De antwoorden van uw Access-gegevens verzamelen beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de antwoorden van uw gegevens verzameling kunt bekijken, hoe u de instellingen voor e-mail verwerking kunt controleren en stappen die u kunt ondernemen om veelvoorkomende typen fout berichten of problemen met de antwoorden op te lossen.

Het dialoog venster berichten van gegevens verzamelen beheren helpt u bij het beheren van de berichten van de gegevens verzameling die u hebt verzonden naar e-mail geadresseerden en de antwoorden die u voor elk van deze berichten hebt ontvangen in het postvak in van Outlook.

Het dialoogvenster Berichten van Gegevens verzamelen beheren

Als het dialoog venster niet zichtbaar is, gaat u als volgt te werk om het dialoog venster te openen:

 1. Open de data base die het bericht bevat dat u wilt beheren.

 2. Klik op het tabblad externe gegevens in de groep gegevens verzamelen op Antwoorden beheren.

Wat wilt u doen?

Antwoorden weer geven

Dit gebeurt wanneer u het formulier gegevens verzamelen via e-mail verzendt. De geadresseerden reageren op het bericht door te klikken op beantwoorden, formulier invullen en vervolgens op verzenden. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u de antwoorden kunt bekijken en wat u kunt doen als een van deze niet correct wordt verwerkt. Of u ervoor hebt gekozen om de antwoorden automatisch of hand matig te verwerken, u kunt de antwoorden hand matig openen of nagaan wie heeft gereageerd. Zie het artikel de gegevens die zijn verzameld via e-mail berichten toevoegen aan uw Access-Data Basevoor meer informatie over het instellen van opties voor het instellen van een antwoord.

Ga als volgt te werk om de antwoorden weer te geven:

 1. Open micro soft Outlook 2007 of 2010 en blader naar de map die u hebt opgegeven voor het opslaan van antwoorden van de gegevens verzameling.

  Tip: Als u de naam van de map niet meer weet, klikt u op het tabblad externe gegevens in de groep gegevens verzamelen op Antwoorden beheren. In het dialoog venster berichten van gegevens verzamelen beheren ziet u de naam van de map in de kolom Outlook-map, in de rij die overeenkomt met het bericht waarvan u de antwoorden wilt weer geven.

 2. Als u een antwoord in Outlook wilt openen, dubbelklikt u op het antwoord. Het formulier wordt weer gegeven, omdat het is voltooid door de afzender.

In Access worden antwoorden op een antwoord bericht niet verwerkt. Als u ziet dat een of meer formulieren van geadresseerden leeg, onvolledig of niet juist zijn voltooid, moet u het oorspronkelijke e-mail bericht opnieuw verzenden naar deze gebruikers in plaats van de opdracht beantwoorden te gebruiken. Zie een bericht over het verzamelen van gegevens opnieuw verzendenvoor meer informatie over het opnieuw verzenden van een bericht voor gegevens verzameling.

Als u het verzoek wilt verzenden naar aanvullende personen, moet u het oorspronkelijke bericht opnieuw verzenden in plaats van het door te sturen.

Naar boven

Instellingen controleren voor het automatisch verwerken van antwoorden

Als u ervoor kiest om uw antwoorden automatisch te laten verwerken, gaat u als volgt te werk om ervoor te zorgen dat antwoorden correct worden verwerkt:

 • Voor elk antwoord bekijkt u de waarden in de kolommen opvolgings markering, status gegevens verzamelen en Categorieën.

  Tip: Als u de vlag voor opvolging van kolommen, de status van de gegevens verzameling en Categorieën in de weer gave niet ziet, voegt u deze toe met de veld kiezer. Klik met de rechter muisknop op de kolomkop en klik vervolgens op veld kiezer. Sleep in het dialoog venster veld kiezer elk veld naar rechts of rechts van een bestaande kolomkop.

  Als de vlag opvolging is ingesteld op het verzamelen van gegevens in de Outlook-map, is de kolom status van gegevens verzamelen leeg en is er een groene indicator in de kolom Categorieën, dan is het antwoord goed verwerking.

 • Daarnaast kunt u de inhoud van de doel tabellen controleren om er zeker van te zijn dat de verzamelde gegevens worden opgeslagen als nieuwe records of als updates voor bestaande records.

  Opmerking: U kunt de gegevens van een e-mail antwoord niet toevoegen als uw geadresseerde u gebruikt om het formulier voor het verzamelen van gegevens te verzenden.

