CSV-bestanden voor IMAP-migratiebatches

Het CSV-bestand (bestand met door komma’s gescheiden waarden) dat u gebruikt om de inhoud van postvakken van gebruikers te migreren in een IMAP-migratie, bevat een rij voor elke gebruiker. Elke rij bevat informatie over het Office 365-postvak en IMAP-postvak van de gebruiker en Office 365 gebruikt deze gegevens voor de verwerking van de migratie.

Inhoud   

Vereiste kenmerken

CSV-bestandsindeling

Een grote migratie opdelen in verschillende batches

Referenties van de eindgebruiker of beheerder opgeven

Notatie voor de beheerdersreferenties voor verschillende IMAP-servers

Het optionele kenmerk UserRoot gebruiken

Vereiste kenmerken

Hier volgen de vereiste kenmerken voor elke gebruiker:

  • EmailAddress geeft de gebruikers-id voor het Office 365-postvak van de gebruiker op.

  • UserName geeft de aanmeldingsnaam voor het postvak van de gebruiker op de IMAP-server op. U kunt de gebruikersnaam gebruiken of de notatie domein\gebruikersnaam. Bijvoorbeeld hollyh of contoso\hollyh.

  • Password is het wachtwoord voor het account van de gebruiker in het IMAP-berichtensysteem.

De migratie mislukt als een van deze kenmerken niet is opgenomen in de veldnamenrij van het CSV-bestand. Zorg ervoor dat u de kenmerken precies zo typt als ze worden weergegeven. Kenmerken mogen geen spaties bevatten. Ze moeten één woord vormen. Email Address is bijvoorbeeld ongeldig. U moet EmailAddress gebruiken.

CSV-bestandsindeling

Hier volgt een voorbeeld van de indeling van het CSV-bestand. In dit voorbeeld worden gebruikersreferenties gebruikt om drie postvakken te migreren:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

De eerste rij oftewel veldnamenrij van het CSV-bestand bevat de namen van de kenmerken, oftewel velden die in de volgende rijen worden opgegeven. De namen van kenmerken worden gescheiden door komma's.

Elke rij onder de veldnamenrij staat voor één gebruiker en bevat de informatie die wordt gebruikt om het postvak van de gebruiker te migreren. De kenmerkwaarden in elke rij moeten in dezelfde volgorde staan als de kenmerknamen in de veldnamenrij. Elke kenmerkwaarde wordt door een komma gescheiden.

Gebruik een teksteditor of een toepassing als Microsoft Excel om het CSV-bestand te maken. Sla het bestand op als een CSV- of TXT-bestand.

Tip: Als het CSV-bestand niet-ASCII-tekens of speciale tekens bevat, moet u het CSV-bestand opslaan met UTF-8 of andere Unicode-codering. Afhankelijk van de toepassing is het opslaan van het CSV-bestand met UTF-8 of andere Unicode-codering mogelijk eenvoudiger als de landinstelling van het computersysteem overeenkomt met de taal die in het CSV-bestand wordt gebruikt.

Een grote migratie opdelen in verschillende batches

Het CSV-bestand kan maximaal 50.000 rijen bevatten, één rij voor elke gebruiker, en kan maximaal 10 MB zijn. Maar het is aan te raden om gebruikers in verschillende kleinere batches te migreren.

Als u van plan bent veel gebruikers te migreren, moet u bepalen welke u in elke batch wilt opnemen. Als u bijvoorbeeld 10.000 accounts wilt migreren, kunt u vier batches uitvoeren met elk 2.500 gebruikers. U kunt ook de batches op de volgende manieren verdelen: alfabetisch, op gebruikerstype, zoals faculteit, studenten en oud-studenten, op leerjaar, zoals eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en vierdejaars studenten of op andere manieren die voldoen aan de behoeften van uw organisatie.

Tip: Een mogelijke strategie is het maken van Office 365-postvakken en e-mail migreren voor dezelfde groep gebruikers. Als u bijvoorbeeld 100 nieuwe gebruikers importeert naar uw Office 365-organisatie, maakt u een migratiebatch voor diezelfde 100 gebruikers. Dit is een effectieve manier om uw migratie te ordenen en beheren vanuit een on-premises berichtensysteem naar Office 365.

Referenties van de gebruiker of beheerder opgeven

In het CSV-bestand moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het on-premises account van de gebruiker opgeven. Hiermee kan het account worden geopend door het migratieproces. U kunt dit op twee manieren doen:

  • Gebruikersreferenties gebruiken.      Hiervoor moet u wachtwoorden van gebruikers verkrijgen of moet u hun wachtwoorden wijzigen in een waarde die u kent zodat u deze kunt opnemen in het CSV-bestand.

