Office
Aanmelden

Cutover-migratie naar Office 365

Als onderdeel van een Office 365-implementatie kunt u de inhoud van de postvakken van gebruikers van een bron-e-mailsysteem migreren naar Office 365. Wanneer u dit in één keer doet, heet het een cutover-migratie. In de volgende situaties kunt u het beste een cutover-migratie kiezen:

 • Uw huidige on-premises Exchange-organisatie is Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 of Microsoft Exchange Server 2013.

 • Uw on-premises Exchange-organisatie heeft minder dan 2000 postvakken.

  Opmerking: Hoewel bij een cutover-migratie het verplaatsen van 2.000 postvakken wordt ondersteund, is het een goed idee om 150 gebruikers of minder tegelijk te migreren, aangezien het migreren van 2000 gebruikers lang kan duren.

Migratie plannen   

Het opzetten van een cutover-migratie van e-mail naar Office 365 moet zorgvuldig worden gepland. Voordat u begint, moet u rekening houden met de volgende punten:

 • U kunt uw volledige e-mailorganisatie in een paar dagen verplaatsen naar Office 365 en gebruikersaccounts beheren in Office 365.

 • Maximaal 2000 postvakken kunnen worden gemigreerd naar Office 365 met behulp van een cutover-Exchange-migratie. Het is echter raadzaam dat u slechts 150 postvakken migreert.

 • De primaire domeinnaam die wordt gebruikt voor uw on-premises Exchange-organisatie, moet zijn geaccepteerd als een domein waarvan u de eigenaar bent in uw Office 365-organisatie.

 • Nadat de migratie is voltooid, wordt elke gebruiker met een on-premises Exchange-postvak ook een nieuwe gebruiker in Office 365. U moet nog wel licenties toewijzen aan gebruikers van wie de postvakken zijn gemigreerd.

Wanneer uw on-premises organisatie en Office 365-organisatie zijn voorbereid voor een cutover-migratie, kunnen de taken na de installatie van invloed zijn op uw gebruikers.

 • Beheerders of gebruikers moeten desktopcomputers configureren         Zorg ervoor dat desktopcomputers zijn bijgewerkt en ingesteld voor gebruik met Office 365. Door deze acties kunnen gebruikers zich aanmelden bij Office 365 vanuit desktoptoepassingen met lokale gebruikersreferenties. Gebruikers met machtigingen voor het installeren van toepassingen kunnen hun eigen desktopcomputers bijwerken en instellen. Er kunnen ook updates voor hen worden geïnstalleerd. Wanneer de updates zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers e-mail verzenden via Outlook 2013, Outlook 2010 of Outlook 2007.

 • Mogelijke vertraging in e-mailroutering        E-mail die wordt verzonden naar on-premises gebruikers van wie de postvakken zijn gemigreerd naar Office 365, wordt doorgestuurd naar hun on-premises Exchange-postvakken totdat de MX-record is gewijzigd.

Hoe werkt cutover-migratie?

De belangrijkste stappen die u voor een cutover-migratie moet uitvoeren, worden weergegeven in de volgende afbeelding.

Proces voor het uitvoeren van een cutover-e-mailmigratie naar Office 365
 1. De beheerder geeft komende wijzigingen door aan gebruikers en controleert het domeineigendom bij de domeinregistrar.

 2. De beheerder bereidt de servers voor op een cutover-migratie en maakt lege beveiligingsgroepen met e-mail in Office 365.

 3. De beheerder maakt verbinding tussen Office 365 en het on-premises e-mailsysteem (dit wordt ook wel het maken van een migratie-eindpunt genoemd).

 4. De beheerder migreert de postvakken en controleert de migratie.

 5. Verleen Office 365-licenties aan uw gebruikers.

 6. De beheerder configureert het domein, zodat er meteen e-mail kan worden doorgestuurd naar Office 365.

 7. De beheerder controleert of de routering is gewijzigd en verwijdert de cutover-migratiebatch.

 8. De beheerder voert de post-migratietaken uit in Office 365 (licenties toewijzen aan gebruikers en een DNS-record (Domain Name System) voor Automatisch opsporen maken) en stelt eventueel de on-premises Exchange-servers buiten bedrijf.

