Office
Aanmelden

De gegevens in een database bijwerken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe bestaande gegevens bij te werken. Microsoft Office Access 2007 biedt een aantal hulpmiddelen voor het bijwerken van bestaande records, waaronder gegevensbladen, formulieren, query's, zoeken en vervangen en de nieuwe functie voor het verzamelen van gegevens.

Houd er rekening mee dat bijwerken van gegevens niet dezelfde manier is als nieuwe gegevens invoeren. Zie het artikel een of meer records aan een database toevoegenvoor informatie over nieuwe gegevens invoeren in een database.

In dit artikel

Invloed van databaseontwerp op bijwerken

Invloed van gegevenstypen op bijwerken

Invloed van tabelveldeigenschappen op bijwerken

Een formulier gebruiken om gegevens te werken

Een gegevensblad gebruiken om gegevens te werken

Een bijwerkquery gebruiken om bestaande gegevens te wijzigen

Toevoegquery's records toevoegen aan tabellen gebruiken

Gebruik van gegevens verzamelen records bijwerken

Trapsgewijs bijwerken gebruiken om te wijzigen van primaire en refererende sleutel waarden

Invloed van databaseontwerp op bijwerken

Lees dit gedeelte als u eerder met Access of onbekende met de principes achter relationele databases. Grote updates zijn veel eenvoudiger om uit te voeren wanneer u enkele van de eenvoudige beginselen van databaseontwerp kennen.

Een Access-database is niet een bestand in dezelfde zin als een document Microsoft Office Word 2007 of een diaserie Microsoft Office PowerPoint 2007 . In plaats daarvan een normale Access-database is een een verzameling tabellen, plus een set gegroepeerde objecten die zijn gebaseerd op deze tabellen, formulieren, rapporten, query's en dergelijke.

Daarnaast deze objecten moeten voldoen aan een set ontwerpprincipes voor het of de database wordt niet goed werkt of helemaal. Deze beginselen ontwerpen op zijn beurt invloed op hoe u gegevens invoert. Let hierbij deze feiten over databaseobjecten en een ontwerp op.

 • Met een paar uitzonderingen (zoals een type lijst met de naam van een lijst met waarden), worden alle gegevens opgeslagen in een of meer tabellen. Het aantal tabellen, is afhankelijk van het ontwerp en de complexiteit van de database. Hoewel u kan bekijken of bijwerken van de gegevens in een formulier, een rapport of in de resultaten van een query, worden de gegevens in Access opgeslagen alleen in tabellen.

 • Elke tabel moet opslaan van gegevens voor een één probleem, categorie of doel. Een tabel met informatie over zakelijke contactpersonen moet bijvoorbeeld geen verkoopgegevens. Als dat zo is, dan kunt u de juiste gegevens vinden wordt het lastig als niet waardoor.

 • Elk van de velden in een tabel moet slechts één type gegevens accepteren. U moet bijvoorbeeld geen aantekeningen opslaan in een veld dat getallen accepteren. Als u probeert tekst invoeren in een veld bestaat, wordt er een foutbericht wordt weergegeven.

 • Met één uitzondering, moeten de velden in een record voor slechts één waarde accepteren. Bijvoorbeeld een correct ontworpen database wordt voorkomen dat u meer dan één adres invoeren in het veld. Dit is in tegenstelling tot Microsoft Office Excel 2007, die standaard, u een willekeurig aantal namen, adressen of afbeeldingen invoeren in één cel kunt, tenzij u die cel accepteren beperkte typen gegevens hebt ingesteld.

  Office Access 2007 biedt echter ook een nieuwe functie, een veld met meerdere waarden. U velden met meerdere waarden gebruiken voor meerdere gegevenselementen als bijlage toevoegen aan één record en lijsten waarin meerdere waarden maken. U kunt bijvoorbeeld een tekstbestand, een diaserie Office PowerPoint 2007 en niet het getal van afbeeldingen aan een record koppelen in uw database. U kunt ook een lijst met namen maken en selecteer zo veel mogelijk namen naar wens. Het gebruik van de velden met meerdere waarden lijkt aan het einde van de regels van databaseontwerp omdat u meer dan één gegevensitem per tabelveld kunt opslaan, maar dat in feite niet, omdat de regels 'achter de schermen,"worden afgedwongen doordat de gegevens in een speciale verborgen tabellen.

De volgende koppelingen gaat u naar artikelen met meer informatie over de onderwerpen en functies die worden besproken in deze sectie.

Naar boven

Invloed van gegevenstypen op bijwerken

Lees dit gedeelte als u eerder met Access of onbekende met de principes achter relationele databases. Grote updates zijn veel eenvoudiger om uit te voeren wanneer u enkele van de eenvoudige beginselen van databaseontwerp kennen.

Wanneer u een databasetabel ontwerpt, kunt u een gegevenstype selecteren voor elk van de velden in die tabel, een proces dat u helpt nauwkeurige gegevens worden ingevoerd. Stel dat u het gegevenstype Numeriek voor een veld opgeven, omdat u nodig hebt voor het berekenen van verkoopcijfers. Als iemand probeert tekst invoeren in dat veld, wordt een foutbericht wordt weergegeven en kunt niet de gewijzigde record, een stap die helpt bij de bescherming van uw afbeeldingen opslaan van deze gebruiker.

Laat zien hoe gegevenstypen weergeven

Access biedt nu twee manieren om te bekijken van de gegevenstypen voor een tabelveld invoeren. U kunt de opdrachten op het tabblad gegevensblad , of u kunt de tabel opent in de ontwerpweergave. De volgende stappen wordt uitgelegd hoe u beide technieken.

Gegevenstypen weergeven met behulp van opdrachten op het tabblad gegevensblad

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt gebruiken.

 2. Klik op het veld dat u wilt onderzoeken.

 3. Klik op het tabblad gegevensblad in de groep gegevenstype en opmaak op de pijl-omlaag voor de lijst Gegevenstype wilt bekijken van het gegevenstype instellen voor het veld.

Gegevenstypen weergeven in de ontwerpweergave

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel en klik in het snelmenu op Ontwerpweergave.

  Access opent de tabel in het ontwerpraster en de naam en het gegevenstype van een veld voor elke tabel ziet u het bovenste gedeelte van het raster.

  Velden in de ontwerpweergave

Het gegevenstype instellen voor een veld voor elke tabel vindt u het eerste niveau van de controle over wat u wel en niet kunt invoeren in een veld. In sommige gevallen voorkomt een gegevenstype u helemaal geen informatie worden ingevoerd. De volgende tabel staan de gegevenstypen die Office Access 2007 biedt en een beschrijving van het effect ervan op gegevensinvoer.

Gegevenstype

Gevolgen voor gegevensinvoer

Tekst

Tekstvelden accepteren tekst of numerieke tekens, inclusief scheidingstekens lijsten met items. Een tekstveld een kleinere aantal tekens dan een memoveld, van 0 tot 255 tekens. In sommige gevallen kunt u functies voor typeconversie berekeningen van de gegevens in een tekstveld.

