Databaseobjecten importeren in de huidige Access-database

Databaseobjecten importeren in de huidige Access-database

In Access zijn er een aantal manieren om een object zoals een tabel of formulier van de ene database naar de andere te kopiëren. Kopiëren en plakken van een object is het eenvoudigst, maar met het importeren van een object uit een andere Access-database in uw huidige database hebt u meer opties.

Overzicht

U kunt tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's of modules importeren uit een Access-database in uw huidige database. Als u een object importeert, wordt in Access een kopie van het object in de huidige database gemaakt.

Wilt u gegevens en tabellen importeren in uw Access-database? Zie Gegevens importeren in of koppelen aan een andere Access-database voor specifieke informatie over en aandachtspunten voor het importeren van gegevens en tabellen.

U kunt databaseobjecten importeren wanneer u een van de volgende taken moet uitvoeren:

 • Het ontwerp en de lay-out van een formulier, rapport of ander object uit een andere Access-database in de huidige database kopiëren als een snelle manier om een nieuw formulier, rapport of ander object te maken.

 • Met regelmatige tussenpozen de meest recente versie van een formulier, rapport of ander object van een andere Access-database naar uw huidige database kopiëren. U kunt hiervoor een importspecificatie maken als u het object de eerste keer importeert en vervolgens de specificatie gebruiken om de bewerking later te herhalen.

Het importeren van een object van een andere Access-database in de huidige database verschilt weinig van het openen van een tweede database en vervolgens het object exporteren vanuit de eerste database. De twee belangrijkste verschillen tussen het importeren en exporteren van objecten tussen Access-databases zijn de volgende:

 • U kunt meerdere objecten in één bewerking importeren, maar u kunt niet meerdere objecten in één bewerking exporteren. Als u meerdere objecten naar een andere database wilt exporteren, is het eenvoudiger om de doeldatabase te openen en vervolgens een importbewerking in die database uit te voeren.

 • Naast database-objecten kunt u relaties tussen tabellen, plus eventuele import- en exportspecificaties, en menubalken en werkbalken importeren. U kunt een query ook als een tabel importeren. Met exporteren hebt u deze opties niet.

Een databaseobject uit een andere Access-database importeren in uw huidige database

 1. Open de database waarin u objecten wilt importeren, als die nog niet is geopend. De bestandsindeling kan MDB of ACCDB zijn. Als de bestandsindeling MDE of ACCDE is, kunt u alleen tabellen en query's importeren uit andere Access-databases. U kunt geen formulieren, rapporten, macro's en modules importeren in een MDE- of ACCDE-bestand.

 2. De locatie van de wizard Importeren verschilt enigszins, afhankelijk van uw versie van Access. Kies de stappen die overeenkomen met uw Access-versie:

  • Als u de nieuwste versie van Access in Office 365 gebruikt, gaat u op het tabblad Externe gegevens naar de groep Importeren en koppelen en klikt u achtereenvolgens op Nieuwe gegevensbron, Uit database > Access.

  • Als u Access 2016, Access 2013 of Access 2010 gebruikt, klikt u op het tabblad Externe gegevens in de groep Importeren en koppelen op Access.

 3. Het dialoogvenster Externe gegevens ophalen - Access-database wordt geopend.

 4. Typ in het tekstvak Bestandsnaam in het dialoogvenster Externe gegevens ophalen - Access-database de naam van de brondatabase of klik op Bladeren om het dialoogvenster Bestand openen weer te geven. Blader naar de brondatabase, selecteer die en klik vervolgens op Openen.

 5. Selecteer Tabellen, query's, formulieren, rapporten, macro's en modules importeren in de huidige database en klik op OK om het dialoogvenster Objecten importeren te openen.

 6. Klik in het dialoogvenster Objecten importeren op de verschillende tabbladen en selecteer de gewenste objecten. Als u een object toch niet wilt selecteren, klikt u er nogmaals op. Als u alle objecten wilt selecteren voor importeren op het huidige tabblad, klikt u op Alles selecteren. Klik op Alle selecties opheffen om alle selecties op het huidige tabblad op te heffen.

  Dialoogvenster Objecten importeren in een Access-database

 7. Klik op Opties om aanvullende instellingen op te geven. In de volgende tabel wordt beschreven hoe elke optie van invloed is op de resultaten van de bewerking.

  Element

  Beschrijving

  Relaties (selectievakje)

  Schakel deze optie in om de relaties tussen de geselecteerde tabellen te importeren.

  Menu's en werkbalken (selectievakje)

  Schakel deze optie in om eventuele aangepaste menu's en werkbalken te importeren die aanwezig zijn in de brongegevens. De menu's en werkbalken worden weergegeven op een tabblad met de naam Invoegtoepassingen.

  Import-/exportspecificaties (selectievakje)

  Schakel deze optie in om eventuele opgeslagen import- of exportspecificaties te importeren die aanwezig zijn in de brondatabase.

  Navigatiedeelvenstergroepen (selectievakje)

  Schakel deze optie in om eventuele aangepaste navigatiedeelvenstergroepen te importeren die aanwezig zijn in de brongegevens.

  Selectievakje Alle afbeeldingen en thema's

  Schakel deze optie in om eventuele opgeslagen afbeeldingen of thema's te importeren die aanwezig zijn in de brondatabase.

  Definitie en gegevens (keuzerondje)

  Schakel deze optie in om de structuur en gegevens van alle geselecteerde tabellen te importeren.

  Alleen definitie (keuzerondje)

  Schakel deze optie in om alleen de velden in de geselecteerde tabellen te importeren. De bronrecords worden niet geïmporteerd.

  Als query's (keuzerondje)

  Schakel deze optie in om de geselecteerde query's te importeren als query's. In dit geval moet u ook alle onderliggende tabellen voor de query's importeren.

  Als tabellen (keuzerondje)

  Schakel deze optie in om query's te importeren als tabellen. In dit geval hoeft u de onderliggende tabellen niet te importeren.

 8. Klik op OK om de importbewerking te starten.

  De objecten worden gekopieerd en u ziet foutberichten als er iets mis is. Als de bewerking lukt en de objecten zijn geïmporteerd, kunt u op de laatste pagina van de wizard aangeven dat u de instellingen van de bewerking wilt opslaan als een importspecificatie voor toekomstig gebruik.

  Tijdens het importeren worden geen bestaande objecten overschreven of gewijzigd. Als in de doeldatabase al een object staat met dezelfde naam als het bronobject, voegt Access een nummer (1, 2, 3, enzovoort) toe aan de naam van het importobject. Als u bijvoorbeeld het formulier Actie-items importeert in een database die al een formulier met de naam Actie-items bevat, krijgt het geïmporteerde formulier de naam Actie-items1. Als de naam Actie-items1 ook al in gebruik is, krijgt het nieuwe formulier de naam Actie-items2, enzovoort.

Wat moet ik nog meer weten?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×