De gegevens in bestaande een grafiek bijwerken

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een grafiek hebt gemaakt, wilt u mogelijk wijzigingen aanbrengen in de bijbehorende brongegevens in het werkblad. Als u deze wijzigingen in de grafiek wilt verwerken, kunt u de grafiek in Microsoft Office Excel op diverse manieren bijwerken. U kunt de grafiek onmiddellijk bijwerken met de gewijzigde waarden of u kunt dynamisch de onderliggende brongegevens wijzigen. U kunt de grafiek ook bijwerken door gegevens toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

De onderliggende gegevens wijzigen waarop een grafiek is gebaseerd

Wanneer u de onderliggende gegevens van een grafiek bijwerkt, veranderen ook de gegevens en het uiterlijk van de grafiek. De omvang van deze wijzigingen is afhankelijk van hoe u de gegevensbron van de grafiek definieert. U kunt gewijzigde werkbladwaarden automatisch in een grafiek bijwerken of u kunt de onderliggende gegevensbron van een grafiek op verschillende manieren dynamisch wijzigen.

Gewijzigde werkbladwaarden in een bestaande grafiek automatisch bijwerken

De waarden in een grafiek zijn gekoppeld aan de werkbladgegevens op basis waarvan de grafiek is gemaakt. Wanneer automatische berekeningsopties zijn ingesteld (tabblad Formules, groep Berekening, knop Berekeningsopties), worden de wijzigingen die u in het werkblad aanbrengt automatisch in de grafiek opgenomen.

Opmerking : In Excel 2007, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > Excel-opties> formules > berekeningen > Berekeningsopties.

 1. Open het werkblad met de gegevens die in de grafiek zijn uitgezet.

 2. Typ een nieuwe waarde in de cel met de waarde die u wilt wijzigen.

 3. Druk op ENTER.

Dynamisch de onderliggende gegevensbron van een bestaande grafiek wijzigen

Als u de gegevensbron van een grafiek dynamisch wilt laten groeien, kunt u dit op twee manieren doen. U kunt een grafiek baseren op gegevens in een Excel-tabel, of u deze kunt baseren op een gedefinieerde naam.

De grafiek baseren op een Excel-tabel

Als u een grafiek op basis van een cellenbereik hebt gemaakt, worden updates naar gegevens in de oorspronkelijke bereik worden doorgevoerd in de grafiek. Maar als u de grootte van het bereik uitbreiden door rijen en kolommen toe te voegen en de gegevens en het uiterlijk van de grafiek wijzigen, moet u handmatig de oorspronkelijke gegevensbron in de grafiek wijzigen door te wijzigen van het celbereik waarop een diagram is gebaseerd.

Als u de gegevens en het uiterlijk van de grafiek wilt wijzigen wanneer de gegevensbron wordt uitgebreid, kunt u een Excel-tabel gebruiken als de onderliggende gegevensbron.

 1. Klik op de grafiek waarvoor u het cellenbereik met de brongegevens wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Controleer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren de locatie van het nieuwe gegevensbereik en klik op OK.

 4. Ga naar de locatie van het gegevensbereik en klikt u op een willekeurige cel in het gegevensbereik.

 5. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tabellen op Tabel.

  afbeelding van excel-lint

  Sneltoets: druk op CTRL + L of CTRL + t drukken.

De grafiek baseren op een gedefinieerde naam

Een andere manier om de gegevens en het uiterlijk van een grafiek dynamisch te wijzigen wanneer de gegevensbron wordt uitgebreid, is het gebruik van een gedefinieerde naam gebruiken met de functie VERSCHUIVING. Deze methode is handig wanneer u een oplossing nodig hebt die ook met eerdere versies van Excel werkt.

Zie het gebruik van gedefinieerde namen automatisch moeten worden bijgewerkt het bereik van een grafiek in Excelvoor meer informatie.

Gegevens aan een bestaande grafiek toevoegen

U kunt op diverse manieren extra brongegevens opnemen in een bestaande grafiek. U kunt snel een gegevensreeks toevoegen, de formaatgrepen van bereiken naar gegevens slepen in een grafiek die in hetzelfde werkblad is ingesloten of extra werkbladgegevens naar een ingesloten grafiek of naar een afzonderlijk grafiekblad kopiëren.

Een gegevensreeks toevoegen aan een grafiek

 1. Klik op de grafiek waaraan u een gegevensreeks wilt toevoegen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren onder Legendagegevens (reeks) op Toevoegen.

 4. Doe in het dialoogvenster Reeks bewerken het volgende:

  • Typ in het vak Reeksnaam de naam die u voor de reeks wilt gebruiken of selecteer de naam op het werkblad.

  • Typ in het vak Reekswaarden de verwijzing naar het gegevensbereik voor de gegevensreeks die u wilt toevoegen of selecteer het bereik op het werkblad.

