Grafieken

De gegevens in een bestaande grafiek bijwerken

De gegevens in bestaande een grafiek bijwerken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, moet u mogelijk de brongegevens op het werkbladwijzigt. Om op te nemen deze wijzigingen in de grafiek, worden in Microsoft Excel verschillende manieren bijwerken van een grafiek bevat. U kunt een grafiek direct bijwerken met gewijzigde waarden of u de onderliggende brongegevens dynamisch kunt wijzigen. U kunt een grafiek ook bijwerken door het toevoegen, wijzigen of verwijderen van gegevens.

De onderliggende gegevens wijzigen waarop een grafiek is gebaseerd

Wanneer u de onderliggende gegevens van een grafiek bijwerkt, de gegevens en het uiterlijk van de grafiek ook gewijzigd. De mate van deze wijzigingen, is afhankelijk van hoe u de gegevensbron van de grafiek definiëren. In Excel, kunt u gewijzigde werkbladwaarden in een grafiek automatisch bijwerken of u de beschikking over manieren om de onderliggende gegevensbron van een grafiek dynamisch te wijzigen.

Gewijzigde werkbladwaarden in een bestaande grafiek automatisch bijwerken

De waarden in een grafiek zijn gekoppeld aan de werkbladgegevens waaruit u de grafiek is gemaakt. Met berekening opties ingesteld op automatisch (Excel, klikt u op tabblad bestand > Opties > tabblad formules , Berekeningsopties knop), wijzigingen die u aanbrengt in de werkbladgegevens worden automatisch weergegeven in de grafiek.

Opmerking: In Excel 2007, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop > Excel-opties> formules > berekeningen > Berekeningsopties.

 1. Open het werkblad met de gegevens die in de grafiek zijn uitgezet.

 2. Typ een nieuwe waarde in de cel met de waarde die u wilt wijzigen.

 3. Druk op ENTER.

Dynamisch de onderliggende gegevensbron van een bestaande grafiek wijzigen

Als u de gegevensbron van een grafiek dynamisch wilt laten groeien, kunt u dit op twee manieren doen. U kunt een grafiek baseren op gegevens in een Excel-tabel, of u deze kunt baseren op een gedefinieerde naam.

De grafiek baseren op een Excel-tabel

Als u een grafiek op basis van een cellenbereik hebt gemaakt, worden updates van gegevens in de oorspronkelijke bereik worden doorgevoerd in de grafiek. Maar als u de grootte van het bereik uitbreiden door rijen en kolommen toe te voegen en de gegevens en het uiterlijk van de grafiek wijzigen, moet u handmatig de oorspronkelijke gegevensbron in de grafiek wijzigen door te wijzigen van het celbereik waarop een diagram is gebaseerd.

Als u de gegevens en het uiterlijk van de grafiek wilt wijzigen wanneer de gegevensbron wordt uitgebreid, kunt u een Excel-tabel gebruiken als de onderliggende gegevensbron.

 1. Klik op de grafiek waarvoor u het cellenbereik met de brongegevens wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  afbeelding van excel-lint

 3. Controleer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren de locatie van het nieuwe gegevensbereik en klik op OK.

 4. Ga naar de locatie van het gegevensbereik en klikt u op een willekeurige cel in het gegevensbereik.

 5. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Tabellen op Tabel.

  Afbeelding van Excel-lint

  Sneltoets: druk op CTRL + L of CTRL + t drukken.

De grafiek baseren op een gedefinieerde naam

Een andere manier om de gegevens en het uiterlijk van een grafiek dynamisch te wijzigen wanneer de gegevensbron wordt uitgebreid, is het gebruik van een gedefinieerde naam gebruiken met de functie VERSCHUIVING. Deze methode is handig wanneer u een oplossing nodig hebt die ook met eerdere versies van Excel werkt.

Zie het gebruik van gedefinieerde namen automatisch moeten worden bijgewerkt het bereik van een grafiek in Excelvoor meer informatie.

Gegevens aan een bestaande grafiek toevoegen

U kunt op diverse manieren extra brongegevens opnemen in een bestaande grafiek. U kunt snel een gegevensreeks toevoegen, de formaatgrepen van bereiken naar gegevens slepen in een grafiek die in hetzelfde werkblad is ingesloten of extra werkbladgegevens naar een ingesloten grafiek of naar een afzonderlijk grafiekblad kopiëren.

