Controleer uw OneNote-notitieblokken toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw OneNote-notitieblokken toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies om uw OneNote-notitieblokken toegankelijk te maken voor gebruikers met een handicap.

OneNote-notitieblok met een pagina van een Contoso-project waarin een takenlijst en een staafdiagram met een overzicht van de maandelijkse uitgaven worden weergegeven.

Mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen uw notities beter begrijpen als u bij het maken van uw OneNote-notitieblokken rekening houdt met toegankelijkheid.

De volgende tabel bevat aanbevolen procedures voor het maken van OneNote notitieblokken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle afbeeldingen en ingesloten bestanden.

Alternatieve tekst die afbeeldingen en andere objecten beschrijft is belangrijk voor personen die het scherm niet kunnen zien. Schermlezers lezen alternatieve tekst hardop voor, dus voor sommige mensen is dit de enige informatie die ze over afbeeldingen en objecten hebben. Zorg dat de alternatieve tekst duidelijk is.

Gebruik afbeeldingen niet als enige manier om tekst over te brengen, aangezien het lastig is om met een schermlezer door lange alternatieve tekst te navigeren.

Voeg alternatieve tekst toe waarin u de afbeelding of het object beschrijft voor gebruikers die deze niet kunnen zien. Houd het kort en beschrijf alleen wat belangrijk is aan de afbeelding.

Als u een afbeelding met korte tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document zelf.

Wanneer u een bestandsafdruk invoegt, houd het oorspronkelijke bestand dan op de pagina als alternatieve bron van de informatie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Voeg duidelijke tekst voor hyperlinks toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling vanaf de tekst 'Klik hier' de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Geef sectiegroepen, secties en pagina's unieke namen en verwijder lege items.

Notitieblokken met inhoud die een beschrijvende naam heeft, maken het gemakkelijker voor u om specifieke informatie in uw notities te vinden. Mensen die schermlezers gebruiken, weten zo ook wat een sectie, sectiegroep of pagina bevat zonder deze te openen.

De naam van secties wijzigen

Secties verwijderen

De naam van sectiegroepen wijzigen

Sectiegroepen verwijderen

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Een pagina verwijderen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Zorg ervoor dat u niet alleen kleur gebruikt om een betekenis over te brengen. Maak tekst waarmee de betekenis van de kleur of andere zintuiglijke kenmerken wordt gedupliceerd.

Gebruik ook andere manieren om de informatie over te brengen, bijvoorbeeld met een vorm of label. U kunt bijvoorbeeld een groen vinkje gebruiken voor een succesvolle actie en een rode X voor een fout, in plaats van groene en rode arcering toe te passen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw notitieblokken moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor slechtziende mensen.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), schreefloze lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie ervaren tekst op een manier waardoor het moeilijk kan zijn om letters en woorden te onderscheiden. Zo kunnen ze bij een regel tekst bijvoorbeeld ervaren dat deze overgaat in de regel eronder of dat de letters van een woord in elkaar overlopen.

Wanneer u meerdere lege regels of opeenvolgende spaties hebt, kan de toetsenbordnavigatie langzamer en het schermlezergebruik lastiger worden.

U kunt het lezen op de volgende manieren gemakkelijker maken:

 • Gebruik vertrouwde, schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri.

 • Vermijd tekst in alleen hoofdletters en overvloedig gebruik van cursieve of onderstreepte tekst.

 • Gebruik voldoende witruimte tussen regels en alinea's, maar vermijd meer dan twee spaties tussen woorden en twee lege regels tussen alinea's.

 • Lijn de alinea's links uit in plaats van uitvulling te gebruiken. Hierdoor oneven hiaten tussen de woorden, wat kunnen leiden tot een effect van een river witruimte die doorloopt tot en met de alinea voorkomen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

De juiste tekstafstand gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

De software van schermlezers herkent ingebouwde kopstijlen als koppen en kan koppen aankondigen voor de gebruiker. Daarnaast maakt de software het mogelijk dat gebruikers met behulp van koppen kunnen navigeren. Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van OneNote om het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw notities te lezen.

Bovendien is het zo dat personen met een leesstoornis, zoals dyslexie, afhankelijk zijn van koppen om een beeld te vormen van de structuur van de gegevens. Ook kunnen ze de informatie dan opdelen in kleinere blokken die gemakkelijker zijn te verwerken.

Organiseer koppen in de aangegeven logische volgorde om navigatie te vereenvoudigen. Gebruik Kop1, Kop2, en klik vervolgens Kop3, in plaats van Kop3, Kop1 en klik vervolgens Kop2.

Gebruik koppen om de informatie in uw notities in korte alinea's in te delen. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Als u koppen wilt zoeken die niet in een logische volgorde worden weergegeven, gebruikt u de functie Toegankelijkheidscontrole.

Houd informatie in één notitiecontainer.

In OneNote kunt u overal op een pagina notities toevoegen door te klikken en inhoud toe te voegen. Er wordt dan een nieuwe notitiecontainer gemaakt.

Wanneer alle notities op een pagina in één container staan, kunnen gebruikers van schermlezers alles op één plek lezen zonder naar meerdere locaties op de pagina te moeten navigeren.

Probeer alle informatie op een pagina naar één notitiecontainer te verplaatsen. Als een notitiecontainer te groot wordt, kunt u deze over meerdere pagina's uitsplitsen of beschrijvende kopteksten toevoegen. (Schermlezers noemen notitiecontainers “inhoudsblokken”.)

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef kolomkoppen op.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt. Schermlezers gebruiken gegevens van koppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Een tabelkop toevoegen

Gebruik de functie Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen geneste tabellen bevatten.

Maak audio en video toegankelijk voor slechthorende gebruikers en visueel gehandicapten.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Zorg ervoor, waar mogelijk, dat audio- en videobestanden toegankelijk zijn voordat ze worden ingevoegd in OneNote.

U kunt ook een extra bestand in het notitieblok invoegen om ondersteunende ondertitels, closed caption-ondertiteling of een videobeschrijving te bieden.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto's, graphics, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de beschrijving van de afbeelding kunnen lezen.

Tip: Vul zowel het veld Titel als het veld Beschrijving in, want deze informatie wordt in verschillende schermlezers op verschillende manieren gelezen. Houd de teksten kort, begin met de belangrijkste informatie en probeer de inhoud en functionaliteit van de afbeelding zo goed mogelijk over te brengen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding in uw notitieblok en selecteer Alternatieve tekst...

 2. Typ een titel en een beschrijving voor de afbeelding.

  Afhankelijk van uw versie van OneNote bevat het veld Beschrijving misschien al een automatisch gegenereerde alternatieve tekst. Als u deze tekst wilt gebruiken, sluit u het dialoogvenster Alternatieve tekst.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Alternatieve tekst in OneNote met voorbeeldteksten in de velden Titel en Beschrijving.

 3. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Voeg alternatieve tekst toe aan ingesloten bestanden, zoals ondersteunend materiaal, taakomschrijvingen of rapportsjablonen, zodat schermlezers de beschrijving van het bestand kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten bestand en selecteer Alternatieve tekst…

 2. Typ een titel en een beschrijving voor het ingesloten bestand.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst toevoegen aan een bestandsafdruk

  Afhankelijk van uw versie van OneNote bevat het veld Beschrijving misschien al een automatisch gegenereerde alternatieve tekst. Als u deze tekst wilt gebruiken, sluit u het dialoogvenster Alternatieve tekst.

 3. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tekst in uw OneNote-notitieblokken toegankelijker kunt maken.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voeg een duidelijke hyperlink aan uw tekst toe om gebruikers te laten weten wat er achter de koppeling zit.

 1. Selecteer het tekstgedeelte waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Koppeling....

 3. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze tekst indien nodig wijzigen.

  Tip: Vermijd het gebruik van 'klik hier' of vergelijkbare niet-beschrijvende uitdrukkingen. De tekst van de koppeling moet de doelpagina op een nauwkeurige, maar korte manier beschrijven.

 4. Voeg de hyperlink-URL toe aan het veld Adres.

  U kunt kopiëren en plak het adres, gebruik de knoppen op het Web surft of Zoeken naar een bestand of kies een locatie in OneNote om te vinden van de doelpagina, bestand of item OneNote .

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Koppeling in OneNote. Bevat twee velden die moeten worden ingevuld: Weer te geven tekst en Adres.
 5. Klik op OK.

De naam van secties wijzigen

Secties met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectie te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op de sectienaam die u wilt bewerken en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ de nieuwe naam en druk op Enter.

  Schermafbeelding van het snelmenu met de optie Naam wijzigen geselecteerd.

Secties verwijderen

Verwijder ongebruikte secties die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op de sectie die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.

  Schermafbeelding van het snelmenu voor het verwijderen van een sectie.
 2. Klik in het bevestigingsvenster op Ja.

