De Access 2007-sjablonen selecteren en gebruiken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel

Overzicht

Stap 1: Selecteer een sjabloon

Stap 2: Een sjabloon aanpassen

Stap 3: Gegevens toevoegen aan uw nieuwe database

Stap 4: Zoeken naar records


Overzicht

Microsoft Office Access bevat diverse professionele databasesjablonen, zodat u eenvoudig aan de slag kunt met een efficiënte database. Met elke sjabloon maakt u een volledige end-to-end-oplossing die u meteen kunt gebruiken zonder wijzigingen aan te brengen of die u kunt aanpassen aan uw behoeften. Elke sjabloon bevat vooraf gedefinieerde tabellen, formulieren, rapporten, query's, macro's en relaties waarmee u ideeën kunt opdoen voor het aanpassen van uw eigen database.

Bovendien kunt u eenvoudig andere Access-databasesjablonen downloaden vanaf de Microsoft Office Online-website door te klikken op koppelingen in Access. Wanneer u een sjabloon hebt geselecteerd en deze aan uw wensen hebt aangepast, kunt u gegevens toevoegen en door de records navigeren.

Stap 1: een sjabloon selecteren

U kunt een van de sjablonen selecteren die is geïnstalleerd met Access, of online een sjabloon zoeken.

Een geïnstalleerde sjabloon kiezen

 1. Klik in het venster Aan de slag met Microsoft Access onder Sjablooncategorieën op Lokale sjablonen.

  Lijst met beschikbare sjablonen   

Sjabloon

Gebruik

Activa

Activa bijhouden, inclusief activumdetails en eigenaars. U kunt activa in categorieën plaatsen en de staat, aankoopdatum en eigenaar vastleggen.

Contactpersonen

Informatie beheren over personen met wie uw team werkt, zoals klanten en partners. U kunt naam- en adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen bijhouden en zelfs een afbeelding toevoegen.

Evenementen

Toekomstige vergaderingen, deadlines en andere belangrijke gebeurtenissen bijhouden. U kunt een titel, locatie, begintijd, eindtijd en beschrijving opnemen en een afbeelding toevoegen.

Faculteit

Belangrijke informatie over faculteitsleden beheren, zoals telefoonnummers, adressen, contactgegevens voor noodgevallen en dienstverbandgegevens.

Actie-items

Een set actiepunten of problemen beheren en bijhouden. U kunt acties toewijzen, rangschikken en op de voet volgen.

Marketingprojecten

De details van een marketingproject beheren en projectproducten plannen en controleren.

Projecten

Taken beheren en het budget voor een of meer projecten bijhouden.

Verkooppijplijn

De voortgang van een potentiële verkoop controleren binnen een kleine groep verkoopprofessionals.

Studenten

Informatie beheren over uw studenten, waaronder contactpersonen voor noodgevallen, medische gegevens en informatie over hun voogd.

Taken

Een groep werkitems bijhouden die u of uw team moet uitvoeren.

Noordenwind 2007

Een systeem voor het bijhouden van orders maken. U moet de voorbeeldgegevens verwijderen.

 1. Klik op de sjabloon waarop u uw database wilt baseren.

 2. Typ een naam voor de database in het vak Bestandsnaam.

 3. Klik op het bestandspictogram naast het vak Bestandsnaam als u naar een specifieke locatie voor de database wilt zoeken.

  Tip: Schakel het selectievakje Een Windows SharePoint Services-site maken en de database eraan koppelen in om de database te koppelen aan een Windows SharePoint Services-site.

 4. Klik op Maken.

U kunt de nieuwe database nu gebruiken en u kunt deze desgewenst aanpassen aan uw behoeften.

Een onlinesjabloon selecteren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het venster Aan de slag met Microsoft Access:

  • Als u naar alle beschikbare onlinesjablonen wilt bladeren, klikt u onder Sjablooncategorieën op Aan de slag met... en selecteert u de gewenste sjabloon.

  • Als u een onlinesjabloon op basis van een thema wilt selecteren, klikt u op een thema From Microsoft Online en selecteert u de gewenste sjabloon.

 2. Typ in het vak Bestandsnaam een nieuwe naam voor de sjabloon en klik op het bestandspictogram naast het tekstvak om een specifieke locatie te selecteren voor de nieuwe database.

 3. Klik op Downloaden.

Tip: Schakel het selectievakje Een Windows SharePoint Services-site maken en de database eraan koppelen in om de database te koppelen aan een Microsoft Windows SharePoint Services-site.

U kunt de nieuwe database nu gebruiken en u kunt deze desgewenst aanpassen aan uw behoeften.