Een gegevensreeks toevoegen aan een grafiek

 1. Klik op de grafiek waaraan u een gegevensreeks wilt toevoegen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren onder Legendagegevens (reeks) op Toevoegen.

 4. Doe in het dialoogvenster Reeks bewerken het volgende:

  • Typ in het vak Reeksnaam de naam die u voor de reeks wilt gebruiken of selecteer de naam op het werkblad.

  • Typ in het vak Reekswaarden de verwijzing naar het gegevensbereik voor de gegevensreeks die u wilt toevoegen of selecteer het bereik op het werkblad.

   U kunt op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak , rechts van het vak Reeksnaam of Reekswaarden, klikken en vervolgens het bereik selecteren dat u wilt gebruiken voor de tabel in het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op de knop Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

   Als u de pijltoetsen gebruikt om de aanwijzer naar het vak te verplaatsen waarin u de verwijzing wilt typen, kunt u op F2 drukken om de modus Bewerken te activeren. Door nogmaals op F2 te drukken activeert u de modus Aanwijzen weer. Op de statusbalk kunt u zien welke modus actief is.

De formaatgrepen van bereiken slepen om gegevens toe te voegen aan een ingesloten grafiek

Als u een ingesloten grafiek hebt gemaakt op basis van aangrenzende werkbladcellen, kunt u gegevens toevoegen door de formaatgrepen van brongegevensbereiken te slepen. De grafiek moet zich op hetzelfde werkblad bevinden als de gegevens die u hebt gebruikt om de grafiek te maken.

 1. Typ op het werkblad de gegevens en labels die u wilt toevoegen aan de grafiek in cellen die grenzen aan de bestaande werkbladgegevens.

 2. Klik op de grafiek om de formaatgrepen rond de brongegevens op het werkblad weer te geven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in het werkblad:

  • Als u nieuwe categorieën en gegevensreeksen aan de grafiek wilt toevoegen, neemt u de nieuwe gegevens en labels in de rechthoek op door een blauwe formaatgreep te slepen.

  • Als u alleen nieuwe gegevensreeksen wilt toevoegen, neemt u de nieuwe gegevens en labels in de rechthoek op door een groene formaatgreep te slepen.

  • Als u nieuwe categorieën en gegevenspunten wilt toevoegen, neemt u de nieuwe gegevens en categorieën in de rechthoek op door een paarse formaatgreep te slepen.

Werkbladgegevens naar een grafiek kopiëren

Als u een ingesloten grafiek hebt gemaakt op basis van niet-aangrenzende selecties of als de grafiek zich op een afzonderlijk grafiekblad bevindt, kunt u extra werkbladgegevens naar de grafiek kopiëren.

 1. Selecteer op het werkblad de cellen met de gegevens die u wilt toevoegen aan de grafiek.

  Als u de kolom of rij label voor de nieuwe gegevens in de grafiek wilt weergeven, neemt u de cel met de label in de selectie op.

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op Kopiëren Knopafbeelding .

  excel-lint

  Toetscombinatie: Druk op Ctrl+C.

 3. Klik op het grafiekblad of de ingesloten grafiek waarin u de gekopieerde gegevens wilt plakken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • U kunt de gegevens in de grafiek plakken door op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken Knopafbeelding te klikken.

   Sneltoets: druk op CTRL + V.

  • U kunt aangeven hoe de gekopieerde gegevens in de grafiek moeten worden uitgezet door op het tabblad Start in de groep Klembord op de pijl bij de knop Plakken te klikken, op Plakken speciaal te klikken en vervolgens de gewenste opties te selecteren.

De gegevens in een bestaande grafiek wijzigen

U kunt een bestaande grafiek wijzigen door het cellenbereik waarop de grafiek is gebaseerd te wijzigen of door de afzonderlijke gegevensreeksen te bewerken die worden weergegeven in de grafiek. U kunt ook de aslabels op de horizontale as (categorieas) wijzigen.

Het cellenbereik wijzigen waarop een grafiek is gebaseerd

 1. Klik op de grafiek waarvoor u het cellenbereik met de brongegevens wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  afbeelding van excel-lint

 3. Zorg ervoor dat in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren de hele verwijzing in het vak Gegevensbereik voor grafiek is geselecteerd.

