De achtergrondkleur van dia's opmaken

U kunt een dia-achtergrond opmaken met kleur, een opvulpatroon of een textuur.

Voorbeeld van een dia-achtergrond met een kleurovergang

Als u meer contrast wilt tussen de achtergrond en de tekst op uw dia's, kunt u de achtergrondkleuren wijzigen in een ander verloop of in een effen kleur. Door de kleuren en de achtergrond van uw dia's op te maken, zorgt u ervoor dat deze er aantrekkelijk uitzien.

Een effen kleur toepassen op de dia-achtergrond

 1. Klik met de rechtermuisknop op de dia waaraan u een achtergrondkleur wilt toevoegen en klik op Achtergrond opmaken > Opvulling, effen.

  Tip:   als Achtergrond opmaken niet wordt weergegeven, klikt u nogmaals met de rechtermuisknop, maar nu bij de marge van de dia, zodat de muisaanwijzer geen tekstvak of ander object aanwijst.

 2. Selecteer Kleur en kies vervolgens de gewenste kleur.

  effen achtergrondkleur

  Tip   :als u een achtergrondkleur wilt gebruiken die niet in de themakleuren voorkomt, selecteert u Meer kleuren en kiest u vervolgens op het tabblad Standaard de gewenste kleur of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u later het thema van het document wijzigt.

 3. Als u de doorzichtigheid van de achtergrond wilt wijzigen, verplaatst u de schuifregelaar Transparantie.

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

 4. Ga als volgt te werk:

  • Als u de kleur wilt gebruiken voor de dia's die u hebt geselecteerd, selecteert u Sluiten.

  • Als u de kleur wilt gebruiken voor alle dia's in uw presentatie, selecteert u Overal toepassen.

Een kleurovergang toepassen op de dia-achtergrond

 1. Klik met de rechtermuisknop op de dia waaraan u een overgangskleur op de achtergrond wilt toevoegen en selecteer vervolgens Achtergrond opmaken > Opvulling met kleurovergang.

 2. Als u vooraf ingestelde PowerPoint-kleurovergangen wilt gebruiken, voert u stap 3 uit en gaat u vervolgens verder met stap 5. Als u zelf kleurovergangen wilt aanpassen, voert u stap 4 uit en gaat u vervolgens verder met stap 5.

 3. Als u de standaard kleur, soort en richting van de kleurovergangen wilt gebruiken, klikt u op Vooraf ingestelde kleurovergangen en selecteert u een optie.

  Vooraf ingestelde overgangskleuren
 4. Als u het kleurenschema van uw overgangen wilt aanpassen, gaat u als volgt te werk:

  • Selecteer onder Kleurovergangsbeëindigingen de eerste kleurovergangsbeëindiging (aangeduid met 1 in het onderstaande diagram).

  • Klik op de pijl-omlaag voor Kleur en selecteer een themakleur of een standaardkleur.

   Wijzig de kleur van elke kleurovergangsbeëindiging

   Tip:   selecteer Meer kleuren om andere standaardkleuren weer te geven of een aangepaste kleur te maken.

  • Als u de dekking van de overgangskleur wilt wijzigen, klikt u en sleept u de stops naar rechts of naar links. U kunt ook stapsgewijze percentages instellen door te klikken op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag bij Positie om het gewenste percentage in te stellen.

  • Doe hetzelfde voor eventuele andere kleurovergangsbeëindigingen (in het voorbeeld hierboven staan er vier).

 5. Pas de Helderheid naar wens aan.

 6. Als u de doorzichtigheid van de achtergrond wilt wijzigen, verplaatst u de schuifregelaar Doorzichtigheid.

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de overgangskleur alleen wilt gebruiken voor de dia's die u hebt geselecteerd, klikt u op Sluiten.

  • Als u de overgangskleur wilt gebruiken voor alle dia's in uw presentatie, klikt u op Overal toepassen.

Wilt u uw presentatie er stijlvoller uit laten uitzien? Bekijk de PowerPoint-galerie met sjablonen voor professionele ontwerpen die u kunt toevoegen aan uw presentaties. In PowerPoint typt u sjabloon in het vak Laat me weten wat u wilt doen.

Een effen kleur toepassen op de dia-achtergrond

 1. Klik op de dia waaraan u een achtergrondkleur wilt toevoegen.

  Tip:   als u meerdere dia's wilt selecteren, klikt u op een dia en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere dia's klikt.

 2. Ga naar Ontwerpen > Achtergrondstijlen > Achtergrond opmaken.

 3. Selecteer Opvulling > Opvulling, effen.

  Achtergrond opmaken
 4. Kies Kleur Knopafbeelding en kies vervolgens de gewenste kleur.

  Als u meer kleuropties wilt, klikt u op Meer kleuren en kiest u een kleur op het tabblad Standaard of mengt u een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

  Tips:

  • Als u de doorzichtigheid van de achtergrond wilt wijzigen, verplaatst u de schuifregelaar Transparantie.

  • U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Sluiten als u de kleur alleen wilt toepassen op de geselecteerde dia's.

  • Als u de kleur wilt gebruiken voor alle dia's in uw presentatie, klikt u op Overal toepassen.

Een kleurovergang toepassen op de dia-achtergrond

 1. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur van de dia waaraan u een overgangskleur op de achtergrond wilt toevoegen en selecteer Achtergrond opmaken.

  Het dialoogvenster Achtergrond opmaken wordt geopend.

 2. Kies Opvulling met kleurovergang op het tabblad Opvulling.

 3. Als u vooraf ingestelde PowerPoint-kleurovergangen wilt gebruiken, voert u stap 4 uit en gaat u vervolgens verder met stap 6. Als u zelf kleurovergangen wilt aanpassen, voert u stap 5 uit en gaat u vervolgens verder met stap 6.