Naar boven

Stap 2: een sjabloon aanpassen

Nadat u de databasesjabloon hebt geselecteerd, kunt u deze aan uw wensen aanpassen. Een database die is gemaakt op basis van een sjabloon, bevat een aantal ingebouwde, vooraf gedefinieerde tabellen, formulieren en rapporten waarmee u direct kunt werken. Wanneer u een database op basis van een sjabloon maakt, worden automatisch de tabellen en andere objecten gemaakt die nodig zijn voor de ondersteuning van het doel waarvoor de sjabloon is ontworpen. In sommige gevallen is de databasestructuur in de sjabloon complex en moet u mogelijk bepaalde onderdelen van de structuur aanpassen. Als u wijzigingen aanbrengt in de tabellen, moet u controleren of eventuele bestaande relaties nog steeds geldig zijn. Als u merkt dat u grote wijzigingen moet aanbrengen in de sjabloonstructuur, is het mogelijk eenvoudiger om met een lege database te beginnen.

Wanneer u een sjabloon aanpast, is het beter om de namen van velden of tabellen niet te wijzigen. Deze velden en tabellen worden mogelijk gebruikt in andere databaseobjecten, zoals formulieren en rapporten. Als u de namen wijzigt, werken andere databaseobjecten die verwijzen naar of afhankelijk zijn van deze veld- of tabelnamen, mogelijk niet correct. Controleer of de functie Automatische naamcorrectie is ingeschakeld voordat u de naam van een tabel in het navigatiedeelvenster of van een veld in de gegevensbladweergave of ontwerpweergave wijzigt. Via de functie Automatische naamcorrectie worden naamwijzigingen in velden, tabellen, formulieren of rapporten automatisch doorgevoerd naar andere objecten in de gehele database. De instelling Automatische naamcorrectie is normaal gesproken standaard ingeschakeld voor alle nieuwe databases.

Een formulier of rapport aanpassen

U kunt een sjabloonformulier of -rapport op verschillende manieren aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de opmaak van een formulier wijzigen door het formulier te openen in de indelingsweergave en vervolgens een nieuwe opmaak te kiezen in de groep AutoOpmaak (op het tabblad Opmaak). U kunt een formulier of rapport ook aanpassen door nieuwe velden toe te voegen. Wanneer u een veld aan een formulier of rapport toevoegt, maakt u een besturingselement op dit formulier of rapport. Als u bestaande besturingselementen in een sjabloon wilt aanpassen, kunt u de eigenschappen van deze besturingselementen wijzigen.

Een nieuw besturingselement toevoegen aan een formulier of rapport

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport waaraan u het besturingselement wilt koppelen, en klik op Ontwerpweergave.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp.

 3. Klik in de groep Besturingselementen op het besturingselement dat u wilt toevoegen, en klik op Wizards voor besturingselementen gebruiken.

  Opdracht Wizards voor besturingselementen gebruiken in de groep Besturingselementen

 4. Voer de stappen in de wizard uit om het nieuwe besturingselement te maken en aan te passen.

Zie de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het maken van formulieren en rapporten.

Besturingselementen wijzigen

U kunt aanpassen hoe een bestaand besturingselement wordt weergegeven in een formulier of rapport. Als u een weergave-indeling wilt wijzigen, wijzigt u de eigenschap Indeling van een veld. De eigenschap Indeling van het veld wordt vervolgens automatisch overgenomen door besturingselementen die zijn gebaseerd op dit veld, in alle nieuwe formulieren en rapporten die u maakt.

De weergave-indeling instellen in de gegevensbladweergave

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Open in het dialoogvenster Openen de database met het besturingselement dat u wilt wijzigen.

 3. Dubbelklik in het navigatiedeelvenster op de tabel met het veld waarvan u de opmaak wilt instellen.

  De tabel wordt geopend in de gegevensbladweergave.

 4. Klik op het veld waarvan u de weergave-indeling wilt instellen.

 5. Klik op het tabblad gegevensblad in de groep gegevenstype en opmaak , klik op de pijl in de vervolgkeuzelijst naast indelingen kies een opmaak. Afbeelding van het lint met Gegevenstype en de groep Opmaak in Access

  Het veld wordt weergegeven met de nieuwe weergave-indeling.

De weergave-indeling instellen in de ontwerpweergave

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en vervolgens op Openen.

 2. Open in het dialoogvenster Openen de database met het besturingselement dat u wilt wijzigen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel met het veld waarvan u de weergave-indeling wilt wijzigen en klik op Ontwerpweergave.

  De tabel wordt geopend in de ontwerpweergave.

 4. Klik op het veld waarvan u de weergave-indeling wilt instellen.

 5. Selecteer een weergave-indeling in de lijst Indeling onder Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen.

 6. Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Opslaan op de werkbalk Snelle toegang.

Naar boven

Stap 3: gegevens toevoegen aan de nieuwe database

Wanneer u een sjabloon hebt geselecteerd en de benodigde wijzigingen hebt aangebracht, kunt u gegevens aan de database toevoegen door externe gegevens te importeren of hiernaar een koppeling te maken.