Memo

U kunt grote hoeveelheden tekst en numerieke gegevens invoeren in dit type veld. Als de ontwerpfunctie voor databases Hiermee stelt u het veld toe aan de tekst met opmaak, kunt u ook de soorten opmaak die u normaal gesproken in tekstverwerkingsprogramma's, zoals Office Word 2007toepassen. U kunt bijvoorbeeld verschillende lettertypen en tekengrootten toepassen op specifieke tekens in de tekst en zodat ze vet of cursief, enzovoort. U kunt ook Hypertext Markup Language (HTML) labels toevoegen aan de gegevens.

Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over het gebruik van de tekst met opmaak in een memoveld.

U kunt ook conversiefuncties ten opzichte van de gegevens in een memoveld zoals tekstvelden uitvoeren.

Getal

U kunt alleen getallen invoeren in dit type veld en kunt u berekeningen uitvoeren op de waarden in een numeriek veld.

Datum/tijd

U kunt alleen datums en tijden invoeren in dit type veld. Afhankelijk van hoe het veld wordt ingesteld in de ontwerpfunctie voor databases, kunt u ondervinden deze voorwaarden:

 • Als de ontwerper van de database instellen een invoermasker voor het veld (een reeks letterlijke en tijdelijke tekens die worden weergegeven wanneer u het veld selecteert), moet u gegevens invoeren in de ruimte en de notatie die het masker bevat. Bijvoorbeeld als u een invoermasker DD_MMM_JJJJ ziet, u moet een datum typt in deze indeling in de ruimte, bijvoorbeeld 11 okt 2006. U kunt geen Typ een volledige maandnaam weer (bijvoorbeeld juli) of een jaartal van twee cijfers.

 • Als de ontwerpfunctie voor een invoermasker om te bepalen hoe u een datum of tijd invoeren niet hebt gemaakt, kunt u de waarde aan de hand van een ongeldige datum- of tijdnotatie. U kunt bijvoorbeeld 11 okt 2006, 11/10/06 of 11 oktober 2006 typen.

 • De ontwerpfunctie voor databases mogelijk een weergave-indeling toepassen op het veld. In dat geval, als geen invoermasker aanwezig is, kunt u een waarde invoert in vrijwel elke notatie, maar Access worden de datums volgens de weergave-indeling weergegeven. Bijvoorbeeld, kunt u 11-10-2006 typen, maar de weergave-indeling kan worden ingesteld zodat de waarde wordt weergegeven als 11-okt-2006.

  Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over invoermaskers.

Valuta

U kunt alleen valutawaarden invoeren in dit type veld. Bovendien hoeft u niet handmatig invoeren valutasymbool. Standaard wordt het valutasymbool (¥, £, $, enzovoort) opgegeven in de landinstellingen van Windows.

AutoNummering

U kunt niet invoeren of de gegevens in dit type veld op elk gewenst moment wijzigen. De waarden in een AutoNummering-veld wordt verhoogd wanneer u een nieuwe record aan een tabel toevoegen.

Ja/nee

Als u een veld dat is ingesteld op dit type klikt, wordt er een selectievakje of een vervolgkeuzelijst, afhankelijk van hoe u het veld opmaken. Als u het veld om weer te geven van een lijst opmaken, kunt u op Ja of Nee, waar of Onwaar, of in - of uitschakelen in de lijst opnieuw afhankelijk van de indeling toegepast op het veld. U geen waarden invoeren in de lijst of het wijzigen van de waarden in de lijst rechtstreeks vanuit een formulier of tabel.

OLE-object

U kunt dit type veld gebruiken als u wilt weergeven van gegevens uit een bestand dat in een ander programma is gemaakt. U kunt bijvoorbeeld een tekstbestand, een Excel-grafiek of een PowerPoint-presentatie weergeven in een veld OLE-Object.

Bijlagen bieden een snellere, gemakkelijker en flexibeler manier om gegevens uit andere programma's te bekijken. Zie de vermelding van de bijlage, verderop in deze tabel voor meer informatie.

Hyperlink

U kunt alle gegevens invoeren in dit type veld en Access terugloopt deze in een webadres. Bijvoorbeeld als u een waarde typt in het veld, Access rondom de tekst met Uniform Resource Locator (URL) tekst, zoals in dit voorbeeld: http://www. your_text.com. Als u een geldig webadres invoert, de koppeling werkt, anders wordt de koppeling zijn ingevoegd om een foutbericht wordt weergegeven. Ook, bestaande hyperlinks te bewerken kan lastig te klikken op een hyperlinkveld bevat met de muis Hiermee start u de webbrowser en gaat u naar de site die is opgegeven in de koppeling. Als u wilt bewerken een hyperlinkveld bevat, selecteert u een aangrenzende veld, het tabblad of pijltoetsen gebruiken om de focus te verplaatsen naar het hyperlinkveld en druk op F2 om te bewerken inschakelen.

Bijlage

U kunt gegevens uit andere programma's toevoegen aan dit type veld, maar u kunt geen typt of anderszins tekst- of numerieke gegevens invoeren.

Zie het artikel bestanden toevoegen en afbeeldingen aan records in uw databasevoor informatie over het gebruik van een bijlageveld.

Wizard Opzoeken

De Wizard Opzoeken is niet een gegevenstype. In plaats daarvan de wizard maakt u twee soorten vervolgkeuzelijsten: lijsten met waarden en opzoekvelden. Een lijst met waarden gebruikt een gescheiden lijst met items die u handmatig invoeren wanneer u de Wizard Opzoeken gebruiken. Deze waarden kunnen zijn onafhankelijk van eventuele andere gegevens of het object in uw database.

Een opzoekveld gebruikt daarentegen een query gegevens ophalen uit een of meer van de andere tabellen in een database of in een andere locatie, zoals een server met Windows SharePoint Services 3.0. Het opzoekveld geeft vervolgens de gegevens in een vervolgkeuzelijst. Standaard wordt met de Wizard Opzoeken het tabelveld ingesteld naar het gegevenstype Numeriek.

U kunt werken met opzoekvelden rechtstreeks in tabellen en ook in formulieren en rapporten. De waarden in een opzoekveld worden standaard weergegeven in een type lijstbesturingselement een keuzelijst met invoervak genoemd, een lijst met een vervolgkeuzepijl: Een lege opzoeklijst . Afhankelijk van hoe de ontwerpfunctie voor het opzoekveld en de keuzelijst met invoervak heeft instellen, kunt u de items in de lijst bewerken en items toevoegen aan de lijst. Daarvoor ontwerper van de database moet een eigenschap instellen voor het opzoekveld (de eigenschap Alleen lijstwordt genoemd, en de ontwerper uit te schakelen).

