Databaseobjecten gebruiken en ordenen in het navigatiedeelvenster

In Access 2010 worden databaseobjecten weergegeven in het navigatiedeelvenster, een functie die in Access 2007 is geïntroduceerd. Het venster Database uit eerdere versies is niet meer beschikbaar.

U kunt de categorieën en groepen objecten in het navigatiedeelvenster aanpassen. U kunt ook objecten, groepen of zelfs het volledige navigatiedeelvenster verbergen. Access 2010 heeft verschillende categorieën die u meteen kunt gebruiken. U kunt ook eigen categorieën en groepen maken.

Opmerking: Het navigatiedeelvenster is niet beschikbaar wanneer u een webdatabase in een browser gebruikt. U kunt het navigatiedeelvenster wel gebruiken wanneer u een webdatabase via Access opent.

In dit artikel

Overzicht

Een categorie selecteren

Objecten weergeven en sorteren

Objecten zoeken in een database

Aangepaste categorieën en groepen maken en wijzigen

Objecten toevoegen aan een aangepaste groep

Snelkoppelingen in aangepaste groepen verwijderen en herstellen

Objecten en groepen verbergen

Objecten en groepen zichtbaar maken

Overzicht

Het navigatiedeelvenster vormt een centrale locatie van waaruit u op eenvoudige wijze al uw databaseobjecten kunt bekijken en openen. Als u een database opent in Access 2010, wordt het navigatiedeelvenster standaard weergegeven aan de linkerkant van de werkruimte.

Het volledige navigatiedeelvenster aanpassen

U kunt de weergave van het navigatiedeelvenster op de volgende manieren aanpassen:

Actie

Werkwijze

De breedte van het navigatiedeelvenster wijzigen

Plaats de aanwijzer in de rechterhoek van het navigatiedeelvenster en sleep, als deze in een pijl met dubbele punt verandert, de rand om het navigatiedeelvenster breder of smaller te maken.

Het navigatiedeelvenster openen en sluiten

Klik op de Knop Sluitbalk openen/sluiten Knop om scheidingsbalk voor navigatiedeelvenster te openen of te sluiten in Access of druk op F11 om het navigatiedeelvenster te openen of te sluiten.

Navigatiedeelvenster, gesloten en open weergegeven

Databaseobjecten gebruiken

U kunt elk object in het navigatiedeelvenster gebruiken door erop te dubbelklikken. Als u met de rechtermuisknop op een object klikt, ziet u een snelmenu waarin u verschillende opties vindt, zoals de optie voor het openen van een object in de ontwerpweergave.

Categorieën en groepen

U kunt de objecten in een database ordenen door ze in te delen in categorieën en groepen. Met categorieën kunt u de objecten in het navigatiedeelvenster rangschikken en met groepen kunt u de gecategoriseerde objecten filteren.

In de voorgaande afbeelding is Alle Access-objecten de categorie en zijn Tabellen, Query's, Formulieren en Rapporten de groepen.

Wanneer u een categorie selecteert, worden de items gerangschikt in de groepen die de categorie bevat. Als u bijvoorbeeld de categorie Tabellen en gerelateerde weergaven kiest, worden de items in één groep per tabel gerangschikt. Elke groep heeft snelkoppelingen naar alle objecten die de tabel gebruiken: query's, formulieren, rapporten enzovoort. Als een object meer dan een tabel gebruikt, wordt het object in alle relevante groepen weergegeven.

Naar boven

Een categorie selecteren

Als u een nieuwe database maakt, worden standaard de categorie Tabellen en gerelateerde weergaven en de groep Alle Tabellen weergegeven. Elke database heeft tevens een categorie met de naam Aangepast, die u kunt gebruiken om een aangepaste weergave van uw objecten te maken. Daarnaast biedt Access nog twee vooraf gedefinieerde categorieën die u kunt selecteren, afhankelijk van de wijze waarop u de objecten wilt weergeven:

Categorie

Beschrijving

Objecttype

Hiermee worden alle objecten in de database weergegeven, gesorteerd op type.

Gemaakt op

en

Gewijzigd op

Zoek objecten die zijn gemaakt op gewijzigd op een specifieke datum of in een datumbereik. U kunt filteren op Vandaag of Alle datums. In deze categorieën worden objecten in aflopende volgorde van aanmaak- of laatste wijzigingsdatum weergegeven.

Als u bijvoorbeeld in de Noordenwind-voorbeelddatabase die samen met Access wordt geïnstalleerd, de groep Alle tabellen weergeeft, kunt u de verschillende objecten zien die aan elke tabel zijn gerelateerd. De tabel wordt altijd als eerste weergegeven, gevolgd door alle objecten die afhankelijk zijn van de gegevens in die tabel. In de volgende afbeelding wordt in de groep Werknemers de tabel Werknemers weergegeven, gevolgd door de objecten die gerelateerd zijn aan de tabel Werknemers. Hetzelfde gebeurt met de tabellen Verzenders en Klanten.