 9. De beheerder stuurt een welkomstbericht naar gebruikers om hen te informeren over Office 365 en om uit te leggen hoe ze zich kunnen aanmelden bij de nieuwe postvakken.

Gaat u een cutover-migratie uitvoeren?

Vouw de volgende secties uit en volg de stappen.

Voordat u postvakken met een cutover-migratie naar Office 365 migreert, moet u eerst enkele wijzigingen in uw Exchange Server-omgeving aanbrengen.

Opmerking: Als u adreslijstsynchronisatie hebt ingeschakeld, moet u dit uitschakelen voordat u een cutover-migratie kunt uitvoeren. U kunt dit doen met behulp van PowerShell. Zie Adreslijstsynchronisatie voor Office 365 uitschakelen voor instructies.

 1. Outlook Anywhere op uw on-premises Exchange Server configureren    De e-mailmigratieservice maakt gebruik van Outlook Anywhere (ook wel RPC via HTTP genoemd) om verbinding te maken met uw on-premises Exchange Server. Outlook Anywhere wordt automatisch geconfigureerd voor Exchange 2013. Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over het instellen van Outlook Anywhere voor Exchange Server 2010, Exchange 2007 en Exchange 2003:

 2. U moet met uw Outlook Anywhere-configuratie een certificaat gebruiken dat is uitgegeven door een vertrouwde certificeringsinstantie (CA). Op die manier kan met Office 365 een cutover-migratie worden uitgevoerd. Voor cutover-migratie moet u de Outlook Anywhere en Automatisch opsporen-service aan uw certificaat toevoegen. Zie voor instructies over het instellen van certificaten:

 3. Optioneel: Controleren of u met Outlook Anywhere verbinding kunt maken met uw Exchange-organisatie     Probeer een van de volgende methoden om uw verbindingsinstellingen te controleren.

  • Gebruik Outlook van buiten uw bedrijfsnetwerk om verbinding te maken met uw lokale Exchange-postvak.

  • Gebruik Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer om uw verbindingsinstellingen te controleren. Gebruik de tests van Outlook Anywhere (RPC via HTTP) of Outlook Automatisch opsporen.

  • Wacht totdat de verbinding automatisch is getest wanneer u Office 365 verbindt met uw e-mailsysteem, verderop in deze procedure.

 4. Machtigingen instellen    Het on-premises gebruikersaccount waarmee u verbinding maakt met uw on-premises Exchange-organisatie (ook wel de migratiebeheerder genoemd), moet de benodigde machtigingen hebben voor toegang tot de on-premises postvakken die u wilt migreren naar Office 365. Dit gebruikersaccount wordt gebruikt wanneer u Office 365 met uw e-mailsysteem verbindt, verderop in deze procedure.

 5. De beheerder moet een van de volgende machtigingen hebben om de postvakken te migreren:

  • De migratiebeheerder moet voor elk on-premises postvak de machtiging FullAccess krijgen toegewezen.

   of

  • De migratiebeheerder moet de machtiging Receive As krijgen toegewezen voor de on-premises postvakdatabase waarin postvakken van gebruikers worden opgeslagen.

  Zie Exchange-machtigingen toewijzen om postvakken te migreren naar Office 365 voor meer informatie over het instellen van deze machtigingen

 6. Unified Messaging (UM) uitschakelen     Als UM is ingeschakeld voor de on-premises postvakken die u wilt migreren, schakelt u UM voor de migratie uit. Schakel UM voor de postvakken in wanneer de migratie is voltooid. Zie Unified Messaging uitschakelen voor gebruikers voor Exchange 2007 voor stapsgewijze instructies.

