Databaseontwerpelementen opslaan en opnieuw gebruiken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Access 2010 biedt diverse manieren waarop u databaseontwerpen opnieuw kunt gebruiken. U kunt een gehele database als sjabloon opslaan, een deel van een database opslaan als toepassingsonderdeel, of een veld of een reeks velden opslaan als gegevenstypesjabloon. In al deze gevallen wordt in Access een bestand gemaakt dat u vervolgens met anderen kunt delen. U kunt dergelijke bestanden ook van derden gebruiken.

In dit artikel wordt besproken hoe u diverse databaseobjecten kunt opslaan als sjablonen, in sommige gevallen inclusief gegevens. Tevens worden de diversie sjabloonbestanden besproken en hoe u die kunt delen. Dit artikel biedt een aantal details over de toepassingsonderdelen die bij Access worden geleverd.

In dit artikel bevat niet bespreken databaseontwerp, noch de verschillende databasesjablonen die worden meegeleverd bij Access of die beschikbaar zijn op Office.com. Zie het artikel beginselen van databaseontwerpvoor een eenvoudige Inleiding tot Access-database ontwerpen beginselen. Zie het artikel Inleiding tot Access 2010-sjablonenvoor meer informatie over het gebruik van de databasesjablonen die worden meegeleverd bij Access 2010.

In dit artikel

Overzicht

Databaseontwerpelementen opslaan en delen van databaseontwerpelementen voor hergebruik

Een database opslaan als een databasesjabloon of een toepassingsonderdeel (*.accdt)

Een veld opslaan als een gegevenstypesjabloon (*.accft)

Databaseontwerp van derden opnieuw gebruiken

Overzicht

Soms wilt u niet helemaal opnieuw beginnen. Als u er veel tijd aan hebt besteed om uw ontwerp goed te krijgen, wilt u daar zoveel mogelijk van profiteren, bijvoorbeeld door het opnieuw te gebruiken. Of misschien wilt u gebruikmaken van ontwerpwerk dat anderen al hebben gedaan. Access biedt drie manieren waarop u een databaseontwerp opnieuw kunt gebruiken:

 • Databasesjablonen    zijn bestanden (bestandstype *.ACCDT) die u kunt gebruiken om een nieuwe database te maken. Meestal is een database die op basis van een sjabloon wordt gemaakt, klaar voor gebruik, maar u kunt hem aanpassen aan speciale wensen. De webdatabasesjabloon voor activa biedt bijvoorbeeld een basisreeks beheermogelijkheden, maar die wilt u misschien uitbreiden met afdelings- of budgetgegevens over uw organisatie. Access wordt geleverd met diverse databasesjablonen die u kunt zien in de weergave Backstage wanneer Access wordt geopend.

 • Toepassingsonderdelen bestanden net als databasesjablonen zijn, maar u deze gebruiken ontwerpelementen toevoegen aan een bestaande database, plaats dienen als basis voor een nieuwe database. De toepassingsonderdeel opmerkingen bevat bijvoorbeeld een tabel die is geconfigureerd voor opmerkingen, met inbegrip van een datum/tijd-veld bevatten. Sommige toepassingsonderdelen start de wizard een waarmee u een relatie om te bepalen hoe de toepassingsonderdeel past aan met uw bestaande tabellen maken. Access wordt geleverd met diverse toepassingsonderdelen, die u op het tabblad maken zien kunt .

 • Gegevenstypesjablonen    zijn bestanden die u kunt gebruiken om nieuwe velden en veldcombinaties te maken. U kunt bijvoorbeeld de gegevenstypesjablonen voor begin- en einddatum gebruiken om met één klik twee datum-/tijdvelden aan een tabel toe te voegen. Gegevenstypesjablonen maken gebruik van een ander bestandstype (*.ACCFT) dan databasesjablonen en toepassingsonderdelen. Access wordt geleverd met diverse gegevenstypesjablonen die u kunt zien op het tabblad Velden wanneer een tabel is geopend in de gegevensbladweergave.

