De functie SINGLE

De functie SINGLE retourneert een enkele waarde met gebruik van logica die bekend staat als impliciet snijpunt. SINGLE kan een waarde, een enkel celbereik of een fout retourneren. 

Als het opgegeven argument een bereik is, retourneert SINGLE de cel op het snijpunt van de rij of kolom van de celformule. Als er geen snijpunt is, of het snijpunt meer dan 1 cel omvat, dan retourneert SINGLE EEN #VALUE!-fout.

Als het opgegeven argument een matrix is, retourneert SINGLE het eerste item (rij 1, kolom 1).

In de volgende voorbeelden, wordt aan SINGLE een bereik gegeven, en geeft de functie als resultaat de waarden in respectievelijk D5 en C1. 

Verticaal snijpunt

Horizontaal snijpunt

Voorbeeld van functie SINGLE met =SINGLE(D1:D10)

Voorbeeld van functie SINGLE met =SINGLE(A1:E1)

Opmerking: September 24, 2018: De functie SINGLE is een van de beta-functies, en op dit moment alleen beschikbaar voor een aantal Office Insiders. De aankomende maanden gaan we deze functies optimaliseren. Als ze klaar zijn, worden deze vrijgegeven aan alle Office Insiders en Office 365-abonnees.

Syntaxis

=SINGLE(waarde)

Argument

Beschrijving

waarde

Vereist

De waarde om te evalueren met behulp van impliciet snijpunt

Notities: 

  • De functie SINGLE is hoofdzakelijk beschikbaar voor achterwaartse compatibiliteit met formules voor impliciet snijpunt uit eerdere versies van Excel.

  • De nieuwste versie van Excel voor Office 365 gebruikt dynamische matrices. In deze versie retourneert Excel niet langer een impliciet snijpunt van uw formule. In plaats daarvan wordt de functie SINGLE geïntroduceerd waar het een impliciet snijpunt detecteert. Deze wijziging is aangebracht om formules te vereenvoudigen en de leesbaarheid te verhogen.

  • Excel biedt beperkte ondersteuning voor dynamische matrices tussen werkmappen. Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven wanneer ze worden vernieuwd.

  • U kunt een werkmap downloaden met voorbeelden van de functie SINGLE.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

De functie FILTER

De functie RANDARRAY

De functie VOLGORDE

De functie SORTEREN

De functie SORTBY

De functie UNIQUE

#SPILL!-fouten in Excel

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×