De naam van sectiegroepen wijzigen

Sectiegroepen met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectiegroep te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op de naam van de sectiegroep die u wilt bewerken en selecteer Naam wijzigen.

  Dialoogvenster De naam van een sectiegroep wijzigen in OneNote voor Windows
 2. Typ de nieuwe naam en druk op Enter.

Sectiegroepen verwijderen

Verwijder ongebruikte sectiegroepen die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op de sectiegroep die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.

  Dialoogvenster Sectiegroep verwijderen in OneNote voor Windows
 2. Selecteer Ja in het bevestigingsvenster.

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Pagina's met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste pagina te vinden.

 1. Klik in de lijst Pagina's met de rechtermuisknop op de pagina die u een (nieuwe) naam wilt geven en selecteer Naam wijzigen.

  Dialoogvenster Een paginanaam wijzigen in OneNote voor Windows
 2. Typ een naam voor de pagina.

Een pagina verwijderen

Verwijder ongebruikte pagina's die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in de lijst Pagina's met de rechtermuisknop op de pagina die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.

  Dialoogvenster Pagina verwijderen in OneNote voor Windows

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

U verbetert de opmaak van de tekst als volgt: selecteer een eenvoudig schreefloos lettertype, gebruik een grotere tekengrootte, lijn de tekst links uit en vermijd overmatig gebruik van hoofdletters en cursief.

 1. Selecteer het deel van de tekst dat u wilt opmaken.

 2. U kunt op het tabblad Start bijvoorbeeld een grotere tekengrootte en een schreefloos lettertype selecteren. U kunt ook andere opmaakopties gebruiken, zoals een vet lettertype voor nadruk.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Klik op het tabblad Start op de pijl-omlaag naast de knop Tekstkleur en klik op Automatisch.

  Schermafbeelding van de optie Tekstkleur in het menu Start.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Gebruik de ingebouwde kopstijlen om een overzicht van de notitieblokpagina's voor de schermlezers. Schermlezers interpreteren niet een stuk tekst met grote en vet lettertype als kop tenzij de ingebouwde stijlen zijn toegepast.

 1. Selecteer de tekst voor de kop.

 2. Selecteer een kopstijl op het tabblad Start, zoals Kop 2.

  Schermafbeelding van het selecteren van een kopstijl in het menu Start.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Deel de tekst zo mogelijk op met behulp van opsommingstekens. Dit bevordert de leesbaarheid en navigatie.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Opsommingstekens.

 3. Als u de stijl van de opsommingstekens wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Opsommingstekens.

  Schermafbeelding van de itemselectie voor de lijst met opsommingstekens in het menu Start.
 4. Typ zo nodig de items van de lijst.

  Tip: Gebruik een punt of puntkomma aan het einde van elk item in de lijst, zodat schermlezers op die plek een pauze inlassen.

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik indien mogelijk genummerde lijsten, omdat deze gemakkelijker te volgen zijn dan een doorlopende blok tekst.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Nummering.

 3. Als u de stijl van de nummering wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Nummering.

  Schermafbeelding van de optie Genummerde lijst in het menu Start.
 4. Typ zo nodig de lijstitems.

De juiste tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's om de leesbaarheid te verbeteren.

 1. Selecteer het tekstgedeelte dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Alinea-uitlijning.

 3. Klik op Opties voor alinea-afstand... en typ de afstand die u wilt gebruiken.

  Opmerking: De waarden voor de alinea-afstand in OneNote volgen een andere logica dan de waarden in andere programma's, zoals Word. In OneNote moet u het totaal aantal punten voor zowel de tekengrootte als de gewenste regelafstand invoeren. Als u bijvoorbeeld een dubbele regelafstand wilt toepassen op tekst met lettertype Calibri en tekengrootte 11, voert u 27 in het veld Regelafstand ten minste in.

 4. Schermafbeelding van de optie Alinea-afstand in het menu Start.

Een tabelkop toevoegen

Voeg koppen toe aan uw tabel zodat schermlezers de kolommen en rijen beter bij kunnen houden.

Alle tabellen die in OneNote worden gemaakt, hebben automatisch een veldnamenrij. De eigenschap Veldnamenrij kan worden verwijderd of toegevoegd met de OneNote Windows-bureaublad-app. Als u een notitieblok gebruikt waarvan de eigenschap Veldnamenrij is uitgeschakeld, kunt u de Windows-bureaublad-app gebruiken om dit probleem op te lossen.

 1. Plaats de cursor ergens in de eerste rij van de tabel.

 2. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen op Hierboven invoegen.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de ingevoegde rij in de tabel en selecteer Tabel. Controleer of Veldnamenrij is geselecteerd.

 4. Ga terug naar de tabel en typ de kolomkoppen.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties maken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

De volgende tabel bevat aanbevolen procedures om OneNote voor Mac-notitieblokken te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle afbeeldingen en ingesloten bestanden.

Alternatieve tekst die afbeeldingen en andere objecten beschrijft is belangrijk voor personen die het scherm niet kunnen zien. Schermlezers lezen alternatieve tekst hardop voor, dus voor sommige mensen is dit de enige informatie die ze over afbeeldingen en objecten hebben. Zorg dat de alternatieve tekst duidelijk is.

Gebruik afbeeldingen niet als enige manier om tekst over te brengen, aangezien het lastig is om met een schermlezer door lange alternatieve tekst te navigeren.

Voeg alternatieve tekst toe waarin u de afbeelding of het object beschrijft voor gebruikers die deze niet kunnen zien. Houd het kort en beschrijf alleen wat belangrijk is aan de afbeelding.

Als u een afbeelding met korte tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document zelf.

Wanneer u een bestandsafdruk invoegt, houd het oorspronkelijke bestand dan op de pagina als alternatieve bron van de informatie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Voeg duidelijke tekst voor hyperlinks toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling vanaf de tekst 'Klik hier' de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Geef sectiegroepen, secties en pagina's unieke namen en verwijder lege items.

Notitieblokken met inhoud die een beschrijvende naam heeft, maken het gemakkelijker voor u om specifieke informatie in uw notities te vinden. Mensen die schermlezers gebruiken, weten zo ook wat een sectie, sectiegroep of pagina bevat zonder deze te openen.

De naam van secties wijzigen

Secties verwijderen

De naam van sectiegroepen wijzigen

Sectiegroepen verwijderen

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Een pagina verwijderen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Zorg ervoor dat u niet alleen kleur gebruikt om een betekenis over te brengen. Maak tekst waarmee de betekenis van de kleur of andere zintuiglijke kenmerken wordt gedupliceerd.

Gebruik ook andere manieren om de informatie over te brengen, bijvoorbeeld met een vorm of label. U kunt bijvoorbeeld een groen vinkje gebruiken voor een succesvolle actie en een rode X voor een fout, in plaats van groene en rode arcering toe te passen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw notitieblokken moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor slechtziende mensen.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), schreefloze lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie ervaren tekst op een manier waardoor het moeilijk kan zijn om letters en woorden te onderscheiden. Zo kunnen ze bij een regel tekst bijvoorbeeld ervaren dat deze overgaat in de regel eronder of dat de letters van een woord in elkaar overlopen.

Wanneer u meerdere lege regels of opeenvolgende spaties hebt, kan de toetsenbordnavigatie langzamer en het schermlezergebruik lastiger worden.

U kunt het lezen op de volgende manieren gemakkelijker maken:

 • Gebruik vertrouwde, schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri.

 • Vermijd tekst in alleen hoofdletters en overvloedig gebruik van cursieve of onderstreepte tekst.

 • Gebruik voldoende witruimte tussen regels en alinea's, maar vermijd meer dan twee spaties tussen woorden en twee lege regels tussen alinea's.

 • Lijn de alinea's links uit in plaats van uitvulling te gebruiken. Hierdoor oneven hiaten tussen de woorden, wat kunnen leiden tot een effect van een river witruimte die doorloopt tot en met de alinea voorkomen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

De juiste tekstafstand gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

De software van schermlezers herkent ingebouwde kopstijlen als koppen en kan koppen aankondigen voor de gebruiker. Daarnaast maakt de software het mogelijk dat gebruikers met behulp van koppen kunnen navigeren. Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van OneNote om het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw notities te lezen.

Bovendien is het zo dat personen met een leesstoornis, zoals dyslexie, afhankelijk zijn van koppen om een beeld te vormen van de structuur van de gegevens. Ook kunnen ze de informatie dan opdelen in kleinere blokken die gemakkelijker zijn te verwerken.

Organiseer koppen in de aangegeven logische volgorde om navigatie te vereenvoudigen. Gebruik Kop1, Kop2, en klik vervolgens Kop3, in plaats van Kop3, Kop1 en klik vervolgens Kop2.

Gebruik koppen om de informatie in uw notities in korte alinea's in te delen. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Als u koppen wilt zoeken die niet in een logische volgorde worden weergegeven, gebruikt u de functie Toegankelijkheidscontrole.

