De bovenste koppelingsbalk voor sitenavigatie configureren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met de bovenste koppelingsbalk kunnen gebruikers van uw site naar andere sites in de siteverzameling gaan door boven aan de pagina’s op de site een rij met tabbladen weer te geven. De bovenste koppelingsbalk wordt ook wel globale navigatie genoemd, omdat deze hetzelfde kan zijn voor alle sites in een siteverzameling. Subsites kunnen echter zo worden geconfigureerd dat deze niet worden weergegeven op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site. De opties die beschikbaar zijn voor het configureren van de bovenste koppelingsbalk, variëren, afhankelijk van of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw siteverzameling.

Hier volgt een voorbeeld van een bovenste koppelingsbalk van de factitief Contoso-site. Marketing, verkoop en Financiën zijn subsites van de Contoso- bovenliggende site.

Bovenste koppelingsbalk

U kunt ook de werkbalk Snel starten instellen voor navigatie. Zie De werkbalk Snelstarten configureren voor sitenavigatie voor meer informatie hierover.

In dit artikel

Voordat u begint

Hebt u de benodigde machtigingen om navigatie te configureren?

Is publicatie ingeschakeld voor uw site?

Navigatiepad

Overname voor de bovenste koppelingsbalk configureren

Overname voor de bovenste koppelingsbalk configureren voor een niet-publicerende site

Overname voor de bovenste koppelingsbalk configureren voor een publicerende site

Een koppeling toevoegen aan, bewerken in, of verwijderen uit de bovenste koppelingsbalk

Koppelingen voor de bovenste koppelingsbalk van een niet-publicerende site toevoegen, bewerken of verwijderen

Koppelingen voor de bovenste koppelingsbalk van een publicerende site toevoegen, bewerken of verwijderen

De volgorde van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk wijzigen

De volgorde van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk op een niet-publicerende site wijzigen

De volgorde van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk op een niet-publicerende site handmatig wijzigen

Items op de bovenste koppelingsbalk in een publicerende site automatisch sorteren

Subsites en pagina's op de bovenste koppelingsbalk weergeven of verbergen

Subsites weergeven in vervolgkeuzemenu's op de bovenste koppelingsbalk

Voordat u begint

Hebt u de benodigde machtigingen om navigatie te configureren?

Als u wilt beheren navigatie voor een site u moet ten minste de machtigingen hebben verkregen door wordt toegevoegd aan de standaardgroep voor SharePoint-ontwerpers voor de site. U hebt de benodigde machtigingen voor het configureren van navigatie voor uw site als Site-instellingen de optie op de Site-acties menu Menu Siteacties en klik op de pagina instellingen voor Sites u de opdracht Navigatie onder uiterlijk ziet (op niet-publicerende sites, ziet u de opdrachten op Snelstarten en de bovenste koppelingsbalk onder uiterlijk in plaats van Navigatie.
menu site-instellingen

Is publicatie ingeschakeld voor uw site?

Voordat u begint met het configureren van de navigatie voor uw site, moet u bepalen of de publicatiefuncties voor de sites in uw siteverzameling zijn ingeschakeld. Het is belangrijk om te weten of uw site al dan niet een publicatiesite is omdat de configuratieopties voor navigatie voor een publicatiesite uitgebreider zijn voor een publicerende dan een niet-publicerende site.

U ziet verschillende navigatieopties op de pagina Site-instellingen naar gelang het type site dat u hebt. U kunt snel bepalen met welk type site u werkt, en wel als volgt:

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Bekijk de lijst met koppelingen op de pagina Site-instellingen onder Uiterlijk.

  • Als u een koppeling naam Navigatieziet, klikt u werkt met een publicerende site en u kunt uw site via de pagina navigatie-instellingen configureren.
   Navigatie

  • Als u koppelingen getiteld bovenste koppelingsbalk en de Werkbalk Snelstartenwordt weergegeven, u werkt met een niet-publicerende site en u hebt een beperktere set navigatie configuratieopties die beschikbaar zijn voor u.
   Uiterlijk

Navigatiepad

U kunt de breadcrumbnavigatie niet configureren. Hier volgt een voorbeeld van navigatiepad.
Pad

Naar boven

Overname voor de bovenste koppelingsbalk configureren

U kunt de bovenste koppelingsbalk voor een site gebruiken om dezelfde bovenste koppelingsbalk als de bovenliggende site te gebruiken. Met andere woorden: de subsite neemt de bovenste koppelingsbalk over van de bovenliggende site. U kunt ook de bovenste koppelingbalk voor een site zo configureren dat deze uniek is voor een site.