Gegevens importeren

U kunt gegevens importeren in verschillende indelingen, zoals Excel-werkmappen, Windows SharePoint Services 3.0-lijsten, Outlook-adresboeken of andere Access-databases.

 • Als u gegevens wilt importeren, klikt u op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren op de opdracht voor het type bestand dat u importeert.

  Opdrachtknoppen in de groep Importeren

  Notities: 

  • Als er geen pictogram wordt weergegeven voor het type gegevens dat u wilt importeren, klikt u op Meer en volgt u de instructies in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen.

  • Als u nog steeds geen opdracht kunt vinden voor het importeren van uw externe gegevens, moet u mogelijk het programma starten waarin u de gegevens oorspronkelijk hebt gemaakt (buiten Access om). Sla in dit programma de gegevens op in een algemene bestandsindeling (zoals een tekstbestand met scheidingstekens). Ga vervolgens terug naar Access en gebruik een van de opdrachten voor externe gegevens om de desbetreffende gegevens te importeren.

 • Op de laatste pagina van de wizard wordt u mogelijk gevraagd de details van deze stappen voor het importeren op te slaan. Dit kan handig zijn als u later gegevens wilt importeren uit dezelfde gegevensbron. Schakel het selectievakje Importstappen opslaan in, voer de details in en klik op Import opslaan. U kunt dezelfde import nu op elk gewenst moment herhalen door op Opgeslagen importbewerkingen te klikken in de groep Importeren op het tabblad Externe gegevens. Als u de details van deze importbewerking niet wilt opslaan, klikt u op Sluiten.

Koppelingen naar gegevens

Wanneer u een koppeling maakt naar gegevens, blijven de gegevens opgeslagen op de oorspronkelijke locatie. Deze gegevens worden in de database weergegeven als een gekoppelde tabel. Voor de meeste bestandsindelingen kunt u de gegevens weergeven en wijzigen in Access en in het oorspronkelijke programma waarin de gegevens zijn gemaakt, omdat in beide programma's wordt gewerkt met dezelfde fysieke gegevens. Als de gegevens echter zijn opgeslagen in een Excel-werkmap, kunt u de gekoppelde gegevens alleen weergeven in Access, niet wijzigen. Als u gegevens in een gekoppelde werkmap wilt wijzigen, moet u Excel gebruiken.

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Openen.

  2. Selecteer en open de database in het dialoogvenster Openen.

  3. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren op de opdracht voor het type bestand waarnaar u een koppeling wilt maken. Als u bijvoorbeeld een koppeling wilt maken naar gegevens in een Excel-werkmap, klikt u op Excel. Als er geen pictogram wordt weergegeven voor het type gegevens waarnaar u een koppeling wilt maken, klikt u op Meer.

   Het dialoogvenster Externe gegevens ophalen wordt geopend.

   Opmerking: Als u nog steeds geen opdracht kunt vinden voor het maken van een koppeling naar uw externe gegevens, moet u mogelijk het programma starten waarin u de gegevens oorspronkelijk hebt gemaakt (buiten Access om). Sla in dit programma de gegevens op in een algemene bestandsindeling (zoals een tekstbestand met scheidingstekens). Ga vervolgens terug naar Access en gebruik een van de opdrachten voor externe gegevens om een koppeling te maken naar de desbetreffende gegevens.

  4. Klik in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen op Bladeren om te zoeken naar het brongegevensbestand of typ het volledige pad naar het brongegevensbestand in het vak Bestandsnaam.

  5. Klik op de gewenste optie onder Opgeven hoe en waar u de gegevens wilt opslaan in de huidige database.

   Voor de meeste bestandsindelingen wordt een wizard gestart. Als u echter een koppeling maakt naar gegevens in een Access-database, wordt het dialoogvenster Object importeren weergegeven. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Tabellen koppelen en ga door naar stap 7. Als dat niet het geval is, gaat u naar stap 6.

  6. Volg de stappen in de wizard. Het exacte proces dat u uitvoert is afhankelijk van de opties die u kiest.

Naar boven

Stap 4: naar records zoeken

Wanneer u gegevens hebt geïmporteerd in de database, hebt u een efficiënte manier nodig om naar specifieke records te zoeken. U kunt de werkbalk onder aan de database gebruiken om naar records te zoeken.

Navigatieknoppen

De navigatieknoppen gebruiken om records te zoeken in een tabel of weergave.:

Navigatieknoppen

Ga naar

1.

Eerste record

2.

Vorige record

3.

Specifieke record: klik in het tekstvak, typ het recordnummer en druk op Enter om de desbetreffende record weer te geven. Recordnummers worden opeenvolgend geteld vanaf het begin van het formulier of gegevensblad.

4.

Volgende record

5.