Problemen met automatisch verwerkte antwoorden oplossen

Uw e-mail geadresseerden kunnen rapporteren dat ze de formulieren hebben ingevuld en deze als antwoord naar u terugsturen. U ziet de verwachte resultaten echter niet in Access of Outlook. Bijvoorbeeld:

 • De gegevens in de doel tabellen in Access worden niet weer gegeven. Er worden geen nieuwe records toegevoegd of bestaande records worden niet bijgewerkt.

 • In de kolom Status van de gegevens verzameling voor het bericht in Outlook wordt een fout bericht of de teken reeks ' bericht niet verwerkt ' weer gegeven. Daarnaast wordt in de kolom Categorieën voor het bericht een rood vier kantje weer gegeven of is er niets.

Raadpleeg de stappen voor probleem oplossing in de antwoorden van mijn gegevens verzamelingals u problemen ondervindt, worden de stappen voor probleem oplossing niet automatisch verwerkt.

Zie ook de gegevens die zijn verzameld via e-mails toevoegen aan uw Access-Data Base als u wilt controleren of u de automatische verwerking op de juiste manier hebt ingesteld.

Naar boven

Antwoorden hand matig verwerken

Voor een hand matige verwerking van een antwoord wordt de export bewerking gestart vanuit Outlook. U kunt slechts één antwoord tegelijk exporteren. U kunt antwoorden vermijden waarvoor de kolom status van gegevens verzamelen is ingesteld op het verzamelen van gegevens via e-mail. Deze status geeft aan dat het antwoord al is verwerkt. Antwoorden waarvoor de kolom status van gegevens verzamelen is ingesteld op bericht onverwerkt, moeten hand matig worden verwerkt. EEN antwoord met een fout bericht in deze kolom is niet automatisch verwerkt en er is een probleem opgetreden voordat u het hand matig kunt exporteren. Zie voor hulp bij het oplossen van problemen de antwoorden van mijn gegevens verzameling niet automatisch worden verwerkt.

 1. Klik in Outlook met de rechter muisknop op het antwoord dat u hand matig wilt verwerken.

 2. Klik op gegevens exporteren naar micro soft Office Access.

 3. Lees de details van het antwoord in het dialoog venster gegevens exporteren naar micro soft Access en klik op OK om te exporteren. Als de export bewerking is gelukt, ziet u dat de bericht gegevens naar de Data Base zijn geëxporteerd. Als de bewerking mislukt, ziet u dat het bericht geen gegevens kan importeren vanwege fouten, gevolgd door een beschrijving van de problemen die de fout hebben veroorzaakt. In de volgende tabel ziet u de problemen die tot gevolg hebben dat een export bewerking niet kan worden uitgevoerd.

Problemen oplossen voor hand matig verwerkte antwoorden

Probleem of Kolom bericht status gegevens verzamelen

Oorzaak

Oplossing

Wanneer ik met de rechter muisknop op een antwoord klik, zie ik de opdracht gegevens exporteren naar micro soft Access niet.

Het geselecteerde bericht is geen geldig antwoord voor gegevens verzameling.

Verwijder berichten die geen antwoorden voor gegevens verzameling zijn in de aangewezen map.

EEN antwoord gaat niet naar de juiste map.

Alleen de oorspronkelijke antwoorden op een bericht worden naar de aangewezen map verzonden.

Uw antwoorden op uw eigen berichten (tenzij u de kopie van het bericht in de map verzonden items hebt gebruikt om het antwoord te genereren) en antwoorden die deel uitmaken van een e-mail bericht thread die wordt gebruikt voor een discussie, wordt mogelijk niet verplaatst naar de desbetreffende map.

Andere mogelijke oorzaken zijn: deze toegang is niet geïnstalleerd of de invoeg toepassing die is vereist voor het verwerken van de antwoorden ontbreekt of is beschadigd.

Als een van uw antwoorden niet wordt verwerkt, vult u het formulier in dat zich bevindt in het verzonden bericht in de map Verzonden items.

Als een gebruiker een formulier heeft ingevuld in antwoord op een antwoord, vraagt u de gebruiker om het oorspronkelijke bericht te beantwoorden.

Als u vermoedt dat de invoeg toepassing ontbreekt of beschadigd is, en voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik op Opties en klik in het dialoog venster Opties voor Outlook op invoeg toepassingen.

 2. Controleer onder actieve invoeg toepassingen voor toepassingen of u de Outlook-invoeg toepassing voor micro soft Access voor gegevens verzameling en-publicatie ziet.