 7. Beveiligingsgroepen maken en gedelegeerden opschonen    Omdat de e-mailmigratieservice niet kan detecteren of on-premises Active Directory-groepen beveiligingsgroepen zijn, kunnen gemigreerde groepen niet als beveiligingsgroepen worden ingericht in Office 365. Als u beveiligingsgroepen in Office 365 wilt hebben, moet u eerst een lege beveiligingsgroep die e-mail gebruikt inrichten in Office 365 voordat u de cutover-migratie start.

  Daarnaast worden met deze migratiemethode alleen postvakken, e-mailgebruikers, e-mailcontactpersonen en groepen die e-mail gebruiken, verplaatst. Als een ander Active Directory-object, zoals een gebruikerspostvak dat niet naar Office 365 wordt gemigreerd, wordt toegewezen als manager of gemachtigde aan een object dat wordt gemigreerd, moet u dit vóór de migratie uit het object verwijderen.

Tijdens de migratie wordt het SMTP-adres (Simple Mail Transfer Protocol) van elk on-premises postvak gebruikt om het e-mailadres voor een nieuw Office 365-postvak te maken. Het on-premises domein moet een gecontroleerd domein in uw Office 365-organisatie zijn om een cutover-migratie te kunnen uitvoeren.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Kies Setup > Domeinen.

 3. Klik op de pagina Domeinen op Domein toevoegen om de domeinwizard te starten.

  Domein toevoegen kiezen
 4. Typ op de pagina Een domein toevoegen de domeinnaam (bijvoorbeeld Contoso.com) die u gebruikt voor uw lokale Exchange-organisatie en kies vervolgens Volgende.

 5. Selecteer op de pagina Domein verifiëren ofwel Aanmelden bij GoDaddy (als uw DNS-records worden beheerd door GoDaddy) of In plaats daarvan een TXT-record toevoegen voor alle andere registrars > Volgende.

 6. Volg de verstrekte instructies voor uw DNS-hostingprovider. Meestal wordt de TXT-record gekozen om het eigendom te controleren.

  U kunt de instructies ook vinden in DNS-records voor Office 365 maken wanneer u uw DNS-records beheert.

  Wacht nadat u de TXT- of MX-record hebt toegevoegd ongeveer 15 minuten voordat u verder gaat met de volgende stap.

 7. Wanneer u in de domeinwizard van Office 365 de optie Gedaan, nu controleren kiest, wordt een verificatiepagina weergegeven. Kies Voltooien.

  Als de verificatie in eerste instantie mislukt, wacht dan even en probeer het opnieuw.

  Ga niet verder naar de volgende stap in de domeinwizard. U hebt nu gecontroleerd dat u de eigenaar bent van het on-premises Exchange-organisatiedomein en u kunt nu verder gaan met een e-mailmigratie.

Een migratie-eindpunt bevat de instellingen en aanmeldingsgegevens die nodig zijn om verbinding te maken met de on-premises server waarop de postvakken worden gehost die u wilt migreren met Office 365. Het migratie-eindpunt definieert ook het aantal postvakken dat tegelijk wordt gemigreerd. Voor een cutover-migratie maakt u een Outlook Anywhere-migratie-eindpunt.

 1. Ga naar het Exchange-beheercentrum.

 2. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 3. Kies Meer Pictogram Meer > Migratie-eindpunten.

  Migratie-eindpunt selecteren.
 4. Kies op de pagina Migratie-eindpunten de optie Nieuw Pictogram Nieuw .

 5. Kies op de pagina Migratie-eindpunttype selecteren de optie Outlook Anywhere > Volgende.

 6. Voer op de pagina Voer lokale accountgegevens in gegevens in de volgende vakken in:

  • E-mailadres     Typ het e-mailadres van elke gebruiker in de on-premises Exchange-organisatie die wordt gemigreerd. De verbinding met het postvak van deze gebruiker wordt door Office 365 getest.