 4. Als u de standaard kleur, soort en richting van de kleurovergangen wilt gebruiken, klikt u op Vooraf ingestelde kleuren en selecteert u een optie.

  Als u een vooraf ingestelde kleurovergang wilt gebruiken, selecteert u Kleuren en selecteert u een optie.
 5. Als u het kleurenschema van uw overgangen wilt aanpassen, gaat u als volgt te werk:

  • Selecteer onder kleurovergangsbeëindigingen, selecteert u de meest linkse kleurovergangsbeëindiging.

  • Klik op de pijl-omlaag voor Kleur en selecteer een themakleur of een standaardkleur.

   Voor een aangepast kleurovergangsschema selecteert u de eerste kleurovergangsbeëindiging en opent u vervolgens de Kleur-opties.

   Tip:   selecteer Meer kleuren om andere standaardkleuren weer te geven of een aangepaste kleur te maken.

  • Als u de dekking van de overgangskleur wilt wijzigen, klikt u en sleept u de stops naar rechts of naar links. U kunt ook stapsgewijze percentages instellen door te klikken op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag bij Positie om het gewenste percentage in te stellen.

  • Doe hetzelfde voor eventuele andere kleurovergangsbeëindigingen (in het voorbeeld hierboven staan er zes).

 6. Pas de Helderheid naar wens aan.

 7. Als u de doorzichtigheid van de achtergrond wilt wijzigen, verplaatst u de schuifregelaar Doorzichtigheid.

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de overgangskleur alleen wilt gebruiken voor de dia's die u hebt geselecteerd, klikt u op Sluiten.

  • Als u de overgangskleur wilt gebruiken voor alle dia's in uw presentatie, klikt u op Overal toepassen.

Een effen kleur toepassen op de dia-achtergrond

 1. Klik op de dia waaraan u een achtergrondkleur wilt toevoegen.

  Als u meerdere dia's wilt selecteren, klikt u op een dia en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere dia's klikt.

 2. Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Achtergrond op Achtergrondstijlen en vervolgens op Achtergrond opmaken.

  Afbeelding van Excel-lint
 3. Klik op Opvulling en klik vervolgens op Opvulling, effen.

  Als u een gekleurde kleurovergang of patroonopvulling wilt gebruiken, klikt u op Opvulling met kleurovergang of Opvulling met afbeelding of bitmappatroon en kiest u de gewenste opties.

 4. Klik op Kleur Knopafbeelding en klik op de gewenste kleur.

  Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer kleuren en klikt u vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur. U kunt ook zelf een kleur mengen op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

 5. Als u de doorzichtigheid van de achtergrond wilt wijzigen, verplaatst u de schuifregelaar Transparantie.

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de kleur wilt gebruiken voor de dia's die u hebt geselecteerd, klikt u op Sluiten.

  • Als u de kleur wilt gebruiken voor alle dia's in uw presentatie, klikt u op Overal toepassen.

Een kleurovergang toepassen op de dia-achtergrond

 1. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuur van de dia waaraan u een overgangskleur op de achtergrond wilt toevoegen en selecteer Achtergrond opmaken.

  Het dialoogvenster Achtergrond opmaken wordt geopend.

 2. Kies Opvulling met kleurovergang op het tabblad Opvulling.

 3. Als u vooraf ingestelde PowerPoint-kleurovergangen wilt gebruiken, voert u stap 4 uit en gaat u vervolgens verder met stap 6. Als u zelf kleurovergangen wilt aanpassen, voert u stap 5 uit en gaat u vervolgens verder met stap 6.

 4. Als u de standaard kleur, soort en richting van de kleurovergangen wilt gebruiken, klikt u op Vooraf ingestelde kleuren en selecteert u een optie.

  Als u een vooraf ingestelde kleurovergang wilt gebruiken, selecteert u Kleuren en selecteert u een optie.
 5. Als u het kleurenschema van uw overgangen wilt aanpassen, gaat u als volgt te werk:

  • Klik onder kleurovergangsbeëindigingen, selecteert u Kleurovergangsbeëindiging 1.

  • Klik op de pijl-omlaag voor Kleur vlak onder de naam van de kleurovergangsbeëindiging en selecteer een themakleur of een standaardkleur.

   Voor een aangepast kleurovergangsschema selecteert u een kleurovergangsbeëindiging en vervolgens een Kleur.

   Tip:   selecteer Meer kleuren om andere standaardkleuren weer te geven of een aangepaste kleur te maken.

  • Als u de dekking van de overgangskleur wilt wijzigen, klikt u en sleept u de stops naar rechts of naar links. U kunt ook stapsgewijze percentages instellen door te klikken op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag bij Positie om het gewenste percentage in te stellen.

  • Doe hetzelfde voor eventuele andere kleurovergangsbeëindigingen. (in het voorbeelddiagram hierboven worden drie overgangsbeëindigingen weergegeven. Gebruik de knoppen Toevoegen of Verwijderen om het aantal kleurovergangsbeëindigingen te wijzigen).

 6. Als u de doorzichtigheid van de achtergrond wilt wijzigen, verplaatst u de schuifregelaar Transparantie.

  U kunt het doorzichtigheidspercentage variëren van 0% (volledig ondoorzichtig, de standaardinstelling) tot 100% (volledig doorzichtig).

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de overgangskleur alleen wilt gebruiken voor de dia's die u hebt geselecteerd, klikt u op Sluiten.

  • Als u de overgangskleur wilt gebruiken voor alle dia's in uw presentatie, klikt u op Overal toepassen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×