De datum van vandaag invoegen

Gebruik in een Access-formulier de datumkiezer om de huidige datum in te voeren. Als het veld is ingesteld als een datum/tijd-veld, verschijnt het pictogram Datumkiezer wanneer u in het veld klikt. Klik op het pictogram en klik vervolgens op de knop Vandaag onder de kalender.

De datumkiezer met de gemarkeerde knop Vandaag.

Sneltoets    Druk in een Access-bureaubladdatabase tegelijkertijd op Ctrl en puntkomma (;) om in het geselecteerde veld de huidige datum in te vullen.

Zie Een veld maken voor het opslaan van datums en tijden voor meer informatie over het toevoegen van een datum/tijd-veld aan een tabel. Zie Een Access-formulier maken voor meer informatie over formulieren.

Als standaardwaarde voor een nieuw item

De meeste velden en besturingselementen in Access hebben een eigenschap Standaardwaarde waarin u een functie kunt invoeren waarmee de huidige datum wordt ingevoegd telkens wanneer u een nieuw item maakt. Zowel bij bureaubladdatabases als Access-web-apps wordt met de functie Now() de huidige datum en tijd ingevoegd. Als u alleen de datum wilt invoegen, gebruikt u de functie Date() in een bureaubladdatabase of de functie Today() in een Access-web-app.

Waar voer ik de functie in?

Kies de procedure die u nodig hebt voor het type object dat u wilt wijzigen. Als u de standaardwaarde in een tabel instelt, is de instelling voor de standaardwaarde van toepassing op alle formulieren en weergaven die op deze tabel zijn gebaseerd, waardoor het vaak de voorkeursmethode is.

In een tabel

In een tabel in een bureaubladdatabase of een Access-web-app zoekt u de eigenschap Standaardwaarde als volgt:

 1. Druk op F11 om het navigatiedeelvenster te openen als dit nog niet wordt weergegeven.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 3. Klik op het veld waaraan u de standaardwaarde wilt toevoegen, en voer vervolgens onder Veldeigenschappen =Date(), =Today() of =Now() in het vak van de eigenschap Standaardwaarde in.

  De standaardwaarde van een datum/tijd-veld instellen in een Access-tabel.

In een formulier (bureaubladdatabases)

 1. Druk op F11 om het navigatiedeelvenster te openen als dit nog niet wordt weergegeven.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier en klik vervolgens op Indelingsweergave.

 3. Klik op het veld waarin de datum van vandaag moet worden ingevoegd.

 4. Druk op F4 om het eigenschappenvenster te openen als dit nog niet wordt weergegeven.

 5. Typ op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster =Date() in de eigenschap Standaardwaarde voor het veld.

  Eigenschappenvenster met de eigenschap Standaardwaarde ingesteld op Date().

  Opmerking: Als u zowel de tijd als de datum wilt invoegen, gebruikt u de functie Now() in plaats van Date(). Misschien moet u ook de eigenschap Notatie van het veld (op het tabblad Notatie van het eigenschappenvenster) aanpassen om de weergave van de tijd in te schakelen.

In een weergave (Access-web-apps)

 1. Open de web-app in Access.

 2. Druk op F11 om het navigatiedeelvenster te openen als dit nog niet wordt weergegeven.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op het formulier dat u wilt wijzigen.

 4. Klik op het veld waarin de datum van vandaag moet worden ingevoegd, en klik vervolgens op de knop Gegevens die rechts van het veld verschijnt.

 5. Typ =Today() of =Now() in het vak Standaardwaarde.

  De standaardwaarde van een datumveld instellen in een Access-app.

  Opmerking:  Als u zowel de tijd als de datum wilt invoegen, gebruikt u de functie Now() in plaats van Today(). Misschien moet u ook de Notatie-instelling van het veld aanpassen om de weergave van de tijd in te schakelen (klik in dat geval op de knop Opmaak naast de knop Gegevens).

Aan het begin van een rapport

Als de huidige datum in de koptekst van een rapport moet worden weergegeven, opent u het rapport in de indelingsweergave en klikt u op Ontwerp > Datum en tijd. Dit is alleen mogelijk bij bureaubladdatabases.

Zie Inleiding tot rapporten in Access voor meer informatie over het maken van rapporten.

In SQL

U kunt in een Access-bureaubladdatabase een bijwerkquery gebruiken om een datumveld te wijzigen in de huidige datum. Bijvoorbeeld:

UPDATE TASKS SET StartDate = Date() WHERE ID=1;

Zie Een bijwerkquery maken en uitvoeren voor meer informatie over bijwerkquery's.

Als u een nieuwe record met de huidige datum wilt invoegen, gebruikt u een toevoegquery, zoals in het volgende voorbeeld:

INSERT INTO TASKS ( TaskTitle, StartDate ) VALUES ("Task2", Date());

Zie Records toevoegen aan een tabel door een toevoegquery te gebruiken voor meer informatie over toevoegquery's.

Opmerking: Als u zowel de huidige tijd als de datum wilt opnemen, gebruikt u de functie Now() in plaats van Date().

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×