  • Account met bevoegdheden      Typ de gebruikersnaam (notatie domein\gebruikersnaam of een e-mailadres) voor een account dat de vereiste beheerdersmachtigingen in de on-premises organisatie heeft. Dit account wordt door Office 365 gebruikt om het migratie-eindpunt te detecteren en de aan dit account toegewezen machtigingen te testen door te proberen toegang te krijgen tot het postvak met het opgegeven e-mailadres.

  • Wachtwoord van account met bevoegdheden     Typ het wachtwoord voor het account met machtigingen dat het beheerdersaccount is.

 7. Kies Volgende en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als Office 365 verbinding maakt met de bronserver, worden de verbindingsinstellingen weergegeven. Kies Volgende.

   Bevestigde verbinding voor Outlook Anywhere-eindpunt.
  • Als de testverbinding met de bronserver niet slaagt, geef dan de volgende informatie op:

   • Exchange-server     Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN, Fully Qualified Domain Name) voor de on-premises Exchange Server. Dit is de hostnaam voor uw postvakserver. Bijvoorbeeld EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxyserver     Typ de FQDN van de RPC-proxyserver voor Outlook Anywhere. Normaal gesproken is de proxyserver hetzelfde als uw Outlook Web App-URL. Bijvoorbeeld mail.contoso.com, de URL voor de proxyserver die ook door Outlook wordt gebruikt om verbinding te maken met een Exchange Server

 8. Voer op de pagina Algemene informatie invoeren een waarde in voor Naam migratie-eindpunt, bijvoorbeeld Test5-eindpunt. Laat de andere twee vakken leeg als u de standaardwaarden wilt gebruiken.

  Naam van migratie-eindpunt.
 9. Kies Nieuw om het migratie-eindpunt te maken.

  Als u wilt controleren of uw Exchange Online is verbonden met de on-premises server, kunt u de opdracht in Voorbeeld 4 van Test-MigrationServerAvailability uitvoeren.

In een cutover-migratie worden on-premises postvakken in één migratiebatch gemigreerd naar Office 365.

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 2. Kies Nieuw Pictogram Nieuw > Migreren naar Exchange Online.

  Migreren naar Exchange Online selecteren
 3. Kies op de pagina Migratietype selecteren de optie Cutover-migratie > Volgende.

 4. Op de pagina Het migratie-eindpunt bevestigen worden de gegevens over het migratie-eindpunt weergegeven. Controleer de gegevens en kies Volgende.

  Nieuwe migratiebatch met bevestigd eindpunt.
 5. Typ op de pagina Configuratie verplaatsen de naam (mag geen spaties of speciale tekens bevatten) van de migratiebatch en kies Volgende. Wanneer de migratiebatch is gemaakt, wordt de batchnaam weergegeven in de lijst met migratiebatches op de pagina Migratie.

 6. Kies een van de volgende opties op de pagina Batch starten:

  • De batch automatisch starten     De migratiebatch wordt gestart zodra u de nieuwe migratiebatch opslaat met de status Synchroniseren.

  • De batch later handmatig starten     De migratiebatch wordt gemaakt, maar nog niet gestart. De status van de batch wordt ingesteld op Gemaakt. U start een migratiebatch door deze te selecteren op het migratiedashboard en Starten te kiezen.

 7. Kies Nieuw om de migratiebatch te maken.

  De nieuwe migratiebatch wordt weergegeven op het migratiedashboard.

Als u een migratiebatch hebt gemaakt en hebt geconfigureerd om handmatig te worden gestart, kunt u deze starten vanuit het Exchange-beheercentrum.

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 2. Selecteer de batch op het migratiedashboard en kies Starten.

 3. Als een migratiebatch kan worden gestart, verandert de status op het migratiedashboard in Synchroniseren.

  Migratiebatch wordt gesynchroniseerd

Controleren of de synchronisatie heeft gewerkt

 • U kunt de synchronisatiestatus op het migratiedashboard volgen. Als er fouten zijn, kunt u een logboekbestand met meer informatie hierover bekijken.

