De formuliersjabloon zodanig configureren dat de verbindingsstatus van een formulier wordt vastgesteld

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een formuliersjabloon waarvan de formulieren zijn gebaseerd op een netwerkverbinding om te verwerken of resultaatgegevens ontwerpt en u bekend bent met het schrijven van scripts, kunt u een script dat de verbindingsstatus van formulieren op basis van de formuliersjabloon vastgesteld schrijven. U kunt dit script hebt van Microsoft Office InfoPath controleren of een nieuw formulier is verbonden met een netwerk en of het formulier, kan worden verbonden met een externe gegevensbron voordat het formulier een query naar de externe gegevensbron verzendt. In dit artikel vindt u Microsoft JScript en voorbeelden van Visual Basic Scripting Edition (VBScript) om te bepalen of formulieren op basis van de formuliersjabloon zijn verbonden met het netwerk en als deze formulieren met een externe gegevensbron verbinden kunnen.

In dit artikel

Overzicht

JScript-voorbeeld

VBScript-voorbeeld

Het scriptvoorbeeld in een formuliersjabloon gebruiken

Overzicht

Om te bepalen de verbindingsstatus van een formulier op basis van de formuliersjabloon, kunt u de eigenschap MachineOnlineState van het object Application . Vervolgens kunt u de methode IsDestinationReachable van het object met dezelfde Application om te bepalen als het formulier de externe gegevensbron kunt vinden. De eigenschap MachineOnlineState bevat een waarde die de verbindingsstatus van het formulier vertegenwoordigt. Deze eigenschap kan de volgende waarden hebben:

Waarde

Beschrijving

0

De computer is niet verbonden met een netwerk. De eigenschap kan deze waarde hebben als de computer niet met een netwerk verbonden is of als het netwerk kaartje in de computer is uitgeschakeld.

1

De computer is verbonden met een netwerk. Als de computer is verbonden met een netwerk met een netwerkkabel, wordt deze waarde wordt aangegeven dat de computer in een netwerk is. Als de computer een draadloos netwerk-kaart werken heeft, wordt deze waarde wordt aangegeven dat de kaart draadloos netwerk functioneert. De computer kan echter niet worden verbonden met een draadloos netwerk.

2

De computer is verbonden met een netwerk, maar Windows Internet Explorer is geconfigureerd voor offline werken. Wanneer Internet Explorer is geconfigureerd voor offline werken, is het mogelijk dat de gegevensverbinding met een database of een webservice waarmee niet goed werkt.

Nadat u hebt vastgesteld dat de computer is verbonden met een netwerk, kunt u de methode IsDestinationReachable om te bepalen als het formulier met de externe gegevensbron communiceren kan. Hierdoor wordt de Uniform Resource Locator (URL) of de naam URN (Uniform Resource) van de externe gegevensbron als een parameter en geeft als resultaat een van de volgende Booleaanse waarden:

Waar    Het formulier heeft de externe gegevensbron gevonden op het netwerk.

Onwaar    Het formulier vinden niet van de externe gegevensbron. De externe gegevensbron mogelijk offline of mogelijk op het netwerk, maar niet beschikbaar.

Het scriptvoorbeelden in dit artikel bepalen alleen als het formulier is verbonden met het netwerk. In dit artikel worden de scriptvoorbeelden worden gebruikt wanneer de gebruiker het formulier voor het eerst opent. U kunt echter ook dit script gebruiken wanneer u controleren van de netwerkverbinding wilt voordat u een actie uitvoert. U kunt dit script bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een bepaalde knop in het formulier om te bepalen of er een verbinding met de externe gegevensbron. Ongeacht wanneer u besluit om dit script gebruiken, kunt u ook script waarmee een actie, op basis van of het formulier is verbonden met het netwerk of niet toevoegen. Als de computer offline is of geen verbinding met de externe gegevensbron maken, kunt u bijvoorbeeld een waarschuwing weergegeven voor de gebruiker die aangeeft dat de externe gegevensbron niet beschikbaar is InfoPath laten. U kunt het waarschuwingsbericht zodat gebruikers weten wat u moet doen als de externe gegevensbron niet beschikbaar is. Zoals kan u uitleggen dat ze moeten probeert u het formulier invult later of hebt de contactpersoon die gebruiker de helpdesk.

Naar boven

JScript-voorbeeld

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Naar boven

VBScript-voorbeeld

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Naar boven

Het scriptvoorbeeld in een formuliersjabloon gebruiken

Als u een scriptvoorbeeld testen voordat u deze in de formuliersjabloon wilt, kunt u het gebruik van de volgende procedure om een lege formuliersjabloon te maken en kopieert u een van de scriptvoorbeelden van dit artikel naar de gebeurtenis OnLoad . Het script in de gebeurtenis OnLoad wordt uitgevoerd wanneer een nieuw formulier maken op basis van de formuliersjabloon is gemaakt. Vervolgens kunt u de formuliersjabloon scriptvoorbeeld testen met uw computer is verbonden met een netwerk, de netwerkverbinding is verbroken of verbonden met het netwerk, maar met Internet Explorer is ingesteld op offline-modus bekijken.

 1. Een van de scriptvoorbeelden die eerder in dit onderwerp Kopieer en plak deze in een teksteditor, zoals Microsoft Notepad.

  Opmerking: Kopieer het scriptvoorbeeld naar een teksteditor voordat u deze aan de formuliersjabloon toevoegen vergrendelt, kunnen Hypertext Markup Language (HTML) opmaakmarkeringen wordt weergegeven in het script.

 2. In InfoPath, klik op het menu bestand op een formuliersjabloon ontwerpen.

 3. Klik op Formuliersjabloononder Nieuw ontwerp, klik in het dialoogvenster formuliersjabloon ontwerpen , klikt u op leegen klik vervolgens op OK.

 4. Standaard zijn nieuwe formuliersjablonen geconfigureerd voor gebruik JScript als de scripttaal. Als u wilt gebruiken VBScript als scripttaal, wijzig de taal van de formuliersjabloon.

  Werkwijze

  1. Klik op het menu Extra op Formulieropties.

  2. Klik in de lijst categorie op Programming.

  3. Klik in de lijst Sjabloontaal onder programmeertaalVBScriptklikt u op en klik vervolgens op OK.

 5. Wijs Programmingin het menu Extra en klik vervolgens op Gebeurtenis bij het laden. Microsoft Script Editor wordt gestart met de cursor aan de gebeurtenis OnLoad .

 6. In de gebeurtenis OnLoad in de Microsoft Script Editor, moet u de // Write your code here (JScript) of ' Write your code here (VBScript) tekst vervangen door het scriptvoorbeeld die u hebt gekopieerd naar de teksteditor.

 7. Wijzig in het scriptvoorbeeld aan uw omgeving. U kunt bijvoorbeeld de berichten aanpassen en http://example wijzigen naar de URL of URN van uw externe gegevensbron.

 8. In de Microsoft Script Editor in het menu bestand , klik op Opslaan.

 9. Als u de wijzigingen wilt testen, klikt u op Voorbeeld op de werkbalk Standaard of drukt u op Ctrl+Shift+B.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×