Als u niet de waarden in een opzoeklijst rechtstreeks bewerken, die u moet toevoegen of wijzigen van de gegevens in de vooraf gedefinieerde lijst met waarden of in de tabel die fungeert als bron voor het opzoekveld. Zie de sectie 'De items in een opzoekveld bewerken' in het artikel een of meer records aan een database toevoegenvoor informatie over doet.

Tot slot wanneer u een opzoekveld maakt, kunt u desgewenst instellen voor de ondersteuning van meerdere waarden. Als u dit doet, wordt de resulterende lijst ziet u een selectievakje in naast elk lijstitem, en u kunt in- of uitschakelen als veel van de items naar wens. Deze afbeelding ziet u een standaardlijst met meerdere waarden:

Een lijst met selectievakjes.

Zie de artikelen handleiding velden met meerdere waardenen een lijst die worden opgeslagen met meerdere waarden gebruiken voor informatie over het maken van opzoekvelden en het gebruik van de resulterende lijsten.

Naar boven

Invloed van tabelveldeigenschappen op bijwerken

Lees dit gedeelte als u eerder met Access of onbekende met de principes achter relationele databases. U kunt grote updates is niet uitvoeren tenzij u meer informatie over invloed van de eigenschappen instellen voor tabelvelden op bijwerken.

Wanneer u een database ontwerpen, start u meestal met het ontwerpen van een of meer tabellen. Bepaalt u welke soorten gegevens elke tabel bevat, u primaire sleutels instelt, een veld dat elke record (rij) uniek, voor elke tabel en u de relaties tussen de tabellen maken.

Als onderdeel van dat proces, kunt u eigenschappen voor de velden instellen in elke tabel. Bijvoorbeeld, kunt u een tekstveld accepteren niet meer dan 50 tekens instellen en kunt u een getalveld alleen valutawaarden instellen.

U kunt de meeste veldeigenschappen instellen met behulp van de ontwerpweergave. U kunt echter ook enkele eigenschappen instellen met behulp van opdrachten in de groepen op het lint, onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface. U kunt bijvoorbeeld visuele indelingen voor tekst en Memo instellen met behulp van de opdrachten in de groep lettertype op het tabblad Start . Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over het gebruik van deze opdrachten.

Laat zien hoe instellen of wijzigen van de eigenschappen voor een tabelveld invoeren.

Access biedt nu twee manieren om de eigenschappen voor een veld van een tabel te bekijken, kunt u de opdrachten op het tabblad gegevensblad , of u kunt de tabel opent in de ontwerpweergave. De volgende stappen wordt uitgelegd hoe u beide technieken.

Tabeleigenschappen weergeven met behulp van opdrachten op het tabblad gegevensblad

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel die u wilt gebruiken.

 2. Klik op het tabblad gegevensblad en gebruikt u de opdrachten in de groep gegevenstype en -notatie de eigenschappen voor een veld voor elke tabel weergeven.

Tabeleigenschappen weergeven in de ontwerpweergave

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

  De tabel wordt geopend in het ontwerpraster.

 2. In het onderste gedeelte van het raster, klikt u onder Veldeigenschappen, klikt u op het tabblad Algemeen als dit nog niet geselecteerd.

  –of–

  Als u wilt de eigenschappen voor een opzoekveld wordt weergegeven, klikt u op het tabblad Opzoeken .

  Een opzoekveld is een tabelveld invoeren dat een hard gecodeerde lijst met waarden of een query waarbij de waarden opgehaald uit een of meer tabellen in een database gebruikt. Standaard worden deze waarden in het opzoekveld weergegeven voor u in de vorm van een lijst. Afhankelijk van hoe de databaseontwerper van een Hiermee stelt u het opzoekveld, kunt u een of meer items selecteren in die lijst.

  Nieuwe gebruikers van Access Verwar opzoekvelden vaak omdat een lijst met items wordt weergegeven op één locatie (de lijst die door Access van de gegevens in het opzoekveld gemaakt), maar de gegevens kunt bevinden zich in een andere locatie (de tabel met de gegevens). Onthoud dat wanneer u de gegevens in een opzoekveld bijwerkt, moet u de brontabel (de tweede locatie) bijwerken. U kunt een opzoekveld in de lijst niet bijwerken.

De volgende tabel bevat de tabeleigenschappen die de grootste gevolgen voor gegevensinvoer hebben en wordt uitgelegd het effect ervan.

Eigenschap

Locatie in het tabelontwerpraster

Mogelijke waarden

Gedrag wanneer u probeert om gegevens te voeren

Veldlengte

Het tabblad Algemeen

0-255

Het aantal tekens geldt alleen voor velden die zijn ingesteld voor het gegevenstype tekst. Als u probeert om in te voeren meer dan het opgegeven aantal tekens, het veld afgekapt ze.

Vereist

Het tabblad Algemeen

Ja/nee

Als ingeschakeld, deze eigenschap forceert u een waarde invoeren in een veld en kunt u nieuwe gegevens opslaan totdat u het veld hebt voltooid. Als uitgeschakeld, is het veld accepteert null-waarden, waarbij dat het veld leeg mag blijven.

Opmerking: Een null-waarde is niet hetzelfde als een nul. Nul is een cijfer en toegang tot deze kunt gebruiken in berekeningen. Een null-waarden is een waarde ontbreekt, onbekend of ongedefinieerd.

Tekenreeksen met lengte nul toestaan

Het tabblad Algemeen

Ja/nee

Als ingeschakeld, kunt u tekenreeksen met lengte nul, tekenreeksen die geen tekens bevatten. Als een tekenreeks met lengte nul, typt u een paar dubbele aanhalingstekens zonder spatie ertussen ("") en druk op ENTER.

Geïndexeerd

Het tabblad Algemeen

Ja/nee

Wanneer u een tabelveld indexeert, voorkomt Access u dubbele waarden toe te voegen.

Invoermasker

Het tabblad Algemeen

Vooraf gedefinieerd of aangepast sets met letterlijke en tijdelijke tekens

Een invoermasker dwingt u gegevens invoeren in een vooraf gedefinieerde notatie. De maskers weergegeven wanneer u een veld in een tabel of een besturingselement op een formulier selecteert. Stel dat u een Date-veld op en deze reeks tekens: MMM-DD-YYYY. Van drie letters, wordt een invoermasker genoemd. Deze dwingt u maandwaarden als afkorting van drie letters, zoals okt, en het jaartal van vier cijfers, in plaats van twee invoeren. Als u dat masker ziet, kunt u een datum zoals 15-okt-2006 invoeren.

Opmerking: Denk eraan dat de invoermaskers alleen bepalen hoe u gegevens invoeren, niet hoe Access worden deze gegevens weergegeven. Bijvoorbeeld, kunt u een datum als 15-okt-2006, maar Access kan de waarde opslaan als 10152006, dat wil zeggen, zonder opmaaktekens. Vervolgens gaat u als u de datum in een tabel, formulier of rapport bekijkt, mogelijk Access weer te geven als 15-10-2006 worden ingesteld.

Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over het maken en gebruiken van invoermaskers.

Weergave besturingselement

Tabblad Opzoeken

Waarden, hangt af van het gegevenstype instellen voor het veld

Voor tekst en numerieke velden, kunt u kiezen tussen een tekstvak, keuzelijst of keuzelijst met invoervak. Voor Ja/Nee-velden die u kunt kiezen uit een selectievakje, tekstvak of keuzelijst met invoervak.

Opmerking: Als u iets anders dan de Keuzelijst of Keuzelijst met invoervakselecteert, worden de overige eigenschappen op het tabblad Opzoeken verborgen.

Type rijbron

Tabblad Opzoeken

Tabel/Query
lijst met waarden
lijst met velden

Als u het vak van de eigenschap Weergave besturingselement ingesteld op Keuzelijst of Keuzelijst met invoervak, kunt u deze eigenschap instellen voor een Tabel/Query, Lijst met waarden of Lijst met velden. Deze eigenschap bepaalt op zijn beurt het type waarde die u in de eigenschap Rijbron gebruiken kunt . Zie de volgende vermelding.

Rijbron

Tabblad Opzoeken

Is afhankelijk van de eigenschap Type rijbron .

Als u de eigenschap Type rijbron in op Tabel/Queryinstelt, kan dit eigenschappenveld de naam van een tabel of query bevatten. Als u de eigenschap op Lijst met waarden instelt, bevat deze eigenschap een lijst met waarden, gescheiden door puntkomma's (;). Als u de eigenschap Type rijbron ingesteld op Lijst met velden, wordt deze eigenschap de naam van een tabel, query of taal SQL (Structured Query)-instructie bevat.

Alleen lijst

Tabblad Opzoeken

Ja/nee

Als de waarde op Ja, Access wordt gevonden overeenkomende waarden terwijl gebruikers tekst in een keuzelijst met invoervak invoert. Een andere manier hebt opgeslagen, kunt de instelling Ja aanvullen tijdens typen. De instelling Ja voorkomt ook dat gebruikers de items in een lijst rechtstreeks vanuit de lijst of keuzelijst met invoervak bewerken. Gebruikers moet in plaats daarvan de items in het vak van de eigenschap Rijbron of in het geval van opzoekvelden bewerken, de items in de tabel met de brongegevens voor het opzoekveld bewerken. Zie de sectie 'De items in een opzoekveld bewerken' in het artikel een of meer records aan een database toevoegenvoor meer informatie over het gebruik van opzoekvelden.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Tabblad Opzoeken

Ja/nee

Hiermee schakelt de opdracht Lijstitems bewerken voor lijsten met waarden, maar niet voor opzoekvelden of. Als u wilt dat de opdracht voor opzoekvelden inschakelt, voert u een geldige formuliernaam in de eigenschap Bewerkingsformulier lijstitems . De opdracht Bewerken lijst met waarden toestaan wordt weergegeven in een snelmenu dat u opent door met de rechtermuisknop op een keuzelijst of keuzelijst met invoervak. Wanneer u de opdracht uitvoert, wordt het dialoogvenster Lijstitems bewerken wordt weergegeven. U kunt ook als u de naam van een formulier in het vak van de eigenschap Bewerkingsformulier lijstitems opgeeft, wordt dat formulier in plaats van het dialoogvenster.

U kunt de Lijstitems bewerken -opdracht uitvoeren in de lijst en keuzelijsten met invoervak zich bevindt in formulieren en sets van keuzelijsten met invoervak bevinden in tabellen en de queryresultaten. Formulieren moeten worden geopend in de ontwerpweergave of weergave bladeren. tabellen en queryresultaten moet openen in de gegevensbladweergave.

Bewerkingsformulier lijstitems

Tabblad Opzoeken

Naam van een formulier voor gegevensinvoer

Als u de naam van een formulier voor gegevensinvoer in deze tabeleigenschap opgeeft, wordt dat formulier geopend wanneer een gebruiker wordt uitgevoerd voor de opdracht Lijstitems bewerken . Anders, wordt het dialoogvenster Lijstitems bewerken weergegeven wanneer gebruikers de opdracht uitvoeren.

Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het ontwerpen van databasetabellen en instellen van eigenschappen.

 • Beginselen van databaseontwerp wordt uitgelegd basisconcepten zoals het plannen van een database, ontwerpen van de gegevens en normaliseren, het proces van het splitsen van uw gegevens in gerelateerde tabellen en verwijderen van overtollige gegevens.

 • Tabellen maken in een database wordt uitgelegd hoe u tabellen maken, voegt u primaire sleutels (velden die elke rij of record in de tabel een unieke aanduiding) en hoe u gegevenstypen en tabeleigenschappen instellen.

Naar boven

Een formulier gebruiken om gegevens te werken

Een formulier kunt u kleine hoeveelheden gegevens bijwerken. In dit geval 'kleine' betekent dat er een willekeurig aantal records die u handmatig wilt bijwerken. Formulieren kunnen bieden een eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger manier om te bewerken en bijwerken met kleine hoeveelheden gegevens.

Hoe u een formulier gebruiken om gegevens te bewerken, is afhankelijk van het ontwerp van het formulier. Formulieren kunnen een willekeurig aantal besturingselementen zoals lijsten, tekstvakken, knoppen en gegevensbladen bevatten, rasters die lijken op Excel-werkbladen. Om elk van de besturingselementen op het formulier op gegevens ophaalt uit of schrijft gegevens naar een onderliggende tabelveld. Wat u doen met een bepaald besturingselement afhankelijk van het gegevenstype van het onderliggende tabelveld, een eigenschappen instellen voor dat veld, en mogelijk verschillende eigenschappen die de ontwerpfunctie voor databases die zijn ingesteld voor elk besturingselement. Zie de invloed van gegevenstypen op de manier waarop u gegevens invoeren en de invloed van tabelveldeigenschappen op de manier waarop u gegevens invoert, eerder in dit artikel voor meer informatie over de gegevenstypen en veldeigenschappen invloed gegevensinvoer.

De volgende secties wordt uitgelegd hoe u de meest voorkomende besturingselementen voor gegevensinvoer gebruikt. Als u vragen over uw specifieke database hebt, neemt u contact op met uw systeembeheerder of de ontwerpfunctie voor databases.

Tekst in een tekstvak toevoegen of bewerken

Access biedt één tekstbesturingselement voor gebruik met tekst en Memo velden. Meestal kunt u zien of het onderliggende veld is tekst of memo door de grootte van het besturingselement, dat meestal de grootte van het onderliggende tabelveld weerspiegelt. Bijvoorbeeld als u het besturingselement aan een tekstveld die niet meer dan 50 tekens accepteert koppelt, u het formaat van het besturingselement dienovereenkomstig gewijzigd. Als u het besturingselement aan een memoveld koppelt, kunt u daarentegen het besturingselement om weer te geven van een of twee alinea's met tekst zonder te schuiven groot.