Het navigatievenster met tabellen in groepen en objecten die aan de afzonderlijke tabellen zijn gerelateerd

Telkens wanneer u een vooraf gedefinieerde categorie selecteert, wordt in Access een algemene groep opgenomen die alle objecten in de database bevat. U kunt de algemene groep voor een categorie op eenvoudige wijze vinden door te zoeken naar het woord Alle voorafgaand aan de groepsnaam. Als u bijvoorbeeld de categorie Tabellen en gerelateerde weergaven selecteert, heeft de algemene groep de naam Alle tabellen.

Naar boven

Objecten weergeven en sorteren

U kunt de manier selecteren waarop de objecten in de database worden weergegeven in het navigatiedeelvenster. Zo kunt u bijvoorbeeld de datums Gemaakt op of Gewijzigd op opnemen, of objecten weergeven als pictogrammen of in lijstvorm. Standaard worden in Access de objecten in het navigatiedeelvenster gesorteerd op objecttype in oplopende alfabetische volgorde, maar u kunt de sortering ook wijzigen als u dat beter uitkomt. U kunt als volgt opgeven hoe objecten worden weergegeven en gesorteerd:

 • Klik met de rechtermuisknop boven in het navigatievenster om het snelmenu weer te geven, en voer daarna een van de volgende acties ui:

  • U kunt de weergave van de objecten wijzigen door Weergave aan te wijzen en vervolgens op Details, Pictogram of Lijst te klikken.

  • U kunt alle groepen in de database bekijken door op Alle groepen weergeven te klikken.

  • U kunt de sorteervolgorde voor de objecten wijzigen, door Weergave aan te wijzen en vervolgens een sorteeroptie te selecteren.

  • U kunt de weergavevolgorde handmatig sorteren en aanpassen door op Weergave te klikken en vervolgens op Automatische sorteringen verwijderen te klikken.

Naar boven

Objecten zoeken in een database

Terwijl u tekst typt in het vak Zoeken, wordt binnen de categorie gezocht naar groepen die een object bevatten dat voldoet aan uw zoekcriteria (of naar een snelkoppeling naar een dergelijk object). Groepen die geen object bevatten dat aan de zoekcriteria voldoet, worden samengevouwen.

Opmerking: In Access wordt alleen naar objecten gezocht in de categorieën en groepen die momenteel worden weergegeven in het navigatiedeelvenster.

Tip: Als u in de hele database wilt zoeken naar een specifiek object, selecteert u een van de vooraf gedefinieerde categorieën in het navigatiedeelvenster, zoals Tabellen en gerelateerde weergaven of Objecttype. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat alle groepen zichtbaar zijn in het navigatiedeelvenster.

Het vak Zoeken gebruiken om te zoeken naar databaseobjecten of snelkoppelingen

 1. Klik, als het vak Zoeken nog niet wordt weergegeven boven aan het navigatiedeelvenster, met de rechtermuisknop op de menubalk boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Zoekbalk.

 2. Typ een deel van de volledige naam van het object of de snelkoppeling in het vak Zoekbalk.

  Zoekbalk in het navigatiedeelvenster

  Terwijl u tekens typt, worden groepen doorzocht en worden groepskoppen die niet aan aan de zoekcriteria voldoen buiten beschouwing gelaten.

 3. Als u nog een zoekbewerking wilt uitvoeren, klikt u op Zoekreeks wissen Knop Zoekreeks wissen of drukt u op BACKSPACE om tekens te verwijderen, en typt u vervolgens de nieuwe tekst waarnaar u wilt zoeken.

  Opmerking: Als u het vakje Zoekbalk uitschakelt, worden in het navigatiedeelvenster weer alle beschikbare objecten weergegeven.

Naar boven

Aangepaste categorieën en groepen maken en wijzigen

Als u een nieuwe database maakt zonder gebruik te maken van een sjabloon, bevat de database standaard een categorie Aangepast met één groep die alle objecten bevat die zijn gedefinieerd in de database. U kunt de naam van de aangepaste categorie wijzigen, hierin meer aangepaste groepen maken en objecten toewijzen aan die groepen. De standaardsorteeroptie voor groepen is Alle tabellen.

Als u aangepaste categorieën en groepen bekijkt vanuit het navigatiedeelvenster, ziet u altijd de snelkoppelingen naar de objecten. Snelkoppelingen zijn te herkennen aan de kleine pijl in de linkerbenedenhoek van het objectpictogram.

