Databaseontwerpelementen opslaan en opnieuw gebruiken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Access biedt diverse manieren waarop u databaseontwerpen opnieuw kunt gebruiken. U kunt een hele database als sjabloon opslaan, een deel van een database opslaan als toepassingsonderdeel of een veld of een reeks velden opslaan als gegevenstypesjabloon. In al deze gevallen wordt in Access een bestand gemaakt dat u vervolgens met anderen kunt delen. U kunt dergelijke bestanden ook van derden gebruiken.

In dit artikel wordt besproken hoe u diverse databaseobjecten kunt opslaan als sjablonen, in sommige gevallen inclusief gegevens. Daarnaast worden de diverse sjabloonbestanden besproken en hoe u deze kunt delen. Dit artikel bevat informatie over de toepassingsonderdelen die bij Access worden geleverd.

In dit artikel

Overzicht

Soms wilt u niet helemaal opnieuw beginnen. Als u er veel tijd aan hebt besteed om uw ontwerp goed te krijgen, wilt u daar zoveel mogelijk van profiteren, bijvoorbeeld door het opnieuw te gebruiken. Of misschien wilt u gebruikmaken van ontwerpwerk dat anderen al hebben gedaan. Access biedt drie manieren waarop u een databaseontwerp opnieuw kunt gebruiken:

 • Databasesjablonen    zijn bestanden (bestandstype *.ACCDT) die u kunt gebruiken om een nieuwe database te maken. Meestal is een database die op basis van een sjabloon wordt gemaakt, klaar voor gebruik, maar u kunt hem aanpassen aan speciale wensen. De webdatabasesjabloon voor activa biedt bijvoorbeeld een basisreeks beheermogelijkheden, maar die wilt u misschien uitbreiden met afdelings- of budgetgegevens over uw organisatie. Access wordt geleverd met diverse databasesjablonen die u kunt zien in de weergave Backstage wanneer Access wordt geopend.

 • Toepassingsonderdelen    zijn bestanden net als databasesjablonen, maar u gebruikt ze om ontwerpelementen aan een bestaande database toe te voegen in plaats van om te dienen als basis voor een nieuwe database. Zo bevat het toepassingsonderdeel Opmerkingen een tabel waarin opmerkingen kunnen worden genoteerd, inclusief een datum-/tijdveld. Met sommige toepassingsonderdelen wordt een wizard gestart waarmee u een relatie kunt maken om te definiëren hoe het toepassingsonderdeel aan de bestaande tabellen is gerelateerd. Access wordt geleverd met diverse toepassingsonderdelen die u kunt zien op het tabblad Maken.

 • Gegevenstypesjablonen    zijn bestanden die u kunt gebruiken om nieuwe velden en veldcombinaties te maken. U kunt bijvoorbeeld de gegevenstypesjablonen voor begin- en einddatum gebruiken om met één klik twee datum-/tijdvelden aan een tabel toe te voegen. Gegevenstypesjablonen maken gebruik van een ander bestandstype (*.ACCFT) dan databasesjablonen en toepassingsonderdelen. Access wordt geleverd met diverse gegevenstypesjablonen die u kunt zien op het tabblad Velden wanneer een tabel is geopend in de gegevensbladweergave.

Databaseontwerpelementen opslaan en delen voor hergebruik

Een databasesjabloon of toepassingsonderdeel maken    Sla een database op als een .accdt-bestand via opdrachten op het tabblad Bestand. (Voor de stappen raadpleegt u de sectie Een database opslaan als een databasesjabloon of toepassingsonderdeel (*.accdt).) Vervolgens kunt u de sjabloon gebruiken om een nieuwe database te maken, of, als het een toepassingsonderdeel is, de functies aan een bestaande database toevoegen.

Databasesjablonen en toepassingsonderdelen die u maakt, worden standaard in uw roaming toepassing gegevensmap sjablonen (bijvoorbeeld C:\Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) opgeslagen. U kunt sjabloonbestanden in deze map deze beschikbaar te stellen als databasesjablonen of toepassingsonderdelen plaatsen. U kunt ook sjabloonbestanden van deze map kopiëren en ze bieden aan anderen voor eigen gebruik.