De opties en procedures voor het configureren van overname van de bovenste koppelingsbalk zijn verschillende voor publicerende en niet-publicerende sites. Raadpleeg Is publicatie ingeschakeld voor uw site in dit artikel als u wilt weten of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw siteverzameling.

Overname voor de bovenste koppelingsbalk configureren voor een niet-publicerende site

Wanneer u een nieuwe site maakt in een siteverzameling waarvoor geen publicatiefuncties zijn ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om op de site de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site op te nemen en te gebruiken. Op deze manier hebt u drie verschillende opties om uw site te configureren:

 • Overgenomen en opgenomen in bovenliggende site     De site wordt opgenomen als tabblad op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site en dezelfde bovenste koppelingsbalk wordt gebruikt als voor de bovenliggende site. De bovenste koppelingsbalk kan op dit niveau niet worden geconfigureerd zonder eerst de overname van de bovenliggende site uit te schakelen.

 • Overgenomen en niet opgenomen in bovenliggende site     Voor de site wordt dezelfde bovenste koppelingsbalk gebruikt als voor de bovenliggende site, maar deze site wordt niet opgenomen als tabblad op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site. De bovenste koppelingsbalk kan op dit niveau niet worden geconfigureerd zonder eerst de overname van de bovenliggende site uit te schakelen.

 • Uniek     De site wordt niet opgenomen als tabblad op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site en bevat niet dezelfde bovenste koppelingsbalk als de bovenliggende site. De bovenste koppelingsbalk kan op dit niveau worden geconfigureerd en staat volledig los van de bovenliggende site.

Als u een site een andere naam geeft vanuit de pagina Titel, beschrijving en pictogram, wordt de naam van de site op de bovenste koppelingsbalk niet bijgewerkt. U moet de bovenste koppelingsbalk bewerken om de naam te wijzigen die wordt weergegeven op de bovenste koppelingsbalk.

Wanneer u een subsite maakt, wordt deze standaard opgenomen op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site en heeft deze een unieke bovenste koppelingsbalk. U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen: De instellingen voor de bovenste koppelingsbalk configureren voor een subsite:

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom uiterlijk op bovenste koppelingsbalk.
  Uiterlijk

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Overnemen van koppelingen stoppen als u aangepaste koppelingen voor de subsite wilt maken. De koppelingen van de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site blijven niet behouden wanneer u de overname van koppelingen voor de subsite stopt.

  • Klik op Koppelingen van bovenliggende site gebruiken als u de koppelingen van de bovenliggende site wilt gebruiken. De koppelingen op de bovenste koppelingsbalk van de subsite worden verwijderd wanneer u de subsite configureert voor het gebruik van dezelfde bovenste koppelingsbalk als de bovenliggende site.

Overname voor de bovenste koppelingsbalk configureren voor een publicerende site

Wanneer u een publicerende site maakt, kunt u kiezen of u de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site wilt gebruiken. U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen op de pagina Navigatie-instellingen. U kunt de instellingen van de bovenste koppelingsbalk voor een subsite als volgt configureren:

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Uiterlijk op Navigatie.

  Navigatie
  notities de navigatie-opdracht onder uiterlijk wordt alleen weergegeven als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste de machtigingen hebben verkregen wordt toegevoegd aan de standaardgroep voor SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Ga in de sectie Globale navigatie op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u dezelfde bovenste koppelingsbalk wilt weergaven als de bovenliggende site, kiest u Dezelfde navigatie-items als de bovenliggende site weergeven.

  • Als u wilt een bovenste koppelingsbalk die uniek is voor de huidige site weergeven, selecteert u de navigatie-items onder de huidige site weergeven.

   globale navigatie-instellingen

   Opmerking :  Deze opties zijn niet beschikbaar in de site op het hoogste niveau van uw siteverzameling omdat een site op het hoogste niveau geen bovenliggende site heeft.

 4. In de sectie van de Globale navigatie:

  • Als u de subsites van de huidige site op de bovenste koppelingsbalk wilt weergeven, selecteert u Subsites weergeven.