Databaseontwerpelementen opslaan en delen voor hergebruik

Naar een databasesjabloon of toepassingsonderdeel maken   , u een database opslaan als een bestand *.accdt via opdrachten op het tabblad bestand (Zie het gedeelte een database opslaan als een databasesjabloon of een toepassingsonderdeel (*.accdt)voor de stappen,.) Vervolgens kunt u de sjabloon naar een nieuwe database maken of, als dit een toepassingsonderdeel is, de functies toevoegen aan een bestaande database.

De databasesjablonen en toepassingsonderdelen die u maakt, worden standaard opgeslagen in de map met roaming-toepassingsgegevenssjablonen (in Windows 7 C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). U kunt sjabloonbestanden in deze map zetten om ze beschikbaar te maken als databasesjablonen of toepassingsonderdelen. U kunt ook sjabloonbestanden uit deze map kopiëren en aan anderen geven voor eigen gebruik.

Opmerking: Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van bestanden van derden.

Een gegevenstypesjabloon maken, opslaan u een selectie van tabelvelden als een bestand *.accft met behulp van een opdracht op het tabblad velden (Zie de sectie opslaan een veld als een gegevenstypesjabloon (*.accft)voor informatie.)

De gegevenstypesjablonen die u maakt, worden standaard opgeslagen in de map met roaming-toepassingsgegevenssjablonen (in Windows 7 C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). U kunt gegevenstypesjabloonbestanden in deze map zetten om ze beschikbaar te maken als gegevenstypen voor nieuwe velden. U kunt ook sjabloonbestanden uit deze map kopiëren en aan anderen geven voor eigen gebruik.

Opmerking: Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van bestanden van derden.

Naar boven

Een database opslaan als een databasesjabloon of een toepassingsonderdeel (*.ACCDT)

U slaat een database op als databasesjabloon of toepassingsonderdeel via opdrachten op het tabblad Opslaan & publiceren in de weergave Backstage.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan & publiceren.

 2. Klik onder Database opslaan als op sjabloon.

 3. Geef in het dialoogvenster Een nieuwe sjabloon maken op basis van deze database de volgende velden op:

  • Naam    Vereist. Geef tekst op waarmee u de sjabloon of het toepassingsonderdeel identificeert. In Access wordt deze naam naast de sjabloon op het toepassingsonderdeel weergegeven.

  • Beschrijving    Geef tekst op waarmee de inhoud of het doel van de sjabloon of het toepassingsonderdeel wordt beschreven. Deze tekst verschijnt naast de knopinfo voor de sjabloon of het toepassingsonderdeel.

  • Categorie Selecteer Gebruikerssjablonen om het toepassingsonderdeel weer te geven onder Gebruikerssjablonen op het lint (standaard). U kunt ook een categorie toevoegen door deze te typen, en vervolgens kunt u deze en toekomstige toepassingsonderdelen aan die categorie toewijzen. De nieuwe categorie wordt op het lint weergegeven.

  • Pictogram Geef een pictogram op dat moet worden weergegeven voor de sjabloon of het toepassingsonderdeel. Voor toepassingsonderdelen wordt dit pictogram weergegeven in de galerij met toepassingsonderdelen op het lint.

  • Voorbeeld Geef een grotere afbeelding op die voor de sjabloon moet worden weergegeven in de weergave Backstage. Als u bladert naar een sjabloon, ziet u deze afbeelding voor de sjabloon.

  • Primaire tabel Geef een tabel op die de primaire tabel is voor het toepassingsonderdeel. Deze tabel wordt standaard gebruikt om het toepassingsonderdeel te relateren aan andere tabellen in een database waaraan het onderdeel wordt toegevoegd. Wanneer iemand het toepassingsonderdeel gebruikt, wordt in Access een wizard gestart om de relatie te helpen maken. Hoewel de primaire tabel standaard wordt gebruikt, kunt u een andere tabel selecteren wanneer de wizard wordt uitgevoerd.

  • Activeringsformulier Geef een formulier op dat standaard wordt geopend wanneer databases die op basis van deze sjabloon zijn gemaakt, voor het eerst worden geopend. Dit formulier wordt standaard maar één keer geopend. Het formulier kan code bevatten die wordt uitgevoerd wanneer het wordt geopend, maar de aanwezigheid van code genereert een beveiligingswaarschuwing.

