COUP.AANTAL, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie COUP.AANTAL in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent het aantal coupons dat uitbetaald moet worden tussen de stortingsdatum en de vervaldatum, en rondt dit aantal zonodig naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Syntaxis

COUP.AANTAL(stortingsdatum;vervaldatum;frequentie;[soort_jaar])

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

De syntaxis van de functie COUP.AANTAL heeft de volgende argumenten:

 • stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

 • vervaldatum    Vereist. De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

 • frequentie    Vereist. Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

 • soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

soort_jaar

Als u het volgende type dagentelling wilt

0 of weggelaten

Amerikaans (NASD) 30/360

1

Werkelijk/werkelijk

2

Werkelijk/360

3

Werkelijk/365

4

Europees 30/360

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat ze in berekeningen kunnen worden gebruikt. Standaard is de datum 1 januari 1900 het seriële getal 1. De datum 1 januari 2008 is dan het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 • De stortingsdatum is de datum waarop de koper een coupon, bijvoorbeeld een obligatie, koopt. De vervaldatum is de datum waarop een coupon verloopt. Stel bijvoorbeeld dat er op 1 januari 2008 een obligatie met een looptijd van 30 jaar is uitgegeven en dat deze obligatie zes maanden later wordt gekocht. In dat geval is de uitgiftedatum 1 januari 2008 en de stortingsdatum 1 juli 2008. De vervaldatum is 1 januari 2038 (30 jaar na de uitgiftedatum, 1 januari 2008).

 • Alle argumenten worden afgekapt tot gehele getallen.

 • Als stortingsdatum of vervaldatum een ongeldige datum is, geeft COUP.AANTAL de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als frequentie niet het getal 1, 2 of 4 is, geeft COUP.AANTAL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft COUP.AANTAL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als stortingsdatum = vervaldatum, geeft COUP.AANTAL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

25-jan-07

Stortingsdatum

15-nov-08

Vervaldatum

2

Halfjaarlijkse couponuitbetaling (zie boven)

1

Dagentelling Werkelijk/werkelijk (zie hierboven)

Formule

Beschrijving

Resultaat

=COUP.AANTAL(A2;A3;A4;A5)

Voor een obligatie met de bovenstaande voorwaarden: het aantal couponbetalingen.

4

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×