CORRELATIE, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie CORRELATIE in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de correlatiecoëfficiënt van de cellenbereiken matrix1 en matrix2. U gebruikt de correlatiecoëfficiënt om het verband tussen twee eigenschappen vast te stellen. U kunt bijvoorbeeld het verband tussen de gemiddelde temperatuur op een bepaalde plaats en het gebruik van airconditioning vaststellen.

Syntaxis

CORRELATIE(matrix1;matrix2)

De syntaxis van de functie CORRELATIE heeft de volgende argumenten:

 • matrix1    Vereist. Een cellenbereik met waarden.

 • matrix2    Vereist. Een tweede cellenbereik met waarden.

Opmerkingen

 • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

 • Als matrix1 en matrix2 een verschillend aantal gegevenspunten bevatten, geeft CORRELATIE de foutwaarde #N/B als resultaat.

 • Als matrix1 en matrix2 leeg is, of als s (de standaarddeviatie) van de waarden van deze argumenten gelijk is aan nul, geeft CORRELATIE de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

 • De vergelijking voor de correlatiecoëfficiënt luidt als volgt:

  Vergelijking

  waarbij

  x en y

  de steekproefgemiddelden GEMIDDELDE(matrix1) en GEMIDDELDE(matrix2) zijn.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens1

Gegevens2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Formule

Beschrijving

Resultaat

=CORRELATIE(A2:A6;B2:B6)

Geeft de correlatiecoëfficiënt van de twee gegevensverzamelingen in kolom A en B als resultaat.

0,997054486

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×