De Business Contact Manager-database beheren op een server

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het nieuwe databasehulpmiddel Business Contact Manager voor Outlook 2013 werkt alleen met installaties van Microsoft Outlook 2013. Als u Outlook 2010 hebt, moet u het databasehulpmiddel Business Contact Manager voor Outlook 2010 gebruiken.

Als u een Business Contact Manager-database wilt hosten op een server en u beheerder voor die server bent, kunt u het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook 2013 gebruiken. Op de server hoeft niet Microsoft Office of Business Contact Manager voor Outlook te zijn geïnstalleerd, maar wel een ondersteunde versie van Microsoft SQL Server.

Het hulpmiddel opent de benodigde firewallpoorten, verleent gebruikers toegang tot de database en configureert de SQL Server-instantie zodat externe verbindingen worden toegestaan. Nadat het hulpmiddel is geïnstalleerd, kunt u de database op de server beheren.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook op een server gebruikt om Business Contact Manager-databases te maken, migreren en delen en om hiervan een back-up te maken en terug te zetten.

Wat wilt u doen?

Het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook installeren

Het databasehulpmiddel openen

Een database maken met het databasehulpmiddel

Een database migreren met het databasehulpmiddel

Een database delen met het databasehulpmiddel

Een back-up van een database maken met het databasehulpmiddel

Een database terugzetten met het databasehulpmiddel

Het databasehulpmiddel verwijderen

Het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook installeren

Als u een Business Contact Manager-database op een server wilt hosten, moet u eerst het databasehulpmiddel Business Contact Manager voor Outlook downloaden en op de server installeren.

Notities: 

  1. Download het Databasehulpmiddel 2010 of download het Databasehulpmiddel 2013 naar uw server.

  2. Volg de stappen in de InstallShield-wizard om het databasehulpmiddel te installeren.

Naar boven

Het databasehulpmiddel openen

Opmerking:  U moet beheerder zijn als u het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook 2013 wilt gebruiken.

Windows XP

  1. Klik op Start en klik op Alle programma's.

  2. Wijs Microsoft Small Business aan, wijs Databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook aan en klik op Databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook.

    Windows Vista of Windows 7

  3. Klik op Start en klik op Alle programma's.

  4. Klik op de map Microsoft Small Business, klik op de map Databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook en klik op Databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook.

  5. Als er een bericht van Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven wanneer u het databasehulpmiddel opent, klikt u op Ja of Toestaan.

Naar boven

Een database maken met het databasehulpmiddel

Als u op een server een nieuwe database wilt maken die u wilt delen met gebruikers, kunt u dit doen met het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook 2013.

  1. Open het databasehulpmiddel.

  2. Klik op de optie Een nieuwe database maken en klik op Volgende.

  3. Selecteer in de lijst Instantie van databaseserver de SQL Server-instantie waarin u de database wilt maken en klik op Volgende.

  4. Typ in het vak Databasenaam een naam voor de database en klik op Volgende.

  5. Klik op Volgende wanneer het bericht Taak voltooid wordt weergegeven.

  6. Klik op Voltooien als u wilt terugkeren naar de welkomstpagina van de wizard om andere taken te voltooien. Klik anders op de knop Sluiten.

Tip:  Als u de database-eigenaarbent, kunt u Business Contact Manager voor Outlook gebruiken om gegevens te importeren in de database. Nadat u de database op de server hebt gedeeld, open Business Contact Manager voor Outlook op uw computer, verbinding maken met de database en de gegevens importeren. Zie verbinding maken met een gedeelde Business Contact Manager-database en uw gegevens in Business Contact Manager importerenvoor meer informatie.

Naar boven

Een database migreren met het databasehulpmiddel

Als u een Business Contact Manager-database hebt die is gemaakt met een eerdere versie van het databasehulpmiddel, kunt u de database migreren met het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook 2013, zodat deze compatibel is met Business Contact Manager voor Outlook 2013. Als u bijvoorbeeld een database hebt gemaakt in Business Contact Manager voor Outlook 2010, kunt u deze migreren met het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook 2013.

  1. Open het databasehulpmiddel.

  2. Klik op de optie Een database migreren en klik op Volgende.

  3. Selecteer in de lijst Instantie van databaseserver de SQL Server-instantie waarnaar u de database wilt migreren en klik op Volgende.