  • Toepassingsonderdeel Schakel dit selectievakje in om de database op te slaan als toepassingsonderdeel. Schakel dit selectievakje uit om de database op te slaan als databasesjabloon.

   Opmerking:  U moet dit selectievakje selecteren voordat u een waarde kunt opgeven voor Primaire tabel.

  • Gegevens in de sjabloon opnemen Schakel dit selectievakje in om de gegevens die in de database staan, op te slaan als onderdeel van de sjabloon. Wanneer op basis van de sjabloon nieuwe databases worden gemaakt, bevatten ze deze gegevens.

 4. Klik op OK om uw sjabloon op te slaan. Uw sjabloon wordt in Access standaard opgeslagen naar C:\Users\<huidige gebruiker>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Een veld opslaan als gegevenstypesjabloon (*.ACCFT)

Als u een gegevenstypesjabloon wilt maken, selecteert u een veld of een combinatie van velden en gebruikt u vervolgens een opdracht op het lint om ze op te slaan als sjabloon. Zorg ervoor dat het veld of de velden op de juiste manier zijn ingesteld voordat u begint; stel alle eigenschappen in die u wilt behouden als onderdeel van de gegevenstypesjabloon. Als u bijvoorbeeld een gegevenstypesjabloon 'Euro' wilt maken, kunt u een valutaveld maken en de opmaak instellen op Euro.

1. open de tabel met het veld of de velden die u wilt opslaan als sjabloon.

2. Selecteer het veld of de velden die u wilt opslaan voor later gebruik.

3. Klik op het tabblad velden in de groep toevoegen en verwijderen , klikt u op Meer veldenen klik vervolgens op Selectie opslaan als nieuw gegevenstype.

4. in het dialoogvenster Nieuw gegevenstype maken uit velden het volgende opgeven:

 • Naam    Vereist. Hiermee wordt uw gegevenstypesjabloon geïdentificeerd, en de naam wordt weergegeven in de lijst met beschikbare velden wanneer u een veld kiest in de lijst Meer velden.

 • Beschrijvingomschrijving van de inhoud of het doel van de gegevenstypesjabloon invoeren. Dit wordt weergegeven in de knopinfo dat wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de gegevenstypesjabloon in de lijst Meer velden .

 • Categorie Selecteer een categorie waarin voor een overzicht van de gegevenstypesjabloon in de lijst Meer velden . Standaard is de categorie de gebruiker gedefinieerde typen.

 • Activeringsformulier Geef desgewenst een formulier dat standaard wordt geopend de eerste keer dat de gegevenstypesjabloon wordt gebruikt.

5. Klik op OK om uw gegevenstypesjabloon opslaan.

Naar boven

Een databaseontwerp van derden opnieuw gebruiken

U kunt een databasesjabloon of een toepassingsonderdeel van derden beschikbaar maken op het lint door een kopie van het ACCDT-bestand in de juiste map op uw computer te zetten.

 1. Zorg ervoor dat u het sjabloonbestand krijgt (het moet de bestandsextensie .ACCDR of .ACCFT hebben).

 2. Zet een kopie van het bestand in <Systeemhoofdmap>Users\<huidige gebruiker>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, waarbij:

  • <Systeemhoofdmap> de hoofdmap is van uw Windows-installatie (meestal C:\), en

  • <huidige gebruiker> de gebruiker is die u hebt gebruikt om u aan te melden bij Windows.

   Opmerking:  Als de map niet bestaat, maakt u er een.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een databasesjabloon wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Bestand op Nieuw, op Mijn sjablonen, op de gewenste sjabloon en vervolgens op Maken.

  • Als u een toepassingsonderdeel wilt gebruiken, opent u de database waaraan u het onderdeel wilt toevoegen en klikt u op het tabblad Maken op Toepassingsonderdelen, en klikt u vervolgens op het gewenste onderdeel.

  • Als u een gegevenstypesjabloon wilt gebruiken, opent u de tabel waarin u een veld wilt maken. Vervolgens klikt u op het tabblad Velden in de groep Toevoegen & verwijderen op Meer velden en klikt u op het gewenste gegevenstypesjabloon.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×