Bovendien kunt u een memoveld tekst met opmaak instellen. U kunt vervolgens verschillende lettertypen, tekengrootten, stijlen en kleuren toepassen op uw tekst.

Tekst bewerken in een tekstvak

 • Plaats de cursor in het tekstvak en uw gegevens wijzigen. Houd er rekening mee dat niet kunt u berekeningen met getallen in een tekst of memoveld uitvoeren.

RTF-opmaak toepassen

Opmerking: U kunt deze stappen alleen wanneer een tekstvak is gebonden aan een memoveld. Zie de stappen in de weergave-eigenschappen voor een tabelveldeerder in dit artikel.

 1. Selecteer de tabel openen in de gegevensbladweergave, selecteert u het veld Memo. Normaal gesproken kunt u zoeken naar een veld met de naam 'Opmerkingen', notities,"of"Beschrijving."

 2. Gebruik de knoppen en menu's op het tabblad Start in de groep lettertype om de tekst.

  U kunt verschillende lettertypen en grootten toepassen, tekst vet of cursief maken, wijzigen van kleuren, enzovoort.

Naar boven

Een gegevensblad gebruiken om gegevens te werken

U kunt gegevens wijzigen door te werken rechtstreeks in de gegevensbladweergave (een rij en kolom raster vergelijkbaar met een Excel-werkblad). Gegevens in tabellen, query resultatensets en formulieren waarin gegevensbladen worden weergegeven, kunt u wijzigen.

Normaal, gebruikt u gegevensbladen wanneer u nodig hebt om alleen een klein aantal records of delen van één record te wijzigen. Als u bekend met Excel bent, gegevensbladen moet vrij gemakkelijk te begrijpen en wijzigingen zonder dat u grondigere kennis van Access, zoals de mogelijkheid om te maken en uitvoeren van query's door te voeren.

Let hierbij.

 • U hoeft niet expliciet de wijzigingen wilt opslaan. Access doorgevoerd ze in de tabel, wanneer u de cursor verplaatsen naar een nieuw veld in dezelfde rij, of wanneer u de aanwijzer naar een andere rij gaan.

 • De velden in een Access-database moeten worden standaard naar een bepaalde soort gegevens, zoals tekst of getallen accepteren. Moet u het type gegevens dat het veld is ingesteld om te accepteren. Als u niet doet, wordt er een foutbericht wordt weergegeven.

 • Een veld wellicht een invoermasker is toegepast. Een invoermasker is een verzameling letterlijke en tijdelijke tekens die u gegevens invoeren in een specifieke notatie dwingen. Een invoermasker voor een postcode kan bijvoorbeeld de gegevens die aan de Franse-indeling, voldoen terwijl een invoermasker voor een telefoonnummer moet u mogelijk Voer getallen in de Duitse indeling vragen.

  Zie het artikel gegevens in rijen en kolommen opmakenvoor meer informatie over invoermaskers.

 • Met uitzondering van bijlagen en lijsten met meerdere waarden, kunt u slechts één waarde in de meeste velden. Als u niet weet of een veld bijlagen accepteert, neemt u contact op met uw database designer of de systeembeheerder. Omdat een selectievakje in naast elk item in de lijst wordt weergegeven, kunt u altijd een lijst met meerdere waarden identificeren.

Gegevens in een gegevensblad wijzigen

 1. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel of query met de gegevens die u wilt wijzigen.

  Standaard Access opent de tabel of query in de gegevensbladweergave, een raster dat lijkt op een Excel-werkblad.

 2. Klik op of anders de focus naar het eerste veld dat u wilt wijzigen en de gegevens bewerken.

 3. Als u wilt verplaatsen naar het volgende veld, drukt u op TAB, gebruikt u een van de pijltoetsen of klik op het veld next.

  Als u op TAB, al dan niet standaard drukt, wordt de landinstellingen van Windows gebruikt om te bepalen of de cursor naar links of naar rechts wordt verplaatst. Als de computer is ingesteld voor een taal die van links naar rechts wordt, wordt de cursor naar rechts verplaatst wanneer u op de TAB-toets drukt. Als de computer is ingesteld voor een taal die van rechts naar links wordt gelezen, wordt de cursor naar links verplaatst.

RTF-opmaak toepassen op gegevens in een memoveld

 1. Met de tabel of query resultaat in de gegevensbladweergave openen, selecteert u het veld Memo.

  Normaal gesproken kunt u zoeken naar een veld met de naam 'Opmerkingen', "Notities" of "Beschrijving." Als u het veld Memo nog steeds niet kunt vinden, raadpleegt u de stappen in de weergave-eigenschappen voor een tabelveldeerder in dit artikel.

 2. Gebruik de knoppen en menu's op het tabblad Start in de groep lettertype om de tekst.

  U kunt verschillende lettertypen en grootten toepassen, tekst vet of cursief maken, wijzigen van kleuren, enzovoort.

Naar boven

Een bijwerkquery gebruiken om bestaande gegevens te wijzigen

U kunt bijwerkquery's toevoegen, wijzigen of gedeeltelijk (maar niet voor alle) van een of meer bestaande records verwijderen. U kunt bijwerkquery's zien als een uitgebreide versie van het dialoogvenster Zoeken en vervangen . Voert u een select criterium (het ruw equivalent van een zoekopdracht) en een bijwerkcriterium (het ruw equivalent van een vervangende tekenreeks). In tegenstelling tot het dialoogvenster kunnen bijwerkquery's accepteren van meerdere criteria, kunt u een groot aantal records in één keer bijwerken, en kunt u records in meerdere tabellen kunt wijzigen.

Vergeet niet dat u bijwerkquery's niet gebruiken voor het hele records toevoegen. Als u wilt dat doet, moet u een toevoegquery gebruiken.

Zie het artikel records toevoegen aan een tabel met behulp van een toevoegqueryvoor meer informatie.

Opmerking: De beste manier om een bijwerkquery gebruiken is eerst maken van een selectiequery waarmee uw selectiecriteria te testen. Stel dat u wilt bijwerken van een reeks Ja/Nee-velden van niet op Ja voor een bepaalde klant. Dit doet toevoegen u criteria aan de selectiequery totdat alle gewenste geen records voor die klant als resultaat. Wanneer u zeker weet dat u de juiste records hebt, u vervolgens de selectiequery converteren naar een bijwerkquery, typt u de update-criteria en voert u de query als u wilt bijwerken van de geselecteerde waarden. De stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u een selectiequery maken en vervolgens converteren naar een bijwerkquery.

Een selectiequery maken

 1. Open de database met de records die u wilt bijwerken.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp .

  De ontwerpfunctie voor query's wordt geopend, het tabblad ontwerpen wordt weergegeven en het dialoogvenster Tabel weergeven wordt geopend.