Houd informatie in één notitiecontainer.

In OneNote kunt u overal op een pagina notities toevoegen door te klikken en inhoud toe te voegen. Er wordt dan een nieuwe notitiecontainer gemaakt.

Wanneer alle notities op een pagina in één container staan, kunnen gebruikers van schermlezers alles op één plek lezen zonder naar meerdere locaties op de pagina te moeten navigeren.

Probeer alle informatie op een pagina naar één notitiecontainer te verplaatsen. Als een notitiecontainer te groot wordt, kunt u deze over meerdere pagina's uitsplitsen of beschrijvende kopteksten toevoegen. (Schermlezers noemen notitiecontainers “inhoudsblokken”.)

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Alle tabellen die in OneNote voor Mac worden gemaakt, krijgen standaard een veldnamenrij. Als u een tabelkop wilt toevoegen die is verwijderd, moet u de Windows-bureaublad-app gebruiken om een tabelkop toe te voegen.

Gebruik de functie Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen geneste tabellen bevatten.

Maak audio en video toegankelijk voor slechthorende gebruikers en visueel gehandicapten.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Zorg ervoor, waar mogelijk, dat audio- en videobestanden toegankelijk zijn voordat ze worden ingevoegd in OneNote.

U kunt ook een extra bestand in het notitieblok invoegen om ondersteunende ondertitels, closed caption-ondertiteling of een videobeschrijving te bieden.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto's, graphics, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de beschrijving van de afbeelding kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding in uw notitieblok en selecteer Alternatieve tekst...

 2. Typ een titel en een beschrijving in de velden. Houd het kort, begin met de belangrijkste informatie en probeer de inhoud en functionaliteit van de afbeelding zo goed mogelijk over te brengen. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK.

  Tip: Vul zowel het veld Titel als het veld Beschrijving in, want deze informatie wordt in verschillende schermlezers op verschillende manieren gelezen.

  Dialoogvenster met alternatieve tekst voor Mac Sierra.

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Voeg alternatieve tekst toe aan ingesloten bestanden, zoals ondersteunend materiaal, taakomschrijvingen of rapportsjablonen, zodat schermlezers de beschrijving van het bestand kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand in uw notitieblok en selecteer Alternatieve tekst...

 2. Typ een titel en een beschrijving voor het bestand.

  Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden in OneNote voor Mac
 3. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tekst in uw OneNote-notitieblokken toegankelijker kunt maken.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voeg een duidelijke hyperlink aan uw tekst toe om gebruikers te laten weten wat er achter de koppeling zit.

 1. Selecteer het tekstgedeelte waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Koppeling op het lint.

 3. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze tekst indien nodig wijzigen.

  Tip: Vermijd het gebruik van 'klik hier' of vergelijkbare niet-beschrijvende uitdrukkingen. De tekst van de koppeling moet de doelpagina op een nauwkeurige, maar korte manier beschrijven.

 4. Voeg de hyperlink-URL toe aan het veld Adres. U kunt het adres van de oorspronkelijke locatie kopiëren en plakken.

  Het dialoogvenster Hyperlink in Mac.

 5. Klik op OK.

De naam van secties wijzigen

Secties met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectie te vinden.

 1. Klik in de lijst Secties met de rechtermuisknop op het sectietabblad dat u wilt bewerken en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ de nieuwe naam.

  Contextmenu voor sectie met Naam van sectie wijzigen geselecteerd.

Secties verwijderen

Verwijder ongebruikte secties die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in de lijst Secties met de rechtermuisknop op het sectietabblad dat u wilt verwijderen en selecteer Sectie verwijderen.

  Contextmenu voor sectie in Mac met Sectie verwijderen geselecteerd.

 2. Klik in het bevestigingsvenster op Ja.

De naam van sectiegroepen wijzigen

Sectiegroepen met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectiegroep te vinden.

 1. Klik in de lijst Secties met de rechtermuisknop op de sectiegroep waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Selecteer Naam wijzigen.

  Naam van sectiegroep wijzigen in OneNote voor Mac
 3. Typ de nieuwe naam voor de sectiegroep en druk op Enter.

Sectiegroepen verwijderen

Verwijder ongebruikte sectiegroepen die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in de lijst Secties met de rechtermuisknop op de sectiegroep die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer Verwijderen.

  Sectiegroep verwijderen in OneNote voor Mac
 3. Selecteer Ja in het bevestigingsvenster.

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Pagina's met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste pagina te vinden.

 1. Klik in de lijst Pagina's met de rechtermuisknop op de pagina die u een (nieuwe) naam wilt geven.

 2. Selecteer Naam wijzigen.

  Paginanaam wijzigen in OneNote voor Mac
 3. Typ een naam voor de pagina.

Een pagina verwijderen

Verwijder ongebruikte pagina's die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in de lijst Pagina's met de rechtermuisknop op de pagina die u wilt verwijderen.

  Pagina verwijderen in OneNote voor Mac
 2. Selecteer Verwijderen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

U verbetert de opmaak van de tekst als volgt: selecteer een eenvoudig schreefloos lettertype, gebruik een grotere tekengrootte, lijn de tekst links uit en vermijd overmatig gebruik van hoofdletters en cursief.

 1. Selecteer het deel van de tekst dat u wilt opmaken.

 2. U kunt op het tabblad Start bijvoorbeeld een grotere tekengrootte en een schreefloos lettertype selecteren. U kunt ook andere opmaakopties gebruiken, zoals een vet lettertype voor nadruk.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Klik op het tabblad Start op de pijl-omlaag naast de knop Tekstkleur en klik op Automatisch.

  Vervolgkeuzelijst Tekstkleur in OneNote voor Mac.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Gebruik de ingebouwde kopstijlen om een overzicht van de notitieblokpagina's voor de schermlezers. Schermlezers interpreteren niet een stuk tekst met grote en vet lettertype als kop tenzij de ingebouwde stijlen zijn toegepast.

 1. Selecteer de tekst voor de kop.

 2. Selecteer een kopstijl op het tabblad Start, zoals Kop 2.

  Menu Kopstijl in OneNote voor Mac.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Deel de tekst zo mogelijk op met behulp van opsommingstekens. Dit bevordert de leesbaarheid en navigatie.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Opsommingstekens.

 3. Als u de stijl van de opsommingstekens wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Opsommingstekens.

 4. Typ zo nodig de items van de lijst.

  Vervolgkeuzelijst Lijst met opsommingstekens in Mac.

  Tip: Gebruik een punt of puntkomma aan het einde van elk item in de lijst, zodat schermlezers op die plek een pauze inlassen.

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik indien mogelijk genummerde lijsten, omdat deze gemakkelijker te volgen zijn dan een doorlopende blok tekst.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Nummering.

 3. Als u de stijl van de nummering wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Nummering.

  Vervolgkeuzelijst Genummerde lijst in Mac.
 4. Typ zo nodig de lijstitems.

De juiste tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's om de leesbaarheid te verbeteren.

 1. Selecteer het tekstgedeelte dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Alinea-uitlijning.

 3. Klik op de gewenste uitlijning.

  Vervolgkeuzelijst Alinea-uitlijning in Mac.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties maken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Opmerking: In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad iets afwijken.

De volgende tabel bevat aanbevolen procedures in OneNote voor iOS voor het maken van notitieblokken die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle afbeeldingen en ingesloten bestanden.

Alternatieve tekst die afbeeldingen en andere objecten beschrijft is belangrijk voor personen die het scherm niet kunnen zien. Schermlezers lezen alternatieve tekst hardop voor, dus voor sommige mensen is dit de enige informatie die ze over afbeeldingen en objecten hebben. Zorg dat de alternatieve tekst duidelijk is.

Gebruik afbeeldingen niet als enige manier om tekst over te brengen, aangezien het lastig is om met een schermlezer door lange alternatieve tekst te navigeren.

Voeg alternatieve tekst toe waarin u de afbeelding of het object beschrijft voor gebruikers die deze niet kunnen zien. Houd het kort en beschrijf alleen wat belangrijk is aan de afbeelding.

Als u een afbeelding met korte tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document zelf.

Wanneer u een bestandsafdruk invoegt, houd het oorspronkelijke bestand dan op de pagina als alternatieve bron van de informatie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Voeg duidelijke tekst voor hyperlinks toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling met de tekst 'Klik hier' de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Geef sectiegroepen, secties en pagina's unieke namen en verwijder lege items.

Notitieblokken met inhoud die een beschrijvende naam heeft, maken het gemakkelijker voor u om specifieke informatie in uw notities te vinden. Mensen die schermlezers gebruiken, weten zo ook wat een sectie, sectiegroep of pagina bevat zonder deze te openen.

De naam van secties wijzigen

Secties verwijderen

De naam van sectiegroepen wijzigen

Sectiegroepen verwijderen

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Een pagina verwijderen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Zorg ervoor dat u niet alleen kleur gebruikt om een betekenis over te brengen. Maak tekst waarmee de betekenis van de kleur of andere zintuiglijke kenmerken wordt gedupliceerd.

