De functie Formule automatisch aanvullen gebruiken

U kunt Formule automatisch aanvullen gebruiken om eenvoudiger formules te maken en te bewerken met minder kans op typ- en syntaxisfouten. Nadat u op de formulebalk een = (gelijkteken) en de beginletter of -letters van een functie hebt getypt, ziet u een lijst met functies, namen en teksttekenreeksen. Er is ook tekst waarmee u de juiste functie kunt kiezen.

De lijst van Formule automatisch aanvullen

Met Formule automatisch aanvullen kunt u onder andere het volgende doen.

Items weergeven in de lijst van Formule automatisch aanvullen

In de volgende tabel ziet u hoe u bepaalt welke items worden weergegeven in de lijst van Formule automatisch aanvullen.

Als u dit wilt weergeven

Typt u dit

Namen van Excel Online-functies en door de gebruiker gedefinieerde functies

Een of meer beginletters op een plaats waar functies zijn toegestaan.

Bijvoorbeeld: So

Functieargumenten

Typ ( -- een haakje openen

Typ het argument, zoals een getal of celverwijzing, of gebruik een weergave-trigger, zoals de beginletters, een komma, een haakje openen of een [ (vierkante haak).

Bijvoorbeeld: SOM(5; A2; [

Typ voor ieder volgend argument een puntkomma en vervolgens het argument of een andere weergave-trigger.

Opmerking: De volgende functies hebben argumenten met opgesomde constanten die automatisch in de vervolgkeuzelijst worden weergegeven: CEL, TW, HORIZ.ZOEKEN, VERGELIJKEN, BET, NHW, RANG.GEMIDDELDE, RANG.EQ, SUBTOTAAL en VERT.ZOEKEN.

Gedefinieerde namen en tabelnamen

Een of meer beginletters op een plaats waar de naam is toegestaan.

Bijvoorbeeld: Jaaromzet

Aanduidingen voor tabelkolommen en speciale itemaanduidingen ([#Alles], [#Gegevens], [#Koppen], [#Totalen], [#DezeRij])

Een of meer van de volgende mogelijkheden:

 • [ (vierkante haak openen) direct achter de tabelnaam.

  Bijvoorbeeld: Jaartotaal[

 • , (komma) direct achter een speciaal item.

  Bijvoorbeeld: =Jaartotaal[#Alles],

 • : (dubbele punt) direct achter een kolomnaam.

  Bijvoorbeeld: Jaartotaal[Verkoop:

Opmerking: Als de cel zich in een tabel bevindt, is de tabelnaam optioneel. De volgende formules zijn bijvoorbeeld identiek:

=[Verkoop]/[Kosten]

=Jaartotaal[Verkoop]/Jaartotaal[Kosten]

Namen van verbindingen in kubusfuncties

" (aanhalingsteken openen) direct achter een ronde haak openen na de naam van een kubusfunctie

Bijvoorbeeld: KUBUSLID("

Opmerking: Alleen de OLAP-verbindingen in de huidige werkmap worden weergegeven.

Tekenreeksen van multidimensionale expressies (MDX) in kubusfuncties

Een of meer van de volgende mogelijkheden:

 • " (aanhalingsteken openen) direct achter de komma van een argument.

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID("VerkoopKubusGegevens","

 • . (punt) direct achter een vierkante haak sluiten.

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID("VerkoopKubusGegevens","[Klanten].

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID("VerkoopKubusGegevens","[Klanten].[Mexico].

 • ( (ronde haak openen) direct achter een aanhalingsteken openen van een MDX-tekenreeks om het begin van een tupel (een tekenreeks met door komma's gescheiden waarden) aan te geven.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE("VerkoopKubusGegevens","(

 • , (komma) direct achter een vierkante haak sluiten in een MDX-tekenreeks om het tweede deel van een tupel aan te geven.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE("VerkoopKubusGegevens","([Klanten].[Mexico],

 • { (accolade openen) direct achter een aanhalingsteken van een MDX-tekenreeks om het begin van een SET-expressie aan te geven.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE("VerkoopKubusGegevens","{

  Notities: 

  • Een MDX-tekenreeks kan pas automatisch worden aangevuld nadat u verbinding hebt gemaakt met een OLAP-gegevensbron.

  • Als er een bijschrift is opgegeven, wordt dit als scherminfo weergegeven om u te helpen bij het maken van een keuze.

  • Als de MDX-tekenreeks onduidelijk is, wordt er toch een unieke lidnaam ingevoerd, maar moet u zelf aangeven of dat de juiste naam is. Als er bijvoorbeeld twee waarden voor de volgende MDX-tekenreeks bestaan:

   KUBUSLID("VerkoopKubusGegevens","[Klanten].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   Wordt een van de volgende waarden ingevoerd

   [Klanten].[Naam].&[54342]

   [Klanten].[Naam].&[34297]

   Als de ingevoerde waarde niet de juiste is, moet u deze verwijderen en de andere waarde selecteren.

  • Functienamen van Microsoft SQL Server Analysis Services, zoals 'Children', 'Parent' of 'Crossjoin', zijn niet in de vervolgkeuzelijst opgenomen, maar u kunt deze wel zelf typen.

Notities: 

 • Als u de functie Formule automatisch aanvullen gebruikt, kunt u overigens altijd de gewenste gegevens typen om een formule op te geven.

 • U kunt de functie Formule automatisch aanvullen midden in een bestaande geneste functie of formule gebruiken. De tekst direct voor de invoegpositie wordt gebruikt om de waarden in de vervolgkeuzelijst te bepalen en de tekst achter de invoegpositie blijft ongewijzigd.

 • Namen die u voor opgesomde constanten hebt gedefinieerd, zoals de namen die in de functie SUBTOTAAL worden gebruikt, en verbindingen in kubusfuncties worden niet in de vervolgkeuzelijst Automatisch aanvullen opgenomen, maar u kunt deze wel zelf typen.

Door de lijst van Formule automatisch aanvullen lopen met het toetsenbord

In de volgende tabel ziet u de toetsen die u kunt gebruiken om de lijst van Formule automatisch aanvullen te gebruiken.

Handeling

Druk op

De invoegpositie één teken naar links verplaatsen

Pijl-links

De invoegpositie één teken naar rechts verplaatsen

Pijl-rechts

De selectie één item omhoog verplaatsen

Pijl-omhoog

De selectie één item omlaag verplaatsen

Pijl-omlaag

Het laatste item selecteren

End

Het eerste item selecteren

Home

Een pagina omlaag gaan en een ander item selecteren

Page Down

Een pagina omhoog gaan en een ander item selecteren

Page Up

De vervolgkeuzelijst sluiten

Esc (of klik in een andere cel)

Een item uit de lijst invoegen

Belangrijk: Wanneer u een formule typt, mag u niet vergeten de ronde haak sluiten voor een functie, de vierkante haak sluiten voor een tabelverwijzing of het aanhalingsteken sluiten voor een MDX-tekenreeks te typen.

 • Als u het geselecteerde item in de formule wilt invoegen en de invoegpositie direct erachter wilt plaatsen, drukt u op Tab of dubbelklikt u op het item.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×