Office
Aanmelden

CSV-bestanden voor migratie van postvakken

U kunt een CSV-bestand (bestand met door komma’s gescheiden waarden) gebruiken om een groot aantal gebruikerspostvakken bulksgewijs te migreren. U kunt een CSV-bestand opgeven wanneer u het Exchange-beheercentrum (EAC) gebruikt of de cmdlet New-MigrationBatch in de Exchange-beheershell om een migratiebatch te maken. Het gebruik van een CSV-bestand om meerdere gebruikers op te geven die moeten worden gemigreerd in een migratiebatch wordt ondersteund in de volgende migratiescenario’s:

 • Onboarding en offboarding in Office 365   

  • Onboarding-migratie voor externe verplaatsing:    In een hybride implementatie van Exchange kunt u postvakken vanuit een on-premises Exchange-organisatie verplaatsen naar Office 365. Dit wordt ook wel een onboarding-migratie voor externe verplaatsing genoemd, omdat u postvakken verplaatst naar Office 365.

  • Offboarding-migratie voor externe verplaatsing:    U kunt ook een offboarding-migratie voor externe verplaatsing uitvoeren, waarbij u Office 365-postvakken migreert naar uw on-premises Exchange-organisatie.

   Opmerking: Zowel onboarding- als offboarding-migraties voor externe verplaatsing worden geïnitieerd vanuit uw Office 365-organisatie.

  • Gefaseerde Exchange-migratie:    U kunt ook een subset van postvakken migreren van een on-premises Exchange-organisatie naar Office 365. Dit is een ander type onboarding-migratie. U kunt alleen Exchange 2003- en Exchange 2007-postvakken migreren met een gefaseerde Exchange-migratie. De migratie van Exchange Server 2010- en Exchange 2013-postvakken met een gefaseerde migratie wordt niet ondersteund. Voorafgaand aan het uitvoeren van een gefaseerde migratie moet u adreslijstsynchronisatie of een andere methode gebruiken om e-mailgebruikers in uw Office 365-organisatie in te richten.

  • IMAP-migratie:    Met dit type onboarding-migratie worden postvakgegevens van een IMAP-server (met inbegrip van Exchange) naar Office 365 gemigreerd. Voor een IMAP-migratie moet u postvakken inrichten in Office 365 voordat u postvakgegevens kunt migreren.

Opmerking: Een cutover-Exchange-migratie biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een CSV-bestand, omdat alle on-premises gebruikerspostvakken naar Office 365 worden gemigreerd in één batch.

Ondersteunde kenmerken voor CSV-bestanden voor bulksgewijze verplaatsingen of migraties

De eerste rij, oftewel veldnamenrij, van een CSV-bestand dat wordt gebruikt voor het migreren van gebruikers bevat de namen van de kenmerken, oftewel velden, die in de volgende rijen worden opgegeven. De namen van kenmerken worden gescheiden door komma's. Elke rij onder de veldnamenrij staat voor een individuele gebruiker en geeft de informatie die nodig is voor de migratie. De kenmerken in elke rij voor een afzonderlijke gebruiker moeten in dezelfde volgorde staan als de kenmerknamen in de veldnamenrij. De waarden van kenmerken worden gescheiden door komma's. Als de kenmerkwaarde voor een bepaalde record null is, typt u niets voor dat kenmerk. Zorg er echter voor dat u de komma opneemt om de null-waarde te scheiden van het volgende kenmerk.

Kenmerkwaarden in het CSV-bestand overschrijven de waarde van de overeenkomende parameter wanneer diezelfde parameter wordt gebruikt bij het maken van een migratiebatch met het EAC of de Shell. Zie de sectie Kenmerkwaarden in het CSV-bestand overschrijven de waarden voor de migratiebatch voor meer informatie en voorbeelden.

Tip: U kunt het CSV-bestand met elke teksteditor maken, maar met een toepassing zoals Microsoft Excel is het eenvoudiger om gegevens te importeren en CSV-bestanden te configureren en ordenen. Zorg ervoor dat u CSV-bestanden opslaat als een CSV- of TXT-bestand.

In de volgende secties worden de ondersteunde kenmerken beschreven voor de veldnamenrij van een CSV-bestand voor elk migratietype. Elke sectie bevat een tabel met elk ondersteund kenmerk, of dit vereist is, een voorbeeld van een waarde die u voor het kenmerk kunt gebruiken en een beschrijving.

Opmerking: In de volgende secties wordt met bronomgeving de huidige locatie van een gebruikerspostvak of een database aangeduid. Met doelomgeving wordt de locatie aangeduid waarnaar het postvak wordt gemigreerd of de database waarnaar het postvak wordt verplaatst.

