De bedrijfslogica in een formuliersjabloon zichtbaar maken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft Office InfoPath kunt u de grenzen van verzamelde gegevens en de manieren waarop deze gegevens worden verzameld en functies zoals regels, formules, gegevensvalidatieen code definiëren. Deze functies definiëren de bedrijfslogica in een formuliersjabloon. Wanneer u een formuliersjabloon met deze functies ontwerpt, kunt u mogelijk nodig hebt om te zien welke velden en groepen bedrijfslogica met en hoe deze logica zijn gerelateerd aan andere velden en groepen in de formuliersjabloon.

Met de Logicacontrole kunt u de bedrijfslogica in een formuliersjabloon weergeven, zodat u kunt vaststellen hoe de interactie tussen de bedrijfslogica en de gegevens verloopt. In de Logicacontrole ziet u alle bedrijfslogica in uw formuliersjabloon. U kunt de Logicacontrole gebruiken als u wilt controleren of een probleem door bedrijfslogica wordt veroorzaakt, of als u vertrouwd wilt raken met een bestaande maar onbekende formuliersjabloon.

In dit artikel

Overzicht

Alle bedrijfslogica in een formuliersjabloon weergeven

De bedrijfslogica voor een besturingselement weergeven

De bedrijfslogica voor een veld of groep weergeven

Overzicht

In de Logicacontrole wordt alle bedrijfslogica in een formuliersjabloon weergegeven. Afhankelijk van de manier waarop u de Logicacontrole start, ziet u aanvankelijk het overzichtsvenster, of zowel het overzichtsvenster als het gegevensvenster.

het venster logicacontrole

1. Overzichtsvenster

2. Gegevensvenster

Het overzichtsvenster van de Logicacontrole geeft alle bedrijfslogica in de formuliersjabloon weer, gegroepeerd volgens gegevensvalidatie, berekende gegevenswaarden, regels en programmering. In het overzichtsvenster kunt u gemakkelijk zien welke velden of groepen bedrijfslogica bevatten, want het is mogelijk dat slechts sommige velden of groepen bedrijfslogica bevatten. Het gegevensvenster van de Logicacontrole geeft alle bedrijfslogica weer die bij een bepaald veld of een bepaalde groep in de gegevensbron van de formuliersjabloon hoort.

Als u de Logicacontrole wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op een besturingselement in de formuliersjabloon, of op een veld of groep in de gegevensbron, en klikt u vervolgens in het snelmenu op Logicacontrole. U kunt de Logicacontrole ook starten via het menu Extra op de werkbalk Standaard. Als u de Logicacontrole opent via het snelmenu, worden standaard zowel het overzichtsvenster als het gegevensvenster weergegeven. Als u de Logicacontrole start via het menu Extra, verschijnt alleen het overzichtsvenster. Als het gegevensvenster niet meteen zichtbaar is en u wilt dit venster openen, klikt u in het overzichtsvenster op een veld of groep.

In het gegevensvenster wordt de bedrijfslogica voor een bepaald veld of een bepaalde groep in drie categorieën gerangschikt:

  • Logica die van de waarde in dit veld of deze groep afhangt    In deze categorie wordt de bedrijfslogica weergegeven die afhangt van de waarde in het veld of de groep. U kunt bijvoorbeeld een regel maken die wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een formulier op basis van deze formuliersjabloon opent en de waarde in dit veld zich binnen een bepaald bereik bevindt. Alle regels die afhangen van de waarde in dit veld, worden in deze categorie weergegeven.

  • Logica die wordt geactiveerd door een wijziging in dit veld of deze groep    In deze categorie wordt alle bedrijfslogica weergegeven die zich voordoet als de waarde in het veld of de groep wordt gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld een regel voor een veld maken die wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een datum in het veld typt. Wanneer de gebruiker de datum typt, worden zeven dagen aan de datum toegevoegd en wordt de nieuwe datum automatisch in een ander veld ingevoegd. Alle regels die worden uitgevoerd wanneer de waarde in dit veld wordt gewijzigd, worden in deze categorie opgenomen.

  • Logica waarmee dit veld of deze groep kan worden gewijzigd    In deze categorie wordt alle bedrijfslogica weergegeven waarmee de waarde van dit veld of deze groep kan worden gewijzigd. U kunt bijvoorbeeld een regel maken die de waarde van dit veld vaststelt op basis van de waarde van een ander veld in de formuliersjabloon. Alle regels die de waarde in dit veld beïnvloeden, worden in deze categorie weergegeven.

Naar boven

Alle bedrijfslogica in een formuliersjabloon weergeven

  • Klik op Logicacontrole in het menu Extra.

De Logicacontrole verschijnt en het overzichtsvenster wordt weergegeven. Klik op een veld in het overzichtsvenster als u ook het gegevensvenster wilt openen.

Naar boven

De bedrijfslogica voor een besturingselement weergeven

  • Als u de bedrijfslogica voor een ander besturingselement dan een knop wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op het besturingselement en klikt u vervolgens in het snelmenu op Logicacontrole. Als u de bedrijfslogica voor een knop wilt weergeven, klikt u op Logicacontrole in het menu Extra en klikt u vervolgens in het overzichtsvenster op de naam van de knop om het gegevensvenster te openen.

Naar boven

De bedrijfslogica voor een veld of groep weergeven

  • Als u wilt de bedrijfslogica voor een veld of groep in de gegevensbron, met de rechtermuisknop op het veld of groep in het taakvenster gegevensbron en klik vervolgens op Logicacontrole in het snelmenu te openen. Als het taakvenster Gegevensbron niet zichtbaar is, klikt u op Gegevensbron in het menu Beeld .

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×