Dashboardfuncties in PerformancePoint Services

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

PerformancePoint Services in Microsoft SharePoint Server 2010 biedt u verschillende nieuwe en verbeterde functies waarmee u kunt controleren en te analyseren prestaties in uw organisatie. U kunt dashboards die nog fraaiere key performance indicators (KPI's) in scorecards bevatten. U kunt nieuwe rapporten, zoals een KPI-Detailrapport gebruiken. En u kunt een uitgevouwen structuur openen vanuit een waarde in een analytisch rapport of scorecard. U kunt ook Waardefilters, zoals een filter 'Top 10', specifiekere informatie kunnen bekijken in bepaalde soorten scorecards en rapporten toepassen.

Lees dit artikel voor meer informatie over nieuwe functies in PerformancePoint-dashboards.

In dit artikel

Verbeteringen in KPI's en scorecards

Scorecards die waarin mogelijkheden tot uitzoomen van draaigrafieken en minder details

Scorecards die KPI's op kolommen

Scorecards die meer KPI's geavanceerde hebben

Berekende maatstaven

Meerdere werkelijke waarden

Time Intelligence

Variantie

Nieuwe rapporttypen en weergaven

KPI-Detailrapport

Analytische cirkeldiagrammen

Uitgevouwen structuur

Waardefilters

Top 10-Waardefilters

Waardefilters die door de gebruiker opgegeven

Verbeteringen in KPI's en scorecards

PerformancePoint-scorecards die nieuw zijn nog fraaiere KPI's en andere geavanceerde functionaliteit om eenvoudiger te controleren en te analyseren prestaties van de organisatie. Bijvoorbeeld, kunt u uitzoomen van draaigrafieken en minder details weergeven lager of hoger detailniveaus in uw scorecards. En u kunt scorecards die KPI's op kolommen. U kunt ook meer geavanceerde scorecards die Time Intelligence, berekende maatstaven en meerdere werkelijke waarden gebruiken om prestaties te meten gebruiken.

Scorecards met mogelijkheden voor meer en minder details

Afhankelijk van de configuratie van uw scorecard kunt u rijen in uw scorecard uitvouwen en samenvouwen om lagere of hogere detailniveaus weer te geven.

Als u bijvoorbeeld een scorecard hebt waarmee in een handelsbedrijf de verkoopwinst over verschillende producten worden gemeten, kan uw scorecard eruitzien als in de volgende afbeelding:

Een PerformancePoint-scorecard met meerdere KPI's op kolommen

Als u zien van de volgende detailniveau voor een bepaalde categorie wilt, zoals spellen & TROETELBEER, kunt u klikken op het plusteken (+) (+) naast die categorie en de scorecard wordt automatisch uitgebreid om weer te geven van de volgende detailniveau. Uw scorecard lijkt vervolgens de volgende afbeelding:

PerformancePoint Services

U kunt blijven de scorecard uitvouwen totdat u toegang hebt tot het laagste detailniveau. De volgende afbeelding ziet u de spellen downloaden subcategorie uitgevouwen lijst afzonderlijke producten, dat wil het laagste detailniveau voor deze bepaalde scorecard zeggen.

PerformancePoint Services

In het voorgaande bestand worden de categorieën, subcategorieën en afzonderlijke producten dynamisch ingevuld. Dit betekent dat de scorecard actueel blijft en de huidige gegevens weergeeft, ook als deze veranderen.

Behalve klikken op het plusteken (+) of het minteken (-) naast een item op de scorecard kunt u ook de opdrachten Meer details en Minder details gebruiken zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven:

PerformancePoint Services

Als u de opdracht Meer details of Minder details wilt gebruiken, klikt u met de rechtermuisknop op een item en vervolgens op Meer details of Minder details.

Gebruik Meer details om meer details weer te geven.

Gebruik Minder details om minder details weer te geven.

Naar boven

Scorecards met KPI's op kolommen

U kunt nu scorecards gebruiken met meerdere KPI's op kolommen, waarmee u meerdere waardenreeksen voor elke rij in uw scorecard kunt weergeven. Een scorecard met KPI's op kolommen kan er ongeveer als volgt uitzien:

Een PerformancePoint-scorecard met meerdere KPI's op kolommen

In het voorgaande voorbeeld, de scorecard bevat twee KPI's op kolommen: prestaties van de verkoop en verkoop marges.

Naar boven

Scorecards met verfijndere KPI's

U kunt nu scorecards gebruiken met verfijndere KPI's. U kunt bijvoorbeeld KPI's hebben die gebruikmaken van formules en berekeningen om prestaties te meten (dergelijke KPI's maken gebruik van berekende waarden). Of u hebt KPI's waarmee meerdere waarden worden vergeleken met een algemeen doel (dergelijke KPI's maken gebruik van meerdere werkelijke waarden). U kunt zelfs KPI's hebben die gebruikmaken van speciale formules om informatie weer te geven voor dynamische tijdsperioden, zoals 'Laatste zes maanden' of 'Jaar tot datum' (dergelijke KPI's maken gebruik van Time Intelligence). U kunt nu ook KPI's hebben waarin wordt weergegeven hoe ver de prestatie van de doelstelling af ligt (dergelijke KPI's geven variantie weer).