Gebruik ook andere manieren om de informatie over te brengen, bijvoorbeeld met een vorm of label. U kunt bijvoorbeeld een groen vinkje gebruiken voor een succesvolle actie en een rode X voor een fout, in plaats van groene en rode arcering toe te passen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw notitieblokken moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor slechtziende mensen.

U kunt de tekstkleuren wijzigen in de Windows 10-app en de bureaublad- en onlineversie van OneNote. De gewijzigde kleuren zijn zichtbaar wanneer het notitieblok wordt geopend in de iOS-versie. Voor instructies over het gebruiken van toegankelijke tekstkleuren in OneNote voor Windows, Mac, de Windows 10-app of Online raadpleegt u de betreffende secties in dit artikel.

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), schreefloze lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie ervaren tekst op een manier waardoor het moeilijk kan zijn om letters en woorden te onderscheiden. Zo kunnen ze bij een regel tekst bijvoorbeeld ervaren dat deze overgaat in de regel eronder of dat de letters van een woord in elkaar overlopen.

Wanneer u meerdere lege regels of opeenvolgende spaties hebt, kan de toetsenbordnavigatie langzamer en het schermlezergebruik lastiger worden.

U kunt het lezen op de volgende manieren gemakkelijker maken:

 • Gebruik vertrouwde, schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri.

 • Vermijd tekst in alleen hoofdletters en overvloedig gebruik van cursieve of onderstreepte tekst.

 • Gebruik voldoende witruimte tussen regels en alinea's, maar vermijd meer dan twee spaties tussen woorden en twee lege regels tussen alinea's.

 • Lijn de alinea's links uit in plaats van uitvulling te gebruiken. Hierdoor oneven hiaten tussen de woorden, wat kunnen leiden tot een effect van een river witruimte die doorloopt tot en met de alinea voorkomen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

De juiste tekstafstand gebruiken

Houd informatie in één notitiecontainer.

In OneNote kunt u overal op een pagina notities toevoegen door te klikken en inhoud toe te voegen. Er wordt dan een nieuwe notitiecontainer gemaakt.

Wanneer alle notities op een pagina in één container staan, kunnen gebruikers van schermlezers alles op één plek lezen zonder naar meerdere locaties op de pagina te moeten navigeren.

Probeer alle informatie op een pagina naar één notitiecontainer te verplaatsen. Als een notitiecontainer te groot wordt, kunt u deze over meerdere pagina's uitsplitsen of beschrijvende kopteksten toevoegen. (Schermlezers noemen notitiecontainers “inhoudsblokken”.)

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Alle tabellen die in OneNote voor iOS worden gemaakt, krijgen standaard een veldnamenrij. Als u een tabelkop wilt toevoegen die is verwijderd, moet u de Windows-bureaublad-app gebruiken om een tabelkop toe te voegen.

Om ervoor te zorgen dat tabellen geen geneste tabellen bevatten, bekijkt u ze in OneNote voor iOS of gebruikt u de functie Toegankelijkheidscontrole in de Windows 10-app of de bureaublad- of onlineversie van OneNote.

Maak audio en video toegankelijk voor slechthorende gebruikers en visueel gehandicapten.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Zorg ervoor, waar mogelijk, dat audio- en videobestanden toegankelijk zijn voordat ze worden ingevoegd in OneNote.

U kunt ook een extra bestand in het notitieblok invoegen om ondersteunende ondertitels, closed caption-ondertiteling of een videobeschrijving te bieden.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto's, graphics, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers een beschrijving van de afbeelding kunnen lezen.

 1. Tik langer op de afbeelding in het notitieblok, veeg in het snelmenu naar links en tik op Alternatieve tekst.

 2. Typ een titel en een beschrijving in de velden. Houd het kort, begin met de belangrijkste informatie en probeer de inhoud en functionaliteit van de afbeelding zo goed mogelijk over te brengen. Wanneer u klaar bent, tikt u op Gereed.

  Tip: Vul zowel het veld TITEL als het veld BESCHRIJVING in, want deze informatie wordt in verschillende schermlezers op verschillende manieren gelezen.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst in iPhone.

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Voeg alternatieve tekst toe aan ingesloten bestanden, zoals ondersteunend materiaal, taakomschrijvingen of rapportsjablonen, zodat schermlezers de beschrijving van het bestand kunnen lezen.

 1. Tik op het bestand op de pagina in uw notitieblok en laat uw vinger staan.

 2. Veeg in het snelmenu naar links en tik op Alternatieve tekst.

 3. Typ een titel en een beschrijving voor het bestand.

  Alternatieve tekst toevoegen aan een ingesloten bestand in OneNote voor iOS
 4. Tik op Gereed wanneer u klaar bent.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tekst in uw OneNote voor iOS-notitieblokken toegankelijker kunt maken.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voeg een hyperlink toe aan een duidelijk tekstgedeelte om gebruikers te laten weten wat er achter de koppeling zit.

 1. Selecteer het tekstgedeelte waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. In de menubalk veegt u naar links en tikt u op de knop Koppeling invoegen.

  Knop Koppeling in de menubalk in iPhone.
 3. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het veld WEERGEVEN. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze tekst indien nodig wijzigen.

  Tip: Vermijd het gebruik van 'klik hier' of vergelijkbare niet-beschrijvende uitdrukkingen. De tekst van de koppeling moet de doelpagina op een nauwkeurige, maar korte manier beschrijven.

 4. Typ de hyperlink-URL in het veld ADRES.

  Opmerking: U kunt het adres ook kopiëren en plakken.

 5. Tik op Gereed.

  Dialoogvenster Hyperlink in iPhone.

De naam van secties wijzigen

Secties met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectie te vinden.

 1. Tik in een notitieblok op het sectietabblad waarvan u de naam wilt wijzigen en laat uw vinger staan, en tik op de knop Naam wijzigen in de menubalk.

  Knop Naam van sectie wijzigen in de menubalk in iPhone.

 2. Typ de nieuwe naam en tik op Klaar.

Secties verwijderen

Verwijder ongebruikte secties die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Tik in een notitieblok op het sectietabblad dat u wilt verwijderen en laat uw vinger staan, en tik op de knop Verwijderen in de menubalk.

  Knop Sectie verwijderen in de menubalk in iPhone.

 2. Tik in het bevestigingsvenster op Verwijderen.

De naam van sectiegroepen wijzigen

Sectiegroepen met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectiegroep te vinden.

 1. Tik in de lijst SECTIES op de sectiegroep waarvan u de naam wilt wijzigen en laat uw vinger staan.

 2. Tik op de knop Naam wijzigen Knop Naam van sectie of sectiegroep wijzigen in OneNote voor iOS in de menubalk.

  De naam van een sectiegroep wijzigen in OneNote voor iOS
 3. Typ de nieuwe naam voor de sectiegroep en tik op Gereed.

Sectiegroepen verwijderen

Verwijder ongebruikte sectiegroepen die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Tik in de lijst SECTIES op de sectiegroep die u wilt verwijderen en laat uw vinger staan.

 2. Tik op de knop Verwijderen Knop Pagina, sectie of sectiegroep verwijderen in OneNote voor iOS in de menubalk.

  Sectiegroep verwijderen in OneNote voor iOS
 3. Selecteer Verwijderen in het bevestigingsvenster.

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Pagina's met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste pagina te vinden.

 1. Tik in de lijst PAGINA'S op de pagina die u een (nieuwe) naam wilt geven.

 2. Typ de naam in de paginatitelregel boven de tijd en datum.

  Paginanaam wijzigen in OneNote voor iOS

Een pagina verwijderen

Verwijder ongebruikte pagina's die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Tik in de lijst PAGINA'S op de pagina die u wilt verwijderen en laat uw vinger staan.

 2. Tik in het snelmenu op de knop Verwijderen Knop Pagina, sectie of sectiegroep verwijderen in OneNote voor iOS .

  Pagina verwijderen in OneNote voor iOS

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

U verbetert de opmaak van de tekst als volgt: selecteer een eenvoudig schreefloos lettertype, gebruik een grotere tekengrootte, lijn de tekst links uit en vermijd overmatig gebruik van hoofdletters en cursief.

Tekstopmaak toepassen

 1. Selecteer het deel van de tekst dat u wilt opmaken.

 2. U kunt op de menubalk bijvoorbeeld vet of cursief lettertype, of onderstrepen selecteren. Tik op de optie die u wilt selecteren.

  Knop Vet op de menubalk in iPhone.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

 1. Tik in de weergave Notitieblokken op de knop Instellingen.

  Knop Instellingen in Notitieblokken in iPhone.
 2. Tik in Instellingen op Bewerken en weergeven.