Snelkoppelingen in een aangepaste categorieweergave

Als u een snelkoppeling opent, opent u het object waarnaar de snelkoppeling verwijst. Als u echter een snelkoppeling verwijdert, wordt het object in de database waarnaar de snelkoppeling verwijst niet verwijdert uit Office Access 2007. U kunt ook snelkoppelingen verbergen of de naam ervan wijzigen zonder de gegevens te wijzigen waardnaar de snelkoppeling verwijst in de database.

Een van de manieren om de objecten in een database aan te passen is door aangepaste categorieën te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een aangepaste categorie maken als u een formulier wilt maken met specifieke typen knoppen of koppelingen waarmee u door de database kunt navigeren. Als u een aangepaste categorie maakt, geldt deze uitsluitend voor de huidige database. U kunt geen aangepaste categorieën en groepen overdragen naar andere databases. U kunt een aangepaste categorie maken door de naam van de standaardcategorie Aangepast die in Access beschikbaar is te wijzigen of door een nieuwe aangepaste categorie te maken. Als u het aantal aangepaste categorieën en groepen in uw database beperkt, kan het gemakkelijker zijn om gegevens te vinden.

Opmerking:  Hoewel u objecten uit een aangepaste categorie of groep kunt verwijderen, is het niet mogelijk objecten te verwijderen uit een vooraf gedefinieerde categorie of groep.

Gebruik het dialoogvenster Navigatieopties om aangepaste categorieën en groepen te maken en te beheren. In dit dialoogvenster wordt een lijst weergegeven met alle categorieën die zijn gedefinieerd in de database en worden de groepen voor een geselecteerde categorie getoond.

Een aangepaste categorie maken

Als u een nieuwe aangepaste categorie maakt, worden automatisch groepen met de naam Niet-toegewezen objecten en Aangepaste groep 1 gemaakt voor die categorie. Standaard worden in Office Access 2007 geen objecten in de groep Niet-toegewezen objecten geplaatst. In plaats daarvan worden alle objecten in een categorie die niet aan een groep zijn toegewezen, weergegeven in de groep Niet-toegewezen objecten in het navigatiedeelvenster.

 1. U kunt een nieuwe categorie maken door met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties te klikken.

 2. Klik op Item toevoegen onder Categorieën.

  Er wordt een nieuwe categorie weergegeven onder Categorieën in het dialoogvenster Navigatieopties.

 3. Typ een naam voor de nieuwe categorie en druk op ENTER.

De naam van een aangepaste categorie wijzigen

Als een ongebruikte aangepaste categorie beschikbaar is, kunt u de naam hiervan wijzigen in plaats van een nieuwe aangepaste categorie toe te voegen.

 1. U kunt de naam van een aangepaste categorie wijzigen door met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties te klikken.

 2. Klik onder Categorieën op Aangepast en klik vervolgens op Naam item wijzigen.

 3. Typ een nieuwe naam voor de categorie en druk vervolgens op ENTER.

Nadat u een aangepaste categorie hebt gemaakt of de naam van een aangepaste categorie hebt gewijzigd, moet u aangepaste groepen maken onder elke aangepaste categorie.

In Access wordt automatisch een groep Aangepaste groep 1 en een groep Niet-toegewezen objecten gemaakt onder elke nieuwe categorie. Objecten die niet aan groepen zijn toegewezen, worden automatisch in de groep Niet-toegewezen objecten geplaatst. U kunt een nieuwe aangepaste groep maken of de naam van de groep Aangepaste groep 1 wijzigen in de naam van uw keuze.

Een aangepaste groep maken

 1. U kunt een nieuwe aangepaste groep maken door met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties te klikken.

 2. Klik onder Groepen voor categorienaam op Groep toevoegen.

 3. Typ een naam voor de nieuwe groep en druk op ENTER.

De naam van een aangepaste groep wijzigen

 1. U kunt de naam van een aangepaste groep wijzigen door met de rechtermuisknop op het menu boven in het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties te klikken.

 2. Klik onder Groepen voor categorienaam op de aangepaste groep en klik vervolgens op Naam van groep wijzigen.

 3. Typ een nieuwe naam voor de groep en druk op ENTER.

Nadat u een aangepaste groep hebt gemaakt in een aangepaste categorie, voegt u objecten, zoals tabellen, toe aan of verplaatst u objecten naar de aangepaste groep.

Naar boven

Objecten toevoegen aan een aangepaste groep

U kunt op verschillende manieren objecten toevoegen aan een aangepaste groep, zoals een object slepen om een snelkoppeling te maken, kopiëren en plakken, en objecten importeren vanuit externe bronnen. Als u er echter voor kiest om een object uit een groep te verwijderen, moet u zich ervan bewust zijn dat dit problemen kan veroorzaken. Wij adviseren echter niet een object te verwijderen omdat databases uit reeksen onderdelen bestaan die samenwerken, en als een object uit die reeks van onderdelen wordt verwijderd, kan de functionaliteit van de database geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

 • U kunt objecten in de database toevoegen aan of verplaatsen naar een aangepaste groep door op de vervolgkeuzepijl boven aan het navigatiedeelvenster te klikken en vervolgens op de aangepaste groep te klikken die u hebt gemaakt.

