Database-eigenschappen voor de shape Entiteit (Indexen)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik deze opties als u een index wilt definiëren en als u de eigenschappen van deze index wilt bewerken voor de geselecteerde tabel.

U kunt bijvoorbeeld de naam van een index bewerken, indexopties wijzigen, de volgorde van kolommen in een index wijzigen of uitgebreide kenmerken instellen voor een index. Uitgebreide kenmerken voor een index zijn stuurprogrammaspecifiek en worden niet door alle DBMS's (DataBase Management Systems) ondersteund.

In Microsoft Office Visio worden automatisch unieke indexen voor primaire sleutels gemaakt.

De naam van de index

Klik op een bestaande index die u wilt bewerken.

Indextype

Klik op een van de volgende opties om het type index op te geven:

  • Alleen niet-unieke index

  • Unieke index met beperking bovenaan

  • Alleen unieke index

  • Alleen unieke beperking

Nieuw

Klik hierop om het dialoogvenster Nieuwe index te openen, waarin u een naam kunt opgeven voor de geselecteerde index.

Verwijderen

Klik hierop om de geselecteerde index te verwijderen.

Naam wijzigen

Klik hierop om het dialoogvenster Naam van index wijzigen te openen, waarin u de naam van de geselecteerde index kunt wijzigen.

Opties

Uitgebreide kenmerken  Hier worden indexkenmerken weergegeven die met dit hulpprogramma zijn gewijzigd.

Standaardstuurprogramma  Hier wordt het standaard-databasestuurprogramma van Visio weergegeven dat aan een ODBC-stuurprogramma is gekoppeld.

Beschikbare kolommen

Hier worden kolommen weergegeven die in een indexdefinitie kunnen worden opgenomen.

Toevoegen >

Klik hierop om de geselecteerde kolommen in de lijst Beschikbare kolommen te verplaatsen naar de lijst Geïndexeerdekolommen.

< Verwijderen

Klik hierop om de geselecteerde kolommen te verplaatsen van de lijst Geïndexeerde kolommen naar de lijst Beschikbarekolommen.

Verwijder alle

Klik hierop om alle kolommen te verplaatsen van de lijst Geïndexeerde kolommen naar de lijst Beschikbare kolommen.

Geïndexeerde kolommen

Hier worden de kolommen weergegeven die in de geselecteerde index zijn opgenomen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×