  • Als u de pagina's van de huidige site op de bovenste koppelingsbalk wilt weergeven, selecteert u Pagina's weergeven.

  • Als u het aantal koppelingen naar sites en pagina's dat automatisch op de bovenste koppelingsbalk wordt weergegeven, wilt beperken, typt u een getal voor Maximum aantal dynamische items dat binnen dit navigatieniveau moet worden weergegeven.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Een koppeling toevoegen aan, bewerken in, of verwijderen uit de bovenste koppelingsbalk

De stappen voor het toevoegen, bewerken of verwijderen van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk variëren naar gelang de publicatiefuncties voor uw siteverzameling zijn ingeschakeld. Raadpleeg Is publicatie ingeschakeld voor uw site? in dit artikel als u wilt weten of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw site verzameling.

Koppelingen voor de bovenste koppelingsbalk van een niet-publicerende site toevoegen, bewerken of verwijderen

Als voor uw site een unieke bovenste koppelingsbalk (dat wil zeggen een site op het hoogste niveau of een site die de bovenste koppelingsbalk van een bovenliggende site niet overneemt) wordt gebruikt, kunt u de koppelingen configureren die op de bovenste koppelingsbalk van de site worden weergegeven. U kunt ook koppelingen opnemen naar andere sites buiten uw siteverzameling.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Vormgeving op Bovenste koppelingsbalk.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt een nieuwe koppeling toevoegen, klikt u op Nieuwe navigatiekoppeling. Typ de URL en een beschrijving voor de koppeling. De URL kunt koppelen aan een geldige pad, zoals een map binnen deze site, een delen binnen het intranet van uw organisatie, of een koppeling naar een locatie op internet.

   Nieuwe navigatiekoppeling

  • Als u wilt een koppeling bewerken, klikt u op de knop bewerken naast de koppeling die u wilt bewerken Bewerken en breng de benodigde wijzigingen. U kunt alleen de beschrijving voor de standaard-koppelingen, zoals Start bewerken.

  • Als u wilt een koppeling verwijderen, klikt u op de knop bewerken naast de koppeling Bewerken , klikt u op verwijderenen klik vervolgens op OK.

   Belangrijk : Wanneer u een kop uit de bovenste koppelingsbalk op een niet-publicerende site verwijderd, worden koppelingen onder die kop ook verwijderd.

 4. Klik op OK.

Koppelingen voor de bovenste koppelingsbalk van een publicerende site toevoegen, bewerken of verwijderen

U kunt de sectie Navigatie bewerken en sorteren op de pagina Navigatie-instellingen om een nieuwe kop of koppeling toe te voegen, of om een bestaande kop of koppeling in de bovenste koppelingsbalk te bewerken.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik onder Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Klik in de sectie Navigatie bewerken en sorteren op Globale navigatie om de bovenste koppelingsbalk te selecteren.

  Globale navigatie

  Opmerking : Als u geen lijsten met geordende koppelingen ziet onder de koppelingen Globale navigatie of Huidige navigatie, neemt uw site mogelijk de Globale navigatie over van de bovenliggende site. In dit geval bent u beperkt tot het toevoegen of bewerken van koppelingen in Snel starten, tenzij u de overname van Globale navigatie van de bovenliggende site wilt stoppen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een kop of koppeling wilt bewerken, selecteert u een kop of koppeling en klikt u vervolgens op Bewerken.

  • Als u een nieuwe kop wilt toevoegen, klikt u op Koptekst toevoegen.

  • Als u een nieuwe koppeling wilt toevoegen, klikt u op Koppeling toevoegen.

   Opmerking : Als u een kop hebt geselecteerd, wordt de koppeling onder die kop toegevoegd. Als u een koppeling hebt geselecteerd, wordt de koppeling toegevoegd op hetzelfde niveau als de geselecteerde koppeling.

  • Als u een kop of koppeling wilt verwijderen, selecteert u in de sectie Navigatie bewerken en sorteren de koppeling of de kop die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op Verwijderen.

   Opmerking : Wanneer u een kop verwijderd uit de bovenste koppelingbalk op een publicerende site, worden de koppelingen onder die kop niet verwijderd en worden ze weergegeven als koppen nadat de oorspronkelijke op is verwijderd.

