De beste trendlijn voor uw gegevens kiezen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een trendlijn wilt toevoegen aan een grafiek in Microsoft Graph, kunt u kiezen uit zes verschillende soorten trend/regressielijnen. De aard van de gegevens bepaalt welk type trendlijn u moet gebruiken.

Betrouwbaarheid van trendlijnen   Een trendline is het meest betrouwbaar als het R-kwadraatswaarde 1 is of 1 benadert. Dit R-kwadraat wordt automatisch berekend zodra u een trendlijn op uw gegevens toepast. U kunt deze waarde desgewenst in de grafiek weergeven.

Lineaire

Een lineaire trendlijn is een optimaal passende rechte lijn die wordt gebruikt voor eenvoudige lineaire gegevensverzamelingen. Gegevens zijn lineair als het patroon in de gegevenspunten een lijn vormt. Een lineaire trendlijn wordt meestal gebruikt om een regelmatige stijging of daling weer te geven.

In het volgende voorbeeld wordt met een lineaire trendlijn duidelijk aangetoond dat de verkoop van koelkasten met regelmaat is gestegen in een periode van 13 jaar. Het r-kwadraat is 0,9036, zodat de trendlijn vrij betrouwbaar is.

Grafiek met een lineaire trendlijn

Logaritmische

Een logaritmische trendlijn is een optimaal passende, gebogen lijn die bij uitstek geschikt is voor gegevens die eerst snel stijgen of dalen en zich vervolgens stabiliseren. Een logaritmische trendlijn kan worden gebruikt voor negatieve en/of positieve waarden.

In het volgende voorbeeld wordt een logaritmische trendlijn gebruikt om de verwachte groei van het aantal dieren in een afgebakend gebied weer te geven. Met het kleiner worden van de ruimte heeft het aantal dieren zich gestabiliseerd. Het r-kwadraat is 0,9407, zodat de trendlijn redelijk betrouwbaar is.

Grafiek met een logaritmische trendlijn

Polynomiale

Een polynomiale trendlijn is een gebogen lijn die wordt gebruikt bij schommelingen in gegevens. Deze trendlijn is bijvoorbeeld zeer geschikt voor het analyseren van winst en verlies bij een grote gegevensverzameling. De graad van de polynoom wordt bepaald door het aantal schommelingen in de gegevens of het aantal buigingen (pieken en dalen) in de kromme. Een polynoom met graad 2 bevat meestal slechts één piek of dal; een polynoom met graad 3 bevat meestal één of twee pieken of dalen; een polynoom met graad 4 bevat meestal maximaal drie pieken of dalen.

In het volgende voorbeeld ziet u een polynomiale trendlijn met graad 2 (één piek) waarmee de relatie tussen de snelheid en het benzineverbruik wordt aangetoond. Het r-kwadraat is 0,9474, zodat de trendlijn betrouwbaar is.

Grafiek met een polynomiale trendlijn

Macht

De trendlijn Macht is een curve die wordt gebruikt voor het vergelijken van meetgegevens waarmee een versnellingsgraad wordt aangeduid, zoals de acceleratie van een racewagen in seconden. De trendlijn Macht kan niet worden gebruikt als de gegevens nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

In het volgende voorbeeld worden acceleratiegegevens weergegeven door de afstand in meter per seconde uit te zetten. Aan de machtstrendlijn kunt u duidelijk zien dat de acceleratie toeneemt. Het r-kwadraat is 0,9923, zodat de trendlijn bijna optimaal betrouwbaar is.

Grafiek met machtstrendlijn

Exponentiële

Een exponentiële trendlijn is een gebogen lijn die bij uitstek geschikt is voor gegevenswaarden die steeds sneller stijgen of dalen. U kunt geen exponentiële trendlijn maken als de gegevens nulwaarden of negatieve waarden bevatten.

In het volgende voorbeeld wordt een exponentiële trendlijn gebruikt om aan te tonen dat de hoeveelheid koolstof 14 in een object daalt naarmate het object ouder wordt. Het r-kwadraat is 1, dus de betrouwbaarheid van de trendlijn is optimaal.

Grafiek met exponentiële trendlijn

Zwevend gemiddelde

Bij een trendlijn die een zwevend gemiddelde aanduidt, worden schommelingen bijgewerkt om een patroon of trend duidelijker zichtbaar te maken. De trendlijn wordt vastgesteld op basis van een specifiek aantal gegevenspunten (dat u opgeeft in het vak Periode) waarvan het gemiddelde wordt genomen. De gemiddelde waarde wordt weergegeven als een punt in de trendlijn. Als u Periode bijvoorbeeld instelt op 2, wordt het gemiddelde van de eerste twee gegevenspunten gebruikt als eerste punt voor de trendlijn. Het gemiddelde van het tweede en derde gegevenspunt wordt gebruikt voor het tweede punt in de trendlijn, enzovoort.

In het volgende voorbeeld wordt een trendlijn met een zwevend gemiddelde gebruikt om een patroon in het aantal verkochte huizen in een periode van 26 weken weer te geven.

Grafiek met een zwevend gemiddelde

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×