  U kunt op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak , rechts van het vak Gegevensbereik voor grafiek, klikken en vervolgens het bereik selecteren dat u wilt gebruiken voor de tabel in het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op de knop Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

 4. Selecteer op het werkblad de cellen met de gegevens die u wilt weergeven in de grafiek.

  Als u de kolom- en rijlabels in de grafiek wilt weergeven, neemt u de cellen met de labels op in de selectie.

  Als u de pijltoetsen gebruikt om de aanwijzer naar het vak te verplaatsen waarin u de verwijzing wilt typen, kunt u op F2 drukken om de modus Bewerken te activeren. Door nogmaals op F2 te drukken activeert u de modus Aanwijzen weer. Op de statusbalk kunt u zien welke modus actief is.

De naam van een gegevensreeks wijzigen of een gegevensreeks bewerken die wordt weergegeven in een grafiek

U kunt de naam en de waarden van bestaande gegevensreeksen wijzigen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gegevens op het werkblad.

 1. Klik op de grafiek met de gegevensreeks die u wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  afbeelding van excel-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren onder Legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u wilt wijzigen en klik op Bewerken.

 4. Wanneer u de naam van een gegevensreeks wilt wijzigen, typt u in het vak Reeksnaam de naam die u voor de reeks wilt gebruiken of selecteert u de naam op het werkblad. De naam die u typt, wordt weergegeven in de legenda van een grafiek, maar niet toegevoegd aan het werkblad.

 5. Wanneer u het gegevensbereik voor de gegevensreeks wilt wijzigen, typt u in het vak Reekswaarden de verwijzing naar het gegevensbereik voor de gegevensreeks die u wilt toevoegen, selecteert u het bereik op het werkblad of voert u de waarden in de vakken in. De waarden die u typt, worden niet aan het werkblad toegevoegd.

  Als de grafiek een spreidingsgrafiek (xy) is, worden de vakken Reeks X-waarden en Reeks Y-waarden weergegeven zodat u het gegevensbereik voor die waarden kunt wijzigen. Als de grafiek een bellendiagram is, worden de vakken Reeks X-waarden, Reeks Y-waarden en Grootten van de bellen in de reeks weergegeven zodat u het gegevensbereik voor die waarden kunt wijzigen.

Voor elk van de reeksvakken kunt u op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak , rechts van het vak Reeksnaam of Reekswaarden, klikken en vervolgens het bereik selecteren dat u wilt gebruiken voor de tabel in het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op de knop Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

Als u de pijltoetsen gebruikt om de aanwijzer naar het vak te verplaatsen waarin u de verwijzing wilt typen, kunt u op F2 drukken om de modus Bewerken te activeren. Door nogmaals op F2 te drukken activeert u de modus Aanwijzen weer. Op de statusbalk kunt u zien welke modus actief is.

De volgorde van de gegevensreeksen wijzigen

 1. Klik op de grafiek met de gegevensreeks die u wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  afbeelding van excel-lint

 3. Selecteer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren onder Legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u naar een andere locatie in de reeks wilt verplaatsen.

 4. Klik op de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de gegevensreeks te plaatsen.

 5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle gegevensreeksen die u wilt verplaatsen.

De horizontale aslabels voor categorieën wijzigen

Wanneer u de labels voor de horizontale (categorie-)as wijzigt, worden alle horizontale aslabels gewijzigd. U kunt de afzonderlijke horizontale aslabels niet wijzigen.

 1. Klik op de grafiek met de horizontale aslabels die u wilt wijzigen.

  Hierdoor worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven en komen de extra tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

  afbeelding van excel-lint

 3. Klik onder Horizontale aslabels (categorieën) op Bewerken.

 4. Typ in het vak Aslabelbereik de verwijzing naar het gegevensbereik voor de gegevensreeks die u wilt gebruiken voor de horizontal aslabels of selecteer het bereik in het werkblad.

  U kunt op de knop Dialoogvenster samenvouwen App Teampostvak , rechts van het vak Reeksnaam of Reekswaarden, klikken en vervolgens het bereik selecteren dat u wilt gebruiken voor de tabel in het werkblad. Wanneer u klaar bent, klikt u opnieuw op de knop Dialoogvenster samenvouwen om het hele dialoogvenster weer te geven.