 5. In het dialoogvenster Web dat wordt weergegeven wanneer u een item toevoegt of bewerkt, configureert u het volgende:

  • Titel  Typ de titel van de kop of koppeling als u deze wilt moet worden weergegeven. Titel is vereist.

  • URL  Typ de URL voor de kop of koppeling. Een URL is vereist voor koppelingen, maar is optioneel voor koppen.

   Als u wilt dat de URL in een ander webbrowservenster wordt geopend dan het venster dat door de site wordt gebruikt, selecteert u Koppeling in nieuw venster openen.

  • Beschrijving  Typ een beschrijving voor de kop of koppeling. Beschrijving is een optionele instelling.

  • Publiek  Als u beperken zichtbaarheid wilt, voer of blader naar een doelgroep voor de kop of koppeling. Alleen de doelgroepen die u invoert ziet op de koppeling of kop (en alles onder de kop). Als u geen doelgroepen opgeeft, ziet alle doelgroepen de koppeling. Doelgroep is een optionele instelling.

   Dialoogvenster Navigatiekop

 6. Klik op OK.

Naar boven

De volgorde van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk wijzigen

De stappen voor het opnieuw rangschikken van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk variëren naar gelang de publicatiefuncties voor uw siteverzameling zijn ingeschakeld. Raadpleeg Is publicatie ingeschakeld voor uw site? in dit artikel als u wilt weten of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw site verzameling.

De volgorde van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk op een niet-publicerende site wijzigen

U kunt de volgorde waarin de tabs worden weergegeven op de bovenste koppelingsbalk wijzigen. Alle wijzigingen die u aanbrengt in de volgorde van de items op de bovenste koppelingsbalk worden ook weergegeven in de sites die de navigatie overnemen van de bovenste koppelingsbalk van uw site.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Bovenste koppelingsbalk.

 3. Klik op Volgorde wijzigen.

 4. Klik in de kolom Volgorde van koppelingen op de opties in de lijsten om de volgorde waarin de koppelingen op de bovenste koppelingsbalk worden weergegeven te wijzigen.

 5. Klik op OK.

De volgorde van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk op een niet-publicerende site handmatig wijzigen

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Selecteer in de sectie Navigatie bewerken en sorteren onder Globale navigatie het item dat u wilt verplaatsen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een item op de bovenste koppelingsbalk naar links wilt verplaatsen, klikt u op Omhoog

  • Als u wilt een item op de bovenste koppelingsbalk naar rechts wilt verplaatsen, klikt u op Omlaag verplaatsen.

   Globale navigatie verplaatsen

 4. Herhaal stap 3 om de volgorde van extra items te wijzigen.

 5. Als u klaar bent met het opnieuw rangschikken van de items, klikt u op OK.

Items op de bovenste koppelingsbalk in een publicerende site automatisch sorteren

Als u werkt op een site waarvoor de publicatiefuncties zijn ingeschakeld, kunt u het automatisch sorteren van navigatie-items, zoals op titel, configureren.

Belangrijk : De instellingen van Sorteren gelden voor de bovenste koppelingsbalk en voor Snel starten. Wijzigingen die u aanbrengt, worden op deze beide navigatie-elementen toegepast.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Selecteer Automatisch sorteren in de sectie Sorteren om subsites, navigatiekoppelingen, lijsten, bibliotheken en pagina's automatisch op oplopende of aflopende alfabetische of numerieke volgorde te sorteren op basis van Titel, Gemaakt op of Laatst gewijzigd op.

  Als u alle navigatie-items met uitzondering van pagina's handmatig wilt sorteren, klikt u op Handmatig sorteren en schakelt u vervolgens het selectievakje Pagina's automatisch sorteren in. Pagina's worden alleen gesorteerd op basis van de instellingen die zijn geconfigureerd in de sectie Automatisch sorteren.

  Sorteringen

  1. Voer in de sectie Automatisch sorteren in de lijst Sorteren op een van de volgende handelingen uit.

   • Als u items op titel wilt sorteren, kiest u Titel.

   • Als u items wilt sorteren op de datum waarop ze zijn gemaakt, kiest u Gemaakt op.

   • Als u items wilt sorteren op de datum waarop ze het laatst zijn gewijzigd, kiest u Laatst gewijzigd op.