Laatste record

6.

Nieuwe (lege) record

7.

Filter: met deze indicator wordt aangegeven of een filter is toegepast. Als er geen filter is toegepast of alle filters zijn gewist, wordt de indicator Geen filter weergegeven.

8.

Zoekvak: voer tekst in het vak Zoeken in. De eerste overeenkomende waarde wordt in real-time gemarkeerd terwijl u elk teken invoert. Met deze functie kunt u snel naar een record zoeken.

Extra opties voor het zoeken naar records

U kunt ook naar records zoeken via een van de volgende methoden.

Ga naar een specifieke record

Zoeken naar een specifieke record

Filteren om alleen een bepaalde set records weer te geven

Een aangepaste zoekconfiguratie met behulp van een query uitvoeren

Naar een specifieke record gaan

Bepaalde sjablonen bevatten formulieren waarmee u een specifieke record kunt weergeven via de vervolgkeuzelijst Ga naar. Het formulier Contactgegevens in de sjabloon Contactpersonen en het formulier Projecten en taken in de sjabloon Marketingprojecten bevatten bijvoorbeeld deze optie. Met deze optie kunt u een specifieke record weergeven via een vervolgkeuzelijst. Als het vak Ga naar beschikbaar is, bevindt dit zich linksboven in het formulier.

 1. Klik op de pijl naast de lijst Ga naar.

  Het vak Ga naar

 2. Klik op de record die u wilt weergeven.

Naar een specifieke record zoeken

Via het tabblad Zoeken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen kunt u zoeken naar specifieke records. U kunt zoeken in een bepaald veld of in een gehele tabel of weergave.

Opmerking: U kunt het dialoogvenster Zoeken en vervangen alleen gebruiken als in de tabel of weergave gegevens worden weergegeven.

 1. Open de tabel waarin u wilt zoeken en klik op het veld met de record waarnaar u wilt zoeken.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Zoeken, op Zoeken.

  Opdrachtknop Zoeken

 3. Typ in het dialoogvenster Zoeken en vervangen het zoekcriterium in het vak Zoeken naar.

 4. Selecteer Alles in de lijst Zoeken en klik op Volgende zoeken.

Zie de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het gebruik van het dialoogvenster Zoeken en vervangen.

Filteren om alleen een bepaalde set records weer te geven

U kunt een filter in- of uitschakelen, zodat u eenvoudig kunt schakelen tussen een gefilterde en niet-gefilterde weergave van dezelfde gegevens.

U kunt een filter toepassen om het aantal weergegeven records te beperken tot de records die overeenkomen met de criteria. Door een filter toe te passen kunt u eenvoudiger de gewenste records vinden. Als u snel het aantal weergegeven records wilt beperken, kunt u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop in een veld klikken waarvan u de waarde wilt gebruiken voor het filter, en selecteert u een van de selectiemenuopties Is gelijk aan, Is niet gelijk aan, Bevat of Bevat niet.

 • Open de tabel of het formulier waaraan u een filter wilt toevoegen.

 • U kunt op de volgende manier controleren of er al een filter is toegepast op de tabel of het formulier: klik op het tabblad Start in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd en klik op Alle filters wissen. Als deze opdracht niet beschikbaar is (grijs), is er geen filter toegepast.

  Groep Sorteren en filteren

 • Als u een filter wilt toepassen, klikt u op het veld waarop u wilt filteren, klikt u op het tabblad Start in de groep Sorteren en filteren op Filteren en selecteert u een filteroptie.

 • Als u wilt toepassen op een filter op basis van een selectie, opent u een tabel of formulier en navigeer naar de record met de waarde die u wilt gebruiken als onderdeel van het filter. Klik in het veld. Klik op het tabblad Start in de groep sorteren en filteren op selectieen klik vervolgens op het filter dat u wilt toepassen.

 • Als een filter dat is wilt toepassen op een gedeeltelijke selectie, selecteert u alleen de tekens die u wilt. Klik op het tabblad Start in de groep sorteren en filteren op selectieen klik vervolgens op het filter dat u wilt toepassen.

Zie de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het toepassen van een filter.

Een aangepaste zoekactie uitvoeren via een query

Query's kunt u aangepaste zoekopdrachten uitvoeren, aangepaste filters toepassen en records sorteren. Query's kunnen worden opgeslagen en opnieuw kan worden gebruikt, en ze kunnen worden gebruikt om formulieren en rapporten maken. U kunt ook een query gebruiken om te zoeken alleen de tabelrecords waarin u geïnteresseerd bent. Het type query die u maakt, is afhankelijk van de records die u opvragen wilt en als u wilt dat in Access niets met de resultaten te doen.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Overige, op Wizard Query.

  Opdracht Wizard Query in de groep Overige

 2. Voer de stappen in de wizard Query uit.

Zie de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het maken van query's.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×