  Als u de pijltoetsen gebruikt om de aanwijzer naar het vak te verplaatsen waarin u de verwijzing wilt typen, kunt u op F2 drukken om de modus Bewerken te activeren. Door nogmaals op F2 te drukken activeert u de modus Aanwijzen weer. Op de statusbalk kunt u zien welke modus actief is.

Gegevens uit een grafiek verwijderen

Met berekeningsopties ingesteld op automatisch de gegevens die zijn verwijderd uit het werkblad automatisch verwijderd uit de grafiek. U kunt ook gegevens uit de grafiek verwijderen zonder de brongegevens op het werkblad.

Brongegevens uit het werkblad verwijderen

 • Selecteer in het werkblad de cel of het celbereik met de gegevens die u uit de grafiek wilt verwijderen en druk vervolgens op DELETE.

  • Als u gegevens uit geselecteerde cellen verwijdert, worden lege cellen in de grafiek uitgezet. U kunt wijzigen hoe lege cellen worden uitgezet door met de rechtermuisknop op de grafiek te klikken en vervolgens het selectievakje Verborgen en lege cellen in te schakelen.

  • Als u een kolom verwijdert, wordt de hele gegevensreeks uit de grafiek verwijderd. Als u een rij verwijdert, ziet u mogelijk een foutbericht. Wanneer u op OK klikt, worden mogelijk een of meer gegevenspunten van de gegevensreeks die u hebt verwijderd in de grafiek weergegeven. U kunt op deze gegevenspunten klikken en vervolgens op Delete drukken.

Een gegevensreeks verwijderen uit de grafiek

 1. Klik op de grafiek of gegevensreeks die u wilt verwijderen, of doe het volgende om de grafiek of gegevensreeks te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik op een grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekgebied en klik vervolgens op het grafiekelement dat u wilt gebruiken.

   De groep Huidige selectie op het tabblad Opmaak (Hulpmiddelen voor grafieken)

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u de grafiek hebt geselecteerd, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Gegevens op Gegevens selecteren.

    afbeelding van excel-lint

   2. Selecteer in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren onder Legendagegevens (reeks) de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  2. Als u een gegevensreeks in de grafiek hebt geselecteerd, drukt u op Delete.

Word

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad kunt bewerken. De wijzigingen worden doorgevoerd in de grafiek in Word.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Gegevens bewerken in Excel.

  De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

  Gegevenstabel voor een Office-grafiek

 4. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 5. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

 6. Als u het resultaat van uw wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar Word.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Rijen/kolommen omdraaien.

  Rijen/kolommen omdraaien is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek geopend, en alleen voor bepaalde grafiektypen is. Als u Rijen/kolommen omdraaien is niet beschikbaar:

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Gegevens bewerken in Excel.

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomdiagram, klikt u op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Gegevens selecteren.

 4. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren naast Legendagegevens (reeks), met de pijl-omhoog en pijl-omlaag naar de reeks omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 5. Klik op OK.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomdiagram, klikt u op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Gegevens selecteren.

 4. Doe het volgende in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

  Handeling

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Klik onder Legendagegevens (reeks), selecteer de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen (-).

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Legendagegevens (reeks), klikt u op toevoegen (+) en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u wilt opnemen in de grafiek.

 5. Klik op OK.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomdiagram, klikt u op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik op het tabblad Opmaak.

 4. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 3. Klik op Grafiekelement toevoegenen klik daarna op Gegevenslabels.

 4. Selecteer de gewenste waarin het gegevenslabel wilt weergeven (bijvoorbeeld, selecteer Buitenkant einde).

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 3. Klik op Grafiekelement toevoegenen klik vervolgens op Gegevenstabel.

 4. Selecteer de gewenste opties.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 3. Klik op Grafiekelement toevoegen, klikt u op assenen klik vervolgens op Meer opties voor as. Het deelvenster As opmaken wordt weergegeven.

 4. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 5. Klik onder Type asop Datumas.

 6. Selecteer onder eenheden, in het vak van de vervolgkeuzelijst grondtaldagen, maandenof jaren.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als u de volgende procedure en de grafiek wordt de datums niet als een as met tijdsindeling weergegeven, zorg dat de aslabels in datumnotatie in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of mei-08zijn geschreven. Meer informatie over het opmaken van cellen als datums, raadpleegt u weergave datums, tijden, valuta, breuken of percentages.

