DataImporterenExporteren, macroactie

Gebruik de macroactie DataImporterenExporteren om gegevens uit te wisselen tussen de huidige Access-database (.mdb of .accdb) of een huidig Access-project (*.adp) en een andere database. Voor Access-bureaubladdatabases kunt u ook een tabel aan de huidige Access-database koppelen vanuit een andere database. Met een gekoppelde tabel hebt u toegang tot gegevens in de tabel, terwijl de tabel aanwezig blijft in de andere database.

Opmerking: Vanaf Access 2010 is de naam van de macroactie DatabaseOverbrengen gewijzigd in DataImporterenExporteren.

Opmerking: Deze actie is niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd.

Instellingen

De macroactie DataImporterenExporteren heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Overdrachttype

Het gewenste type overdracht. Selecteer Importeren, Exporteren of Koppelen in de lijst Overdrachttype in het gedeelte Actieargumenten van het macro-ontwerpvenster. De standaardwaarde is Importeren.

Opmerking: Het type overdracht Koppelen wordt niet ondersteund voor Access-projecten (.adp).

Databasetype

Het type database waaruit u wilt importeren, waarnaar u wilt exporteren of waarmee u wilt koppelen. Selecteer Microsoft Access of een ander databasetype in de lijst Databasetype. De standaardwaarde is Microsoft Access.

Databasenaam

De naam van de database waaruit u wilt importeren, waarnaar u wilt exporteren of waarmee u wilt koppelen. Geef het volledige pad op. Dit is een verplicht argument.

Voor databasetypen die voor elke tabel afzonderlijke bestanden gebruiken, zoals FoxPro, Paradox en dBASE, voert u de map in waarin het bestand is opgeslagen. Typ de bestandsnaam in het argument Bron (om te importeren of koppelen) of het argument Bestemming (om te exporteren).

Voor ODBC-databases typt u de volledige ODBC-verbindingstekenreeks (Open Database Connectivity).

Als u een voorbeeld wilt zien van een verbindingsreeks, koppelt u een externe tabel aan Access:

  1. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren op Access.

  2. Geef in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen het pad van de brondatabase op in het vak Bestandsnaam.

  3. Selecteer Koppelen aan de gegevensbron door een gekoppelde tabel te maken en klik op OK.

  4. Selecteer een tabel in het dialoogvenster Tabellen koppelen en klik op OK.

Open de zojuist gekoppelde tabel in de ontwerpweergave en bekijk de tabeleigenschappen door op het tabblad Ontwerp in de groep Extra te klikken op Eigenschappenvenster. De tekst in de eigenschap Beschrijving is de verbindingsreeks voor deze tabel.

Als u meer wilt weten over ODBC-verbindingsreeksen, raadpleegt u het Help-bestand of andere documentatie voor het ODBC-stuurprogramma van dit type ODBC-database.

Objecttype

Het type object dat u wilt importeren of exporteren. Als u Microsoft Access selecteert voor het argument Databasetype, kunt u vervolgens in de lijst Objecttype kiezen uit Tabel, Query, Formulier, Rapport, Macro, Module, Data Access-pagina, Serverweergave, Diagram, Opgeslagen procedure of Functie. De standaardwaarde is Tabel. Als u een ander type database selecteert, of als u Koppelen selecteert in de lijst Overdrachttype, wordt dit argument genegeerd.

Als u een selectiequery exporteert naar een Access-database, selecteert u Tabel voor dit argument om de resultaatset van de query te exporteren. Selecteer Query om de query zelf te exporteren. Als u een selectiequery naar een ander type database exporteert, wordt dit argument wordt genegeerd en wordt de resultatenset van de query geëxporteerd.

Bron

De naam van de tabel, de selectiequery of het Access-object dat u wilt importeren, exporteren of koppelen. Voor bepaalde typen databases, zoals FoxPro, Paradox of dBASE, is dit een bestandsnaam. Neem de bestandsextensie (zoals .dbf) op in de bestandsnaam. Dit is een verplicht argument.

