De antwoorden voor het verzamelen van gegevens worden niet automatisch verwerkt

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symptoom

U gebruikt Microsoft Office Access 2007 en Microsoft Office Outlook 2007 om een e-mailbericht met een invoerformulier te maken en te verzenden. Geadresseerden geven aan dat zij de formulieren hebben ingevuld en als antwoord naar u hebben teruggestuurd. U hebt de verwachte resultaten echter niet ontvangen in Office Access 2007 of Office Outlook 2007. U kunt dit onder andere als volgt controleren:

  • De gegevens worden niet weergegeven in de doeltabellen in Access. Er worden geen nieuwe records toegevoegd of bestaande records bijgewerkt.

  • In Outlook wordt in de kolom Status van Gegevens verzamelen voor het bericht een foutbericht of de tekenreeks "Bericht niet verwerkt" weergegeven. Bovendien is de kolom Categorieën voor het bericht leeg of bevat een rood vierkantje.

    Tip: In de Outlook-kolommen Opvolgingsmarkering, Status van Gegevens verzamelen en Categorieën wordt de status van de verwerking weergegeven. Als u deze kolommen aan uw weergave wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een kolomkop en klikt u in het snelmenu op Veldkiezer. Sleep vervolgens in het dialoogvenster Veldkiezer elk veld naar de rechter- of linkerkant van een bestaande kolomkop.

    Wanneer de verwerking van een antwoord is voltooid, is de kolom Status van Gegevens verzamelen in Outlook leeg, en wordt in de kolom Categorieën een groen vierkantje weergegeven. Bovendien bevat de kolom Opvolgingsmarkering het bericht Gegevens verzamelen is voltooid.

Oplossing

Als u vermoedt dat een antwoord op automatisch verwerken is mislukt, probeert u de voorgestelde oplossingen in de volgende tabel. Een meeste van deze oplossingen vereisen dat u eerst verhelpt het probleem en exporteer het antwoord handmatig. Zie het artikel antwoorden voor gegevensverzameling handmatig verwerkenvoor meer informatie over het handmatig verwerken.

Probleem

CAU SE

Oplossing

Er bevindt zich een antwoord in de Outlook-map maar dit antwoord is niet verwerkt. In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt Bericht niet verwerkt weergegeven.

Controleer de berichtopties in het dialoogvenster E-mailopties voor Gegevens verzamelen. U kunt de antwoorden handmatig verwerken of instellingen kiezen waarmee u voorkomt dat bepaalde antwoorden automatisch worden verwerkt.

Tip: Als u de opties wilt weergeven, gaat u naar het tabblad Externe gegevens en klikt u in de groep Gegevens verzamelen en bijwerken via e-mail op Antwoorden beheren. In het dialoogvenster selecteert u het gewenste bericht en klikt u op Berichtopties.

Het antwoord handmatig exporteren.

Om ervoor te zorgen dat antwoorden nog niet hebt ontvangen automatisch worden verwerkt, de instellingen in het optiedialoogvenster te wijzigen. Zie het artikel E-mailopties voor het verzamelen van gegevensvoor meer informatie.

Ik heb een antwoord verzonden op een van mijn berichten, maar het antwoord wordt niet verwerkt.

Het beantwoorden van uw eigen bericht werkt net iets anders.

In plaats van het formulier in het ontvangen bericht in te vullen, vult u het formulier in dat zich in het verstuurde bericht in de map Verzonden items bevindt. Blader naar de map Verzonden items en open het bericht. Klik op Beantwoorden, vul het formulier in en klik tot slot op Verzenden.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt de volgende tekenreeks weergegeven:

Kan de database niet vinden. Zoek de database op en importeer de gegevens handmatig.

De database is verplaatst, de naam is gewijzigd, of de database is verwijderd of beschadigd geraakt.

Zet de database weer terug op de oorspronkelijke plaats en exporteer het antwoord handmatig.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt de volgende tekenreeks weergegeven:

Kan de database om gegevens te importeren niet openen omdat de database reeds wordt gebruikt. Verwerk de antwoorden handmatig wanneer de database weer beschikbaar is.

De database is geopend in de exclusieve modus en er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de database tot de exclusieve vergrendeling wordt opgeheven.