   U kunt op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak , rechts van het vak Reeksnaam of Reekswaarden, klikken en vervolgens het bereik selecteren dat u wilt gebruiken voor de tabel in het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op de knop Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

   Als u de pijltoetsen gebruikt om de aanwijzer naar het vak te verplaatsen waarin u de verwijzing wilt typen, kunt u op F2 drukken om de modus Bewerken te activeren. Door nogmaals op F2 te drukken activeert u de modus Aanwijzen weer. Op de statusbalk kunt u zien welke modus actief is.

De formaatgrepen van bereiken slepen om gegevens toe te voegen aan een ingesloten grafiek

Als u een ingesloten grafiek hebt gemaakt op basis van aangrenzende werkbladcellen, kunt u gegevens toevoegen door de formaatgrepen van brongegevensbereiken te slepen. De grafiek moet zich op hetzelfde werkblad bevinden als de gegevens die u hebt gebruikt om de grafiek te maken.

 1. Typ op het werkblad de gegevens en labels die u wilt toevoegen aan de grafiek in cellen die grenzen aan de bestaande werkbladgegevens.

 2. Klik op de grafiek om de formaatgrepen rond de brongegevens op het werkblad weer te geven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het werkblad:

  • Als u nieuwe categorieën en gegevensreeksen aan de grafiek wilt toevoegen, neemt u de nieuwe gegevens en labels in de rechthoek op door een blauwe formaatgreep te slepen.

  • Als u alleen nieuwe gegevensreeksen wilt toevoegen, neemt u de nieuwe gegevens en labels in de rechthoek op door een groene formaatgreep te slepen.

  • Als u nieuwe categorieën en gegevenspunten wilt toevoegen, neemt u de nieuwe gegevens en categorieën in de rechthoek op door een paarse formaatgreep te slepen.

Werkbladgegevens naar een grafiek kopiëren

Als u een ingesloten grafiek hebt gemaakt op basis van niet-aangrenzende selecties of als de grafiek zich op een afzonderlijk grafiekblad bevindt, kunt u extra werkbladgegevens naar de grafiek kopiëren.

 1. Selecteer op het werkblad de cellen met de gegevens die u wilt toevoegen aan de grafiek.

  Als u de kolom of rij label voor de nieuwe gegevens in de grafiek wilt weergeven, neemt u de cel met de label in de selectie op.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren Knopafbeelding .

  excel-lint

  Toetscombinatie: Druk op Ctrl+C.

 3. Klik op het grafiekblad of de ingesloten grafiek waarin u de gekopieerde gegevens wilt plakken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • U kunt de gegevens in de grafiek plakken door op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken Knopafbeelding te klikken.

   Sneltoets: druk op CTRL + V.

  • U kunt aangeven hoe de gekopieerde gegevens in de grafiek moeten worden uitgezet door op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl bij de knop Plakken te klikken, op Plakken speciaal te klikken en vervolgens de gewenste opties te selecteren.

De gegevens in een bestaande grafiek wijzigen

U kunt een bestaande grafiek wijzigen door het cellenbereik waarop de grafiek is gebaseerd te wijzigen of door de afzonderlijke gegevensreeksen te bewerken die worden weergegeven in de grafiek. U kunt ook de aslabels op de horizontale as (categorieas) wijzigen.

Het cellenbereik wijzigen waarop een grafiek is gebaseerd

 1. Klik op de grafiek waarvoor u het cellenbereik met de brongegevens wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Zorg ervoor dat in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren de hele verwijzing in het vak Gegevensbereik voor grafiek is geselecteerd.

  U kunt op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak , rechts van het vak Gegevensbereik voor grafiek, klikken en vervolgens het bereik selecteren dat u wilt gebruiken voor de tabel in het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op de knop Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

 4. Selecteer op het werkblad de cellen met de gegevens die u wilt weergeven in de grafiek.

  Als u de kolom- en rijlabels in de grafiek wilt weergeven, neemt u de cellen met de labels op in de selectie.

  Als u de pijltoetsen gebruikt om de aanwijzer naar het vak te verplaatsen waarin u de verwijzing wilt typen, kunt u op F2 drukken om de modus Bewerken te activeren. Door nogmaals op F2 te drukken activeert u de modus Aanwijzen weer. Op de statusbalk kunt u zien welke modus actief is.

De naam van een gegevensreeks wijzigen of een gegevensreeks bewerken die wordt weergegeven in een grafiek

U kunt de naam en de waarden van bestaande gegevensreeksen wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens op het werkblad.

 1. Klik op de grafiek met de gegevensreeks die u wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren onder Legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u wilt wijzigen en klik op Bewerken.

