DateSerial, functie

Geeft een variant (datum) als resultaat voor een opgegeven jaar, maand en dag.

Syntaxis

DateSerial ( jaar, maand, dag )

De syntaxis van de functie DateSerial bevat deze argumenten:

Argument

Beschrijving

jaar

Vereist. Geheel getal. Een getal tussen 100 - 9999 of een numerieke expressie.

maand

Vereist. Geheel getal. Elke numerieke expressie.

dag

Vereist. Geheel getal. Elke numerieke expressie.


Opmerkingen

Als u een datum wilt opgeven, zoals 31 december 1991, moet het bereik van getallen voor elke functie DateSerialargument in het toegestane bereik van die eenheid vallen; dus 1-31 voor dagen en 1-12 voor maanden. U kunt echter ook relatieve datums opgeven voor elk argument met behulp van een numerieke expressie die een aantal dagen, maanden of jaren vóór of na een bepaalde datum vertegenwoordigt.

In het volgende voorbeeld worden numerieke expressies gebruikt in plaats van absolute datumwaarden. Hier retourneert de functie DateSerial een datum die overeenkomt met de dag vóór de eerste dag (1 - 1), twee maanden vóór augustus (8 - 2) en 10 jaar vóór 1990 (1990 - 10), met andere woorden 31 mei 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Jaren met twee cijfers voor het argument jaar worden geïnterpreteerd op basis van door de gebruiker gedefinieerde computerinstellingen. De standaardinstelling is dat waarden tussen 0 - 29 worden geïnterpreteerd als de jaren 2000 - 2029. De standaardwaarden tussen 30 en 99 worden geïnterpreteerd als de jaren 1930 - 1999. Gebruik voor alle andere jaar-argumenten een jaartal van vier cijfers (bijvoorbeeld 1800).

In Windows-versies ouder dan Windows 2000 worden jaartallen met twee cijfers geïnterpreteerd op basis van de hierboven beschreven standaardwaarden. Om er zeker van te zijn dat de functie de juiste waarde retourneert, gebruikt u een jaartal van vier cijfers.

Wanneer een argument het toegestane bereik voor dat argument overschrijdt, wordt de waarde verwerkt als de eerstvolgende grotere eenheid. Als u bijvoorbeeld 35 dagen opgeeft, wordt dit geëvalueerd als één maand en een aantal dagen, afhankelijk van waar in het jaar de functie wordt toegepast. Als een argument buiten het bereik-32.768 tot 32.767 ligt, treedt er een fout op. Als de datum die is opgegeven met de drie argumenten buiten het acceptabele bereik van datums valt, treedt er een fout op.

Opmerking: Als de eigenschap Calendar voor jaar, maand en dag is ingesteld op Gregoriaans, moet de opgegeven datum de Gregoriaanse kalender volgen. Als de eigenschap Calendar is ingesteld op Hijri, wordt ervan uitgegaan dat de opgegeven waarde de Hijri-kalender volgt.

Het geretourneerde datumonderdeel wordt uitgedrukt in de tijdseenheid van de huidige Visual Basic-kalender. Als de huidige kalender bijvoorbeeld Hijri is en u het datumonderdeel jaar wilt retourneren, bestaat de jaarwaarde uit een Hijri-jaar. Voor het argument jaar worden waarden tussen 0 - 99 geïnterpreteerd als de jaren 1400-1499. Gebruik voor alle andere waarden voor jaar een volledig jaartal van vier cijfers (bijvoorbeeld 1520).

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie DateSerial gebruikt om de datum te retourneren die overeenkomt met het jaar, de maand en de dag die is opgegeven.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×