Vraag de gebruiker die de database in exclusieve modus heeft geopend om de database te sluiten en deze weer te openen in normale modus. Probeer vervolgens het antwoord handmatig te exporteren.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt de volgende tekenreeks weergegeven:

Deze Access-database is met een wachtwoord beveiligd. Exporteer de gegevens handmatig naar Microsoft Access.

De doeldatabase is met een wachtwoord beveiligd. Automatische verwerking mislukt als er een wachtwoord voor de database is vereist.

Exporteer het antwoord handmatig. Als u wilt dat antwoorden in de toekomst automatisch worden verwerkt, moet u de wachtwoordbeveiliging van de database uitschakelen.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt gemeld dat een tabel, een query of een veld ontbreekt.

De doeltabel of -query is verwijderd of de naam ervan is gewijzigd, of de structuur is zodanig gewijzigd dat de inhoud van het formulier niet aan de tabellen kan worden toegevoegd.

Maak de doeltabellen en -query's opnieuw aan of maak en verzend een nieuw bericht voor gegevensverzameling.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt de volgende tekenreeks weergegeven:

Dit e-mailbericht kan niet worden verwerkt. Het formulier in dit e-mailbericht is beschadigd of is gewijzigd.

Het formulier in het antwoord is beschadigd of iemand (de geadresseerde of de afzender) heeft het formulier gewijzigd.

Als de geadresseerde het formulier heeft gewijzigd, kunt u de geadresseerde vragen om het formulier opnieuw naar u te verzenden en het antwoord vervolgens handmatig exporteren.

Als het formulier in het oorspronkelijke bericht beschadigd of ongeldig is, moet u een nieuw bericht maken en verzenden.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt de volgende tekenreeks weergegeven:

Kan de informatie niet vinden die nodig is om de verwerking in de opgegeven database te voltooien.

De informatie ontbreekt die nodig is om het antwoord te koppelen aan de bestaande record die moet worden bijgewerkt.

De berichtinstellingen moeten worden gesynchroniseerd met Outlook. Ga naar Access en selecteer het bericht vervolgens in het dialoogvenster Antwoorden beheren. Onder Berichtgegevens ziet u een waarschuwing. Klik op het bericht in de waarschuwing om de instellingen te synchroniseren en sluit vervolgens het dialoogvenster. Schakel terug naar Outlook en exporteer het antwoord handmatig.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt de volgende tekenreeks weergegeven:

Kan de gegevens niet toevoegen of bijwerken, omdat de gegevens een dubbele waarde zouden opleveren in een veld dat alleen unieke waarden kan bevatten.

Een veld waarvan de eigenschap Geïndexeerd is ingesteld op Ja (geen duplicaten) kan geen dubbele waarden bevatten. Indien de waarde die aan het formulierveld is toegewezen reeds in het corresponderende veld in de tabel staat, mislukt de bewerking.

Vraag de geadresseerde om een nieuw antwoord te sturen met een andere waarde in het veld op het formulier.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt de volgende tekenreeks weergegeven:

De waarde die u hebt ingevoerd, is geen item in de lijst met keuzen

Het formulier bevat een vereist veld waarmee waarden worden opgezocht, maar de gebruiker heeft geen waarde voor het veld opgegeven, of de eigenschap LimitToList van het veld is op Ja ingesteld en de gebruiker heeft een waarde opgegeven die niet in de lijst voorkomt.

Vraag de geadresseerde alle velden in te vullen en het antwoord opnieuw te verzenden, of exporteer het formulier opnieuw nadat u het zelf hebt ingevuld en opgeslagen.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt gemeld dat de waarde die is opgegeven voor een veld op het formulier niet geldig is.

De geadresseerde heeft in een of meer velden ongeldige gegevens getypt.

Vraag de geadresseerde alle velden in te vullen en het antwoord opnieuw te verzenden, of exporteer het formulier opnieuw nadat u het zelf hebt ingevuld en opgeslagen.

In de kolom Status van Gegevens verzamelen wordt de volgende tekenreeks weergegeven:

Dit bericht bevat een formulier dat u moet invullen. Als u klaar bent, stuurt u het naar de afzender van dit e-mailbericht.

De geadresseerde heeft het formulier niet ingevuld.

Vraag de geadresseerde om het formulier in te vullen en het antwoord opnieuw te verzenden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×