De begin- en einddatum plannen voor een gepubliceerde pagina

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u een pagina hebt gemaakt, kan deze moet worden gepubliceerd voordat site-viewers deze kunnen zien. U kunt de datum waarop een gepubliceerde pagina beschikbaar en u kunt ook opgeven wanneer een gepubliceerde pagina niet meer beschikbaar. Het plannen van een pagina voor publicatie, moet u machtigingen voor de lijst of bibliotheek waarin de pagina goedkeuren.

In dit artikel

Overzicht van de pagina plannen

De begindatum en einddatum voor een gepubliceerde pagina plannen

Overzicht van het plannen van pagina's

Functieafhankelijkheden     De mogelijkheid om het publiceren van een pagina te plannen is een onderdeel van de functie Publiceren van Microsoft Office SharePoint Server 2007. Het plannen van pagina's is met name afhankelijk van de functies voor versies en toezicht van Office SharePoint Server 2007. Voor het plannen van een item, moeten voor de lijst of bibliotheek waarvan het item deel uitmaakt de functie voor versies en toezicht zijn ingeschakeld. In een publicerende site moet voor de paginabibliotheek de functies voor versies en toezicht standaard zijn ingeschakeld en moet het plannen van pagina's worden ondersteund.

Versies van pagina 's     Wanneer versiebeheer is ingeschakeld, heeft elke pagina een versienummer. Versies zijn primaire en secundaire. Een primaire versie getal heeft het formulier x.0, waarbij x een positief geheel getal, bijvoorbeeld 2.0 is. Een secundaire versie getal heeft het formulier x.y, waarbij x een niet-negatief geheel getal en y is een positief geheel getal, bijvoorbeeld, 0,4.

Telkens als u een pagina bewerkt, wordt er een nieuwe secundaire versie van de pagina gemaakt. Het nummer van de nieuwe secundaire versie is steeds 0.1 hoger dan de vorige versie van de pagina, ongeacht of die versie primair of secundair is. Als u bijvoorbeeld een pagina met versienummer 2.0 bewerkt, wordt het nieuwe versienummer 2.1.

Opmerking: Als u de inhoud van een pagina of de eigenschappen van een pagina bewerkt, wordt er een nieuwe secundaire versie gemaakt

Als de pagina wordt goedgekeurd, wordt er een nieuwe primaire versie gemaakt. Het nummer van de nieuwe primaire versie is steeds één positief geheel getal hoger dan de vorige versie van de pagina, ongeacht of die versie primair of secundair is. Als u bijvoorbeeld een pagina met versienummer 3.5 goedkeurt, wordt het nieuwe versienummer 4.0.

Paginatoezicht     Als u de functie voor toezicht hebt ingeschakeld, moeten pagina's ter goedkeuring worden ingediend voordat ze kunnen worden gepubliceerd. Iedere pagina heeft een status waaraan u de fase in het toezichtproces kunt aflezen. Er zijn vijf verschillende statussen voor pagina's en de volgorde van die statussen is doorgaans de volgende:

 1. Concept     Een pagina met de status Concept is gemaakt maar nog niet ter goedkeuring ingediend; of de pagina is goedgekeurd, maar heeft een einddatum voor publicatie die in het verleden ligt. Alle pagina's met de status Concept zijn secundaire versies.

 2. In behandeling     Een pagina met de status In behandeling is gemaakt en ter goedkeuring ingediend, maar is nog niet goedgekeurd of is afgekeurd; of is goedgekeurd en heeft een startdatum voor publicatie die in de toekomst ligt.

 3. Gepland     Een pagina met de status Gepland is gemaakt en goedgekeurd, maar is gepland voor publicatie in de toekomst. Als de publicatiedatum wordt bereikt, wijzigt de status van de pagina in Goedgekeurd.

 4. Goedgekeurd of afgekeurd     Een pagina met de status Goedgekeurd is gemaakt en goedgekeurd voor publicatie, of is gepland voor onmiddellijke publicatie, of heeft een begindatum voor publicatie in het verleden en heeft geen einddatum voor publicatie, of een einddatum die in de toekomst ligt. Alle goedgekeurde pagina's zijn primaire versies. Een pagina met de status Afgekeurd is gemaakt en ter goedkeuring ingediend en is afgekeurd voor publicatie. Alle afgekeurde pagina's zijn secundaire versies.

