De antwoorden voor het verzamelen van gegevens worden niet automatisch verwerkt

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symptoom

Met Access 2007 en Access 2010 in Outlook 2007 of Outlook 2010 kunt u een e-mail bericht genereren en verzenden dat een gegevensinvoerformulier bevat. Geadresseerden melden dat ze de formulieren hebben ingevuld en deze als antwoord naar u hebben verzonden. U ziet de verwachte resultaten echter niet in Access of Outlook. Bijvoorbeeld:

  • De gegevens in de doel tabellen in Access worden niet weer gegeven. Er worden geen nieuwe records toegevoegd of bestaande records worden niet bijgewerkt.

  • In de kolom Status van de gegevens verzameling voor het bericht in Outlook wordt een fout bericht of de teken reeks ' bericht niet verwerkt ' weer gegeven. Daarnaast wordt in de kolom Categorieën voor het bericht een rood vier kantje weer gegeven of is er niets.

    Tip: De kolommen in Outlook met de naam opvolgings vlag, de status van gegevens verzamelen en Categorieën geven de status van de verwerking weer. Als u deze kolommen aan de weer gave wilt toevoegen, klikt u met de rechter muisknop op een kolomkop en klikt u in het snelmenu op veld kiezer. Sleep in het dialoog venster veld kiezer elk veld naar rechts of naar rechts van een bestaande kolomkop.

    Als een antwoord is verwerkt, is de kolom status van gegevens verzamelen in Outlook leeg en wordt in de kolom Categorieën een groen vier kantje weer gegeven. Daarnaast wordt in de kolom opvolgings vlag de bewerking voor het verzamelen van bericht gegevens weer gegeven.

Resolutie

Als u vermoedt dat een antwoord niet automatisch kan worden verwerkt, probeert u de voorgestelde oplossingen in de volgende tabel. Voor een meerderheid van deze oplossingen moet u eerst het probleem oplossen en vervolgens het antwoord hand matig exporteren. Zie het artikel antwoorden op het verzamelen van gegevens hand matig verwerkenvoor meer informatie over het hand matig verwerken van antwoorden.

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Er is een antwoord in de Outlook-map, maar dit is niet verwerkt. In de kolom Status van gegevens verzamelen wordt het bericht weer gegeven dat niet is verwerkt.

Lees de bericht opties in het dialoog venster e-mail opties voor gegevens verzameling. U wilt de antwoorden hand matig verwerken of instellingen kiezen waarmee wordt voor komen dat bepaalde antwoorden automatisch worden verwerkt.

Tip: Als u de opties wilt weer geven, klikt u op het tabblad externe gegevens in de groep gegevens verzamelen op Antwoorden beheren. Selecteer in het dialoog venster het gewenste bericht en klik op bericht opties.

Het antwoord hand matig exporteren.

Om er zeker van te zijn dat antwoorden die nog niet zijn ontvangen, automatisch worden verwerkt, wijzigt u de instellingen in het dialoog venster Opties. Zie e-mail optiesvoor het verzamelen van gegevens voor meer informatie.

Ik heb op een van mijn berichten gereageerd, maar dit wordt niet verwerkt.

Het beantwoorden van uw eigen bericht heeft een iets andere procedure.

In plaats van het formulier in te vullen in het bericht dat u ontvangt, vult u het formulier in dat zich bevindt in het verzonden bericht in de map verzonden items. Blader naar de map verzonden items en open het bericht. Klik op beantwoorden, vul het formulier in en klik vervolgens op verzenden.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt de volgende teken reeks weer gegeven:

De data base is niet gevonden. Zoek de data base en importeer de gegevens hand matig.

De data base is verplaatst naar een andere locatie, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd of is beschadigd.

Herstel de Data Base op de oorspronkelijke locatie en exporteer het antwoord hand matig.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt de volgende teken reeks weer gegeven:

Kan de data base niet openen voor het importeren van gegevens omdat de data base al in gebruik is. De antwoorden hand matig verwerken nadat de data base beschikbaar is.

De data base is geopend in de exclusieve modus en er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de data base totdat de exclusieve vergren deling is losgelaten.

