De functie Formule automatisch aanvullen gebruiken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik de functie formule automatisch aanvullen om eenvoudiger maken en bewerken van formules en type- en syntaxisfouten fouten minimaliseren. Nadat u een gelijkteken (=) en beginletters of een weergave-trigger hebt getypt, Microsoft Office wordt weergegeven onder de geselecteerde cel een dynamische vervolgkeuzelijst met geldige functies, namen en tekenreeksen die overeenkomen met de letters of trigger. U kunt vervolgens een item in de vervolgkeuzelijst in de formule invoegen met behulp van een invoeg-trigger.

Formule automatisch aanvullen

1. Typ een gelijkteken (=) en de beginletters of een weergave-trigger om de functie Formule automatisch aanvullen te starten.

2. Terwijl u typt verschijnt er een lijst met geldige items en wordt het meest overeenkomende item gemarkeerd.

3. pictogrammen geven het type item, zoals een functie of een tabelverwijzing.

4. Uitgebreide scherminfo helpt u bij het bepalen van uw keuze.

Wat wilt u doen?

De vervolgkeuzelijst bepalen met weergave-triggers

Met toetsen navigeren in de vervolgkeuzelijst formule automatisch aanvullen

Een item uit de vervolgkeuzelijst invoeren met behulp van een invoeg-trigger

Formule automatisch aanvullen inschakelen of uitschakelen

De weergave van items in de vervolgkeuzelijst bepalen met weergave-triggers

In de volgende tabel ziet u hoe u de weergave van items in de vervolgkeuzelijst van de functie Formule automatisch aanvullen dynamisch kunt bepalen.

Als u dit wilt weergeven

Typt u dit

Excel-functies en door de gebruiker gedefinieerde functies

Een of meer beginletters op een plaats waar functies zijn toegestaan.

Bijvoorbeeld: So

Functieargumenten

(Geen weergave-trigger).

Typ het argument, zoals een getal of celverwijzing, of gebruik een weergave-trigger, zoals de beginletters of een [(vierkante haak).

Bijvoorbeeld: SOM(5; A2; [

Typ voor ieder volgend argument een puntkomma en vervolgens het argument of een andere weergave-trigger.

Opmerking: De volgende functies hebben argumenten met opgesomde constanten die automatisch worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst: cel, tw, HORIZ.zoeken, vergelijken, bet, hw, rang, subtotaal en VERT.zoeken.

Gedefinieerde namen en tabelnamen

Een of meer beginletters op een plaats waar de naam is toegestaan.

Voorbeeld: Anne

Aanduidingen voor tabelkolommen en speciale itemaanduidingen ([#Alles], [#Gegevens], [#Koppen], [#Totalen], [#DezeRij])

Een of meer van de volgende mogelijkheden:

 • [ (vierkante haak openen) direct achter de tabelnaam.

  Bijvoorbeeld: Jaartotaal[

 • , (komma) direct achter een speciaal item.

  Bijvoorbeeld: =Jaartotaal[#Alles],

 • : (dubbele punt) direct achter een kolomnaam.

  Bijvoorbeeld: Jaartotaal[Verkoop:

Opmerking: Als de cel zich in een tabel bevindt, is de tabelnaam optioneel. De volgende formules zijn bijvoorbeeld identiek:

=[Verkoop]/[Kosten]

=Jaartotaal[Verkoop]/Jaartotaal[Kosten]

Namen van verbindingen in kubusfuncties

" (aanhalingsteken openen) direct achter een ronde haak openen na de naam van een kubusfunctie

Bijvoorbeeld: KUBUSLID("

Opmerking: Alleen de OLAP-verbindingen in de huidige werkmap worden weergegeven.

Tekenreeksen van multidimensionale expressies (MDX) in kubusfuncties

Een of meer van de volgende mogelijkheden:

 • " (aanhalingsteken openen) direct achter de komma van een argument.

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID("VerkoopKubusGegevens","

 • . (punt) direct achter een vierkante haak sluiten.

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID("VerkoopKubusGegevens","[Klanten].

  Bijvoorbeeld: KUBUSLID("VerkoopKubusGegevens","[Klanten].[Mexico].