 4. Wanneer u de naam van een gegevensreeks wilt wijzigen, typt u in het vak Reeksnaam de naam die u voor de reeks wilt gebruiken of selecteert u de naam op het werkblad. De naam die u typt, wordt weergegeven in de legenda van een grafiek, maar niet toegevoegd aan het werkblad.

 5. Wanneer u het gegevensbereik voor de gegevensreeks wilt wijzigen, typt u in het vak Reekswaarden de verwijzing naar het gegevensbereik voor de gegevensreeks die u wilt toevoegen, selecteert u het bereik op het werkblad of voert u de waarden in de vakken in. De waarden die u typt, worden niet aan het werkblad toegevoegd.

  Als de grafiek een spreidingsgrafiek (xy) is, worden de vakken Reeks X-waarden en Reeks Y-waarden weergegeven zodat u het gegevensbereik voor die waarden kunt wijzigen. Als de grafiek een bellendiagram is, worden de vakken Reeks X-waarden, Reeks Y-waarden en Grootten van de bellen in de reeks weergegeven zodat u het gegevensbereik voor die waarden kunt wijzigen.

Voor elk van de reeksvakken kunt u op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak , rechts van het vak Reeksnaam of Reekswaarden, klikken en vervolgens het bereik selecteren dat u wilt gebruiken voor de tabel in het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op de knop Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

Als u de pijltoetsen gebruikt om de aanwijzer naar het vak te verplaatsen waarin u de verwijzing wilt typen, kunt u op F2 drukken om de modus Bewerken te activeren. Door nogmaals op F2 te drukken activeert u de modus Aanwijzen weer. Op de statusbalk kunt u zien welke modus actief is.

De volgorde van de gegevensreeksen wijzigen

 1. Klik op de grafiek met de gegevensreeks die u wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren onder Legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u naar een andere locatie in de reeks wilt verplaatsen.

 4. Klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de gegevensreeks te plaatsen.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle gegevensreeksen die u wilt verplaatsen.

De horizontale aslabels voor categorieën wijzigen

Wanneer u de labels voor de horizontale (categorie-)as wijzigt, worden alle horizontale aslabels gewijzigd. U kunt de afzonderlijke horizontale aslabels niet wijzigen.

 1. Klik op de grafiek met de horizontale aslabels die u wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik onder Horizontale aslabels (categorieën) op Bewerken.

 4. Typ in het vak Aslabelbereik de verwijzing naar het gegevensbereik voor de gegevensreeks die u wilt gebruiken voor de horizontal aslabels of selecteer het bereik in het werkblad.

  U kunt op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak , rechts van het vak Reeksnaam of Reekswaarden, klikken en vervolgens het bereik selecteren dat u wilt gebruiken voor de tabel in het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op de knop Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

  Als u de pijltoetsen gebruikt om de aanwijzer naar het vak te verplaatsen waarin u de verwijzing wilt typen, kunt u op F2 drukken om de modus Bewerken te activeren. Door nogmaals op F2 te drukken activeert u de modus Aanwijzen weer. Op de statusbalk kunt u zien welke modus actief is.

Gegevens uit een grafiek verwijderen

Met berekeningsopties ingesteld op automatisch de gegevens die zijn verwijderd uit het werkblad automatisch verwijderd uit de grafiek. U kunt ook gegevens uit de grafiek verwijderen zonder de brongegevens op het werkblad.

Brongegevens uit het werkblad verwijderen

 • Selecteer in het werkblad de cel of het celbereik met de gegevens die u uit de grafiek wilt verwijderen en druk vervolgens op DELETE.

  • Als u gegevens uit geselecteerde cellen verwijdert, worden lege cellen in de grafiek uitgezet. U kunt wijzigen hoe lege cellen worden uitgezet door met de rechtermuisknop op de grafiek te klikken en vervolgens het selectievakje Verborgen en lege cellen in te schakelen.

  • Als u een kolom verwijdert, wordt de hele gegevensreeks uit de grafiek verwijderd. Als u een rij verwijdert, ziet u mogelijk een foutbericht. Wanneer u op OK klikt, worden mogelijk een of meer gegevenspunten van de gegevensreeks die u hebt verwijderd in de grafiek weergegeven. U kunt op deze gegevenspunten klikken en vervolgens op Delete drukken.

Een gegevensreeks verwijderen uit de grafiek

 1. Klik op de grafiek of gegevensreeks die u wilt verwijderen, of doe het volgende om de grafiek of gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik op een grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekgebied en klik vervolgens op het grafiekelement dat u wilt gebruiken.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u de grafiek hebt geselecteerd, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

    Afbeelding van Excel-lint

   2. Selecteer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren onder Legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  2. Als u een gegevensreeks in de grafiek hebt geselecteerd, drukt u op Delete.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×