 • Klik onder Niet-toegewezen objecten in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het object dat u wilt toevoegen of verwijderen.

 • Klik op Toevoegen aan groep aan en selecteer het type object dat u wilt importeren.

Objecten kopiëren en plakken

 • Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het object dat u wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren.

 • Klik met de rechtermuisknop op de groep in het navigatiedeelvenster waarin u het object wilt plakken en klik vervolgens op Plakken. U kunt ook het object plakken in het navigatiedeelvenster van een andere database die is geopend in Access 2010.

Het importeren van tabellen uit andere databases of van gegevens uit andere programma's (zoals tekstbestanden en Microsoft Office Excel-werkbladen) vormt nog een manier om objecten toe te voegen aan uw database. Zie de sectie Zie ook van dit artikel voor meer informatie over het importeren van externe gegevens.

Naar boven

Snelkoppelingen in aangepaste groepen verwijderen en herstellen

Als u aangepaste objecten bekijkt in het navigatiedeelvenster, kijkt u in feit naar snelkoppelingen naar die objecten. Een objectpictogram met een kleine pijl naast de linkerbenedenhoek geeft aan dat het een snelkoppeling of verwijzing naar het daadwerkelijke object is.

Snelkoppelingen in een aangepaste categorieweergave

Als u een snelkoppeling verwijdert uit het navigatiedeelvenster, verwijdert u alleen de verwijzing naar dat object en niet het object zelf uit de database. Als de snelkoppeling van een object wordt verwijderd uit een aangepaste groep in het navigatiedeelvenster, wordt de verwijzing naar het object verwijderd uit de aangepaste groep en wordt het object weergegeven in de groep Niet-toegewezen objecten in het navigatiedeelvenster.

 • U kunt een snelkoppeling verwijderen door met de rechtermuisknop op het object in het navigatiedeelvenster te klikken en vervolgens op Verwijderen te klikken.

 • U kunt de snelkoppeling naar het object herstellen door het object uit de groep Niet-toegewezen objecten in het navigatiedeelvenster naar de aangepaste groep te slepen.

Belangrijk: Hoewel u vooraf gedefinieerde en aangepaste groepen kunt verwijderen (permanent weghalen), adviseren wij dit niet te doen omdat dit tot problemen in de database kan leiden. Databases bestaan uit reeksen onderdelen die samenwerken, en als een object uit die reeks van onderdelen wordt verwijderd, kan de functionaliteit van de database geheel of gedeeltelijk verloren gaan.

Naar boven

Objecten en groepen verbergen

Het verbergen van een object of groep kan een betere opties zijn dan het verwijderen ervan als het object of de groep niet wordt gebruikt of als u de toegang hiertoe wilt beperken. Als een object wordt verborgen, verandert de database niet, terwijl bij het verwijderen van een object of groep (zelfs als dit een duplicaat lijkt) de functionaliteit van de database geheel of gedeeltelijk kan worden aangetast.

U kunt een object of groep in het navigatiedeelvenster verbergen door het volgende te doen:

 • Verberg een object door met de rechtermuisknop op het object te klikken en vervolgens op In deze groep verbergen te klikken.

 • U kunt een volledige groep verbergen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken en vervolgens op Verbergen te klikken.

U kunt een object of groep die grijs wordt weergegeven in het navigatiedeelvenster verbergen door het volgende te doen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de menubalk boven aan het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties.

 2. Schakel in het dialoogvenster Navigatieopties het selectievakje Verborgen objecten weergeven uit en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Objecten en groepen zichtbaar maken

Ga als volgt te werk om verborgen objecten of groepen weer te geven zonder toegang hiertoe te bieden:

 • Klik met de rechtermuisknop op de menubalk boven aan het navigatiedeelvenster en klik vervolgens op Navigatieopties.

 • Schakel in het dialoogvenster Navigatieopties het selectievakje Verborgen objecten weergeven in en klik vervolgens op OK.

Als de verborgen objecten en groepen grijs worden weergegeven in het navigatiedeelvenster, zijn zij niet ingeschakeld. U kunt deze grijs weergegeven objecten of groepen beschikbaar maken vanuit het navigatiedeelvenster door het volgende te doen:

 • U kunt een object inschakelen door met de rechtermuisknop op het object te klikken en vervolgens op Zichtbaar maken in deze groep te klikken.

 • U kunt een groep opnieuw zichtbaar maken door met de rechtermuisknop op de groep te klikken en vervolgens op Zichtbaar maken te klikken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×