 • ((openingshaakje) direct achter een aanhalingsteken openen van een MDX-tekenreeks om het begin van een tupel te geven.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE("VerkoopKubusGegevens","(

 • , (komma) direct achter een vierkante haak sluiten in een MDX-tekenreeks om het tweede deel van een tupel aan te geven.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE("VerkoopKubusGegevens","([Klanten].[Mexico],

 • { (accolade openen) direct achter een aanhalingsteken van een MDX-tekenreeks om het begin van een SET-expressie aan te geven.

  Bijvoorbeeld: KUBUSWAARDE("VerkoopKubusGegevens","{

  Notities: 

  • Een MDX-tekenreeks kan pas automatisch worden aangevuld nadat u verbinding hebt gemaakt met een OLAP-gegevensbron.

  • Als er een bijschrift is opgegeven, wordt dit als scherminfo weergegeven om u te helpen bij het maken van een keuze.

  • Als de MDX-tekenreeks onduidelijk is, wordt er toch een unieke lidnaam ingevoerd, maar moet u zelf aangeven of dat de juiste naam is. Als er bijvoorbeeld twee waarden voor de volgende MDX-tekenreeks bestaan:

   KUBUSLID ("VerkoopKubusGegevens", "[Klanten]. [ Mexico]. [Hidalgo]. [Hidalgo].

   Wordt een van de volgende waarden ingevoerd

   [Klanten].[Naam].&[54342]

   [Klanten].[Naam].&[34297]

   Als de ingevoerde waarde niet de juiste is, moet u deze verwijderen en de andere waarde selecteren.

  • Functienamen van Microsoft SQL Server Analysis Services, zoals 'Children', 'Parent' of 'Crossjoin', zijn niet in de vervolgkeuzelijst opgenomen, maar u kunt deze wel zelf typen.

Notities: 

 • Als u de functie Formule automatisch aanvullen gebruikt, kunt u overigens altijd de gewenste gegevens typen om een formule op te geven.

 • U kunt de functie Formule automatisch aanvullen midden in een bestaande geneste functie of formule gebruiken. De tekst direct voor de invoegpositie wordt gebruikt om de waarden in de vervolgkeuzelijst te bepalen en de tekst achter de invoegpositie blijft ongewijzigd.

 • Namen die u voor opgesomde constanten hebt gedefinieerd, zoals de namen die in de functie SUBTOTAAL worden gebruikt, en verbindingen in kubusfuncties worden niet in de vervolgkeuzelijst Automatisch aanvullen opgenomen, maar u kunt deze wel zelf typen.

Naar boven

Met toetsen navigeren in de vervolgkeuzelijst van de functie Formule automatisch aanvullen

In de volgende tabel ziet u welke toetsen u kunt gebruiken om door de vervolgkeuzelijst van de functie Formule automatisch aanvullen te navigeren.

Handeling

Druk op

De invoegpositie één teken naar links verplaatsen

PIJL-LINKS

De invoegpositie één teken naar rechts verplaatsen

PIJL-RECHTS

De selectie één item omhoog verplaatsen

PIJL-OMHOOG

De selectie één item omlaag verplaatsen

PIJL-OMLAAG

Het laatste item selecteren

End

Het eerste item selecteren

HOME

Een pagina omlaag gaan en een ander item selecteren

PAGE DOWN

Een pagina omhoog gaan en een ander item selecteren

PAGE UP

De vervolgkeuzelijst sluiten

Druk op ESC (of klik op een andere cel)

Formule automatisch aanvullen in- of uitschakelen

Alt+pijl-omlaag

Naar boven

Een item uit de vervolgkeuzelijst invoegen met een invoeg-trigger

Belangrijk: Als u een formule typt of als u een invoeg-trigger gebruikt, moet u niet vergeten om vóór een functie een ronde haak sluiten, vóór een tabelverwijzing een vierkante haak sluiten, en vóór een MDX-tekenreeks een aanhalingsteken sluiten te typen.

 • Als u het geselecteerde item in een formule wilt invoegen en de invoegpositie direct daarachter wilt plaatsen, drukt u op TAB of dubbelklikt u op het item.

Naar boven

De functie Formule automatisch aanvullen in- of uitschakelen

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Opties voor Excel en klik vervolgens op de categorie Formules.

 2. Schakel onder Werken met formules het selectievakje voor Formule automatisch aanvullen in of uit.

Tip: U kunt ook op ALT + pijl-omlaag drukken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×