De fasen en stadiums van de levenscyclus van een project definiëren

Het definiëren van de levenscyclus van een project is een proces dat uit drie stappen bestaat. Eerst maakt u fasen, vervolgens maakt u stadiums binnen deze fasen en ten slotte verbindt u deze fasen en stadiums tot een volledige werkstroom. In pjshort_pwa maakt de sitebeheerder fasen en stadiums.

In dit artikel

Een fase maken

Een stadium maken

Een werkstroom maken

Een fase maken

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik onder Werkstroom en projectdetailpagina's op Werkstroomfasen.

 3. Klik op Nieuwe fase.

 4. Vul de vakken Naam en Beschrijving in en klik op Opslaan.

Naar boven

Een stadium maken

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik onder Werkstroom en projectdetailpagina's op Werkstroomstadiums.

 3. Klik op Nieuw stadium.

 4. Vul de gegevens in van het stadium dat u maakt.

 5. Typ in de sectie Typ de naam en beschrijving van het werkstroomstadium een naam en beschrijving voor het stadium in de juiste vakken.

 6. Typ in de sectie Beschrijving voor Verzenden de beschrijving die wordt weergegeven wanneer een gebruiker een voorstel indient in dit stadium van de werkstroom.

 7. Selecteer in de sectie Werkstroomfase de fase voor dit stadium.

 8. Kies in de sectie Projectdetailpagina met de status van het werkstroomstadium de pagina die moet worden weergegeven wanneer een project in dit stadium terechtkomt.

 9. Selecteer in de sectie Zichtbare projectdetailpagina's de pagina's met projectgegevens die u wilt opnemen in dit stadium, in het vak Beschikbare projectdetailpagina's en klik vervolgens op Toevoegen om deze te verplaatsen naar het vak Geselecteerde pagina's met projectdetails. De pagina's worden weergegeven in de volgorde waarin ze worden vermeld in het vak Geselecteerde pagina's met projectdetails. Selecteer een pagina en klik op Omhoog of Omlaag om de volgorde van de lijst te wijzigen.

 10. Typ in de sectie Aanvullende instellingen voor de zichtbare projectdetailpagina een beschrijving voor de pagina die momenteel is geselecteerd in het vak Geselecteerde pagina's met projectdetails in de sectie Zichtbare projectdetailpagina's. Klik op elke pagina in de lijst en geef (indien nodig) een beschrijving op in de sectie Aanvullende instellingen voor de zichtbare projectdetailpagina.

 11. Als voor een van de pagina's die worden vermeld in het vak Geselecteerde pagina's met projectdetails actie moet worden ondernomen door de gebruiker, selecteert u de pagina en schakelt u vervolgens het selectievakje De projectdetailpagina vereist actie in de sectie Aanvullende instellingen voor de zichtbare projectdetailpagina in.

 12. Selecteer in de sectie Vereiste aangepaste velden de aangepaste velden die u verplicht wilt stellen voor dit stadium, in het vak Aangepaste velden kiezen. Klik vervolgens op Toevoegen om deze te verplaatsen naar het vak aan de rechterkant.

  Opmerking:  Controleer of de aangepaste velden die u verplicht hebt gesteld, worden weergegeven op minimaal een van de pagina's met projectgegevens die u hebt geselecteerd in de sectie Zichtbare projectdetailpagina's. Als u ervoor kiest om een aangepast veld verplicht te stellen dat niet wordt weergegeven, loopt het project vast in dit stadium van de werkstroom.

 13. Selecteer in de sectie Aangepaste velden met het kenmerk Alleen-lezen de velden die u alleen-lezen wilt maken voor dit stadium, in het vak Aangepaste velden kiezen en klik vervolgens op Toevoegen om deze te verplaatsen naar het vak aan de rechterkant.

 14. Kies in de sectie Gedrag voor strategisch effect of u wilt dat de waarden voor de strategische invloed voor dit stadium Alleen-lezen, Lezen en schrijven of Vereist zijn.

 15. Schakel in de sectie Het inchecken van het project is vereist het selectievakje Het inchecken van het project is vereist in als u verplicht wilt stellen dat gebruikers het project in dit stadium inchecken voordat ze naar het volgende stadium in de werkstroom mogen.

 16. Klik op Opslaan om dit stadium toe te voegen aan de geselecteerde fase.

Naar boven

Een werkstroom maken

De volgende stap is het bepalen van de werkstroom voor de stadiums die u hebt gedefinieerd. De werkstroomlogica wordt gemaakt in Visual Studio en moet worden gemaakt door de serverbeheerder. In de Project SDK-documentatie is meer informatie over deze stap beschikbaar.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×