De beste trendlijn voor uw gegevens kiezen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u een trendlijn toevoegen aan een grafiek in Microsoft Graph wilt, kunt u een van de zes verschillende trend/regressie typen. Het type gegevens dat u hebt bepaalt het type trendlijn die u moet gebruiken.

Trendlijn betrouwbaarheid Een trendlijn is het meest betrouwbaar wanneer de R-kwadraatswaarde of 1 benadert is. Als u een trendlijn met uw gegevens, worden de R-kwadraat Graph automatisch berekend. Als u wilt, kunt u deze waarde in de grafiek weergeven.

Lineair

Een lineaire trendlijn is een optimale rechte lijn die wordt gebruikt met eenvoudige lineaire gegevenssets. Uw gegevens zijn lineair als het patroon dat in de gegevenspunten lijkt op een lijn. Een lineaire trendlijn wordt meestal gebruikt om een regelmatige stijging of daling weer te geven.

Klik in het volgende voorbeeld wordt ziet een lineaire trendlijn duidelijk u dat verkoop van koelkasten met regelmaat is gestegen over een periode 13 jaar. Zoals u ziet dat de R-kwadraat 0,9036, dat wil een goede aanpassen van de regel aan de gegevens zeggen vrij betrouwbaar is.

Chart with linear trendline

Logaritmisch

Een logaritmische trendlijn is een optimale gebogen lijn die is vooral handig bij het tarief weer wijzigen in de gegevens Hiermee vergroot of verkleint u snel en worden geëffend vervolgens af. Een logaritmische trendlijn kunt negatieve en/of positieve waarden zijn.

Het volgende voorbeeld wordt een logaritmische trendlijn gebruikt om te laten zien voorspelde populatie groei van dieren in een gebied vaste spatie, waar de populatie wordt herverdeeld af als ruimte voor de afgenomen dieren. Houd er rekening mee dat het R-kwadraat is 0,9407, dat wil relatief thuishoort van de regel aan de gegevens zeggen.

Voorbeeld van draaien

Polynoom

Een polynomiale trendlijn is een gebogen lijn die worden gebruikt wanneer u gegevens fluctueert. Is het handig zijn, bijvoorbeeld voor het analyseren van winst en verlies via een grote gegevensverzameling. De volgorde van de polynoom kan worden bepaald door het aantal veranderingen in de gegevens of door hoeveel bochten (pieken en dalen) worden weergegeven in de curve. Een polynomiale trendlijn volgorde 2 in het algemeen heeft slechts één piek of dal. Rangorde 3 heeft meestal een of twee pieken of dalen. Volgorde 4 heeft over het algemeen maximaal drie.

Het volgende voorbeeld ziet een volgorde 2 polynomiale trendlijn (één piek) om u te illustreren de relatie tussen snelheid en benzine verbruik. Zoals u ziet dat de R-kwadraat 0,9474, zodat van de regel aan de gegevens thuishoort betrouwbaar is.

Opdracht Naar map kopiëren in het menu Verplaatsen

Macht

Een machtstrendlijn is een gebogen lijn die wordt gebruikt met posities die in een bepaald tempo toenemen vergelijken, bijvoorbeeld de hardwareversnelling van een auto raceauto met één seconde tussenpozen. U kunt een machtstrendlijn maken als uw gegevens nul bevatten of negatieve waarden.

Klik in het volgende voorbeeld wordt weergegeven door afstand in meter seconden. Aan de machtstrendlijn kunt u duidelijk zien dat de acceleratie toeneemt. Houd er rekening mee dat het R-kwadraat is 0,9923, dat wil een bijna perfect aanpassen van de regel aan de gegevens zeggen.

.

Exponentieel

Een exponentiële trendlijn is een gebogen lijn die is vooral handig bij gegevenswaarden stijgen of dalen steeds sneller. U kunt geen exponentiële trendlijn maken als de gegevens nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

In het volgende voorbeeld wordt een exponentiële trendlijn gebruikt om te laten zien van de degressieve hoeveelheid CC-14 in een object als deze leeftijden. Houd er rekening mee dat het R-kwadraat is van 1, wat betekent dat het de trendlijn perfect.

Alle markeringen weergeven in een Word-document

Zwevend gemiddelde

Een zwevend gemiddelde trendlijn worden schommelingen bijgewerkt in de gegevens wilt weergeven van een patroon of trend duidelijker. Een trendlijn met zwevend gemiddelde gebruikmaakt van een bepaald aantal gegevenspunten (ingesteld door de optie periode ), gemiddelde en gebruikt de gemiddelde waarde als een punt in de trendlijn. Als periode is ingesteld op 2, bijvoorbeeld, wordt het gemiddelde van de eerste twee gegevenspunten gebruikt als het eerste punt in de trendlijn met zwevend gemiddelde. Het gemiddelde van de tweede en derde gegevenspunten wordt gebruikt als het tweede punt in de trendlijn, enzovoort.

In het volgende voorbeeld ziet u een trendlijn met zwevend gemiddelde een patroon in het aantal verkochte huizen in een periode van 26 weken.

verkoopkans in Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×