    Tip: Als u deze optie gebruikt, moet u voorkomen dat gebruikers de wachtwoorden van hun on-premises accounts wijzigen. Als gebruikers hun wachtwoorden na de eerste migratie wijzigen, mislukken de volgende synchronisaties tussen de postvakken op de IMAP-server en Office 365-postvakken.

  • Referenties van de supergebruiker of beheerder gebruiken.      Hiervoor moet u een account in uw IMAP-berichtensysteem gebruiken met de benodigde rechten voor toegang tot alle gebruikerspostvakken. In het CSV-bestand gebruikt u de referenties voor dit account voor elke rij. Raadpleeg de documentatie bij uw IMAP-server om te weten te komen of uw IMAP-server deze benadering ondersteunt en hoe u deze inschakelt.

    Opmerking: Het is raadzaam om beheerdersreferenties te gebruiken, omdat gebruikers hier geen overlast van ondervinden. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of gebruikers hun wachtwoord wijzigen na de eerste migratie.

Notatie voor de beheerdersreferenties voor verschillende IMAP-servers

U kunt de gebruikersnaam en het wachtwoord van een beheerdersaccount gebruiken in de velden UserName en Password voor elke rij van het CSV-bestand. De gebruikersnaam voor beheerdersreferenties is een combinatie van de gebruikersnaam voor de persoon van wie de e-mail wordt gemigreerd en de gebruikersnaam voor een beheerdersaccount met toestemming voor toegang tot alle postvakken van gebruikers. De ondersteunde notatie voor beheerdersreferenties is verschillend, afhankelijk van de IMAP-server waarvandaan u e-mail migreert. Zie de documentatie voor de IMAP-server voor meer informatie over het gebruik van de beheerdersreferenties.

Opmerking: Wanneer u een nieuwe migratieaanvraag indient, wordt het CSV-bestand naar het Microsoft Datacenter geüpload via een Secure Sockets Layer (SSL)-verbinding. De informatie uit het CSV-bestand wordt versleuteld en opgeslagen op de Microsoft Exchange-servers in het Microsoft Datacenter.

In de volgende gedeelten wordt uitgelegd wat de notatie van de beheerdersreferenties moeten zijn in het CSV-bestand dat u gebruikt om e-mail vanaf verschillende typen IMAP-servers te migreren.

Microsoft Exchange Server

Als u e-mail vanaf de IMAP-implementatie voor Microsoft Exchange migreert, gebruikt u de notatie Domain/Admin_UserName/User_UserName voor het UserName-kenmerk in het CSV-bestand. Stel dat u e-mail migreert van Exchange voor Terry Adams, Ann Beebe en Paul Cannon. U hebt een e-mailbeheerdersaccount, waarbij de gebruikersnaam mailadmin is en het wachtwoord P@ssw0rd. Hier ziet u hoe uw CSV-bestand er dan uitziet:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

Voor IMAP-servers die ondersteuning bieden voor Simple Authentication and Security Layer (SASL), zoals een Dovecot IMAP-server, gebruikt u de notatie User_UserName*Admin_UserName , waarbij het sterretje ( * ) een configureerbaar scheidingsteken is. Stel, u migreert e-mail van diezelfde gebruikers van een Dovecot IMAP-server met behulp van de beheerdersreferenties mailadmin en P@ssw0rd. Het CSV-bestand ziet er dan als volgt uit:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Als u e-mail migreert van Mirapoint Message Server, gebruikt u de notatie #user@domain#Admin_UserName# voor de beheerdersreferenties. Als u e-mail migreert van Mirapoint met de beheerdersreferenties mailadmin en P@ssw0rd, ziet het CSV-bestand er als volgt uit:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Het optionele kenmerk UserRoot gebruiken

Sommige IMAP-servers, zoals Courier IMAP, bieden geen ondersteuning voor het gebruik van beheerdersreferenties om postvakken te migreren naar Office 365. Als u beheerdersreferenties wilt gebruiken om postvakken te migreren, kunt u uw IMAP-server configureren voor het gebruik van virtuele gedeelde mappen. Met virtuele gedeelde mappen kunnen beheerders de aanmeldingsreferenties van de beheerder gebruiken voor toegang tot postvakken van gebruikers op de IMAP-server. Zie Gedeelde mappen voor meer informatie over het configureren van virtuele gedeelde mappen voor Courier IMAP.

Als u postvakken wilt migreren nadat u virtuele gedeelde mappen op de IMAP-server hebt ingesteld, moet u het optionele kenmerk UserRoot opnemen in het CSV-bestand. Dit kenmerk bevat de locatie van het postvak van elke gebruiker in de structuur van virtuele gedeelde mappen op de IMAP-server.

Hier volgt een voorbeeld van een CSV-bestand dat het kenmerk UserRoot bevat:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×