Pagina's plannen     Als een pagina is goedgekeurd wordt deze klaargezet voor publicatie. Standaard worden goedgekeurde pagina's onmiddellijk gepubliceerd, zonder een begin- en einddatum voor publicatie. Dit is echter afhankelijk van de instellingen van uw site. Als u de inhoud of de eigenschappen van een pagina wijzigt, kunt u de begin- en einddatum voor publicatie naar wens instellen.

Als een pagina is goedgekeurd voor publicatie terwijl de begindatum voor publicatie in de toekomst ligt, krijgt de pagina de status Gepland. Als de begindatum wordt bereikt, wijzigt de status van de pagina van Gepland in Goedgekeurd. Als de einddatum voor publicatie van de goedgekeurde pagina wordt bereikt, wijzigt de status van de pagina van Goedgekeurd in Concept.

Naar boven

De begin- en einddatum plannen voor een gepubliceerde pagina

Ga als volgt te werk als u de begin- en einddatum voor een pagina wilt plannen:

 1. Ga naar de pagina waarvoor u de planning wilt instellen.

 2. Als de werkbalk Pagina bewerken niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Siteacties op Werkbalk Pagina bewerken weergeven.

 3. Klik op de werkbalk Pagina bewerken op de koppeling met de naam Begindatum van publicatie. Daarop wordt de pagina Pagina-instellingen weergegeven.

 4. Op de pagina Pagina-instellingen kunt u in de sectie Planning de volgende eigenschappen instellen:

  • Begindatum     Als u de pagina meteen wilt publiceren, klikt u op Onmiddellijk.

   Als u een planning wilt maken om de pagina op een latere datum te publiceren, klikt u op Op de volgende datum en klikt u op het kalenderpictogram om de gewenste datum te selecteren. U kunt ook de menu's naast het kalenderpictogram gebruiken om de gewenste datum en tijd te selecteren. Als u een datum selecteert maar geen tijd, wordt de pagina om middernacht gepubliceerd.

  • Einddatum in te voeren      Als u de pagina voor onbepaalde tijd gepubliceerde wilt, klikt u op nooit. Als u een melding instellen voor uw site hebt, kunt u ook een interval waarop de pagina Contactpersoon periodiek herinneringen als u wilt controleren van de pagina ontvangt te controleren dat de inhoud te blijft. Selecteer een inhoud controleren aanvraag e-mail verzenden naar de pagina contactpersoon elke intervalhiervoor en geef een interval. De pagina contactpersoon ontvangt een herinnering om de pagina te controleren telkens wanneer het interval is verstreken.

   Als u wilt dat de publicatie op een bepaalde tijd wordt beëindigd, klikt u op Op de volgende datum en klikt u op het kalenderpictogram om de gewenste datum te selecteren. U kunt ook de menu's naast het kalenderpictogram gebruiken om de gewenste datum en tijd te selecteren. Als u een datum selecteert maar geen tijd, wordt de beschikbaarheid van de pagina om middernacht beëindigd. Als u ervoor kiest de publicatie op een bepaalde dag te beëindigen en u kennisgevingen voor uw site hebt ingesteld, kunt u een interval opgeven om de contactpersoon voor de pagina een herinnering te sturen met de mededeling dat de einddatum van de publicatie nadert. Selecteer daarvoor Contactpersoon voor pagina waarschuwen en geef het gewenste interval op. De contactpersoon voor de pagina ontvangt op basis van het opgegeven interval een herinnering voordat de einddatum van de publicatie wordt bereikt.

 5. Als u klaar bent met het plannen van de pagina, klikt u onderin de pagina Pagina-instellingen op OK.

Opmerking: Als u een pagina hebt gepubliceerd waarvan de einddatum van de publicatie in het verleden ligt, kunt u de eigenschappen van de pagina alleen wijzigen nadat u de einddatum van de publicatie zodanig hebt gewijzigd dat deze niet langer in het verleden ligt. Dat komt doordat u een nieuwe secundaire versie maakt als u de eigenschappen van de pagina wijzigt en secundaire versies kunnen niet worden gepubliceerd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×