  2. Geef de sorteervolgorde op door te kiezen uit in oplopende volgorde (A,B,C of 1,2,3) of in aflopende volgorde (C,B,A of 3,2,1).

  3. Klik op OK.

Naar boven

Subsites en pagina's op de bovenste koppelingsbalk weergeven of verbergen

Als u op een site werkt waarvoor de publicatiefuncties zijn ingeschakeld, kunt u kiezen of u pagina's en subsites op de bovenste koppelingsbalk wilt weergeven of verbergen.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Ga naar de sectie Navigatie bewerken en sorteren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een subsite of pagina wilt weergeven die is verborgen, selecteert u het item en klikt u op Weergeven.

  • Als u verbergen wilt, een subsite of pagina die momenteel zichtbaar is op de bovenste koppelingsbalk, selecteert u het item en klik vervolgens op verbergen.

   Globale navigatie verplaatsen

   Notities : 

   • De opdrachten Weergeven en Verbergen zijn alleen beschikbaar voor navigatie-items die subsites of pagina's zijn. Koppen of koppelingen kunt u niet verbergen.

   • Wanneer u een item selecteert dat op dat moment zichtbaar is in Snel starten, is alleen de optie Verbergen beschikbaar. Wanneer u een item selecteert dat op dat moment verborgen is in Snel starten, wordt alleen de optie Weergeven weergegeven.

Naar boven

Subsites weergeven in vervolgkeuzemenu's op de bovenste koppelingsbalk

Als u werkt op een publicerende site, kunt u opgeven of u subsites en pagina's van uw sites automatisch op de bovenste koppelingsbalk wilt weergeven. Op de bovenste koppelingsbalk worden subsites en pagina's van de huidige site weergegeven als nieuwe tabbladen (ervanuit gaande dat de site geen navigatie overneemt van een bovenliggende site). Als u ervoor kiest om subsites en/of pagina's voor alle sites in uw siteverzameling weer te geven, worden de subsites en de pagina's onder subsites van de site op het hoogste niveau weergegeven als koppelingen in vervolgkeuzemenu's op de betreffende tabbladen op de bovenste koppelingsbalk.

Vervolgkeuzelijst

Opmerking : Als u besluit om navigatie-items, ziet uw site er mogelijk onoverzichtelijk uit als de site veel subsites of pagina's heeft. Als de structuur van uw algemene siteverzameling niet centraal wordt gepland of beheerd, wilt u mogelijk de site zo configureren dat subsites en pagina's niet automatisch worden weergegeven.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Ga in de sectie Globale navigatie op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u koppelingen naar subsites wilt weergeven op de bovenste koppelingsbalk, schakelt u het selectievakje Subsites weergeven in.

  • Als u pagina's naar subsites wilt weergeven op de bovenste koppelingsbalk, schakelt u het selectievakje Pagina's weergeven in.

  • Als u koppelingen naar subsites wilt verbergen op de bovenste koppelingsbalk, schakelt u het selectievakje Subsites verbergen in.

  • Als u pagina's naar subsites wilt verbergen op de bovenste koppelingsbalk, schakelt u het selectievakje Pagina's verbergen in.

  • Als u de site configureert voor de weergave van subsites en pagina's, maar uw site is ingesteld voor de weergave van de globale navigatie (bovenste koppelingsbalk) van de bovenliggende site, ziet u geen koppelingen naar deze subsites en pagina's in de navigatie voor uw huidige site, tenzij de navigatie voor de bovenliggende site ook is geconfigureerd voor de weergave van subsites en pagina's.

  • Als u navigatie voor een site op het hoogste niveau configureert en u wilt dat pagina's of subsites onder de subsites van de site op het hoogste niveau op de bovenste koppelingsbalk worden weergegeven in vervolgkeuzemenu's, moet u de site site op het hoogste niveau configureren voor de weergave van subsites en pagina's en moet u ook de afzonderlijke subsites configureren voor de weergave van hun subsites en pagina's.

  • Als u niet wilt dat alle subsites of pagina's worden weergegeven, kunt u pagina's en subsites afzonderlijke verbergen nadat u de weergave hebt geconfigureerd. Raadpleeg Subsites en pagina's op de bovenste koppelingsbalk weergeven of verbergen in dit artikel voor meer informatie.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×