  4. Klik in de lijst Database op de naam van de database die u wilt migreren en klik op Volgende.

  5. Klik op Volgende wanneer het bericht Taak voltooid wordt weergegeven.

  6. Klik op Voltooien als u wilt terugkeren naar de welkomstpagina van de wizard om andere taken te voltooien. Klik anders op de knop Sluiten.

Naar boven

Een database delen met het databasehulpmiddel

Gebruikers hebben alleen toegang tot de database als u deze met hen hebt gedeeld. Gebruik het databasehulpmiddel als u de database wilt delen vanaf een server. Zie Business Contact Manager-gegevens delen met andere gebruikers voor meer informatie over het delen van de database vanaf een computer. Raadpleeg voor meer informatie over het maken van een verbinding met een gedeelde database, Verbinding maken met een gedeelde Business Contact Manager-database .

Belangrijk:  Als u verbinding wilt maken met een gedeelde database die is gemaakt of gemigreerd met het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook 2013, hoeft op de server niet Business Contact Manager voor Outlook te zijn geïnstalleerd. Op elke computer die verbinding maakt met de gedeelde database, moet wel Business Contact Manager voor Outlook 2013 zijn geïnstalleerd.

  1. Open het databasehulpmiddel.

  2. Klik op de optie Een database delen en klik op Volgende.

  3. Selecteer in de lijst Instantie van databaseserver de SQL Server-instantie waarmee u de database wilt delen en klik op Volgende.

  4. Klik in de lijst Database op de naam van de database die u wilt delen en klik op Volgende.

  5. Schakel in de kolom Delen het selectievakje in naast de gebruikers met wie u de database wilt delen.

  6. Klik op Nieuwe gebruiker toevoegen als u een gebruiker wilt toevoegen die niet voorkomt in de lijst.

    Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Gebruiker toevoegen:

    • Als de server onderdeel is van een werkgroep    

      1. Typ in het vak Tijdelijk wachtwoord een wachtwoord waarvan u zeker weet dat gebruikers dit nog nooit hebben gebruikt.

        Dit tijdelijke wachtwoord kan slechts eenmaal worden gebruikt. Wanneer de nieuwe gebruiker de Business Contact Manager-database voor het eerst opent, wordt hem of haar gevraagd om dit tijdelijke wachtwoord en zijn of haar huidige netwerkwachtwoord of lokale wachtwoord op te geven. Vanaf dat moment heeft de gebruiker met dit netwerkwachtwoord toegang tot zowel het netwerk als de database.

        Opmerking:  U moet voor elke gebruiker een tijdelijk wachtwoord opgeven. Het gebruikte wachtwoord - of het nu een tijdelijk wachtwoord of een permanent wachtwoord betreft - moet voldoen aan de beveiligingsstandaarden die voor het lokale netwerk zijn ingesteld. Het wachtwoord mag niet leeg zijn.

      2. Typ in het vak Wachtwoord bevestigen het tijdelijke wachtwoord opnieuw.

      3. Schakel het selectievakje Deze gebruiker toestaan zich bij deze computer aan te melden in als u aan de nieuwe gebruiker de machtiging wil toewijzen om zich aan en af te melden bij de computer en om andere bestanden op de computer te openen, inclusief de database.

    • Als de server onderdeel is van een domein    

      1. Typ de naam van het domein waarvan de gebruiker lid is.

      2. Vul het veld Gebruikersnaam in voor de gebruiker aan wie u toegang tot de computer wilt toewijzen. Deze naam moet dezelfde gebruikersnaam zijn waarmee de gebruiker zich aanmeldt bij het netwerk.

        -of-

        Klik op Bladeren om een gebruikersnaam en -domein op te zoeken.

  7. Klik op Volgende.

  8. Controleer of de lijst met gebruikers en klik op Volgende.

  9. Wanneer het bericht Taak voltooid wordt weergegeven, klikt u op Volgende als u wilt terugkeren naar de welkomstpagina van de wizard om andere taken te voltooien. Klik anders op de knop Sluiten.