Opmerking: Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van bestanden van derden.

Een gegevenstypesjabloon maken    Sla een selectie van tabelvelden op als ACCFT/bestand via een opdracht op het tabblad Velden. (Voor de stappen raadpleegt u de sectie Een veld opslaan als een gegevenstypesjabloon (*.ACCFT).)

Gegevens type sjablonen die u maakt, worden standaard in uw roaming toepassing gegevensmap sjablonen (bijvoorbeeld C:\Users\ < gebruikersnaam > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) opgeslagen. U kunt gegevens type sjabloonbestanden in deze map zodat u ze beschikbaar zijn als gegevenstypen voor de nieuwe velden plaatsen. U kunt ook sjabloonbestanden van deze map kopiëren en ze bieden aan anderen voor eigen gebruik.

Opmerking: Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van bestanden van derden.

Naar boven

Een database opslaan als een databasesjabloon of een toepassingsonderdeel (*.accdt)

U slaat een database op als databasesjabloon of toepassingsonderdeel via opdrachten op het tabblad Opslaan & publiceren in de weergave Backstage.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opslaan & publiceren.

 2. Klik onder Database opslaan als op sjabloon.

 3. Geef in het dialoogvenster Een nieuwe sjabloon maken op basis van deze database de volgende velden op:

  • Naam    Vereist. Geef tekst op waarmee u de sjabloon of het toepassingsonderdeel identificeert. In Access wordt deze naam naast de sjabloon op het toepassingsonderdeel weergegeven.

  • Beschrijving    Geef tekst op waarmee de inhoud of het doel van de sjabloon of het toepassingsonderdeel wordt beschreven. Deze tekst verschijnt naast de knopinfo voor de sjabloon of het toepassingsonderdeel.

  • Categorie    Selecteer Gebruikerssjablonen om het toepassingsonderdeel weer te geven onder Gebruikerssjablonen op het lint (standaard). U kunt ook een categorie toevoegen door deze te typen. Vervolgens kunt u deze en toekomstige toepassingsonderdelen aan deze categorie toewijzen. De nieuwe categorie wordt op het lint weergegeven.

  • Pictogram    Geef een pictogram op dat moet worden weergegeven voor de sjabloon of het toepassingsonderdeel. Voor toepassingsonderdelen wordt dit pictogram weergegeven in de galerij met toepassingsonderdelen op het lint.

  • Voorbeeld    Geef een grotere afbeelding op die voor de sjabloon moet worden weergegeven in de weergave Backstage. Als u bladert naar een sjabloon, ziet u deze afbeelding voor de sjabloon.

  • Primaire tabel    Geef een tabel op die de primaire tabel is voor het toepassingsonderdeel. Deze tabel wordt standaard gebruikt om het toepassingsonderdeel te relateren aan andere tabellen in een database waaraan het onderdeel wordt toegevoegd. Wanneer iemand het toepassingsonderdeel gebruikt, wordt in Access een wizard gestart om de relatie te helpen maken. Hoewel de primaire tabel standaard wordt gebruikt, kunt u een andere tabel selecteren wanneer de wizard wordt uitgevoerd.

  • Activeringsformulier    Geef een formulier op dat standaard wordt geopend wanneer databases die op basis van deze sjabloon zijn gemaakt, voor het eerst worden geopend. Dit formulier wordt standaard maar één keer geopend. Het formulier kan code bevatten die wordt uitgevoerd wanneer het wordt geopend, maar de aanwezigheid van code genereert een beveiligingswaarschuwing.

  • Toepassingsonderdeel    Schakel dit selectievakje in om de database op te slaan als toepassingsonderdeel. Schakel dit selectievakje uit om de database op te slaan als databasesjabloon.

   Opmerking:  U moet dit selectievakje selecteren voordat u een waarde kunt opgeven voor Primaire tabel.