PowerPoint

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad kunt bewerken. De wijzigingen worden doorgevoerd in de grafiek in PowerPoint.

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Gegevens bewerken in Excel.

  De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

  Gegevenstabel voor een Office-grafiek

 3. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 4. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

 5. Als u de wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar PowerPoint.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp Selecteer Rijen/kolommen omdraaien.

  Rijen/kolommen omdraaien is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek geopend, en alleen voor bepaalde grafiektypen is. Als u Rijen/kolommen omdraaien is niet beschikbaar:

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Gegevens bewerken in Excel.

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomdiagram, klikt u op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Gegevens selecteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren naast Legendagegevens (reeks), met de pijl-omhoog en pijl-omlaag naar de reeks omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 4. Klik op OK.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomdiagram, klikt u op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp en klik vervolgens op Gegevens selecteren.

 3. Doe het volgende in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

  Handeling

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Klik onder Legendagegevens (reeks), selecteer de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen (-).

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Legendagegevens (reeks), klikt u op toevoegen (+) en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u wilt opnemen in de grafiek.

 4. Klik op OK.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomdiagram, klikt u op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Opmaak.

 3. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegenen klik daarna op Gegevenslabels.

 3. Selecteer de gewenste waarin het gegevenslabel wilt weergeven (bijvoorbeeld, selecteer Buitenkant einde).

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegenen klik vervolgens op Gegevenstabel.

 3. Selecteer de gewenste opties.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

 1. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegen, klikt u op assenen klik vervolgens op Meer opties voor as. Het deelvenster As opmaken wordt weergegeven.

 3. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 4. Selecteer onder AstypeDatumas.

 5. Selecteer onder eenheden, in het vak van de vervolgkeuzelijst grondtaldagen, maandenof jaren.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als u de volgende procedure en de grafiek wordt de datums niet als een as met tijdsindeling weergegeven, zorg dat de aslabels in datumnotatie in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of mei-08zijn geschreven. Meer informatie over het opmaken van cellen als datums, raadpleegt u weergave datums, tijden, valuta, breuken of percentages.

Excel

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek.

 1. Klik op de grafiek.

  Excel markeert de gegevenstabel die wordt gebruikt voor de grafiek. De grijze opvulling geeft aan een rij of kolom die wordt gebruikt voor de categorieas. De rode opvulling geeft aan een rij of kolom waarin gegevens reeks etiketten. De blauwe opvulling wordt aangegeven gegevenspunten die worden weergegeven in de grafiek.

  Gegevensvelden in Excel

  Bijschrift 1 Labels van een gegevensreeks

  Afbeelding van knop Waarden voor de categorieas

  bijschrift 3 Gegevenspunten die worden weergegeven in de grafiek

 2. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Excel-grafiek selecteren

  Tip: U kunt rijen en kolommen in de tabel verbergen om te voorkomen dat bepaalde gegevens worden weergegeven in de grafiek.

 3. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Rijen/kolommen omdraaien.

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomdiagram, klikt u op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Gegevens selecteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren naast Legendagegevens (reeks), met de pijl-omhoog en pijl-omlaag naar de reeks omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 4. Klik op OK.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomdiagram, klikt u op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp en klik vervolgens op Gegevens selecteren.

 3. Doe het volgende in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

  Handeling

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Klik onder Legendagegevens (reeks), selecteer de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen (-).

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Legendagegevens (reeks), klikt u op toevoegen (+) en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u wilt opnemen in de grafiek.

 4. Klik op OK.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks. Bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom, en alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren...

 2. Klik op het tabblad Opmaak.

 3. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

  Tip: Afhankelijk van de kleur van de gegevenspunt in een grafiek die slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klik op de indeling heeft tabblad op Opvullingen afhankelijk van de grafiek, selecteert u het selectievakje variëren kleur met punt of de kleur van de variëren per segment selectievakje. Afhankelijk van het grafiektype bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegenen klik daarna op Gegevenslabels.

 3. Selecteer de gewenste waarin het gegevenslabel wilt weergeven (bijvoorbeeld, selecteer Buitenkant einde).

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegenen klik vervolgens op Gegevenstabel.