Gefaseerde Exchange-migraties

U moet een CSV-bestand gebruiken om de groep gebruikers voor een migratiebatch te identificeren wanneer u een gefaseerde Exchange-migratie wilt gebruiken voor het migreren van on-premises Exchange 2003- en Exchange 2007-postvakken naar Office 365. Er is geen limiet voor het aantal postvakken dat u met een gefaseerde Exchange-migratie naar de cloud kunt migreren. Het CSV-bestand voor een migratiebatch kan echter maximaal 2000 rijen bevatten. Als u meer dan 2000 postvakken wilt migreren, moet u extra CSV-bestanden maken en elk bestand gebruiken om een nieuwe migratiebatch te maken. Zie Wat u moet weten over een gefaseerde e-mailmigratie naar Office 365 voor meer informatie over gefaseerde Exchange-migraties.

In de volgende tabel worden de ondersteunde kenmerken voor een CSV-bestand beschreven voor een gefaseerde Exchange-migratie.

Kenmerk

Vereist of optioneel

Geaccepteerde waarden

Beschrijving

EmailAddress

Vereist

SMTP-adres voor de gebruiker

Hiermee wordt het e-mailadres voor de gebruiker met e-mail (of een postvak als u de migratie opnieuw probeert) in Office 365 opgegeven dat overeenkomt met het on-premises gebruikerspostvak dat wordt gemigreerd. Gebruikers met e-mail worden in Office 365 gemaakt als gevolg van adreslijstsynchronisatie of een ander inrichtingsproces. Het e-mailadres van de gebruiker met e-mail moet overeenkomen met de WindowsEmailAddress-eigenschap voor het bijbehorende on-premises postvak.

Wachtwoord

Optioneel

Een wachtwoord moet een minimale lengte van acht tekens hebben en voldoen aan wachtwoordbeperkingen die op uw Office 365-organisatie worden toegepast.

Dit wachtwoord wordt ingesteld op het gebruikersaccount wanneer de bijbehorende gebruiker met e-mail in Office 365 tijdens de migratie wordt geconverteerd naar een postvak.

ForceChangePassword

Optioneel

True of False

Hiermee wordt opgegeven of een gebruiker het wachtwoord moet wijzigen bij de eerste keer aanmelden bij het Office 365-postvak.

Opmerking: Als u een oplossing voor eenmalige aanmelding (SSO) hebt geïmplementeerd door Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0) te implementeren in uw on-premises organisatie, moet u False voor de waarde van dit kenmerk gebruiken.

IMAP-migraties

Een CSV-bestand voor een IMAP-migratiebatch kan maximaal 50.000 rijen bevatten. Maar het is aan te raden om gebruikers in verschillende kleinere batches te migreren. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over IMAP-migraties:

In de volgende tabel worden de ondersteunde kenmerken beschreven voor een CSV-bestand voor een IMAP-migratie.

Kenmerk

Vereist of optioneel

Geaccepteerde waarden

Beschrijving

EmailAddress

Vereist

SMTP-adres voor de gebruiker.

Hiermee wordt de gebruikers-id voor het Office 365-postvak van de gebruiker opgegeven

UserName

Vereist

Tekenreeks die de gebruiker in het IMAP-berichtensysteem identificeert, in een notatie die wordt ondersteund door de IMAP-server.

Hiermee wordt de aanmeldingsnaam opgegeven voor het account van de gebruiker in het IMAP-berichtensysteem (de bronomgeving). Naast de naam van de gebruiker kunt u de referenties van een account gebruiken waaraan de benodigde machtigingen voor toegang tot postvakken op de IMAP-server zijn toegewezen. Zie voor meer informatie CSV-bestanden voor IMAP-migratie batches.

Wachtwoord

Vereist

Wachtwoordtekenreeks.

Hiermee wordt het wachtwoord voor het gebruikersaccount opgegeven dat is opgegeven door het kenmerk UserName.

Kenmerkwaarden in het CSV-bestand overschrijven de waarden voor de migratiebatch

Kenmerkwaarden in het CSV-bestand overschrijven de waarde van de overeenkomende parameter wanneer diezelfde parameter wordt gebruikt bij het maken van een migratiebatch met het EAC of de Shell. Als u wilt dat de waarde van de migratiebatch op een gebruiker wordt toegepast, laat u die cel leeg in het CSV-bestand. Hiermee kunt u bepaalde kenmerkwaarden voor geselecteerde gebruikers combineren en op elkaar afstemmen in één migratiebatch.

In dit voorbeeld maakt u een batch voor een onboarding-migratie voor externe verplaatsing in een hybride implementatie om archiefpostvakken te verplaatsen naar Office 365 met de volgende opdracht New-MigrationBatch.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Maar u wilt ook de primaire postvakken voor geselecteerde gebruikers verplaatsen, dus een gedeelte van het OnBoarding1.csv-bestand voor deze migratiebatch zou er als volgt uitzien:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Omdat de waarde voor postvaktype in het CSV-bestand de waarden voor de MailboxType-parameter in de opdracht voor het maken van de batch overschrijft, wordt alleen het archiefpostvak voor gebruiker1 en gebruiker2 naar Office 365 gemigreerd. Maar de primaire en archiefpostvakken voor gebruiker3 en gebruiker4 worden verplaatst naar Office 365.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×