De besturingselementen Doorverbinden, In wachtstand, Audio en Kiezen

Wat wilt u doen?

Overzicht van besturingselementen voor gesprekken

Een gesprek beëindigen of in de wachtstand plaatsen

Een gesprek doorverbinden

De functie voor ruggespraak en doorverbinden gebruiken

De luidsprekertelefoon gebruiken

Nummerkeuze gebruiken

Audio dempen of aanpassen

Overzicht van besturingselementen voor gesprekken

Als u in Communicator een telefoongesprek start of beantwoordt, wordt het venster Gesprek geopend. Het venster Gesprek bevat diverse besturingselementen waarmee u een gesprek kunt doorverbinden of in de wacht zetten, of het volume van uw luidspreker of microfoon kunt aanpassen.

Besturingselement

Beschrijving

The End Call control

Gesprek beëindigen

Besturingselement Gesprek in wachtrij plaatsen

Gesprek in de wachtstand plaatsen

Transfer call control

Gesprek doorverbinden naar een andere persoon of een ander apparaat (zoals uw mobiele telefoon)

Communicator 2007 R2 example

Nummerkeuze tijdens een gesprek weergeven om nummers op te geven, zoals een wachtwoord dat door een vergaderservice wordt vereist

Toggle audio between speakerphone and speaker control

Geluid omzetten van de USB-telefoon naar andere luidsprekers of terug. Dit besturingselement wordt alleen weergegeven als er een USB-telefoon op de computer is aangesloten en het audioapparaat is geconfigureerd voor het afspelen van audio op een ander apparaat dan het USB-telefoonapparaat.

Mute speaker control

Audio-uitvoer dempen of de demping opheffen. Klik op de pijl-omlaag om het geluidsvolume in te stellen.

Mute microphone control

Microfoon dempen

Naar boven

Een gesprek beëindigen of in de wachtstand plaatsen

 • Klik op de knop Gesprek beëindigen als u een gesprek wilt beëindigen.

 • Klik op de knop In wachtstand als u een gesprek in de wachtstand wilt plaatsen. Hiermee dempt u de audio voor dat gesprek. U kunt echter nog steeds gesprekken starten of beantwoorden in Communicator.

Naar boven

Een gesprek doorverbinden

Een gesprek doorverbinden naar een andere gebruiker

 • Klik in het <ui>gespreksvenster</ui> op de knop Doorverbinden en klik op de contactpersoon naar wie u het gesprek wilt doorverbinden. Verplaats voor doorverbindopties de muis naar de rechterzijde van de naam van de contactpersoon. Klik in de lijst op een naam of telefoonnummer van een contactpersoon en klik op OK. Verwacht resultaat: het gesprek wordt doorverbonden naar een andere gebruiker en uw verbinding met het gesprek wordt verbroken.

Een gesprek doorverbinden naar een ander apparaat

 • Klik op de knop Doorverbinden, klik op Persoonlijk doorverbinden en klik op het apparaat waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

Naar boven

De functie voor ruggespraak en doorverbinden gebruiken

Stel dat u in gesprek bent met een persoon, Contactpersoon 1. U beseft dat Contactpersoon 1 echt met Contactpersoon 2 moet spreken als deze beschikbaar is. U plaatst Contactpersoon 1 in de wachtstand, start een gesprek met Contactpersoon 2, controleert of Contactpersoon 2 beschikbaar is en het gesprek wil aannemen, en keert terug naar uw oorspronkelijke gesprek. Verbind het gesprek als volgt door zodat Contactpersoon 1 kan spreken met Contactpersoon 2:

 • Klik in het gespreksvenster voor het gesprek met Contactpersoon 1 op de knop Doorverbinden en klik op de naam van de persoon aan wie u het gesprek wilt overgeven.

Naar boven

De luidsprekertelefoon gebruiken

 • Klik op de knop Luidsprekertelefoon als u de audio van een gesprek wilt schakelen tussen het USB-telefoonapparaat en andere luidsprekers.

  Opmerking: Dit besturingselement wordt alleen weergegeven als er een USB-telefoon op de computer is aangesloten en het audioapparaat is geconfigureerd voor het afspelen van audio op een ander apparaat dan het USB-telefoonapparaat.

Naar boven

Nummerkeuze gebruiken

Tijdens een gesprek kunt u nummers opgeven om te navigeren door het menu van een telefoonsysteem of om een beveiligingscode op te geven. Gebruik de nummerkeuze als volgt:

 • Klik op het besturingselement Nummerkeuze en het venster Nummerkeuze wordt geopend. U kunt nummers opgeven met het toetsenbord of de muis. Klik op de knop Sluiten wanneer u klaar bent.

Naar boven

Audio dempen of aanpassen

 1. Klik op de knop Luidsprekers dempen of Microfoon dempen, zoals van toepassing, als u audio wilt dempen of de demping wilt opheffen. Het gesprek blijft gewoon actief en wordt niet in de wachtstand geplaatst.

 2. Klik op de knop Telefonische vergadering en klik op <ui>Mijn lijn dempen</ui> als u de microfoon wilt dempen tijdens een telefonische vergadering. Anderen in de telefonische vergadering kunnen in de lijst met deelnemers zien dat uw audio is gedempt.

 3. Klik op de pijl rechts van de knop Gesprek dempen en verplaats de volumeschuifbalk naar het gewenste niveau als u het volume van de luidsprekers of headset wilt aanpassen.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×