De datum en de tijd opslaan waarop een record is gewijzigd

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt bijhouden wanneer records in een tabel voor het laatst zijn gewijzigd. Dit gebeurt met een formulier met een macro. Wanneer het formulier wordt gebruikt om een record te wijzigen, worden met de macro de datum en tijd in de tabel opgeslagen. Alleen de meest recente wijzigingsdatum en -tijd worden opgeslagen.

Tip : Als u wilt bijhouden wanneer records worden gemaakt, maar niet hoeft te weten wanneer ze zijn gewijzigd, hoeft u alleen maar een veld in de tabel te maken en de eigenschap Defaultvalue van het veld te gebruiken om elke record een tijdstempel te geven op het moment dat de record wordt gemaakt. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

In dit artikel

Overzicht

Voordat u begint

Stap 1: Tijdstempelvelden toevoegen aan een tabel

Stap 2: Een macro maken waarmee de datum en tijd worden vastgelegd

Stap 3: De velden en de macro toevoegen aan een formulier voor gegevensinvoer

Overzicht

Voor het vastleggen van de datum en de tijd waarop de records in een tabel zijn gewijzigd, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Stap 1: velden aan een tabel toevoegen    U hebt een locatie voor het opslaan van de datum en tijd nodig voordat u deze kunt vastleggen. In de eerste stap maakt u velden in de tabel met de records die u wilt bijhouden. Als u de datum en de tijd wilt vastleggen, maakt u een veld voor de datum en een veld voor de tijd. Als u alleen de datum of de tijd wilt vastleggen, maakt u alleen het veld dat u nodig hebt.

Stap 2: een macro maken waarmee de datum en de tijd worden vastgelegd    Met de macro worden één of twee acties uitgevoerd, afhankelijk van de vraag of u de datum, de tijd of beide wilt vastleggen. Wanneer u de macro schrijft, geeft u alleen de velden op waarin de datum en de tijd worden opgeslagen en niet de tabel met die velden. Op deze manier kunt u de macro eenvoudig opnieuw gebruiken met andere tabellen en formulieren.

Stap 3: de macro toevoegen aan een formulier voor gegevensinvoer    U voegt de macro aan de formuliereigenschap Voor bijwerken toe van het formulier dat u gebruikt om records in de tabel te bewerken. Als u andere formulieren gebruikt om records in de tabel te bewerken, kunt u de macro ook aan die andere formulieren toevoegen. Op deze manier kunt u de datum en de tijd vastleggen, ongeacht welk formulier u voor het bewerken van de record gebruikt.

Naar boven

Voordat u begint

Houd rekening met het volgende voordat u begint:

 • Gebruikers moeten macro's in de database inschakelen. Als een gebruiker de database opent, maar geen macro's inschakelt, krijgen de records geen tijdstempel. Als u de database in een vertrouwde locatie opslaat, worden macro's automatisch ingeschakeld.

 • Als een gebruiker records bewerkt, maar geen formulier voor gegevensinvoer gebruikt met de macro waarmee de records van een tijdstempel worden voorzien, krijgen de records die de gebruiker bewerkt, geen tijdstempel.

 • Omdat de datum en de tijd in tabelvelden worden opgeslagen, worden de waarden van die velden telkens overschreven wanneer er een record wordt gewijzigd. U kunt dus alleen de datum en de tijd van de meest recente wijziging opslaan.

 • Als u alleen vastleggen van de datum en tijd waarop een record wordt gemaakt wilt, een veld toevoegen aan de tabel en de eigenschap Standaardwaarde van dat veld ingesteld op Now() of Date().

  Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

 • Als uw databasebestand een oudere bestandsindeling heeft en voor het bestand beveiliging op gebruikersniveau wordt gebruikt, moet u machtigingen hebben om het ontwerp te kunnen wijzigen van de tabel en de formulieren die worden gebruikt om de records van het bestand te bewerken.

Naar boven

Stap 1: tijdstempelvelden aan een tabel toevoegen

Maak velden om de gegevens in op te slaan.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Voer een of beide van de volgende handelingen uit:

  • Maken van een veld voor het opslaan van de datum.    Typ Gewijzigd in een nieuwe rij in de kolom Veldnaam van het ontwerpvenster en selecteer Datum/tijd in de kolom Gegevenstype .

  • Maken van een veld voor het opslaan van de tijd.    Typ Gewijzigd om in een nieuwe rij in de kolom Veldnaam van het ontwerpvenster en selecteer Datum/tijd in de kolom Gegevenstype .

 3. Druk op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

Naar boven

Stap 2: een macro maken waarmee de datum en de tijd worden vastgelegd

Nadat u de velden hebt gemaakt, maakt u een macro om een tijdstempel aan die velden toe te voegen. Als u de macro opnieuw wilt gebruiken met andere tabellen, verwijst u alleen naar de veldnamen en niet naar de tabelnamen.

Opmerking : Als u alleen de datum of de tijd wilt vastleggen, laat u de macroactie weg die u niet nodig hebt.

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige, op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de knop Module of Klassemodule. Vervolgens klikt u op Macro.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Weergeven/verbergen op Alle acties weergeven.

 3. Selecteer in de eerste lege rij van de kolom Actie de optie WaardeInstellen.

 4. Typ [Gewijzigd op]onderaan in het ontwerpvenster onder Actieargumenten, in het vak Item .

 5. Typ datum()in het vak expressie .

 6. Selecteer in de eerste lege rij van de kolom Actie de optie WaardeInstellen.

 7. Typ [Gewijzigd om]onderaan in het ontwerpvenster onder Actieargumenten, in het vak Item .

 8. Typ tijd()in het vak expressie .

 9. Druk op CTRL + S en typ Laatst gewijzigdin het dialoogvenster OpslaanAls .

Naar boven

Stap 3: de velden en de macro aan een formulier voor gegevensinvoer toevoegen

Nadat u de macro hebt gemaakt, voegt u deze toe aan elk formulier voor gegevensinvoer dat door gebruikers wordt gebruikt om gegevens in de desbetreffende tabel in te voeren.

 1. Open het formulier voor gegevensinvoer in de ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Extra op Bestaande velden toevoegen.

 3. Sleep vanuit de Lijst met velden onder Voor deze weergave beschikbare velden de velden Gewijzigd op en Gewijzigd om naar het formulier. Pas zo nodig de grootte en de positie van de velden op het formulier aan.

 4. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 5. Controleer in het eigenschappenvenster of Selectietype is ingesteld op Formulier.

  Tip : Als u het Selectietype wilt wijzigen, klikt u op het gewenste type selectie in de vervolgkeuzelijst.

 6. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gebeurtenis.

 7. Klik op het tabblad Gebeurtenis op de pijl in het vak Voor bijwerken en klik vervolgens op Laatst gewijzigd.

 8. Als u meerdere formulieren gebruikt om records te bewerken, herhaalt u deze procedure voor elk formulier.

 9. Als u wilt controleren of de macro goed werkt, opent u het formulier in de formulierweergave, bewerkt u een record en drukt u vervolgens op SHIFT + F9. De datum en tijd waarop u de record hebt bewerkt, moeten nu worden weergegeven.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×