 3. Selecteer de tabel of tabellen met de records die u wilt bijwerken en klik op toevoegenen klik vervolgens op sluiten.

  De tabel of tabellen worden weergegeven als een of meer vensters in het bovenste gedeelte van het queryontwerpraster, samen met alle velden in elke tabel. De volgende afbeelding ziet de ontwerpfunctie voor query's een tabel.

  Een tabel in de queryontwerper

 4. Dubbelklik op de velden die u wilt bijwerken. De geselecteerde velden worden weergegeven in de rij veld in het onderste gedeelte van de ontwerpfunctie voor query's.

  U kunt één tabelveld per kolom toevoegen in het onderste gedeelte, of u kunt alle velden hebt toegevoegd in een tabel snel door te dubbelklikken op het sterretje (*) boven aan de lijst met tabelvelden. De volgende afbeelding ziet de ontwerpfunctie voor query's met alle velden toegevoegd.

  Een query met alle toegevoegde tabelvelden.

 5. Desgewenst kunt u een of meer criteria invoeren in de rij Criteria van het ontwerpraster. In de volgende tabel worden enkele voorbeeldcriteria weergegeven en wordt het effect uitgelegd dat ze op een query hebben.

Criteria

Effect

> 234

Geeft alle getallen groter dan 234 als resultaat. Gebruik < 234 om alle getallen kleiner dan 234 te vinden.

>= "Barends"

Geeft alle records van Barends tot het einde van het alfabet als resultaat

Between #2-2-2006# And #1-12-2006#

Retourneert de datums van 2-Feb-06 tot en met 1-Dec-06 (ANSI-89). Als uw database de jokertekens van ANSI-92, gebruikt u enkele aanhalingstekens (') in plaats van tussen hekjes. Voorbeeld: Tussen ' 2/2/2006' en ' 12/1/2006 '

Not "Duitsland"

Hiermee vindt u alle records waarvan de exacte inhoud van het veld niet exact gelijk is aan Duitsland. Het criterium geeft records weer die naast Duitsland nog andere tekens bevatten, zoals Duitsland (euro) of Europa (Duitsland).

Niet "T*"

Hiermee zoekt u alle records behalve de records die met een T beginnen. Als in uw database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het procentteken (%) in plaats van het sterretje.

Not "*t"

Hiermee vindt u alle records die niet op t eindigen. Als in de database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het procentteken (%) in plaats van het sterretje.

In(Canada,GB)

Hiermee zoekt u alle records in een lijst op die Canada of GB bevatten.

Like ''[A-D]*"

In een tekstveld, zoekt u alle records die met de letters A tot en met d te drukken beginnen. Als uw database de tekenset voor jokertekens van ANSI-92, gebruikt u het procentteken (%) in plaats van het sterretje.

Like "*ar*"

Hiermee vindt u alle records die de letterreeks ar bevatten. Als voor de database de ANSI-92-jokertekens worden gebruikt, geeft u een procentteken (%) op in plaats van het sterretje.

Like "Maison Dewe?"

Hiermee vindt u alle records die beginnen met Maison en een tweede tekenreeks van vijf letters bevatten waarvan de eerste vier letters Dewe zijn en de laatste letter onbekend is. Als in de database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, gebruikt u het onderstrepingsteken (_) in plaats van het vraagteken.

#2-2-2006#

Hiermee vindt u alle records met de datum 2 februari 2006. Als in uw database de ANSI-92-jokertekenset wordt gebruikt, zet u de datum tussen enkele aanhalingstekens in plaats van tussen hekjes ('02.02.06').

< Datum() - 30

Geeft alle datums van meer dan 30 dagen geleden als resultaat.

Datum()

Geeft alle records die de datum van vandaag bevatten als resultaat.

Tussen Datum( ) En DatumToevoegen("M", 3, Datum( ))

Geeft alle records vanaf vandaag tot over drie maanden als resultaat.

Is Null

Geeft alle records als resultaat die een null-waarde (leeg of ongedefinieerd) bevatten.

Is Not Null

Geeft alle records als resultaat die een waarde bevatten.

""

Geeft alle records als resultaat die een tekenreeks met lengte nul bevatten. U gebruikt tekenreeksen met lengte nul als u een waarde aan een vereist veld moet toevoegen, maar nog niet weet wat die waarde is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat voor een bepaald veld een faxnummer vereist is, terwijl sommige van uw klanten geen faxapparaat hebben. In dat geval typt u een paar dubbele aanhalingstekens zonder spatie ertussen ("") in plaats van een getal.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Controleer of de query alleen de records die u wilt bijwerken als resultaat gegeven. Zo nodig kunt u de velden die u niet wilt dat en druk op DELETE te verwijderen, u kunt extra velden aan het ontwerpraster slepen en u kunt uw criteria wijzigen totdat u tevreden met de queryresultaten bent.

 2. Ga naar de volgende stappen.

Records bijwerken

 1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Querytype op Bijwerken.

  Hiermee wordt de selectiequery naar een bijwerkquery. De rij bijwerken wordt toegevoegd in het onderste gedeelte van de ontwerpfunctie voor query's.

  Een bijwerkquery met één bijwerkcriterium

 2. Zoek het veld met de gegevens die u wilt wijzigen en voer uw expressie (die wordt gewijzigd in uw gegevens) in de rij bijwerken voor dat veld.

  In de onderstaande tabel worden enkele voorbeelden getoond en wordt uitgelegd hoe u daarmee gegevens kunt wijzigen.

Expressie

Resultaat

"Verkoper"

Hiermee wijzigt u in een tekstveld de tekstwaarde in Verkoper.

#8/10/06 #

In een datum/tijd-veld, verandert een datumwaarde in 10-augustus-06.

Ja

Hiermee wijzigt u in een Ja/nee-veld de waarde Nee in Ja.

"PN" & [Productnummer]

Hiermee voegt u "PN" toe aan het begin van elk opgegeven productnummer.

[Prijs per eenheid] * [Hoeveelheid]

Hiermee vermenigvuldigt u de waarden in de velden met de namen Prijs per eenheid en Hoeveelheid.

[Vrachtkosten] * 1,5

Hiermee verhoogt u de waarden in het veld Vrachtkosten met 50 procent.

DSum("[Hoeveelheid] * [Prijs per eenheid]",
"Orderinformatie", "[Product-id]=" & [Product-id])

Waar de product-id-waarden in de huidige tabel overeenkomen met de product-id-waarden in de tabel Orderinformatie, deze expressie verkooptotalen vermenigvuldigd met de waarden in een veld met de naam hoeveelheid de waarden in een veld Prijs er eenheid.

Right([Verzendpostcode]; 5)

De meest linkse tekens in een tekst- of numerieke tekenreeks afgekapt en alleen de vijf meest rechtse tekens overblijven.