Hoewel u verfijnde KPI's op uw scorecards kunt hebben, kunt u uw scorecards ook eenvoudig houden en gemakkelijk te gebruiken. Een scorecard met dergelijke verfijnde KPI's kan er ongeveer als volgt uitzien:

Een PerformancePoint-scorecard met meerdere KPI's op kolommen

Berekende waarden

In de volgende afbeelding, is de verkoop-KPI marges gemarkeerd. Berekende maatstaven deze KPI gebruikt om te bepalen welke prestatiemetingen gelijk in- of uitschakelen doel.

PerformancePoint Services

Als er berekende waarden worden gebruikt in KPI's, past SharePoint Server een of meer formules op de gegevens toe zoals die zijn opgehaald van de onderliggende database(s). Dankzij deze mogelijkheid kunnen ook meerdere gegevensbronnen in één KPI worden gebruikt.

Meerdere werkelijke waarden

In de volgende afbeelding, is de verkoop-KPI prestaties gemarkeerd. Deze KPI gebruikt meerdere werkelijke waarden ontvangt om te bepalen of de algehele prestaties in- of uitschakelen doel is.

PerformancePoint Services

Time Intelligence

In de volgende afbeelding, is één kolom met de verkoop-KPI prestaties gemarkeerd. Deze KPI wordt jaar tot datum prestaties Time Intelligence.

PerformancePoint Services

Naarmate de tijd verstrijkt, blijft de scorecard actueel zonder dat de dashboardbeheerder wijzigingen in de scorecard of in de onderliggende query's hoeft aan te brengen.

Variantie

In de volgende afbeelding, is één kolom in de verkoop-KPI marges gemarkeerd. Deze KPI is geconfigureerd voor welke prestatiemetingen gelijk aan of doelgericht, evenals hoe ver boven of onder doel.

PerformancePoint Services

Naar boven

Nieuwe rapporttypen en weergaven

U kunt nu drie nieuwe PerformancePoint-weergavetypen in uw dashboards weergeven: het KPI-detailrapport, analytische cirkeldiagrammen en de uitgevouwen structuur.

KPI-detailrapport

U kunt een KPI-detailrapport in uw dashboard gebruiken om extra informatie over scorecard-KPI's weer te geven. U kunt bijvoorbeeld de volgende informatie in een KPI-detailrapport weergeven:

  • De soorten waarden die voor KPI's worden gebruikt

  • Hoe prestatiescores worden berekend en wat de drempels voor afzonderlijke scores zijn

  • Opmerkingen die zijn gepost door andere scorecardgebruikers

Een KPI-detailrapport kan er ongeveer als volgt uitzien:

Een KPI-detailrapport biedt extra informatie over waarden in een PerformancePoint-scorecard

Een KPI-detailrapport gaat altijd vergezeld van een scorecard in een dashboardpagina, omdat alle informatie die u in het KPI-detailrapport ziet, wordt bepaald door wat u aanklikt op de scorecard. Als u informatie in een KPI-detailrapport wilt zien, klikt u op een waarde in een scorecard. Als u wilt zien hoe scores op een scorecard worden berekend, klikt u op een cel in een Doel-waardenkolom.

Naar boven

Analytische cirkeldiagrammen

U kunt nu analytische cirkeldiagrammen in uw dashboards gebruiken. Net als een analytisch lijn- of staafdiagram kunt u een analytisch cirkeldiagram gebruiken om hogere of lagere detailniveaus weer te geven. U kunt ook meer details van de gegevens weergeven om een andere dimensie te bekijken in de onderliggende SQL Server Analysis Services-gegevenskubus.

Een analytisch cirkeldiagram kan er ongeveer als volgt uitzien:

Analytisch PerformancePoint-cirkeldiagram

Uitgevouwen structuur

In sommige soorten scorecards en rapporten kunt u een uitgevouwen structuur openen om gegevens te verkennen. De uitgevouwen structuur is beschikbaar als een actie die u kunt toepassen op de analytische PerformancePoint-rapporten en scorecards die gebruikmaken van Analysis Services-gegevens.

Meestal gebruikt u een uitgevouwen structuur om te zien hoe een afzonderlijke waarde in een rapport of op een scorecard kan worden geanalyseerd tot de afzonderlijke bijdragende leden. In de uitgevouwen structuur worden resultaten automatisch gesorteerd en wordt een inline Pareto-grafiek op de gegevens toegepast, zodat u snel kunt zien wat de hoogste bijdragende leden aan een bepaalde rapportwaarde zijn. U kunt tevens trends zien aan afzonderlijke leden die aan een algehele waarde bijdragen.

