen op Andere database.

   2. Typ in het veld Bestands naam de locatie en de naam van de doel database.

   3. Typ in het veld tabel naam de naam van de doel tabel en klik vervolgens op OK.

    –of–

    Klik op Bladeren en gebruik het tweede dialoog venster toevoegen om de doel database te zoeken. Klik op OK nadat u de doel database hebt gevonden en geselecteerd. Hiermee sluit u het tweede dialoog venster. Voer in het eerste dialoog venster in het veld tabel naam de naam van de doel tabel in en klik vervolgens op OK.

    Typ de naam van de doel tabel en klik vervolgens op OK om het eerste dialoog venster toevoegen te sluiten.

    In stap 4 van de vorige sectie hebt u een deel van de velden of alle velden in de bron tabel toegevoegd aan de rij veld in het queryontwerpraster. Als u tijdens die stap de hele tabel hebt toegevoegd, wordt nu de hele doel tabel toegevoegd aan de rij toevoegen aan, zoals hier wordt weer gegeven:

    Een toevoegquery waarin alle velden van twee tabellen zijn opgenomen

    –of–

    Als u in stap 4 afzonderlijke velden hebt toegevoegd en de veld namen in de bron-en doel tabel komen overeen, worden de namen van de doel velden automatisch toegevoegd aan de rij toevoegen aan, bijvoorbeeld:

    Een toevoegquery met overeenkomende velden

    –of–

    Als u afzonderlijke velden hebt toegevoegd en sommige of alle namen in de bron-en doel tabellen niet overeenkomen, worden de verkeerde velden in de rij toevoegen aan leeg gelaten. Klik op elk leeg veld en selecteer het gewenste doel veld in de lijst die wordt weer gegeven, zoals u dat wilt:

    Doelvelden kiezen voor een toevoegquery

   4. Als u de wijzigingen wilt bekijken, klikt u op weer gave.

   5. Schakel over naar de ontwerp weergave en klik op uitvoeren om de records toe te voegen.

Naar boven

Gegevens wijzigen met het dialoogvenster Zoeken en vervangen

Het dialoog venster zoeken en vervangen biedt een andere manier om kleine hoeveel heden gegevens in minder tijd en met minder inspanning te wijzigen. Uitleg over het gebruik van het dialoog venster valt buiten het bestek van dit artikel.

Zie het artikel het dialoog venster zoeken en vervangen gebruiken om gegevens te wijzigenvoor meer informatie over het gebruik van het dialoog venster.

Naar boven

De waarden van primaire en refererende sleutels wijzigen met beHulp van trapsgewijs bijwerken

Het is mogelijk dat u een primaire-sleutel waarde moet bijwerken. Als u die primaire sleutel als refererende sleutel gebruikt, kunt u uw wijzigingen automatisch bijwerken via alle onderliggende exemplaren van de refererende sleutel.

Als herinnering: een primaire sleutel is een waarde die een unieke aanduiding vormt van elke rij (record) in een database tabel. Een refererende sleutel is een kolom die overeenkomt met de primaire sleutel. Normaal gesp roken worden refererende sleutels in andere tabellen opgeslagen en kunt u een relatie (een koppeling) maken tussen de gegevens in de tabellen.

Stel dat u een product nummer gebruikt als primaire sleutel. Eén ID-nummer is een unieke aanduiding voor één product. U gebruikt het ID-nummer ook als een refererende sleutel in een tabel met order gegevens. Op die manier kunt u alle orders die betrekking hebben op elk product vinden, omdat iemand anders een order voor dat product plaatst, de ID in de order wordt opgenomen.

Soms worden deze ID-nummers (of andere typen primaire sleutels) gewijzigd. Als ze dit doen, kunt u de waarde van uw primaire sleutel wijzigen en deze wijziging automatisch trapsgewijs door voeren in alle gerelateerde onderliggende records. U schakelt dit gedrag in door referentiële integriteit en trapsgewijs bijwerken in te scha kelen tussen de twee tabellen.

Houd rekening met de volgende regels:

 • U kunt trapsgewijs bijwerken alleen inschakelen voor primaire-sleutel velden die zijn ingesteld op de gegevens typen tekst of getal. U kunt geen trapsgewijs bijwerken gebruiken voor velden die zijn ingesteld op het gegevens type auto nummering.

 • U kunt trapsgewijs bijwerken alleen inschakelen tussen tabellen met een een-op-veel-relatie.

In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u een relatie maakt en trapsgewijs bijwerken voor die relatie inschakelt.

De relatie maken

 1. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Weergeven/verbergen op Relaties.

 2. Klik op het tabblad ontwerpen in de groep relaties op tabel weer geven.

  Het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven.

 3. Als dit nog niet is geselecteerd, klikt u op het tabblad tabellen, selecteert u de tabellen die u wilt wijzigen, klikt u op toevoegen en klikt u vervolgens op sluiten.

  U kunt op SHIFT drukken om meerdere tabellen te selecteren, of u kunt elke tabel afzonderlijk toevoegen. Selecteer alleen de tabellen aan de ' één '-en ' veel'-kant van de relatie.

 4. Sleep in het venster relaties de primaire sleutel van de tabel aan de ' een'-kant van de relatie en zet deze neer in het veld met de refererende sleutel van de tabel aan de ' veel'-kant van de relatie.

  Het dialoog venster relaties bewerken wordt weer gegeven. In de volgende afbeelding ziet u het dialoog venster:

  Het dialoogvenster Relaties bewerken

 5. Schakel het selectie vakje referentiële integriteit afdwingen in en klik op maken.

 6. Ga naar de volgende set stappen.

Trapsgewijs bijwerken inschakelen in primaire sleutels

 1. Als u de stappen in de vorige sectie niet hebt gevolgd, opent u de data base die de relatie bevat die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Weergeven/verbergen op Relaties.

  Het venster relaties wordt weer gegeven en de koppelingen worden weer gegeven (weer gegeven als verbindings lijnen) tussen de tabellen in de data base. In de volgende afbeelding ziet u een voor beeld van een relatie:

  Een relatie tussen twee tabellen

 3. Klik met de rechter muisknop op de joinlijn tussen de bovenliggende en onderliggende tabellen en klik op relatie bewerken.

  Het dialoog venster relaties bewerken wordt weer gegeven. In de volgende afbeelding ziet u het dialoog venster:

  Het dialoogvenster Relaties bewerken met een bestaande relatie

 4. Selecteer gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken, zorg ervoor dat het selectie vakje referentiële integriteit afdwingen is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.

Voor meer informatie over het maken van relaties. Zie de volgende artikelen:

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×