Vraag de gebruiker die de data base heeft geopend in de modus exclusief, om de data base te sluiten en open de data base in de normale modus. Probeer vervolgens het antwoord hand matig te exporteren.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt de volgende teken reeks weer gegeven:

Deze Access-Data Base is beveiligd met een wacht woord. Exporteer deze gegevens hand matig naar micro soft Access.

De doel database is beveiligd met een wacht woord. Automatische verwerking mislukt als er een wacht woord is vereist voor de data base.

Het antwoord hand matig exporteren. Als u wilt dat toekomstige antwoorden automatisch worden verwerkt, moet u het wacht woord verwijderen uit de data base.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt een bericht weer gegeven waarin wordt aangegeven dat een tabel, query of veld ontbreekt.

De doel tabel of-query is verwijderd of de naam ervan is gewijzigd, of de structuur is zodanig gewijzigd dat de inhoud van het formulier niet kan worden toegevoegd aan de tabellen.

De doel tabellen en query's opnieuw maken of een nieuw bericht voor het verzamelen van gegevens maken en verzenden.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt de volgende teken reeks weer gegeven:

Dit e-mail bericht kan niet worden verwerkt. Het formulier in dit e-mail bericht is beschadigd of is gewijzigd.

Het formulier in het antwoord is beschadigd of iemand (de geadresseerde of de afzender) heeft het formulier gewijzigd.

Als een geadresseerde het formulier heeft gewijzigd, vraagt u of de geadresseerde het formulier opnieuw naar u wil verzenden en exporteert u het antwoord hand matig.

Als het formulier in het oorspronkelijke bericht beschadigd of niet geldig is, moet u een nieuw bericht maken en verzenden.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt de volgende teken reeks weer gegeven:

Kan de gegevens niet vinden die nodig zijn om de verwerking in de opgegeven Data Base te volt ooien.

De informatie die nodig is om het antwoord te koppelen aan de bestaande record die moet worden bijgewerkt, ontbreekt.

De bericht instellingen moeten worden gesynchroniseerd met Outlook. Schakel over naar Access en selecteer het bericht in het dialoog venster Antwoorden beheren. Onder bericht gegevens wordt een waarschuwing weer gegeven. Klik op het bericht in het waarschuwings venster om de instellingen te synchroniseren en sluit vervolgens het dialoog venster. Ga terug naar Outlook en exporteer het antwoord hand matig.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt de volgende teken reeks weer gegeven:

Er kunnen geen gegevens worden toegevoegd of bijgewerkt omdat de gegevens resulteren in een dubbele waarde in een veld dat alleen unieke waarden accepteert.

Een veld waarvan de eigenschap geïndexeerd is ingesteld op Ja (geen duplicaten) mag geen dubbele waarden bevatten. Als de waarde die aan het formulier veld is toegewezen, al aanwezig is in het overeenkomstige veld in de tabel, mislukt de bewerking.

Vraag de geadresseerde om een antwoord te verzenden met een andere waarde in het formulier veld.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt de volgende teken reeks weer gegeven:

De waarde die u hebt ingevoerd, is geen item in de lijst met opties

Het formulier bevat een vereist veld waarin waarden worden opgezocht, maar de gebruiker heeft geen waarde voor het veld opgegeven, of de eigenschap LimitToList van het veld is ingesteld op Ja en de gebruiker heeft een waarde opgegeven die niet in de lijst staat.

Vraag de geadresseerde of het antwoord opnieuw moet worden verzonden nadat alle velden zijn voltooid, of vul het formulier in en sla het opnieuw op.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt een bericht weer gegeven waarin wordt aangegeven dat de waarde die is opgegeven in een formulier veld, niet geldig is.

De geadresseerde heeft ongeldige gegevens ingevoerd in een of meer velden.

Vraag de geadresseerde of het antwoord opnieuw moet worden verzonden nadat alle velden zijn voltooid, of vul het formulier in en sla het opnieuw op.

In de kolom status van gegevens verzamelen wordt de volgende teken reeks weer gegeven:

Dit bericht bevat een formulier dat u moet invullen. Wanneer u klaar bent, verzendt u deze naar de afzender van het e-mail bericht.

Het formulier is niet ingevuld door de geadresseerde.

Vraag de geadresseerde om een antwoord te sturen nadat het formulier is ingevuld.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×