Opmerking: Om te kunnen openen en de uitgevouwen structuur kunt gebruiken, moet u Microsoft Silverlight 2 of Silverlight 3 hebt geïnstalleerd op uw computer. Daarnaast, afhankelijk van hoe een scorecard of een analytisch weergave is geconfigureerd, mogelijk niet de uitgevouwen structuur openen.

U opent de uitgevouwen structuur door met de rechtermuisknop op een afzonderlijke waarde, zoals een punt in een lijngrafiek een staaf in een staafdiagram worden geplaatst, een wig in een cirkeldiagram of een cel in een raster of een scorecard. Vervolgens kunt u de uitgevouwen structuur selecteren. De uitgevouwen structuur wordt geopend in een nieuw venster, waar u kunt inzoomen op de volgende detailniveau, of inzoomen op de gegevens naar een andere dimensie in de gegevenskubus bekijken.

Een uitgevouwen structuur kan er ongeveer als volgt uitzien:

Analytische weergave die beschikbaar is in PerformancePoint Services

Met de uitgevouwen structuur kunt u ook eigenschappen van leden weergeven voor een lid van een bepaalde dimensie zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven:

PerformancePoint Services

Naar boven

Waardenfilters

Naast waardenfilters die u kunt zien langs de bovenkant van een dashboardpagina, kunt u nu waardenfilters toepassen op de meeste scorecards en rapporten. Er zijn twee hoofdgroepen van waardenfilters beschikbaar voor PerformancePoint-dashboarditems: top 10-waardenfilters en gebruikerspecifieke waardenfilters.

  • Top 10 Waardefilters. Gebruik het filter Top 10-waarde om het aantal leden boven (of onder) in een groep weer te geven. U kunt de standaardinstelling van 10 laten of kunt u een verschillend aantal items om weer te geven.

  • Filters van de gebruiker opgegeven waarde. Gebruik waardefilter de criteria opgeven voor de items die u wilt weergeven. U kunt bijvoorbeeld het filter om items met waarden die kleiner is dan (of groter dan) weer te configureren een numerieke waarde die u opgeeft. Of u kunt het filter dat waarden binnen een bepaald bereik dat u hebt items configureren.

U kunt Top 10-waardenfilters en door de gebruikers opgegeven waardenfilters toepassen op de meeste dashboarditems.

Tip: Wanneer u Waardefilters aan scorecards en rapporten toepast, worden uw wijzigingen worden niet opgeslagen naar SharePoint Server. U kunt uw resultaten exporteren naar Microsoft PowerPoint of Microsoft Excel uw werk op te slaan.

Top 10-waardenfilters

Zoals de naam al zegt, kunt u met het top 10-waardenfilter eenvoudig de resultaten weergeven voor de 10 beste leden van een bepaalde groep. U hoeft echter niet per se alleen de top 10-leden van de groep weer te geven. U kunt criteria opgeven voor de top 10. U kunt het top 10-filter bijvoorbeeld zodanig configureren dat de onderste 10 items in een groep worden weergegeven. Of u kunt een ander aantal opgeven dat moet worden weergegeven, zoals de bovenste (of onderste) 3 items.

Met het top 10-waardenfilter kunt u zich snel concentreren op precies de items die u in een dashboard wilt zien. Stel dat u een analytisch diagram gebruikt waarin verkoopaantallen voor verschillende productcategorieën worden weergegeven. Afhankelijk van het aantal productcategorieën dat uw organisatie verkoopt, kan uw analytische diagram er ongeveer als volgt uitzien:

PerformancePoint Services

U kunt gemakkelijk waardenfilters toepassen om de informatie in dit rapport te vereenvoudigen. u kunt bijvoorbeeld een top 10-filter gebruiken om alleen de 10 best verkopende productgroepen weer te geven. Klik met de rechtermuisknop op het diagram, klik op Filter en klik vervolgens op Top 10. Uw diagram wordt vernieuwd om de resultaten weer te geven zoals in de volgende afbeelding:

PerformancePoint Services

Naar boven

Gebruikerspecifieke waardenfilters

Net als bij Top 10-waardenfilters kunt u met gebruikerspecifieke waardenfilters eenvoudig informatie zien voor bepaalde items in een rapport of scorecard. Deze filters worden gebruikerspecifieke waardenfilters genoemd omdat u de criteria opgeeft. Stel dat u een analytisch diagram gebruikt waarop verkoopaantallen voor verschillende productcategorieën worden weergegeven en dat uw diagram er ongeveer als volgt uitziet:

PerformancePoint Services

Als u belangstelt in de productverkoop binnen een bepaald bereik en niet per se de best of slechtst verkopende artikelen, kunt u een gebruikerspecifiek waardenfilter toepassen. Daarvoor klikt u met de rechtermuisknop op de analytische weergave, klikt u op Filter en vervolgens op Waardenfilters. Er wordt een dialoogvenster Waardenfilter geopend waar u de resultaten kunt opgeven die u wilt zien, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven:

Analytische weergave die is gemaakt met PerformancePoint Services

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×