 3. Selecteer de gewenste opties.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

 1. Klik op de grafiek en vervolgens op het tabblad Grafiekontwerp.

 2. Klik op Grafiekelement toevoegen, klikt u op assenen klik vervolgens op Meer opties voor as. Het deelvenster As opmaken wordt weergegeven.

 3. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 4. Selecteer onder AstypeDatumas.

 5. Selecteer onder eenheden, in het vak van de vervolgkeuzelijst grondtaldagen, maandenof jaren.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als u de volgende procedure en de grafiek wordt de datums niet als een as met tijdsindeling weergegeven, zorg dat de aslabels in datumnotatie in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of mei-08zijn geschreven. Meer informatie over het opmaken van cellen als datums, raadpleegt u weergave datums, tijden, valuta, breuken of percentages.

Word

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad kunt bewerken. De wijzigingen worden doorgevoerd in de grafiek in Word.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

  Gegevenstabel voor een Office-grafiek

 4. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 5. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

 6. Als u het resultaat van uw wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar Word.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek.

 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  Als Overschakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

  Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik vervolgens op Gegevens bewerken in Excel. Tabblad Grafieken, groep Gegevens

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 4. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

 4. Doe het volgende in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

  Handeling

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 3. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

  Tip: Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 4. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.

 2. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 3. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 4. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 5. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als u de volgende procedure en de grafiek wordt de datums niet als een as met tijdsindeling weergegeven, zorg dat de aslabels in datumnotatie in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of mei-08zijn geschreven. Meer informatie over het opmaken van cellen als datums, raadpleegt u weergave datums, tijden, valuta, breuken of percentages.

PowerPoint

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad kunt bewerken. De wijzigingen worden doorgevoerd in de grafiek in PowerPoint.

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  De gegevenstabel voor de grafiek wordt in Excel geopend en weergegeven.

  Gegevenstabel voor een Office-grafiek

 3. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Office-grafiek selecteren

 4. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

 5. Als u de wijzigingen wilt bekijken, schakelt u over naar PowerPoint.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

  Als Overschakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

  Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

  1. Klik op de grafiek.

  2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik vervolgens op Gegevens bewerken in Excel. Tabblad Grafieken, groep Gegevens

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik op Gegevens bewerken in Excel.

  Tabblad Grafieken, groep Gegevens

 3. Doe het volgende in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

  Handeling

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

  Tip: Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 3. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Assen

 4. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als u de volgende procedure en de grafiek wordt de datums niet als een as met tijdsindeling weergegeven, zorg dat de aslabels in datumnotatie in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of mei-08zijn geschreven. Meer informatie over het opmaken van cellen als datums, raadpleegt u weergave datums, tijden, valuta, breuken of percentages.

Excel

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de gegevens in het Excel-werkblad bewerken. De wijzigingen worden zichtbaar in de grafiek.

 1. Klik op de grafiek.

  De gegevenstabel die voor de grafiek wordt gebruikt, wordt gemarkeerd in Excel. Een paarse omtrek geeft een rij of kolom aan die voor de categorieas wordt gebruikt. Een groene omtrek geeft een rij of kolom aan die labels van een gegevensreeks bevat. Een blauwe omtrek geeft de gegevenspunten aan die worden weergegeven in de grafiek.

  Excel-gegevenstabel voor een grafiek

  Bijschrift 1 Labels van een gegevensreeks

  Afbeelding van knop Waarden voor de categorieas

  bijschrift 3 Gegevenspunten die worden weergegeven in de grafiek

 2. Als u meer rijen en kolommen wilt opnemen in de grafiek, houdt u de aanwijzer boven de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om aanvullende gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met aanvullende categorieën en gegevensreeksen.

  Meer gegevens voor een Excel-grafiek selecteren

  Tip: U kunt rijen en kolommen in de tabel verbergen om te voorkomen dat bepaalde gegevens worden weergegeven in de grafiek.

 3. Als u gegevens aan een cel wilt toevoegen of gegevens in een cel wilt bewerken, klikt u eerst op de cel en brengt u vervolgens de wijziging aan.

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, wilt u de tabelrijen en -kolommen mogelijk op een andere manier weergeven in de grafiek.  In uw eerste versie van een grafiek worden bijvoorbeeld de rijen met gegevens uit de tabel op de verticale as (waardeas) van de grafiek weergegeven en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld wordt de verkoop per instrument benadrukt.