Als u de vermelding ziet onder Uitgeschakelde invoeg toepassingen voor toepassingen, klikt u op de pijl in het vak beheren, selecteert u Uitgeschakelde items en selecteert u in het dialoog venster Uitgeschakelde items de optie micro soft Access Outlook-invoeg toepassing voor het verzamelen van gegevens en Publiceren en klik op inschakelen.

Als u de Outlook-invoeg toepassing voor micro soft Access niet voor gegevens verzameling en-publicatie ziet, installeert u Access opnieuw.

De data base is niet gevonden. Zoek de data base en importeer de gegevens hand matig.

De data base is verplaatst naar een andere locatie, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd, of beschadigd.

Herstel de Data Base op de oorspronkelijke locatie en probeer het opnieuw.

De data base is al in gebruik.

De data base is geopend in de exclusieve modus en er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de data base totdat de exclusieve vergren deling is losgelaten.

Vraag de gebruiker die de data base heeft geopend in de modus exclusief, om de data base te sluiten en te openen in de normale modus. Vervolgens kunt u het antwoord hand matig exporteren.

Tabel, query of veld ontbreekt.

EEN doel tabel of-query is verwijderd of de naam ervan is gewijzigd, of de structuur is zodanig gewijzigd dat de inhoud van het formulier niet kan worden toegevoegd aan de tabellen.

De ontbrekende doel tabellen en query's maken of een nieuw bericht voor gegevens verzameling maken en verzenden.

Formulier is beschadigd of is gewijzigd.

Het formulier in het antwoord is beschadigd of iemand (de geadresseerde of de afzender) heeft het formulier gewijzigd.

Als de geadresseerde het formulier heeft gewijzigd, vraagt u of u het formulier opnieuw naar u wilt verzenden en vervolgens het antwoord hand matig exporteert.

Als het formulier in het oorspronkelijke bericht beschadigd of niet geldig is, moet u een nieuw bericht maken en verzenden.

Er ontbreken gegevens die nodig zijn om de verwerking te volt ooien.

De informatie die nodig is voor het toewijzen van het antwoord aan de bestaande record die moet worden bijgewerkt, ontbreekt.

De bericht instellingen moeten worden gesynchroniseerd met Outlook. Klik in Access op het tabblad externe gegevens in de groep gegevens verzamelen op Antwoorden beheren. Selecteer het bericht in het dialoog venster Antwoorden beheren. Onder bericht gegevens wordt een waarschuwings venster weer gegeven. Klik op de waarschuwing om de instellingen te synchroniseren en sluit vervolgens het dialoog venster. Ga terug naar Outlook en probeer het antwoord hand matig te exporteren.

Er kunnen geen gegevens worden toegevoegd of bijgewerkt omdat de gegevens resulteren in een dubbele waarde in een veld dat alleen unieke waarden accepteert.

Een veld waarvan de eigenschap geïndexeerd is ingesteld op Ja (geen duplicaten) mag geen dubbele waarden bevatten. Als de waarde die aan het formulier veld is toegewezen, al aanwezig is in het overeenkomstige veld in de tabel, mislukt de bewerking.

Vraag geadresseerden om een ander antwoord te verzenden, met een andere waarde in het formulier veld.

De waarde die u hebt ingevoerd, is geen item in de lijst met opties.

Het formulier bevat een vereist veld waarmee waarden worden opgezocht, maar de gebruiker heeft geen waarde voor het veld opgegeven, of de eigenschap LimitToList van het veld is ingesteld op Ja en de gebruiker heeft een waarde opgegeven die niet in de lijst staat.

Vraag de ontvangers het antwoord opnieuw te verzenden nadat u alle velden hebt ingevuld, of vul het formulier in en sla het vervolgens opnieuw op.

Ongeldige waarde in een formulier veld.

De geadresseerde heeft ongeldige gegevens ingevoerd in een of meer velden.

Vraag de ontvangers het antwoord opnieuw te verzenden nadat u alle velden hebt ingevuld, of vul het formulier in en sla het vervolgens opnieuw op.

Het antwoord bevat een formulier dat u moet invullen. Wanneer u klaar bent, verzendt u deze naar de afzender van het e-mail bericht.

Het formulier is niet ingevuld door de geadresseerde.

Vraag geadresseerden om een ander antwoord te sturen nadat het formulier is ingevuld.

Als het oorspronkelijke bericht sommige gebruikers niet heeft bereikt, probeert u het bericht opnieuw te verzenden in plaats van het door te sturen. Zie een bericht over het verzamelen van gegevens opnieuw verzendenvoor meer informatie over het opnieuw verzenden van een bericht.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×