 3. Selecteer een grotere tekengrootte en een schreefloos lettertype.

  Opties voor het wijzigen van lettertype en tekengrootte in de Instellingen in iPhone.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Deel doorlopende tekst zo mogelijk op met behulp van opsommingstekens. Dit bevordert de leesbaarheid en navigatie.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Tik in de menubalk op de knop Opsommingstekens.

  Knop voor lijst met opsommingstekens op de menubalk in iPhone.

 3. Typ zo nodig de items van de lijst.

  Tip: Gebruik een punt of puntkomma aan het einde van elk item in de lijst, zodat schermlezers op die plek een pauze inlassen.

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een genummerde lijst voor een reeks, zodat deze gemakkelijker te volgen is dan een doorlopende blok tekst.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Tik in de menubalk op de knop Nummering.

  Knop Geordende lijst op de menubalk in iPhone.

 3. Typ zo nodig de lijstitems.

De juiste tekstafstand gebruiken

Lijn uw alinea's links uit om onregelmatige ruimten tussen woorden te voorkomen.

 1. Selecteer het tekstgedeelte dat u wilt wijzigen.

 2. Tik in de menubalk op de knop Inspringing verkleinen.

  Knop Links uitlijnen in de menubalk in iPhone.

Zie ook

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties maken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Opmerking: In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

De volgende tabel bevat aanbevolen procedures in OneNote voor Android voor het maken van notitieblokken die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle afbeeldingen en ingesloten bestanden.

Alternatieve tekst die afbeeldingen en andere objecten beschrijft is belangrijk voor personen die het scherm niet kunnen zien. Schermlezers lezen alternatieve tekst hardop voor, dus voor sommige mensen is dit de enige informatie die ze over afbeeldingen en objecten hebben. Zorg dat de alternatieve tekst duidelijk is.

Gebruik afbeeldingen niet als enige manier om tekst over te brengen, aangezien het lastig is om met een schermlezer door lange alternatieve tekst te navigeren.

Voeg alternatieve tekst toe waarin u de afbeelding of het object beschrijft voor gebruikers die deze niet kunnen zien. Houd het kort en beschrijf alleen wat belangrijk is aan de afbeelding.

Als u een afbeelding met korte tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document zelf.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

U kunt alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden in de Windows 10-app en de bureaublad- en onlineversie van OneNote. Voor instructies over het toevoegen van alternatieve tekst aan ingesloten bestanden in OneNote voor Windows, Mac, de Windows 10-app of Online raadpleegt u de betreffende secties in dit artikel.

Voeg duidelijke tekst voor hyperlinks toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling met de tekst 'Klik hier' de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Geef sectiegroepen, secties en pagina's unieke namen en verwijder lege items.

Notitieblokken met inhoud die een beschrijvende naam heeft, maken het gemakkelijker voor u om specifieke informatie in uw notities te vinden. Mensen die schermlezers gebruiken, weten zo ook wat een sectie, sectiegroep of pagina bevat zonder deze te openen.

De naam van secties wijzigen

Secties verwijderen

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Een pagina verwijderen

U kunt sectiegroepen een nieuwe naam geven of verwijderen in de Windows 10-app en de bureaubladversie van OneNote. Zie voor instructies over het te wijzigen of verwijderen van sectiegroepen in OneNote voor Windows, Mac of Windows 10-app, de desbetreffende secties in dit artikel.

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Zorg ervoor dat u niet alleen kleur gebruikt om een betekenis over te brengen. Maak tekst waarmee de betekenis van de kleur of andere zintuiglijke kenmerken wordt gedupliceerd.

Gebruik ook andere manieren om de informatie over te brengen, bijvoorbeeld met een vorm of label. U kunt bijvoorbeeld een groen vinkje gebruiken voor een succesvolle actie en een rode X voor een fout, in plaats van groene en rode arcering toe te passen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw notitieblokken moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor slechtziende mensen.

U kunt de tekstkleuren wijzigen in de Windows 10-app en de bureaublad- en onlineversie van OneNote. De gewijzigde kleuren zijn zichtbaar wanneer het notitieblok wordt geopend in de Android-versie. Voor instructies over het gebruiken van toegankelijke tekstkleuren in OneNote voor Windows, Mac, de Windows 10-app of Online raadpleegt u de betreffende secties in dit artikel.

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), schreefloze lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie ervaren tekst op een manier waardoor het moeilijk kan zijn om letters en woorden te onderscheiden. Zo kunnen ze bij een regel tekst bijvoorbeeld ervaren dat deze overgaat in de regel eronder of dat de letters van een woord in elkaar overlopen.

Wanneer u meerdere lege regels of opeenvolgende spaties hebt, kan de toetsenbordnavigatie langzamer en het schermlezergebruik lastiger worden.

U kunt het lezen op de volgende manieren gemakkelijker maken:

 • Gebruik vertrouwde, schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri.

 • Vermijd tekst in alleen hoofdletters en overvloedig gebruik van cursieve of onderstreepte tekst.

 • Gebruik voldoende witruimte tussen regels en alinea's, maar vermijd meer dan twee spaties tussen woorden en twee lege regels tussen alinea's.

 • Lijn de alinea's links uit in plaats van uitvulling te gebruiken. Hierdoor oneven hiaten tussen de woorden, wat kunnen leiden tot een effect van een river witruimte die doorloopt tot en met de alinea voorkomen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

De juiste tekstafstand gebruiken

U kunt het lettertype en de tekengrootte wijzigen in de Windows 10-app en de bureaublad- en onlineversie van OneNote. Voor instructies over het wijzigen van het lettertype en de tekengrootte in OneNote voor Windows, Mac, de Windows 10-app of Online raadpleegt u de betreffende secties in dit artikel.

Houd informatie in één notitiecontainer.

In OneNote kunt u overal op een pagina notities toevoegen door te klikken en inhoud toe te voegen. Er wordt dan een nieuwe notitiecontainer gemaakt.

Wanneer alle notities op een pagina in één container staan, kunnen gebruikers van schermlezers alles op één plek lezen zonder naar meerdere locaties op de pagina te moeten navigeren.

Probeer alle informatie op een pagina naar één notitiecontainer te verplaatsen. Als een notitiecontainer te groot wordt, kunt u deze over meerdere pagina's uitsplitsen of beschrijvende kopteksten toevoegen. (Schermlezers noemen notitiecontainers “inhoudsblokken”.)

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Alle tabellen die in OneNote voor Android worden gemaakt, krijgen standaard een veldnamenrij. Als u een tabelkop wilt toevoegen die is verwijderd, moet u de Windows-bureaublad-app gebruiken om een tabelkop toe te voegen.

Om ervoor te zorgen dat tabellen geen geneste tabellen bevatten, bekijkt u ze in OneNote voor Android of gebruikt u de functie Toegankelijkheidscontrole in de Windows 10-app of de bureaublad- of onlineversie van OneNote.

Maak audio en video toegankelijk voor slechthorende gebruikers en visueel gehandicapten.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Zorg ervoor, waar mogelijk, dat audio- en videobestanden toegankelijk zijn voordat ze worden ingevoegd in OneNote.

U kunt ook een extra bestand in het notitieblok invoegen om ondersteunende ondertitels, closed caption-ondertiteling of een videobeschrijving te bieden.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto's, graphics, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers een beschrijving van de afbeelding kunnen lezen.

 1. Tik op de afbeelding in uw notitieblok en laat uw vinger staan.

 2. Tik in het snelmenu op de knop Meer opties Knop Meer opties in het snelmenu in OneNote voor Android en selecteer ALTERNATIEVE TEKST.

 3. Typ een titel en een beschrijving voor de afbeelding. Houd het kort, begin met de belangrijkste informatie en probeer de inhoud en functionaliteit van de afbeelding zo goed mogelijk over te brengen. Wanneer u klaar bent, tikt u op GEREED.

  Tip: Vul zowel het veld Titel als het veld Beschrijving in, want deze informatie wordt in verschillende schermlezers op verschillende manieren gelezen.

  Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen in OneNote voor Android

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tekst in uw OneNote voor Android-notitieblokken toegankelijker kunt maken.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voeg een hyperlink toe aan een duidelijk tekstgedeelte om gebruikers te laten weten wat er achter de koppeling zit.

 1. Selecteer het tekstgedeelte waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. In de menubalk veegt u naar links en tikt u op de knop Hyperlink invoegen Knop Hyperlink toevoegen in OneNote voor Android .

 3. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze tekst indien nodig wijzigen.

  Tip: Vermijd het gebruik van 'klik hier' of vergelijkbare niet-beschrijvende uitdrukkingen. De tekst van de koppeling moet de doelpagina op een nauwkeurige, maar korte manier beschrijven.

 4. Typ de hyperlink-URL in het veld Adres.

  Opmerking: U kunt het adres ook kopiëren en plakken.

 5. Tik op GEREED.

  Dialoogvenster Hyperlink toevoegen in OneNote voor Android

De naam van secties wijzigen

Secties met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectie te vinden.