IIf(IsNull([Prijs per eenheid]); 0; [Prijs per eenheid])

Een null-waarde (onbekend of ongedefinieerd) verandert in een nul (0) in een veld Prijs er eenheid.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Er verschijnt een waarschuwing. De volgende afbeelding ziet het bericht:

  Het waarschuwingsbericht van de bijwerkquery

 2. Klik op Ja als de query wilt uitvoeren.

  Opmerking: U kunt de waarschuwingsberichten uitschakelen. Doen en klikt u op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop , klikt u op Opties voor Access, klikt u op Geavanceerd, onder bevestigen, schakel het selectievakje actiequery's .

 3. Klik op Beelden klik vervolgens op Gegevensbladweergaveom te zien van de resultaten van uw bijwerkquery Start tab of het tabblad ontwerp in de groep weergaven . U kunt ook klikken op de knop Gegevensbladweergave op de statusbalk van Access.

  Opmerking: Wanneer u de query uitvoert, is het mogelijk dat sommige velden in uw resultatenset ontbreken. Als uw query velden die u niet bijwerkt bevat, worden deze velden al dan niet standaard verwijderd. U kunt bijvoorbeeld kan onder andere bestaan id-velden van twee tabellen om te zorgen dat uw query worden geretourneerd en toegepast op de juiste records. Als u deze id-velden niet bijwerkt, worden deze door Access verwijderd.

Naar boven

Toevoegquery's records toevoegen aan tabellen gebruiken

Een van de meest voorkomende gebruik van een toevoegquery is een groep records uit één of meer tabellen in een brondatabase toevoegen aan een of meer tabellen in een doeldatabase. Stel dat u een aantal nieuwe klanten en een database met een tabel met informatie over die klanten krijgt. Als u wilt voorkomen dat nieuwe gegevens handmatig invoeren, kunt u deze toevoegen aan de juiste tabel of tabellen in uw database. Bovendien kunt u query's kunt toevoegen:

 • Records toevoegen op basis van criteria. U wilt bijvoorbeeld alleen de namen en adressen van klanten met openstaande orders toevoegen.

 • Records toevoegen wanneer sommige velden in één tabel niet bestaan in de andere tabel. Stel dat uw tabel Klanten 11 velden heeft, en de velden in de tabel Klanten in een andere database overeenkomen met 9 van de 11 velden. U kunt een toevoegquery uitsluitend de gegevens in de overeenkomende velden toevoegen en de andere negeren.

Het proces voor het maken van een toevoegquery naar gegevens toevoegen van de ene database naar een andere database van: deze basisstappen

 • Open de brondatabase (de database met de records die u wilt toevoegen) en maak een selectiequery waarmee de records als resultaat die u u wilt toevoegen.

 • Die selectiequery converteren naar een toevoegquery.

 • De bestemming tabellen en velden toevoegen aan de toevoegquery. Als u records aan een andere database toevoegt, moet u eerst opent die database en selecteer vervolgens de tabellen.

 • Voer de query de records toegevoegd.

Opmerking: Back-up van uw gegevens voordat u begint. Als u een fout maakt, kunt u de toegevoegde records verwijderen uit de doeltabel, maar handmatig verwijderen van een groot aantal records kan lang duren. Een back-up bij de hand hebt, kunt u eventuele fouten in minder tijd op te lossen.

Een selectiequery maken

 1. Open de brondatabase, de database die met de records die u wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige op Queryontwerp .

  Het queryontwerpraster wordt weergegeven en het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven.

 3. Selecteer de tabel met de records die u wilt toevoegen, klikt u op toevoegenen klik vervolgens op sluiten.

  De tabel wordt weergegeven als een venster in het bovenste gedeelte van het queryontwerpraster. Het venster worden alle velden in de tabel. Deze afbeelding ziet een tabel in ontwerpfunctie voor query's:

  Een tabel in de queryontwerper

 4. Sleep de velden die u wilt toevoegen van de tabel naar de rij veld in het onderste gedeelte van het queryontwerpraster.

  U kunt één tabelveld per kolom toevoegen in het onderste gedeelte. Alle velden als snel wilt toevoegen, klikt u op het sterretje (*) boven aan de lijst met tabelvelden. Deze afbeelding ziet de ontwerpfunctie voor query's met verschillende velden toegevoegd:

  Een query met drie velden in het ontwerpraster

  Deze afbeelding ziet de ontwerpfunctie met alle velden toegevoegd:

  Een query met alle tabelvelden.

 5. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren.

  Controleer of de query de records die u wilt toevoegen als resultaat gegeven. U kunt zo nodig het selectievakje weergeven of druk op DELETE om ongewenste velden te verwijderen. U kunt ook extra velden aan het ontwerpraster slepen totdat u tevreden met de queryresultaten bent.

 6. Ga verder met de volgende stappen.

De query converteren naar een toevoegquery

 1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Querytype op Toevoegen.

  Het dialoogvenster Toevoegen wordt geopend.

 2. U kunt nu records van de ene tabel naar een andere uit dezelfde database toevoegen of records toevoegen aan een tabel in een andere database.

  • Records toevoegen aan een tabel uit dezelfde database

   1. Klik op Huidige Database (als dit nog niet geselecteerd) en selecteer vervolgens de doeltabel in de lijst Tabelnaam in het dialoogvenster toevoegen .

   2. Klik op OK.

    In stap 4 van het vorige gedeelte als u een deel van de velden in de brontabel of alle toegevoegd aan het queryontwerpraster. Als u de hele tabel tijdens deze stap hebt toegevoegd, wordt nu toegevoegd de hele doeltabel naar de rij toevoegen aan , zoals hier wordt getoond:

    Een toevoegquery waarin alle velden van twee tabellen zijn opgenomen

    –of–

    Als u afzonderlijke velden hebt toegevoegd in stap 4 in de vorige sectie, en de veldnamen in de bron- en doeltabellen overeenkomen, automatisch toegevoegd de bestemming veldnamen in de rij toevoegen aan , zoals hier wordt getoond:

    Een toevoegquery met overeenkomende velden

    –of–

    Als u afzonderlijke velden hebt toegevoegd en sommige of alle namen in de bron- en doeltabellen niet overeenkomen, worden de niet-overeenkomende velden in de rij toevoegen aan leeg gelaten. Klik op de lege velden en selecteer het bronveld die u wilt dat in de resulterende lijst, zoals hier wordt getoond.

    Doelvelden kiezen voor een toevoegquery

   3. Uw om wijzigingen te bekijken, klikt u op weergave.

   4. Ga terug naar de ontwerpweergave en klik vervolgens op uitvoeren om de records toevoegen.

  • Records toevoegen aan een tabel in een andere database

   1. Klik in het dialoogvenster Toevoegen op Andere database.

   2. Typ in het veld Bestandsnaam de locatie en naam van de doeldatabase.

   3. Typ de naam van de doeltabel in het veld Naam van de tabel en klik vervolgens op OK.

    –of–

    Klik op Bladeren en het tweede dialoogvenster toevoegen om te zoeken van de doeldatabase. Klik op OK nadat u Zoek en selecteer de doeldatabase. Het tweede dialoogvenster wordt gesloten. Voer de naam van de doeltabel in het eerste dialoogvenster, in het veld Naam van de tabel en klik vervolgens op OK.

