Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Controleer uw e-mail in Outlook toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Windows 10-app: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om een e-mailbericht in Outlook te maken dat toegankelijk is voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen en tabellen.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien, om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw e-mailbericht moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen die dyslexie hebben beschrijven ziet tekst "zwem samen" op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de regel eronder). Vaak zien zij tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie of slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende schreefloze lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Outlook om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw e-mail te lezen.

Bijvoorbeeld het organiseren van koppen in de aangegeven logische volgorde. Gebruik Kop1, Kop2, en klik vervolgens Kop3, in plaats van Kop3, Kop1 en klik vervolgens Kop2. En organiseren van de informatie in uw e-mail in kleine stukken. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Ingebouwde koppen en stijlen gebruiken

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen en tabellen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen en tabellen in uw Outlook-e-mail.

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste schermlezers, waaronder Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan lezers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Afbeelding en tik hierop.

 4. Schuif omlaag naar de knop Alternatieve tekst en tik hierop.

 5. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

 6. Tik op Gereed om de tekst toe te voegen en het dialoogvenster te sluiten.

Alternatieve tekst toevoegen aan een afbeelding.

Alternatieve tekst toevoegen aan tabellen

Wanneer u alternatieve tekst toevoegt aan tabellen, kunnen lezers die niet kunnen zien, bepalen wat er in de tabel staat.

 1. Selecteer een tabel in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Tabel en tik hierop.

 4. Schuif omlaag naar de knop Alternatieve tekst en tik hierop.

 5. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

 6. Tik op Gereed om de tekst toe te voegen en het dialoogvenster te sluiten.

Alternatieve tekst toevoegen aan een tabel.

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw e-mailberichten in Outlook toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst toevoegen

Voeg een zinvolle hyperlinktekst toe om ervoor te zorgen dat gebruikers van schermlezers eenvoudig in uw e-mail kunnen zoeken naar koppelingen.

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Invoegen en tik hierop.

 4. Schuif omlaag naar de knop Koppeling en tik hierop.

 5. Wijzig zo nodig de hyperlinktekst in het veld Weer te geven tekst.

 6. Typ of plak de doel-URL in het tekstveld Adres.

 7. Tik op Invoegen om de hyperlink in te voegen.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Hyperlinktekst toevoegen.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik een vertrouwd lettertype en een tekengrootte die groot genoeg is, om ervoor te zorgen dat mensen met dyslexie of slechtziende mensen uw e-mail gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Selecteer de tekst in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Selecteer in het menu Opmaak het gewenste lettertype en de gewenste tekengrootte en opmaak.

Lettertype-instellingen wijzigen.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer de tekst in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Tekstkleur en tik op de knop > om het submenu te openen.

 5. Schuif in het menu Tekstkleur omlaag naar Automatisch en tik hierop.

De tekstkleurinstellingen wijzigen in automatisch.

Ingebouwde koppen en stijlen gebruiken

Met de vooraf ontworpen koppen en stijlen kunnen schermlezers uw e-mail gemakkelijker lezen.

 1. Plaats de cursor ergens in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Stijlen en tik hierop.

 5. Schuif in het menu Stijlen omlaag naar Kop 1 of Kop 2 en tik hierop.

Stijlen en koppen gebruiken.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Maak lijsten met opsommingstekens om structuur aan te brengen in de tekst.

 1. Plaats de cursor ergens in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Opsommingstekens en tik hierop.

 5. Selecteer in het menu Opsommingstekens het gewenste type opsommingstekens.

 6. Typ de tekst voor het item van de lijst met opsommingstekens. Als u een nieuwe regel met opsommingsteken wilt toevoegen, tikt u op Enter op het schermtoetsenbord. Druk tweemaal op Enter om de lijst te voltooien.

Lijst met opsommingstekens toevoegen.

Geordende lijsten gebruiken

Maak geordende lijsten om de tekst in te delen in opeenvolgende stappen.

 1. Plaats de cursor ergens in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Nummering en tik hierop.

 5. Selecteer in het menu Nummering het gewenste type geordende lijst.

 6. Typ de tekst voor het genummerde item. Als u een nieuwe genummerde regel wilt toevoegen, tikt u op Enter op het schermtoetsenbord. Druk tweemaal op Enter om de lijst te voltooien.

Een genummerde lijst toevoegen.

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer de tekst in het e-mailbericht dat u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Opmaak en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Opmaak omlaag naar de knop Regel- en alinea-afstand en tik hierop.

 5. Selecteer in het menu Regel- en alinea-afstand de gewenste opties voor regel- en alinea-afstand.

Afstandsinstellingen wijzigen.

Tabelkoppen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een tabel.

 1. Plaats de cursor ergens in een tabel in de e-mail die u opstelt.

 2. Tik op de knop ... (Meer opties) om het lint met bewerkingsopties onderaan het scherm te openen.

 3. Schuif omlaag naar de knop Tabel en tik hierop.

 4. Schuif in het menu Tabel omlaag naar de knop Stijlopties en tik hierop.

 5. Selecteer in het menu Stijlopties de optie Veldnamenrij.

 6. Typ de kolomkoppen.

Een veldnamenrij toevoegen aan een tabel.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken

Uw PowerPoint-presentaties maken die toegankelijk zijn voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×