 1. Tik in de lijst SECTIES op de sectie waarvan u de naam wilt wijzigen en laat uw vinger staan.

 2. Tik in het snelmenu op Naam van sectie wijzigen.

  Naam van sectie wijzigen in OneNote voor Android
 3. Typ de nieuwe naam en tik op NAAM WIJZIGEN.

Secties verwijderen

Verwijder ongebruikte secties die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Tik in de lijst SECTIES op de sectie die u wilt verwijderen en laat uw vinger staan.

 2. Tik in het snelmenu op Sectie verwijderen.

  Sectie verwijderen in OneNote voor Android
 3. Tik in het bevestigingsvenster op VERWIJDEREN.

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Pagina's met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste pagina's te vinden.

 1. Tik in de lijst Pagina's op de pagina die u een (nieuwe) naam wilt geven.

 2. Typ de (nieuwe) naam voor de pagina in de paginatitelregel boven de tijd en datum.

  Paginanaam wijzigen in OneNote voor Android

Een pagina verwijderen

Verwijder ongebruikte pagina's die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Tik in de lijst Pagina's op de pagina die u wilt verwijderen en laat uw vinger staan.

 2. Selecteer Pagina verwijderen in het snelmenu.

  Pagina verwijderen in een lang snelmenu in OneNote voor Android
 3. Selecteer VERWIJDEREN in het bevestigingsvenster.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

U kunt de opmaak van de tekst verbeteren door bijvoorbeeld een vet lettertype te gebruiken, de tekst links uit te lijnen en overmatig gebruik van hoofdletters en cursief te vermijden.

 1. Om de tekstopmaak toe te passen, selecteert u het tekstgedeelte dat u wilt opmaken.

 2. U kunt in de menubalk bijvoorbeeld vet lettertype of onderstrepen selecteren voor nadruk. Tik op de gewenste optie.

  Knoppen voor tekstopmaak op de werkbalk in OneNote voor Android

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Deel doorlopende tekst zo mogelijk op met behulp van opsommingstekens. Dit bevordert de leesbaarheid en navigatie.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Tik in de menubalk op de knop Opsommingstekens Knop Lijst met opsommingstekens in OneNote voor Android .

 3. Typ zo nodig de lijstitems.

  Tip: Gebruik een punt of puntkomma aan het einde van elk item in de lijst, zodat schermlezers op die plek een pauze inlassen.

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een genummerde lijst voor een reeks, zodat deze gemakkelijker te volgen is dan een doorlopende blok tekst.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Tik in de menubalk op de knop Nummering Knop Genummerde lijst toevoegen in OneNote voor Android .

 3. Typ zo nodig de items van de lijst.

De juiste tekstuitlijning gebruiken

Lijn uw alinea's links uit om onregelmatige ruimten tussen woorden te voorkomen.

 1. Selecteer het tekstgedeelte dat u wilt wijzigen.

 2. Tik in de menubalk op de knop Inspringing verkleinen Knop Links uitlijnen in OneNote voor Android .

Zie ook

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties maken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

De volgende tabel bevat aanbevolen procedures in OneNote voor Windows 10 voor het maken van notitieblokken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle afbeeldingen en ingesloten bestanden.

Alternatieve tekst die afbeeldingen en andere objecten beschrijft is belangrijk voor personen die het scherm niet kunnen zien. Schermlezers lezen alternatieve tekst hardop voor, dus voor sommige mensen is dit de enige informatie die ze over afbeeldingen en objecten hebben. Zorg dat de alternatieve tekst duidelijk is.

Gebruik afbeeldingen niet als enige manier om tekst over te brengen, aangezien het lastig is om met een schermlezer door lange alternatieve tekst te navigeren.

Voeg alternatieve tekst toe waarin u de afbeelding of het object beschrijft voor gebruikers die deze niet kunnen zien. Houd het kort en beschrijf alleen wat belangrijk is aan de afbeelding.

Als u een afbeelding met korte tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document zelf.

Wanneer u een bestandsafdruk invoegt, houd het oorspronkelijke bestand dan op de pagina als alternatieve bron van de informatie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Voeg duidelijke tekst voor hyperlinks toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling met de tekst 'Klik hier' de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Geef sectiegroepen, secties en pagina's unieke namen en verwijder lege items.

Notitieblokken met inhoud die een beschrijvende naam heeft, maken het gemakkelijker voor u om specifieke informatie in uw notities te vinden. Mensen die schermlezers gebruiken, weten zo ook wat een sectie, sectiegroep of pagina bevat zonder deze te openen.

De naam van secties wijzigen

Secties verwijderen

De naam van sectiegroepen wijzigen

Sectiegroepen verwijderen

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Een pagina verwijderen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Zorg ervoor dat u niet alleen kleur gebruikt om een betekenis over te brengen. Maak tekst waarmee de betekenis van de kleur of andere zintuiglijke kenmerken wordt gedupliceerd.

Gebruik ook andere manieren om de informatie over te brengen, bijvoorbeeld een vorm of label. U kunt bijvoorbeeld een groen vinkje gebruiken voor een succesvolle actie en een rode X voor een fout, in plaats van groene en rode arcering toe te passen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw notitieblokken moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor slechtziende mensen.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), schreefloze lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie ervaren tekst op een manier waardoor het moeilijk kan zijn om letters en woorden te onderscheiden. Zo kunnen ze bij een regel tekst bijvoorbeeld ervaren dat deze overgaat in de regel eronder of dat de letters van een woord in elkaar overlopen.

Wanneer u meerdere lege regels of opeenvolgende spaties hebt, kan de toetsenbordnavigatie langzamer en het schermlezergebruik lastiger worden.

U kunt het lezen op de volgende manieren gemakkelijker maken:

 • Gebruik vertrouwde, schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri.

 • Vermijd tekst in alleen hoofdletters en overvloedig gebruik van cursieve of onderstreepte tekst.

 • Gebruik voldoende witruimte tussen regels en alinea's, maar vermijd meer dan twee spaties tussen woorden en twee lege regels tussen alinea's.

 • Lijn de alinea's links uit in plaats van uitvulling te gebruiken. Hierdoor oneven hiaten tussen de woorden, wat kunnen leiden tot een effect van een river witruimte die doorloopt tot en met de alinea voorkomen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

De juiste tekstuitlijning gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

De software van schermlezers herkent ingebouwde kopstijlen als koppen en kan koppen aankondigen voor de gebruiker. Daarnaast maakt de software het mogelijk dat gebruikers met behulp van koppen kunnen navigeren. Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van OneNote om het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw notities te lezen.

Bovendien is het zo dat personen met een leesstoornis, zoals dyslexie, afhankelijk zijn van koppen om een beeld te vormen van de structuur van de gegevens. Ook kunnen ze de informatie dan opdelen in kleinere blokken die gemakkelijker zijn te verwerken.

Organiseer koppen in de aangegeven logische volgorde om navigatie te vereenvoudigen. Gebruik Kop1, Kop2, en klik vervolgens Kop3, in plaats van Kop3, Kop1 en klik vervolgens Kop2.

Gebruik koppen om de informatie in uw notities in korte alinea's in te delen. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Houd informatie in één notitiecontainer.

In OneNote kunt u overal op een pagina notities toevoegen door te klikken en inhoud toe te voegen. Er wordt dan een nieuwe notitiecontainer gemaakt.

Wanneer alle notities op een pagina in één container staan, kunnen gebruikers van schermlezers alles op één plek lezen zonder naar meerdere locaties op de pagina te moeten navigeren.

Probeer alle informatie op een pagina naar één notitiecontainer te verplaatsen. Als een notitiecontainer te groot wordt, kunt u deze over meerdere pagina's uitsplitsen of beschrijvende kopteksten toevoegen. (Schermlezers noemen notitiecontainers “inhoudsblokken”.)

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Alle tabellen die in OneNote voor Windows 10 worden gemaakt, krijgen standaard een veldnamenrij. Als u een tabelkop wilt toevoegen die is verwijderd, moet u de Windows-bureaublad-app gebruiken om een tabelkop toe te voegen.

Maak audio en video toegankelijk voor slechthorende gebruikers en visueel gehandicapten.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Zorg ervoor, waar mogelijk, dat audio- en videobestanden toegankelijk zijn voordat ze worden ingevoegd in OneNote.

U kunt ook een extra bestand in het notitieblok invoegen om ondersteunende ondertitels, closed caption-ondertiteling of een videobeschrijving te bieden.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto's, graphics, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers een beschrijving van de afbeelding kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding in uw notitieblok en selecteer Afbeelding > Alternatieve tekst.

 2. Typ een titel en een beschrijving in de velden. Houd het kort, begin met de belangrijkste informatie en probeer de inhoud en functionaliteit van de afbeelding zo goed mogelijk over te brengen. Wanneer u klaar bent, selecteert u Gereed.

