De efficiëntie van gegevensinvoer verbeteren met opzoekvelden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u in uw Microsoft Office Access-tabellen een opzoekveld maakt, kan dit de efficiëntie van gegevensinvoer in uw database verbeteren. In een opzoekveld kan een gebruikersvriendelijke waarde worden weergegeven die is gebonden aan een andere waarde in de brongegevenstabel of waardenlijst. In het opzoekveld kan bijvoorbeeld de naam worden weergegeven van een contactpersoon die is gebonden aan een id-nummer van een overeenkomende contactpersoon in een andere tabel, query of lijst.

In dit artikel worden de typen opzoekvelden beschreven met een uitleg hoe en wanneer u deze soorten kunt maken.

Wat wilt u doen?

Kies een veldtype opzoeken

Opzoekvelden maken

Wanneer gebruikt u meerdere waarden in een opzoekveld

Een opzoekeigenschap verwijderen

Een type opzoekveld kiezen

In een opzoekveld wordt een lijst weergegeven met waarden waaruit de gebruiker kan kiezen. Hierdoor kunnen gegevens sneller en nauwkeuriger worden ingevoerd. Als de gegevens die u in een veld invoert, al bestaan in een andere tabel, kunt u verdubbeling en mogelijke fouten vermijden die ontstaan door het opnieuw invoeren van de gegeven. Opzoekvelden kunnen eenvoudig of complex zijn. In eenvoudige opzoekvelden kunt u één waarde opslaan; in complexe opzoekvelden of in opzoekvelden met meerdere waarden kunt u meer waarden opslaan die worden weergegeven in een keuzelijst, al of niet met invoervak. Voor elke vermelding in een veld met meerdere waarden wordt een weergavewaarde 'opgezocht' op basis van de overeenkomende gebonden waarde. Als een opzoekveld wordt weergegeven of geopend in een gegevensblad, wordt dit een opzoekkolom genoemd. De beide typen opzoekvelden die u kunt maken, zijn een opzoeklijst of een waardenlijst.

Een opzoeklijst gebruiken

Als een opzoekveld is gebaseerd op een opzoeklijst, worden de gegevens voor het veld uit een bestaande tabel of query in de database gehaald. In dit type opzoekbewerking zijn de tabellen gerelateerd en wanneer de waarden in de gegevensbron worden gewijzigd, zijn de actuele gegevens beschikbaar in het opzoekveld.

Een lijst met opzoekwaarden gebruiken

Als een opzoekveld is gebaseerd op een lijst met opzoekwaarden, worden de gegevens voor het veld uit een lijst met waarden gehaald die u typt wanneer u het veld maakt. Dit type opzoekveld is ideaal wanneer u een beperkte reeks waarden hebt die niet vaak worden gewijzigd.

Opzoekvelden maken

U kunt een opzoekveld maken in de gegevensbladweergave of in de ontwerpweergave. Als u een bestaand veld wilt veranderen in een opzoekveld, gebruikt u de ontwerpweergave en wijzigt u het gegevenstype. Als u een nieuw opzoekveld wilt toevoegen, gebruikt u een bestaande tabel of query als gegevensbron voor uw opzoekveld of maakt u zelf een waardenlijst. In de volgende secties worden beide manieren voor het maken van een opzoekveld uitgelegd.

Een opzoekveld maken dat is gebaseerd op een tabel of een querygegevensbron

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave en klik op de kolomkop waar u het opzoekveld wilt maken.

 2. Klik op het gegevenstype opzoeken en relatie .

  Opzoekveldweergave

 3. Selecteer in de wizard Opzoeken de optie De waarden voor het opzoekveld moeten worden opgezocht in een andere tabel of query en klik op Volgende.

Opmerking: Als een opzoekveld is gekoppeld aan een SharePoint-lijst, moeten eventuele bewerkingen van de gegevens worden uitgevoerd in de SharePoint-lijst.

 1. Als u de bron voor de opzoekveldwaarde wilt selecteren, doet u dit met de optie Tabellen, Query's of Beide.

Als de toepassing is ontworpen voor het Web, maar de brontabel in de clientmodus wordt, moet deze een numerieke primaire sleutel of een foutbericht wordt weergegeven. Als dit gebeurt, moet u eerst een numerieke primaire sleutel voor de tabel te maken uit de ontwerpweergave en Ga terug naar de Web-modus om het opzoekveld te maken. Zie voor meer informatie over het ontwerp een tabel in de Web-modus, een database maken om te delen op het Web.

 1. Selecteer een tabel of query in de lijst en klik daarna op Volgende.

 2. Selecteer in de lijst Beschikbare velden het veld dat u wilt toevoegen en klik vervolgens op de > knop aan de lijst geselecteerde velden toe te voegen. Zorg ervoor dat het geselecteerde veld of velden worden weergegeven in de lijst met geselecteerde velden, herhaalt u als u wilt toevoegen van extra velden totdat u alle gewenste velden hebt toegevoegd, en klik op Volgende.