Grafiek voor verkoop per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek voor verkoop per maand

 1. Klik op de grafiek.

 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom .

  Tabblad Grafieken in Excel, groep Gegevens

Als u de plaats van de gegevensreeks in de volgorde wilt wijzigen, moet u werken met een grafiek die meer dan één gegevensreeks heeft.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken.

  Tabblad Grafieken, groep Huidige selectie

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Volgorde, klik op de naam van een gegevensreeks en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

  Opmerking: Voor de meeste grafiektypen geldt dat het wijzigen van de plaats van de gegevensreeks in de volgorde invloed heeft op zowel de legenda als de grafiek zelf.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Grafieken.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Gegevens op Selecteren.

  Tabblad Grafieken in Excel, groep Gegevens

 3. Doe het volgende in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren .

  Handeling

  Werkwijze

  Een reeks verwijderen

  Selecteer onder Reeks de gegevensreeks die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Een reeks toevoegen

  Klik onder Reeks op Toevoegen en selecteer vervolgens in het Excel-werkblad alle gegevens die u in de grafiek wilt opnemen.

 1. Selecteer in de grafiek een gegevensreeks en klik vervolgens op het tabblad Opmaak.

  Klik bijvoorbeeld in een kolomgrafiek op een kolom om alle kolommen van die gegevensreeks te selecteren.

 2. Klik onder Grafiekelementstijlen op de pijl naast Opvullen Knop Vulkleur en klik vervolgens op de gewenste kleur.

  Tip: Als u elk gegevenspunt een andere kleur wilt geven in een grafiek met slechts één gegevensreeks, klikt u op de reeks en klikt u vervolgens op het tabblad Grafiekindeling. Klik onder Huidige selectie op Selectie opmaken. Klik in het navigatiedeelvenster op Opvullen en schakel vervolgens, afhankelijk van het type grafiek, het selectievakje Kleuren variëren per punt of Kleuren variëren per segment in. Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

U kunt gegevenslabels toevoegen om de waarden van de gegevenspunten uit het Excel-werkblad in de grafiek weer te geven.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het bovenste deel van de lijst op het gewenste type gegevenslabel.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 3. Klik onder Labels op Gegevenslabels en klik in het onderste deel van de lijst op de plaats waar het gegevenslabel moet worden weergegeven.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Klik onder Labels op Gegevenstabel en klik vervolgens op de gewenste optie.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Wanneer u een grafiek maakt op basis van gegevens met datums, waarbij deze datums langs de horizontale as in de grafiek worden weergegeven, wordt de horizontale as automatisch in een datum-as (met tijdsindeling) gewijzigd door Office. U kunt een horizontale as ook handmatig in een datum-as wijzigen. Op een datum-as worden datums in chronologische volgorde weergegeven volgens ingestelde intervallen of basiseenheden, zoals het aantal dagen, maanden of jaren, zelfs als de datums in het Excel-blad niet opeenvolgend zijn of dezelfde basiseenheden hebben.

Standaard gebruikt Office het kleinste verschil tussen twee datums in de gegevens om de basiseenheden voor de datum-as vast te stellen. Als u bijvoorbeeld gegevens over aandelenprijzen hebt waarbij het kleinste verschil tussen de datums zeven dagen is, stelt Office de basiseenheid in op dagen, maar u kunt de basiseenheid in maanden of jaren wijzigen als u de prestaties van het aandeel over een langere periode wilt bekijken.

 1. Klik op de grafiek en op het tabblad Grafiekindeling.

 2. Zorg ervoor dat voor de as die u wilt wijzigen, de aslabels worden weergegeven.

 3. Klik onder Assen op Assen, wijs Horizontale as aan en klik vervolgens op Opties voor as.

 4. Klik in het navigatievenster op Schaal en klik onder Type horizontale as op Datum.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Opmerking: Als u de volgende procedure en de grafiek wordt de datums niet als een as met tijdsindeling weergegeven, zorg dat de aslabels in datumnotatie in de Excel-tabel, bijvoorbeeld 01-05-08 of mei-08zijn geschreven. Meer informatie over het opmaken van cellen als datums, raadpleegt u weergave datums, tijden, valuta, breuken of percentages.

Zie ook

Een grafiek maken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×