  Tip: Vul zowel het veld Titel als het veld Beschrijving in, want deze informatie wordt in verschillende schermlezers op verschillende manieren gelezen.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst voor het toevoegen van alternatieve tekst in OneNote voor Windows 10.

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Voeg alternatieve tekst toe aan ingesloten bestanden, zoals ondersteunend materiaal, taakomschrijvingen of rapportsjablonen, zodat schermlezers de beschrijving van het bestand kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand op de pagina.

 2. Selecteer Bestand > Alternatieve tekst.

 3. Typ een titel en een beschrijving voor het bestand.

  Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden in OneNote-app voor Windows 10
 4. Selecteer Gereed.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tekst in uw OneNote-notitieblokken toegankelijker kunt maken.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voeg een hyperlink toe aan een duidelijk tekstgedeelte om gebruikers te laten weten wat er achter de koppeling zit.

 1. Selecteer het tekstgedeelte waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Koppeling.

 3. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze tekst indien nodig wijzigen.

  Tip: Vermijd het gebruik van 'klik hier' of vergelijkbare niet-beschrijvende uitdrukkingen. De tekst van de koppeling moet de doelpagina op een nauwkeurige, maar korte manier beschrijven.

 4. Typ de hyperlink-URL in het veld Adres.

  Tip: U kunt het adres ook kopiëren en plakken.

 5. Selecteer Invoegen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster voor het toevoegen van een hypertextkoppeling in OneNote voor Windows 10.

De naam van secties wijzigen

Secties met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectie te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op het sectietabblad dat u wilt bewerken, en selecteer Naam van sectie wijzigen.

  Schermafbeelding van het snelmenu voor het wijzigen van de naam van een sectietabblad in OneNote voor Windows 10.

 2. Typ de nieuwe naam en druk op Enter.

Secties verwijderen

Verwijder ongebruikte secties die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op het sectietabblad dat u wilt verwijderen, en selecteer Sectie verwijderen.

  Schermafbeelding van het snelmenu voor het verwijderen van een sectietabblad in OneNote voor Windows 10.

 2. Selecteer Sectie verwijderen in het bevestigingsvenster.

De naam van sectiegroepen wijzigen

Sectiegroepen met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectiegroep te vinden.

 1. Klik in de lijst Secties met de rechtermuisknop op de sectiegroep waarvan u de naam wilt wijzigen en selecteer Naam van sectiegroep wijzigen.

  Naam van sectiegroepen wijzigen in OneNote-app voor Windows 10
 2. Typ de nieuwe naam en druk op Enter.

Sectiegroepen verwijderen

Verwijder ongebruikte sectiegroepen die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in de lijst Secties met de rechtermuisknop op de sectiegroep die u wilt verwijderen en selecteer Sectiegroep verwijderen.

  Sectiegroepen verwijderen in OneNote-app voor Windows 10
 2. Selecteer Verwijderen in het bevestigingsvenster.

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Pagina's met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste pagina te vinden.

 1. Klik in de lijst Pagina's met de rechtermuisknop op de pagina die u een (nieuwe) naam wilt geven.

 2. Selecteer Paginanaam wijzigen.

  De naam van pagina’s wijzigen in OneNote-app voor Windows 10
 3. Typ een naam voor de pagina.

Een pagina verwijderen

Verwijder ongebruikte pagina's die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in de lijst Pagina's met de rechtermuisknop op de pagina die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer Pagina verwijderen.

  Pagina verwijderen in OneNote-app voor Windows 10

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

U verbetert de opmaak van de tekst als volgt: selecteer een eenvoudig schreefloos lettertype, gebruik een grotere tekengrootte, lijn de tekst links uit en vermijd overmatig gebruik van hoofdletters en cursief.

 1. Selecteer het deel van de tekst dat u wilt opmaken.

 2. U kunt op het tabblad Start bijvoorbeeld een grotere tekengrootte en een schreefloos lettertype selecteren. U kunt ook andere opmaakopties gebruiken, zoals een vet lettertype voor nadruk.

  Knoppen voor tekstopmaak op het lint van het menu Start in OneNote voor Windows 10.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Klik op het tabblad Start op de pijl-omlaag naast de knop Tekstkleur Knop Lettertype in OneNote-app voor Windows 10 .

 3. Selecteer Automatisch.

  Menu Tekstkleur in OneNote-app voor Windows 10

De juiste tekstuitlijning gebruiken

Lijn uw alinea's links uit om onregelmatige ruimten tussen woorden te voorkomen.

 1. Selecteer het tekstgedeelte dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Alineaopmaak Knop Alinea opmaken in OneNote-app voor Windows 10 .

 3. Selecteer Links uitlijnen Knop Links uitlijnen in OneNote-app voor Windows 10 .

  Alinea’s links uitlijnen in OneNote-app voor Windows 10

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Gebruik de ingebouwde kopstijlen om een overzicht van de notitieblokpagina's voor de schermlezers. Schermlezers interpreteren niet een stuk tekst met grote en vet lettertype als kop tenzij de ingebouwde stijlen zijn toegepast.

 1. Selecteer de tekst voor de kop.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Stijlen Knop Alinea opmaken in OneNote-app voor Windows 10 .

  Menu Stijlen in OneNote-app voor Windows 10
 3. Selecteer een kopstijl, zoals Kop 2.

  Lijst met koppen in OneNote-app voor Windows 10

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Deel doorlopende tekst zo mogelijk op met behulp van opsommingstekens. Dit bevordert de leesbaarheid en navigatie.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Lijst met opsommingstekens.

  Knop Lijst met opsommingstekens geselecteerd op het lint van het menu Start in OneNote voor Windows 10.

 3. Typ zo nodig de lijstitems.

  Tip: Gebruik een punt of puntkomma aan het einde van elk item in de lijst, zodat schermlezers op die plek een pauze inlassen.

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een genummerde lijst voor een reeks, zodat deze gemakkelijker te volgen is dan een doorlopende blok tekst.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Nummering en selecteer een stijl.

  Knoppen voor een genummerde lijst op het lint van het menu Start in OneNote voor Windows 10.

 3. Typ zo nodig de items van de lijst.

Zie ook

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties maken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

De volgende tabel bevat aanbevolen procedures om OneNote Online-notitieblokken te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle afbeeldingen en ingesloten bestanden.

Alternatieve tekst die afbeeldingen en andere objecten beschrijft is belangrijk voor personen die het scherm niet kunnen zien. Schermlezers lezen alternatieve tekst hardop voor, dus voor sommige mensen is dit de enige informatie die ze over afbeeldingen en objecten hebben. Zorg dat de alternatieve tekst duidelijk is.

Gebruik afbeeldingen niet als enige manier om tekst over te brengen, aangezien het lastig is om met een schermlezer door lange alternatieve tekst te navigeren.

Voeg alternatieve tekst toe waarin u de afbeelding of het object beschrijft voor gebruikers die deze niet kunnen zien. Houd het kort en beschrijf alleen wat belangrijk is aan de afbeelding.

Als u een afbeelding met korte tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document zelf.

Wanneer u een bestandsafdruk invoegt, houd het oorspronkelijke bestand dan op de pagina als alternatieve bron van de informatie.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Voeg duidelijke tekst voor hyperlinks toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling vanaf de tekst 'Klik hier' de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Geef sectiegroepen, secties en pagina's unieke namen en verwijder lege items.

Notitieblokken met inhoud die een beschrijvende naam heeft, maken het gemakkelijker voor u om specifieke informatie in uw notities te vinden. Mensen die schermlezers gebruiken, weten zo ook wat een sectie, sectiegroep of pagina bevat zonder deze te openen.

De naam van secties wijzigen

Secties verwijderen

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Een pagina verwijderen

U kunt sectiegroepen een nieuwe naam geven of verwijderen in de Windows 10-app en de bureaubladversie van OneNote. Voor instructies over het hernoemen of verwijderen van sectiegroepen in de Windows 10-app of de bureaubladversie van Windows raadpleegt u de betreffende secties in dit artikel.

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Zorg ervoor dat u niet alleen kleur gebruikt om een betekenis over te brengen. Maak tekst waarmee de betekenis van de kleur of andere zintuiglijke kenmerken wordt gedupliceerd.

Gebruik ook andere manieren om de informatie over te brengen, bijvoorbeeld met een vorm of label. U kunt bijvoorbeeld een groen vinkje gebruiken voor een succesvolle actie en een rode X voor een fout, in plaats van groene en rode arcering toe te passen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw notitieblokken moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor slechtziende mensen.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (18pt of groter), schreefloze lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie ervaren tekst op een manier waardoor het moeilijk kan zijn om letters en woorden te onderscheiden. Zo kunnen ze bij een regel tekst bijvoorbeeld ervaren dat deze overgaat in de regel eronder of dat de letters van een woord in elkaar overlopen.