    Belangrijk:  Als u een database deelt, deelt u alle gegevens in de database met iedereen die hiertoe toegang heeft. Als u hebt ingesteld dat uw e-mailberichten automatisch worden gekoppeld en bijgehouden, zijn alle bestaande en toekomstige e-mailberichten en overige communicatiegeschiedenisitems die zijn gekoppeld aan uw accounts en zakelijke contactpersonen, beschikbaar voor alle gebruikers die toegang hebben tot de database. Als u bestaande e-mailberichten en communicatiegeschiedenisitems niet wilt delen, verwijdert u deze items voordat u de database deelt. Zie Communicatie met klanten bijhouden in Business Contact Manager voor meer informatie over het verwijderen van communicatiegeschiedenisitems.

Opmerking:  Als u toegang tot de database wilt verwijderen voor een gebruiker, klikt u in het databasehulpmiddel op Een database delen. Vervolgens schakelt u het selectievakje naast de naam van de gebruiker uit op de pagina Selecteer hieronder welke gebruikers toegang mogen hebben tot de Business Contact Manager-database van de wizard.

Naar boven

Een back-up van een database maken met het databasehulpmiddel

Het is verstandig om regelmatig een back-up te maken van uw database om te voorkomen dat u zakelijke gegevens kwijtraakt. Ook als u Business Contact Manager voor Outlook verwijdert, kunt u het beste eerst een back-up van de database maken. U kunt uw zakelijke gegevens terugzetten als u Business Contact Manager voor Outlook later opnieuw installeert. Als de database beschadigd is en u hiervan recentelijk een back-up hebt gemaakt, kunt u eveneens een back-upbestand terugzetten met weinig gegevensverlies.

  1. Open het databasehulpmiddel.

  2. Klik op de optie Back-up van database maken en klik op Volgende.

  3. Selecteer in de lijst Instantie van databaseserver de SQL Server-instantie voor de database en klik op Volgende.

  4. Klik in de lijst Database op de naam van de database waarvan u een back-up wilt maken en klik op Volgende.

  5. Typ in het vak Back-up maken van de database naar de locatie waar u de back-up wilt opslaan of klik op Bladeren om naar de locatie te zoeken.

    Typ in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord een wachtwoord als u een wachtwoord wilt gebruiken om het back-upbestand te beveiligen.

  6. Klik op Volgende.

  7. Klik op Volgende wanneer het bericht Taak voltooid wordt weergegeven.

  8. Klik op Voltooien als u wilt terugkeren naar de welkomstpagina van de wizard om andere taken te voltooien. Klik anders op de knop Sluiten.

Naar boven

Een database terugzetten met het databasehulpmiddel

Als u een back-upbestand van de database op de server hebt opgeslagen, kunt u met het databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook 2013 de database terugzetten op basis van het back-upbestand.

  1. Open het databasehulpmiddel.

  2. Klik op de optie Een database terugzetten en klik op Volgende.

  3. Selecteer in de lijst Instantie van databaseserver de SQL Server-instantie voor de database en klik op Volgende.

  4. Klik in de lijst Database op de naam van de database die u wilt terugzetten en klik op Volgende.

  5. Klik op Bladeren om het back-upbestand te zoeken dat u wilt terugzetten, selecteer het bestand en klik op Openen.

  6. Typ in het vak Wachtwoord als een wachtwoord vereist is voor het back-upbestand en klik op Volgende.

    Opmerking:  Als u een back-upbestand kiest van een eerdere versie van Business Contact Manager voor Outlook, wordt in een bericht aangegeven dat het bestand moet worden gemigreerd. Klik op OK.

  7. Klik op Volgende wanneer het bericht Taak voltooid wordt weergegeven.

  8. Klik op Voltooien als u wilt terugkeren naar de welkomstpagina van de wizard om andere taken te voltooien. Klik anders op de knop Sluiten.

Naar boven

Het databasehulpmiddel verwijderen

Windows XP

  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Software.

  3. Klik in de lijst met programma's op Databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook en klik op Verwijderen.

  4. Klik op Ja ter bevestiging dat u het databasehulpmiddel wilt verwijderen.

    Windows Vista

  5. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  6. Klik in het navigatiedeelvenster op Configuratiescherm.

  7. Klik onder Programma's op Een programma verwijderen.

  8. Klik in de lijst met programma's op Databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook en klik op Verwijderen.

    Windows 7

  9. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

  10. Klik onder Programma's op Een programma verwijderen.

  11. Klik in de lijst met programma's op Databasehulpmiddel voor Business Contact Manager voor Outlook en klik op Verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×