 3. Als u meerdere velden hebt geselecteerd en sorteeropties voor het opzoekveld wilt opgeven, selecteert u de pijl omlaag naast het eerste sorteerveld en klikt u op de naam van het veld waarop u de waarden wilt sorteren.

 4. Als u de sorteervolgorde wilt wijzigen, klikt u op de knop Aflopend en op Volgende.

 5. Als u de breedte van het opzoekveld wilt aanpassen, sleept u de kolom naar de gewenste breedte en klikt u op Volgende.

Opmerking: U kunt de breedte van de kolom aanpassen, maar als u de breedte zodanig reduceert dat het veld niet langer zichtbaar is, wordt het niet weergegeven.

Tip: Laat het selectievakje Sleutelkolom verbergen ingeschakeld, zodat iedereen die de opzoekkolom gebruikt, alleen de door u gewenste waarden in het veld ziet en niet de waarden in het primaire sleutelveld.

 1. Typ een labelnaam voor het opzoekveld.

 2. Schakel het selectievakje Meerdere waarden toestaan in om een opzoekkolom met meerdere waarden te maken.

Opmerking: Meerdere waarden toestaan moet zijn ingeschakeld om te kunnen meerdere waarden opslaan. Zie de sectie Wanneer u meerdere waarden in een opzoekveld toestaan.

De opzoekoptie met meerdere waarden in de wizard Opzoeken selecteren

 1. Klik op Voltooien, klik op het tabblad bestand en klik vervolgens op Opslaan.

Tip: Als u wilt controleren of de eigenschappen voor een opzoekveld wijzigen, open de tabel in de ontwerpweergave en de eigenschappen op het tabblad Zoeken , klikt u onder Veldeigenschappenbeschikbaar zijn.

Een tabel of query gebruiken als de gegevensbron voor een opzoekveld

naar boven

Een opzoekveld maken op basis van een waardenlijst

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Klik op de cel in de kolom Gegevenstype die met de kolom die u wilt definiëren als een opzoekveld overeenkomt, klikt u op de pijl-omlaag en selecteer een gegevenstype en klik vervolgens op Wizard Opzoeken.

Opmerking: Als in Access een bericht wordt weergegeven dat de wizard Opzoeken niet wordt gestart, moet u het gegevenstype van het veld wijzigen.

 1. Selecteer in de wizard Opzoeken de optie De waarden zullen worden getypt en klik op Volgende.

 2. Op de volgende pagina van de wizard typt u het aantal kolommen voor uw opzoeklijst.

Opmerking: U kunt de breedte van de kolom aanpassen, maar als u de breedte zodanig reduceert dat het veld niet langer zichtbaar is, wordt het niet weergegeven.

 1. Typ de waarden die u wilt weergegeven in de zoeklijst en klik vervolgens op volgende.

U kunt een lijst met waarden rechtstreeks in het tekstvak rijbron van eigenschappen van het opzoekveld bewerken.

 1. Als u meer dan een kolom in stap 4 hebt opgegeven, moet u kiezen welke kolom u wilt gebruiken om elke waarde op unieke wijze te identificeren. In het vakje Beschikbare velden dubbelklikt u op de gewenste kolom en klikt u op Volgende.

Opmerking: Deze stap wordt niet weergegeven als u in stap 4 één kolom opgeeft.

 1. Op de volgende pagina van de wizard typt u een labelnaam voor het opzoekveld.

 2. Als u een opzoekkolom met meerdere waarden maakt, schakelt u het selectievakje Meerdere waarden toestaan in.

  Opmerking: Meerdere waarden toestaan moet zijn ingeschakeld om te kunnen meerdere waarden opslaan. Zie de sectie Wanneer u meerdere waarden in een opzoekveld toestaan.

 3. Klik op Voltooien en klik op Ja om uw wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Wanneer gebruikt u meerdere waarden in een opzoekveld?

Overweeg om de weergave van meerdere waarden in het opzoekveld toe te staan als een van de volgende omstandigheden van toepassing is op het gebruik van uw database:

 • U hebt momenteel een waardenlijst waarin de gebruiker meerdere opties heeft voor gegevensinvoer.

 • Uw database maakt vaak verbinding met een SharePoint-site.

 • Uw database is gekoppeld aan een SharePoint-site.

Het toestaan van meerdere waarden in een veld kan nuttig zijn, maar het kan ook de functionaliteit van de database verminderen als u deze naar een server verplaatst.

Let op: Zodra u een opzoekveld met meerdere waarden hebt gemaakt waarvan de gegevensbron een bestaande tabel is, kunt u het gegevenstype of de veldgrootte van het opzoekveld niet meer wijzigen zonder eerst de relaties te verwijderen.