Wanneer u meerdere lege regels of opeenvolgende spaties hebt, kan de toetsenbordnavigatie langzamer en het schermlezergebruik lastiger worden.

U kunt het lezen op de volgende manieren gemakkelijker maken:

 • Gebruik vertrouwde, schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri.

 • Vermijd tekst in alleen hoofdletters en overvloedig gebruik van cursieve of onderstreepte tekst.

 • Gebruik voldoende witruimte tussen regels en alinea's, maar vermijd meer dan twee spaties tussen woorden en twee lege regels tussen alinea's.

 • Lijn de alinea's links uit in plaats van uitvulling te gebruiken. Hierdoor oneven hiaten tussen de woorden, wat kunnen leiden tot een effect van een river witruimte die doorloopt tot en met de alinea voorkomen.

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

De juiste tekstafstand gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

De software van schermlezers herkent ingebouwde kopstijlen als koppen en kan koppen aankondigen voor de gebruiker. Daarnaast maakt de software het mogelijk dat gebruikers met behulp van koppen kunnen navigeren. Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van OneNote Online om het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw notities te lezen.

Bovendien is het zo dat personen met een leesstoornis, zoals dyslexie, afhankelijk zijn van koppen om een beeld te vormen van de structuur van de gegevens. Ook kunnen ze de informatie dan opdelen in kleinere blokken die gemakkelijker zijn te verwerken.

Organiseer koppen in de aangegeven logische volgorde om navigatie te vereenvoudigen. Gebruik Kop1, Kop2, en klik vervolgens Kop3, in plaats van Kop3, Kop1 en klik vervolgens Kop2.

Gebruik koppen om de informatie in uw notities in korte alinea's in te delen. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Houd informatie in één notitiecontainer.

In OneNote kunt u overal op een pagina notities toevoegen door te klikken en inhoud toe te voegen. Er wordt dan een nieuwe notitiecontainer gemaakt.

Wanneer alle notities op een pagina in één container staan, kunnen gebruikers van schermlezers alles op één plek lezen zonder naar meerdere locaties op de pagina te moeten navigeren.

Probeer alle informatie op een pagina naar één notitiecontainer te verplaatsen. Als een notitiecontainer te groot wordt, kunt u deze over meerdere pagina's uitsplitsen of beschrijvende kopteksten toevoegen. (Schermlezers noemen notitiecontainers “inhoudsblokken”.)

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Alle tabellen die in OneNote Online worden gemaakt, krijgen standaard een veldnamenrij. Als u een tabelkop wilt toevoegen die is verwijderd, moet u de Windows-bureaublad-app gebruiken om een tabelkop toe te voegen.

Maak audio en video toegankelijk voor slechthorende gebruikers en visueel gehandicapten.

Ondertitels bevatten meestal een transcriptie (of vertaling) van de dialoog.

Closed caption-ondertiteling beschrijft meestal ook audio, zoals muziek of geluidseffecten buiten het scherm.

Videobeschrijving betekent gesproken beschrijvingen van de belangrijke visuele elementen van een video. Deze beschrijvingen worden ingevoegd in natuurlijke pauzes in de audio van een programma. Videobeschrijving maakt video beter toegankelijk voor personen die blind of slechtziend zijn.

Zorg ervoor, waar mogelijk, dat audio- en videobestanden toegankelijk zijn voordat ze worden ingevoegd in OneNote.

U kunt ook een extra bestand in het notitieblok invoegen om ondersteunende ondertitels, closed caption-ondertiteling of een videobeschrijving te bieden.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto's, graphics, illustraties en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de beschrijving van de afbeelding kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding in uw notitieblok en selecteer Alternatieve tekst bewerken...

 2. Typ een beschrijving in het veld. Houd het kort, begin met de belangrijkste informatie en probeer de inhoud en functionaliteit van de afbeelding zo goed mogelijk over te brengen. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst voor OneNote Online.

Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden

Voeg alternatieve tekst toe aan ingesloten bestanden, zoals ondersteunend materiaal, taakomschrijvingen of rapportsjablonen, zodat schermlezers de beschrijving van het bestand kunnen lezen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand in uw notitieblok en selecteer Alternatieve tekst bewerken...

 2. Typ een beschrijving voor het bestand.

  Alternatieve tekst toevoegen aan ingesloten bestanden in OneNote Online
 3. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks en tekst in uw OneNote Online-notitieblokken toegankelijker kunt maken.

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voeg een duidelijke hyperlink aan uw tekst toe om gebruikers te laten weten wat er achter de koppeling zit.

 1. Selecteer het tekstgedeelte waaraan u de hyperlink wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Invoegen op Koppeling op het lint.

 3. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het veld Tekst weergeven. Dit is de tekst van de hyperlink. U kunt deze tekst indien nodig wijzigen.

  Tip: Vermijd het gebruik van 'klik hier' of vergelijkbare niet-beschrijvende uitdrukkingen. De tekst van de koppeling moet de doelpagina op een nauwkeurige, maar korte manier beschrijven.

 4. Voeg de hyperlink-URL toe aan het veld Adres.

  Dialoogvenster Hyperlink voor OneNote Online.

 5. Klik op Invoegen.

De naam van secties wijzigen

Secties met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste sectie te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op het sectietabblad dat u wilt bewerken en selecteer Naam wijzigen....

 2. Typ de nieuwe naam.

  Optie Naam van sectie wijzigen in OneNote Online.

Secties verwijderen

Verwijder ongebruikte secties die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op het sectietabblad dat u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen....

  Optie Sectie verwijderen in OneNote Online.

 2. Klik in het bevestigingsvenster op Ja.

Een titel toevoegen of een paginanaam wijzigen

Pagina's met een beschrijvende en nauwkeurige titel helpen gebruikers om de juiste pagina te vinden.

 1. Selecteer in een notitieblok de pagina die u een (nieuwe) naam wilt geven.

 2. Typ de naam in de paginatitelregel boven de tijd en datum.

  Paginanaam wijzigen in OneNote Online

Een pagina verwijderen

Verwijder ongebruikte pagina's die geen gegevens bevatten, om schermlezers en gebruikers te helpen snel de juiste gegevens te vinden.

 1. Klik in een notitieblok met de rechtermuisknop op het paginatabblad dat u wilt verwijderen.

 2. Selecteer Verwijderen.

  Pagina verwijderen in OneNote Online

Toegankelijke tekstopmaak gebruiken

U verbetert de opmaak van de tekst als volgt: selecteer een eenvoudig schreefloos lettertype, gebruik een grotere tekengrootte, lijn de tekst links uit en vermijd overmatig gebruik van hoofdletters en cursief.

 1. Selecteer het deel van de tekst dat u wilt opmaken.

 2. U kunt op het tabblad Start bijvoorbeeld een grotere tekengrootte en een schreefloos lettertype selecteren. U kunt ook andere opmaakopties gebruiken, zoals een vet lettertype voor nadruk.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Klik op het tabblad Start op de pijl-omlaag naast de knop Tekstkleur en klik op Automatisch.

  Menuopties voor tekstkleuren in OneNote Online.

Ingebouwde kopstijlen toepassen

Gebruik de ingebouwde kopstijlen om een overzicht van de notitieblokpagina's voor de schermlezers. Schermlezers interpreteren niet een stuk tekst met grote en vet lettertype als kop tenzij de ingebouwde stijlen zijn toegepast.

 1. Selecteer de tekst voor de kop.

 2. Selecteer een kopstijl op het tabblad Start, zoals Kop 2.

  Opties voor kopstijlen in OneNote Online.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Deel de tekst zo mogelijk op met behulp van opsommingstekens. Dit bevordert de leesbaarheid en navigatie.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Opsommingstekens.

 3. Als u de stijl van de opsommingstekens wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Opsommingstekens.

  Menu Lijst met opsommingstekens in OneNote Online.

 4. Typ zo nodig de items van de lijst.

  Tip: Gebruik een punt of puntkomma aan het einde van elk item in de lijst, zodat schermlezers op die plek een pauze inlassen.

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik indien mogelijk genummerde lijsten, omdat deze gemakkelijker te volgen zijn dan een doorlopende blok tekst.

 1. Plaats de cursor op de positie waar u de lijst in uw notitieblok wilt toevoegen of selecteer het tekstgedeelte dat in de lijst moet worden opgenomen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Nummering.

 3. Als u de stijl van de nummering wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Nummering.

  Menuopties voor genummerde lijst in OneNote Online.

 4. Typ zo nodig de lijstitems.

De juiste tekstafstand gebruiken

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's om de leesbaarheid te verbeteren.

 1. Selecteer het tekstgedeelte dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start op de knop Alinea-uitlijning.

 3. Selecteer de gewenste optie.

  Menuopties voor alinea-uitlijning in OneNote Online.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Toegankelijkheidscontrole gebruiken om problemen met toegankelijkheid op te sporen

Maak uw Word-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Maak uw Excel-documenten toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties maken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×