Bestemming

De naam van de geïmporteerde, geëxporteerde of gekoppelde tabel of selectiequery, of van het geïmporteerde, geëxporteerde of gekoppelde Access-object, in de doeldatabase . Voor bepaalde typen databases, zoals FoxPro, Paradox of dBASE, is dit een bestandsnaam. Neem de bestandsextensie (zoals .dbf) op in de bestandsnaam. Dit is een verplicht argument.

Als u Importeren selecteert voor het argument Overdrachttype en Tabel voor het argument Objecttype, wordt er in Access een nieuwe tabel gemaakt met de gegevens in de geïmporteerde tabel.

Als u een tabel of een ander object importeert, wordt er een nummer toegevoegd aan de naam als deze al bestaat. Als u bijvoorbeeld de tabel Werknemers importeert en al een tabel met die naam bestaat, wordt de naam van de geïmporteerde tabel of van het andere object gewijzigd in Werknemers1.

Als u exporteert naar een Access-database of een andere database, wordt een bestaande tabel of een ander object met dezelfde naam automatisch vervangen in Access.

Alleen structuur

Geeft aan of u alleen de structuur van een databasetabel wilt importeren of exporteren, dus zonder de gegevens. Selecteer Ja of Nee. De standaardwaarde is Nee.

Opmerkingen

U kunt tabellen importeren en exporteren tussen databases van Access en andere soorten databases. U kunt ook selectiequery's van Access exporteren naar andere soorten databases. Access exporteert de resultatenset van de query in de vorm van een tabel. U kunt ieder Access-database-object importeren en exporteren als beide databases Access-databases zijn.

Als u een tabel uit een andere Access-database (.mdb of .accdb) importeert die een gekoppelde tabel is in die database, is de tabel na het importeren nog steeds gekoppeld. Met anderen woorden: de koppeling wordt geïmporteerd, niet de tabel zelf.

Als er een wachtwoord is ingesteld voor de database die u wilt gebruiken, wordt er een dialoogvenster weergegeven wanneer u de macro uitvoert. Typ het wachtwoord in het dialoogvenster.

De actie DataImporterenExporteren is vergelijkbaar met de opdrachten op het tabblad Externe gegevens, onder Importeren of Exporteren. U kunt deze opdrachten gebruiken om een gegevensbron te selecteren, zoals een Access-database of een ander type database, een spreadsheet of een tekstbestand. Als u een database selecteert, worden er een of meer dialoogvensters weergegeven waarin u het type object kunt selecteren dat u wilt importeren of exporteren (voor Access-databases). Hier kunt u ook de naam van het object opgeven en eventueel nog andere opties, afhankelijk van de database die u importeert, exporteert of koppelt. De argumenten voor de actie DataImporterenExporteren komen overeen met de opties in deze dialoogvensters.

Als u indexinformatie wilt opgeven voor een gekoppelde dBASE-tabel, moet u de tabel eerst koppelen:

  1. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren op Meer.

  2. Klik op dBase-bestand.

  3. Geef in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen het pad van het dBASE-bestand op in het vak Bestandsnaam.

  4. Selecteer Koppelen aan de gegevensbron door een gekoppelde tabel te maken en klik vervolgens op OK.

  5. Geef in de dialoogvensters voor deze opdracht de indexen op. De indexinformatie wordt in Access opgeslagen in een INF-bestand, in de map Microsoft Office.

  6. U kunt de koppeling naar de gekoppelde tabel vervolgens verwijderen.

De volgende keer dat u de actie DataImporterenExporteren gebruikt om deze dBASE tabel te koppelen, wordt de indexinformatie gebruikt die u hebt opgegeven.

Opmerking: Als u een query of filter toepast op een gekoppelde tabel, is de query of het filter hoofdlettergevoelig.

Als u de actie DataImporterenExporteren wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode TransferDatabase van het DoCmd-object.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×