 • U kunt ook controleren of de gebruikers in het Office 365-beheercentrum worden gemaakt tijdens de migratie.

  Wanneer de migratie is uitgevoerd, is de synchronisatiestatus Gesynchroniseerd.

Hoewel deze taak optioneel is, kunt u hiermee vertragingen in de ontvangst van e-mail in de nieuwe Office 365-postvakken helpen vermijden.

Wanneer personen buiten uw organisatie u e-mail sturen, wordt in hun e-mailsystemen niet telkens opnieuw gecontroleerd waar deze e-mail naartoe wordt gestuurd. In plaats daarvan wordt de locatie van uw e-mailsysteem in hun systemen opgeslagen op basis van de TTL-instelling (Time to Live) op uw DNS-server. Als u de locatie van uw e-mailsysteem verandert voordat de TTL is verlopen, probeert het e-mailsysteem van de afzender e-mail te verzenden naar de oude locatie, voordat wordt gedetecteerd dat die locatie is gewijzigd. Deze locatiewijziging kan leiden tot een vertraagde e-mailbezorging. U kunt dit onder andere voorkomen door de TTL-waarde te verlagen die door uw DNS-server wordt verstrekt aan servers buiten uw organisatie. Het gevolg is dat in de andere organisaties de locatie van uw e-mailsysteem vaker wordt vernieuwd.

In de meeste e-mailsystemen wordt elk uur om een update gevraagd als een kort interval, bijvoorbeeld 3.600 seconden (1 uur), is ingesteld. Het is raadzaam om het interval in ieder geval zo laag in te stellen voordat u de e-mailmigratie start. Met deze instelling krijgen alle systemen van waaruit e-mail naar u wordt verzonden, voldoende tijd om de wijziging te verwerken. Wanneer u de daadwerkelijke overstap naar Office 365 hebt gemaakt, kunt u de TTL-waarde weer terugzetten op een langer interval.

U verandert de TTL-instelling in de MX-record van uw e-mailsysteem. U vindt deze in het openbare DNS-systeem. Als u meerdere MX-records hebt, moet u de waarde voor elke record wijzigen in maximaal 3.600 seconden.

Zie DNS-records voor Office 365 maken wanneer u uw DNS-records beheert als u hulp nodig hebt bij de configuratie van DNS-instellingen.

E-mailsystemen gebruiken een DNS-record, een zogenaamde MX-record, om te achterhalen waar e-mails moeten worden bezorgd. Tijdens het e-mailmigratieproces wijst de MX-record naar het bron-e-mailsysteem. Nu de e-mailmigratie naar Office 365 is voltooid, moet u de MX-record naar Office 365 laten wijzen. E-mail wordt dan bezorgd in uw Office 365-postvakken. Door de MX-record te verplaatsen, kunt u ook het oude e-mailsysteem uitschakelen wanneer u klaar bent.

Veel DNS-providers hebben specifieke instructies voor het wijzigen van uw MX-record. Voor het geval uw DNS-provider niet is opgenomen of als u een idee wilt krijgen van de algemene richtlijnen, worden ook de algemene instructies voor MX-records verstrekt.

Het kan tot 72 uur duren voordat in de e-mailsystemen van uw klanten en partners de gewijzigde MX-record wordt herkend. Wacht minimaal 72 uur voordat u verder gaat met de volgende taak: De cutover-migratiebatch verwijderen.

Wanneer u de MX-record hebt gewijzigd en hebt gecontroleerd of alle e-mail wordt doorgestuurd naar Office 365-postvakken, brengt u de gebruikers ervan op de hoogte dat hun e-mail naar Office 365 wordt gestuurd. Daarna kunt u de cutover-migratiebatch verwijderen. Controleer het volgende voordat u de migratiebatch verwijdert.

 • Alle gebruikers maken gebruik van Office 365-postvakken. Wanneer de batch is verwijderd, wordt e-mail die wordt verzonden naar postvakken op de on-premises Exchange Server, niet gekopieerd naar de bijbehorende Office 365-postvakken.

