De formuliersjabloon zodanig configureren dat de verbindingsstatus van een formulier wordt vastgesteld

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u een formuliersjabloon waarvan de formulieren zijn gebaseerd op een netwerkverbinding om te verwerken of resultaatgegevens ontwerpt en u bekend bent met het schrijven van scripts, kunt u een script dat de verbindingsstatus van formulieren op basis van de formuliersjabloon vastgesteld schrijven. U kunt dit script hebt van Microsoft Office InfoPath controleren of een nieuw formulier is verbonden met een netwerk en of het formulier, kan worden verbonden met een externe gegevensbron voordat het formulier een query naar de externe gegevensbron verzendt. In dit artikel vindt u Microsoft JScript en voorbeelden van Visual Basic Scripting Edition (VBScript) om te bepalen of formulieren op basis van de formuliersjabloon zijn verbonden met het netwerk en als deze formulieren met een externe gegevensbron verbinden kunnen.

In dit artikel

Overzicht

Voorbeeld in JScript

VBScript-voorbeeld

Het scriptvoorbeeld in een formuliersjabloon gebruiken

Overzicht

Als u de verbindingsstatus wilt vaststellen van een formulier dat op uw formuliersjabloon is gebaseerd, kunt u de eigenschap MachineOnlineState van het object Application gebruiken. Vervolgens kunt u met de methode IsDestinationReachable van het object Application vaststellen of het formulier de externe gegevensbron kan vinden. De eigenschap MachineOnlineState bevat een waarde die de verbindingsstatus van het formulier vertegenwoordigt. Deze eigenschap kan de volgende waarden hebben:

Waarde

Beschrijving

0

De computer is niet verbonden met een netwerk. De eigenschap kan deze waarde hebben als de computer niet met een netwerk is verbonden of als de netwerkkaart in de computer is uitgeschakeld.

1

De computer is wel verbonden met een netwerk. Als de computer met behulp van een netwerkkabel met een netwerk is verbonden, geeft deze waarde aan dat de computer deel uitmaakt van een netwerk. Als de computer een draadloze netwerkkaart heeft die is ingeschakeld, geeft deze waarde aan dat de draadloze netwerkkaart functioneert. Het is echter mogelijk dat de computer niet met een draadloos netwerk is verbonden.

2

De computer is verbonden met een netwerk, maar Windows Internet Explorer is geconfigureerd voor offline werken. Wanneer Internet Explorer is geconfigureerd voor offline werken, is het mogelijk dat de gegevensverbinding met een database of een webservice waarmee niet goed werkt.

Nadat u hebt vastgesteld dat de computer is verbonden met een netwerk, kunt u de methode IsDestinationReachable om te bepalen als het formulier met de externe gegevensbron communiceren kan. Hierdoor wordt de Uniform Resource Locator (URL) of de naam URN (Uniform Resource) van de externe gegevensbron als een parameter en geeft als resultaat een van de volgende Booleaanse waarden:

True    Het formulier heeft de externe gegevensbron op het netwerk gevonden.

False    Het formulier kan de externe gegevensbron niet vinden. De externe gegevensbron is mogelijk offline of de bron bevindt zich wel op het netwerk maar is niet beschikbaar.

In de scriptvoorbeelden in dit artikel wordt alleen vastgesteld of het formulier met het netwerk is verbonden. De scriptvoorbeelden in dit artikel worden gebruikt wanneer de gebruiker het formulier voor het eerst opent. U kunt dit script echter ook gebruiken wanneer u de netwerkverbinding wilt controleren voordat u een bewerking uitvoert. U kunt dit script bijvoorbeeld gebruiken wanneer een gebruiker op een bepaalde knop in het formulier klikt en u wilt controleren of er een verbinding met de externe gegevensbron is. Ongeacht het moment waarop u dit script gebruikt, kunt u ook scriptcode toevoegen waarmee, afhankelijk van de aanwezigheid van een verbinding met het netwerk, een actie wordt uitgevoerd. Als de computer bijvoorbeeld offline is of geen verbinding met de externe gegevensbron kan maken, kunt u in InfoPath een bericht weergeven waarmee de gebruiker wordt gewaarschuwd dat de externe gegevensbron niet beschikbaar is. U kunt het waarschuwingsbericht aanpassen en de gebruikers vertellen wat ze moeten doen wanneer de externe gegevensbron niet beschikbaar is. In het bericht kunt u de gebruiker bijvoorbeeld aanraden het formulier later in te vullen of contact op te nemen met de helpdesk.

Naar boven

Voorbeeld in JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Naar boven

VBScript-voorbeeld

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Naar boven

Het scriptvoorbeeld in een formuliersjabloon gebruiken

Als u een scriptvoorbeeld wilt testen voordat u het in uw formuliersjabloon gebruikt, kunt u met de volgende procedure een leeg formuliersjabloon maken en vervolgens een van de scriptvoorbeelden in dit artikel naar de gebeurtenis OnLoad kopiëren. Het script in de gebeurtenis OnLoad wordt uitgevoerd op het moment dat een nieuw formulier op basis van de formuliersjabloon wordt gemaakt. Vervolgens kunt u een voorbeeld van uw formuliersjabloon bekijken om het scriptvoorbeeld te testen wanneer uw computer met een netwerk is verbonden, wanneer de verbinding met het netwerk is verbroken of wanneer de computer met het netwerk is verbonden maar Internet Explorer op offline werken is ingesteld.

 1. Kopieer een van de scriptvoorbeelden hierboven en plak het in een teksteditor, zoals Microsoft Kladblok.

  Opmerking : Kopieer het scriptvoorbeeld naar een teksteditor voordat u deze aan de formuliersjabloon toevoegen vergrendelt, kunnen Hypertext Markup Language (HTML) opmaakmarkeringen wordt weergegeven in het script.

 2. Klik in InfoPath op Formuliersjabloon ontwerpen in het menu Bestand.

 3. Klik in het dialoogvenster Formuliersjabloon ontwerpen onder Nieuw ontwerp op Formuliersjabloon, klik op Leeg en klik vervolgens op OK.

 4. Nieuwe formuliersjablonen zijn standaard ingesteld voor de scripttaal JScript. Als u VBScript als scripttaal wilt gebruiken, moet u de scripttaal van de formuliersjabloon wijzigen.

  Hoe?

  1. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

  2. Klik in de lijst Categorie op Versie.

  3. Klik in de lijst Taal van de code in de formuliersjabloon onder Programmeertaal op VBScript en klik vervolgens op OK.

 5. Wijs in het menu Extra de opdracht Programmeren aan en klik vervolgens op Gebeurtenis bij het laden. De Microsoft Script Editor wordt geopend met de cursor bij de gebeurtenis OnLoad.

 6. In de gebeurtenis OnLoad in de Microsoft Script Editor vervangt u de tekst // Write your code here (JScript) of ' Write your code here (VBScript) door het scriptvoorbeeld dat u naar de teksteditor hebt gekopieerd.

 7. Pas het scriptvoorbeeld aan uw omgeving aan. U kunt bijvoorbeeld de berichten aanpassen en http://example wijzigen in de URL of URN van uw externe gegevensbron.

 8. Klik in de Microsoft Script Editor op Opslaan in het menu Bestand.

 9. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×