    Typ de naam van de doeltabel en klik vervolgens op OK om de eerste toevoegen -dialoogvenster te sluiten.

    In stap 4 van het vorige gedeelte als u een deel van de velden in de brontabel of alle toegevoegd aan de rij veld in het queryontwerpraster. Als u de hele tabel tijdens deze stap hebt toegevoegd, wordt nu toegevoegd de hele doeltabel naar de rij toevoegen aan , zoals hier wordt getoond:

    Een toevoegquery waarin alle velden van twee tabellen zijn opgenomen

    –of–

    Als u afzonderlijke velden hebt toegevoegd in stap 4 en de veldnamen in de bron- en doeltabellen overeenkomen, automatisch toegevoegd de bestemming veldnamen in de rij toevoegen aan , zoals in dit voorbeeld:

    Een toevoegquery met overeenkomende velden

    –of–

    Als u afzonderlijke velden hebt toegevoegd en sommige of alle namen in de bron- en doeltabellen niet overeenkomen, worden de niet-overeenkomende velden in de rij toevoegen aan leeg gelaten. Klik op de lege velden en selecteer de gewenste doelveld in de resulterende lijst, zoals in dit voorbeeld:

    Doelvelden kiezen voor een toevoegquery

   4. Uw om wijzigingen te bekijken, klikt u op weergave.

   5. Overschakelen naar de ontwerpweergave en klik vervolgens op uitvoeren om de records toegevoegd.

Naar boven

Gebruik van gegevens verzamelen records bijwerken

Office Access 2007 bevat de nieuwe functie gegevens verzamelen. U kunt instellen op een formulier voor gegevensinvoer in Microsoft Office Outlook 2007, gegevens verzamelen en opslaan in een Access-database. Waarin wordt uitgelegd hoe u met de functie gegevens verzamelen valt buiten het bereik van dit artikel.

Zie het artikel gegevens verzamelen via e-mailberichtenvoor informatie over het gebruik van gegevens verzamelen.

Naar boven

Gegevens wijzigen met het dialoogvenster Zoeken en vervangen

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen biedt een andere manier om kleine hoeveelheden gegevens wijzigen in minder tijd en met minder inspanning. Het gebruik van het dialoogvenster waarin u uitlegt valt buiten het bereik van dit artikel.

Zie het artikel gebruikt het dialoogvenster Zoeken en vervangen om gegevens te wijzigenvoor informatie over het gebruik van het dialoogvenster.

Naar boven

Trapsgewijs bijwerken gebruiken om te wijzigen van primaire en refererende sleutel waarden

Mogelijk moet u soms een primaire-sleutelwaarde bijwerken. Als u de primaire sleutel als een refererende sleutel gebruikt, kunt u uw wijzigingen automatisch bijwerken in alle onderliggende exemplaren van de refererende sleutel.

Als een herinnering is een primaire sleutel een waarde die deze identificeert op elke rij (record) in een database. Een refererende sleutel is een kolom die overeenkomt met de primaire sleutel. Meestal refererende sleutels zich bevinden in andere tabellen en Hiermee kunt u een relatie (als koppeling) tussen de gegevens in de tabellen maken.

Stel dat u een product-id-nummer gebruiken als primaire sleutel. Eén id-nummer identificeert deze op één product. U kunt ook dat id-nummer gebruiken als een refererende sleutel in een tabel met ordergegevens. Op deze manier vindt u alle orders waarbij u gebruikmaakt van elk product, omdat elk gewenst moment dat iemand een bestelling voor dat product op plaatst het id-nummer deel van de order.

Soms kan wijzigen die id-nummers (of andere soorten primaire sleutels). In dat geval kunt u de waarde van de primaire sleutel veranderen en deze wijziging automatisch trapsgewijs door alle onderliggende gerelateerde records. U kunt dit gedrag inschakelen door het inschakelen van referentiële integriteit en trapsgewijs bijwerken tussen de twee tabellen.

Let hierbij op deze regels:

 • U kunt trapsgewijs bijwerken alleen voor primaire-sleutelvelden ingesteld op de gegevenstypen tekst of het getal inschakelen. U kunt trapsgewijs bijwerken niet gebruiken voor velden die zijn ingesteld op het gegevenstype AutoNummering.

 • U kunt trapsgewijs bijwerken alleen tussen tabellen met een een-op-veel-relatie inschakelen.

De volgende stappen wordt uitgelegd hoe u een relatie maken en trapsgewijs bijwerken voor deze relatie inschakelen.

De relatie maken

 1. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Weergeven/verbergen op Relaties.

 2. Klik op het tabblad ontwerp in de groep relaties op Tabel weergeven.

  Het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven.

 3. Als dit nog niet geselecteerd, klikt u op het tabblad tabellen , selecteer de tabellen die u wilt wijzigen, klikt u op toevoegenen klik vervolgens op sluiten.

  U kunt houdt u SHIFT INGEDRUKT om meerdere tabellen te selecteren of u kunt elke tabel afzonderlijk toevoegen. Selecteer alleen de tabellen aan de 'een' en 'veel'-kant van de relatie.

 4. In het venster relaties , sleept u de primaire sleutel uit de tabel aan de 'een'-kant van de relatie en zet deze neer op de refererende sleutel van de tabel aan de 'veel'-kant van de relatie.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt weergegeven. De volgende afbeelding ziet het dialoogvenster:

  Het dialoogvenster Relaties bewerken

 5. Schakel het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen en klikt u op maken.

 6. Ga naar de volgende set stappen.

Trapsgewijs bijwerken inschakelen bij primaire sleutels

 1. Als u niet de stappen in de vorige sectie hebt gevolgd, opent u de database die de relatie bevat die u wilt wijzigen.

 2. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor databases en klik in de groep Weergeven/verbergen op Relaties.

  Het venster relaties wordt weergegeven en toont de koppelingen (weergegeven als verbindingslijnen) tussen de tabellen in de database. De volgende afbeelding ziet een standaard relatie:

  Een relatie tussen twee tabellen

 3. Met de rechtermuisknop op de join-lijn tussen de bovenliggende en onderliggende tabellen en klik op Relatie bewerken.

  Het dialoogvenster Relaties bewerken wordt weergegeven. De volgende afbeelding ziet het dialoogvenster:

  Het dialoogvenster Relaties bewerken met een bestaande relatie

 4. Selecteer Gerelateerde velden trapsgewijs bijwerken, zorg ervoor dat het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.

Voor meer informatie over het maken van relaties. Zie de volgende artikelen:

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×