 • Office 365-postvakken zijn minimaal eenmaal gesynchroniseerd nadat de rechtstreekse verzending van e-mail naar deze postvakken is gestart. Daartoe zorgt u ervoor dat de waarde in het vak synchronisatietijd voor de migratiebatch recenter is dan het moment waarop de rechtstreekse verzending van e-mail naar Office 365-postvakken is gestart.

Wanneer u een cutover-migratiebatch verwijdert, worden alle records met betrekking tot de migratiebatch door de migratieservice gewist, waarna de migratiebatch wordt verwijderd. De batch wordt verwijderd uit de lijst met migratiebatches op het migratiedashboard.

 1. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 2. Selecteer de batch op het migratiedashboard en kies Verwijderen.

  Opmerking: Het kan enkele minuten duren voordat de batch is verwijderd.

 3. Ga in het Exchange-beheercentrum naar Ontvangers > Migratie.

 4. Controleer of de migratiebatch niet meer wordt weergegeven op het migratiedashboard.

Activeer Office 365-gebruikersaccounts voor de gemigreerde accounts door licenties toe te wijzen.    Als u geen licentie toewijst, wordt het postvak uitgeschakeld wanneer de respijtperiode (30 dagen) is afgelopen. Zie Licenties toewijzen aan gebruikers in Office 365 voor Bedrijven als u een licentie wilt toewijzen via het Office 365-beheercentrum.

Wanneer postvakken zijn gemigreerd naar Office 365, moeten er nog enkele post-migratietaken worden voltooid.

 1. Maak een DNS-record voor Automatisch opsporen zodat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot hun postvakken.    Wanneer alle on-premises postvakken zijn gemigreerd naar Office 365, kunt u een DNS-record voor Automatisch opsporen voor uw Office 365-organisatie configureren. Gebruikers kunnen dan met Outlook en mobiele clients gemakkelijk verbinding maken met hun nieuwe Office 365-postvakken. Deze nieuwe DNS-record voor Automatisch opsporen moet dezelfde naamruimte gebruiken die u ook gebruikt voor uw Office 365-organisatie. Als uw naamruimte in de cloud bijvoorbeeld cloud.contoso.com is, moet u de DNS-record voor Automatisch opsporen autodiscover.cloud.contoso.com maken.

  Als u uw Exchange-server behoudt, moet u er ook voor zorgen dat de DNS CNAME-record voor Automatisch opsporen na de migratie naar Office 365 verwijst in zowel de interne als de externe DNS, zodat de Outlook-client verbinding maakt met het juiste postvak.

  Opmerking:  In Exchange 2007, Exchange 2010 en Exchange 2013 moet u daarnaast Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI instellen op Null.

  Office 365 gebruikt een CNAME-record voor Automatisch opsporen voor Outlook en mobiele clients te implementeren. De CNAME-record voor Automatisch opsporen moet de volgende informatie bevatten:

  • Alias:    autodiscover

  • Doel:    autodiscover.outlook.com

  Zie DNS-records voor Office 365 maken wanneer u uw DNS-records beheert voor meer informatie.

 2. Stel on-premises Exchange Servers buiten bedrijf.    Nadat u hebt gecontroleerd dat alle e-mail rechtstreeks naar de Office 365-postvakken wordt doorgestuurd en het niet meer nodig is om uw on-premises e-mailorganisatie te onderhouden of als u niet van plan bent om een oplossing voor eenmalige aanmelding te implementeren, kunt u Exchange van uw servers verwijderen en uw on-premises Exchange-organisatie verwijderen.

  Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

  Opmerking: Het buiten bedrijf stellen van Exchange kan onbedoelde gevolgen hebben. Het is raadzaam om contact op te nemen met Microsoft Support voordat u de on-premises Exchange-organisatie buiten bedrijf stelt.

Zie ook

E-mail migreren naar Office 365

Een migratiepad kiezen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×