  • Gegevens in de sjabloon opnemen    Schakel dit selectievakje in om de gegevens die in de database staan, op te slaan als onderdeel van de sjabloon. Wanneer op basis van de sjabloon nieuwe databases worden gemaakt, bevatten ze deze gegevens.

 4. Klik op OK om uw sjabloon op te slaan. Uw sjabloon wordt in Access standaard opgeslagen naar C:\Users\<huidige gebruiker>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Een veld opslaan als gegevenstypesjabloon (*.ACCFT)

Als u een gegevenstypesjabloon wilt maken, selecteert u een veld of een combinatie van velden en gebruikt u vervolgens een opdracht op het lint om ze op te slaan als sjabloon. Zorg ervoor dat het veld of de velden op de juiste manier zijn ingesteld voordat u begint; stel alle eigenschappen in die u wilt behouden als onderdeel van de gegevenstypesjabloon. Als u bijvoorbeeld een gegevenstypesjabloon 'Euro' wilt maken, kunt u een valutaveld maken en de opmaak instellen op Euro.

 1. Open de tabel met het veld of de velden die u als sjabloon wilt opslaan.

 2. Selecteer het veld of de velden die u wilt opslaan voor hergebruik.

 3. Klik op het tabblad Velden in de groep Toevoegen & verwijderen op Meer velden en klik vervolgens op Selectie opslaan als nieuw gegevenstype.

 4. Geef in het dialoogvenster Nieuw gegevenstype maken op basis van velden het volgende op:

  • Naam    Vereist. Hiermee wordt uw gegevenstypesjabloon geïdentificeerd, en de naam wordt weergegeven in de lijst met beschikbare velden wanneer u een veld kiest in de lijst Meer velden.

  • Beschrijving    Geef tekst op waarmee de inhoud of het doel van de gegevenstypesjabloon wordt beschreven. De tekst verschijnt in de knopinfo die wordt weergegeven wanneer u de muis boven de gegevenstypesjabloon in de lijst Meer velden houdt.

  • Categorie    Selecteer een categorie waarin de gegevenstypesjabloon in de lijst Meer velden moet worden weergegeven. De categorie is standaard Door gebruiker gedefinieerde typen.

  • Activeringsformulier    Geef desgewenst een formulier op dat standaard wordt geopend wanneer de gegevenstypesjabloon voor de eerste keer wordt gebruikt.

 5. Klik op OK om uw gegevenstypesjabloon op te slaan.

Naar boven

Een databaseontwerp van derden opnieuw gebruiken

U kunt een databasesjabloon of een toepassingsonderdeel van derden beschikbaar maken op het lint door een kopie van het .accdt-bestand in de juiste map op uw computer te zetten.

 1. Zorg ervoor dat u het sjabloonbestand krijgt (het moet de bestandsextensie .ACCDR of .ACCFT hebben).

 2. Zet een kopie van het bestand in <Systeemhoofdmap>Users\<huidige gebruiker>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, waarbij:

  • <Systeemhoofdmap> de hoofdmap is van uw Windows-installatie (meestal C:\), en

  • <huidige gebruiker> de gebruiker is die u hebt gebruikt om u aan te melden bij Windows.

   Opmerking:  Als de map niet bestaat, maakt u er een.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een databasesjabloon wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Bestand op Nieuw, op Mijn sjablonen, op de gewenste sjabloon en vervolgens op Maken.

  • Als u een toepassingsonderdeel wilt gebruiken, opent u de database waaraan u het onderdeel wilt toevoegen en klikt u op het tabblad Maken op Toepassingsonderdelen en klikt u vervolgens op het gewenste onderdeel.

  • Als u een gegevenstypesjabloon wilt gebruiken, opent u de tabel waarin u een veld wilt maken. Vervolgens klikt u op het tabblad Velden in de groep Toevoegen & verwijderen op Meer velden en klikt u op de gewenste gegevenstypesjabloon.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×