De eigenschappen van opzoekvelden instellen of wijzigen

Wanneer u de wizard Opzoeken gebruikt, worden de eigenschappen van het opzoekveld automatisch ingesteld. U kunt deze eigenschappen echter wijzigen om het gedrag van een opzoekveld aan te passen.

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 • Klik op het veld waarvan u de opzoekeigenschappen wilt wijzigen.

 • Klik op het tabblad Opzoeken.

 • Klik op de vervolgkeuzepijl naast de eigenschap die u wilt wijzigen en selecteer de gewenste optie.

In de volgende tabel worden de eigenschappen van het opzoekveld weergegeven die u kunt instellen of wijzigen.

Eigenschap

Actie

Besturingselement

Afhankelijk van het besturingselement kan het type als volgt worden ingesteld:

Alleen het selectievakje Yes/No velden.

 • Tekstvak     Geeft inhoud weer die door een gebruiker is ingevoerd.

 • Keuzelijst     Hiermee wordt een lijst met waarden in een open venster weergegeven.

 • Keuzelijst met invoervak     Wanneer de keuzelijst gesloten is, worden geselecteerde waarden weergegeven, en wanneer de lijst open is, worden de beschikbare waarden weergegeven.

Opmerking: Instellen van de Weergave besturingselementeigenschap aan het Tekstvak of het selectievakje zoekacties wordt uitgeschakeld.

Rijbrontype

Bepaal of u het opzoekveld wilt vullen met waarden uit een andere tabel of query, of uit een lijst met waarden die u opgeeft. U kunt de lijst ook vullen met de namen van de velden in een tabel of query.

Rijbron

Geef de tabel, query of lijst met waarden op waarin de waarden voor het opzoekveld staan. Wanneer de eigenschap Rijbrontype is ingesteld op Tabel/query of Lijst met velden, moet deze eigenschap worden ingesteld op de naam van een tabel, query of SQL-instructie die de query representeert. Wanneer de eigenschap Rijbrontype is ingesteld op Lijst met waarden, moet deze eigenschap een lijst met waarden bevatten, die door puntkomma's worden gescheiden.

Afhankelijke kolom

Geef de kolom op in de eigenschap Rijbron die de waarde opgeeft die door het opzoekveld wordt opgeslagen. Deze waarde kan uiteenlopen van 1 tot het aantal kolommen in de eigenschap Rijbron.

Aantal kolommen

Geef het aantal kolommen in de rijbron op die in de opzoekkolom kunnen worden weergegeven. Deze eigenschap kan een geheel getal zijn van 1 tot 255.

Kolomkoppen

Geef op of kolomkoppen moeten worden weergegeven. De waarde kan Nee zijn (standaardinstelling) of Ja.

Kolombreedten

Voer de kolombreedte voor elke kolom in. Als u bijvoorbeeld een kolom niet wilt weergeven, zoals een id-nummer, geeft u 0 op voor de breedte.

Aantal rijen

Het aantal rijen opgeven dat wordt weergegeven wanneer u de opzoekkolom weergeeft.

Lijstbreedte

De breedte opgeven van het besturingselement dat wordt weergegeven wanneer u de opzoekkolom weergeeft.

Alleen lijst

Bepaal of een gebruiker een waarde kan invoeren die niet in de lijst staat.

Meerdere waarden toestaan

Opgeven of het opzoekveld gebruikmaakt van een veld met meerdere waarden en kunt meerdere waarden mogen worden geselecteerd. Deze instelling kan zijn geen (standaard) of op Ja. Als u Jaselecteert, ziet u de gebruiker die naar meerdere waarden selecteert in de eigenschap Rijbron voor elke record mogelijk. Voor meer informatie over het gebruik van deze optie; Wanneer u meerdere waarden in een opzoekveld toestaan.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Geef op of de items in een opzoekveld met een waardenlijst kunnen worden bewerkt. Als dit is ingesteld op Ja, wordt door klikken op de rechtermuisknop de menuoptie Lijstitems bewerken weergegeven. Als het opzoekveld meer dan één kolom heeft, wordt deze eigenschap genegeerd.

Formulier voor het bewerken van lijstitems

Geef een bestaand formulier op dat u kunt gebruiken om de lijstitems in een opzoekveld te bewerken.

Alleen rijbronwaarden weergeven

Hiermee worden alleen waarden weergegeven die overeenkomen met de huidige rijbron wanneer Meerdere waarden toestaan is ingesteld op Ja.

Naar boven

Een opzoekeigenschap verwijderen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarmee u wilt werken en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer het veld waarvan u de opzoekeigenschap wilt verwijderen.

 3. Klik op het tabblad Opzoeken.

 4. Klik in de vervolgkeuzelijst Weergave besturingselement op Tekstvaken slaat u de wijziging.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×