Controleer de spelling en grammatica controleren in Office voor Mac

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Office voor Mac-toepassingen wordt automatisch op mogelijke spelling- en grammaticafouten controleren terwijl u typt. Als u liever wachten wilt spelling en grammatica controleren totdat u klaar bent met schrijven, kunt u uitschakelen automatische controleren of u kunt spelling en grammatica in één keer controleren.

Opmerking: Voor informatie over de automatische spelling- en grammaticacontrole in Office voor Windows, Zie spelling en grammatica controleren in Office 2010 en hoger.

Word

Word controleert automatisch en mogelijke spelfouten met een rode golvende lijn markeert.

Spelfout gemarkeerd met een rode golvende lijn

Word controleert ook en mogelijke grammaticafouten met een groene golvende lijn markeert.

Grammaticafout gemarkeerd met een groene golvende lijn

Tip: Als de spelling-en grammaticafouten niet worden gemarkeerd, mogelijk moet u inschakelen van automatische spelling- en grammaticacontrole, waarin wordt uitgelegd in de volgende procedure.

Als u een spel- en grammaticafout ziet, klikt u op het woord of het zinsdeel terwijl u Control ingedrukt houdt en kiest u een van de opties.

Grammaticafout met het contextuele menu met opties voor het corrigeren van de fout

Een verkeerd gespelde woord is onjuist worden gegroepeerd in Word is gemarkeerd als u wilt dat woord toevoegen aan de woordenlijst zodat Word goed deze in de toekomst herkent u informatie over de woorden toevoegen aan uw waarvan de spelling controleren woordenlijst in Word 2016 voor Mac.

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren > Spelling en grammatica.

 2. In het dialoogvenster Spelling en grammatica onder Spellingcontroleren of het selectievakje Spelling controleren tijdens typen uit.

 3. Schakel onder Grammatica het selectievakje Grammatica controleren tijdens typen uit.

 4. Sluit het dialoogvenster om uw wijzigingen op te slaan.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en klik op Spelling en grammatica.

 2. Als wordt gezocht naar een mogelijke fout, het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt geopend, spelfouten worden weergegeven als rode tekst en grammaticale fouten worden weergegeven als groene tekst.

 3. U kunt een fout oplossen door Voer een van de volgende:

  • Typ de correctie in het vak en klik vervolgens op Wijzigen.

  • Klik onder Suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Wijzigen.

  Ga op een van de volgende manieren te werk als u de fout wilt overslaan:

  • Klik op Negeren om alleen die instantie van de fout over te slaan.

  • Klik op Alles negeren om alle instanties van de fout over te slaan.

  • Voor een grammaticale fout klikt u op Volgende zin om die instantie van de fout over te slaan en naar de volgende fout te gaan.

  Als u wilt overslaan een foutief gespeld woord in alle documenten, klikt u op toevoegen aan de woordenlijst toe te voegen. Dit werkt alleen voor verkeerd gespelde woorden. U kunt geen aangepaste grammatica toevoegen aan de woordenlijst.

 4. Nadat u een correctie hebt uitgevoerd, een woord hebt genegeerd of een fout hebt overgeslagen, gaat Word verder met de volgende. Als Word klaar is met het controleren van het document, wordt het bericht getoond dat de spelling- en grammaticacontrole is voltooid.

 5. Klik op OK om terug te gaan naar het document.

U kunt wissen of terugzetten van de lijst met genegeerde woorden en grammatica controleren, zodat Word moeten worden gecontroleerd voor spelling- en grammaticafouten die u deze wilt negeren eerder vermeld.

Opmerking: Wanneer u de lijst met genegeerde woorden en grammatica opnieuw instelt, wordt de lijst alleen voor het huidige document gewist. Problemen met de spelling of grammatica die moesten worden genegeerd in andere documenten, worden niet beïnvloed.

 1. Open het document dat u wilt controleren.

 2. In het menu Extra , wijst u Spelling en grammaticaaan en klik op opnieuw genegeerd woorden en grammatica.

  Als u de lijsten met woorden en grammatica die in Word worden genegeerd wilt wissen, klikt u op Genegeerde woorden en grammatica herstellen.

  Er verschijnt een waarschuwingsbericht waarin staat dat door deze bewerking de spellingcontrole en grammaticacontrole opnieuw worden ingesteld.

  Word laten controleren op spelling en grammatica die u eerder hebt laten negeren door op Ja te klikken.
 3. Klik op Ja om door te gaan.

 4. Klik op het tabblad Controleren en klik vervolgens op Spelling- en grammaticacontrole om de spelling en grammatica te controleren.

Outlook

Standaard Outlook Hiermee wordt gecontroleerd op spelfouten terwijl u typt. Outlook worden mogelijke spelfouten en een groene stippellijn om aan te geven mogelijke grammaticafouten aangegeven met een rode stippellijn worden gemarkeerd.

Spelfout gemarkeerd met gestreepte rode onderstreping

 1. Wanneer u een woord met een onderbroken lijn ziet, wordt besturingselement op het woord of woordgroep en kies een van de opties.

  Spelfout met het menu Opties voor het corrigeren

 2. Voer in het snelmenu een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een van de suggesties boven aan het snelmenu.

  • Klik op Spelling negeren om één exemplaar van het woord negeren.

  • Klik op Spelling meer als u wilt het woord toevoegen aan de woordenlijst.

Na het openen van een e-mailbericht:

 • Schakel de automatische spellingcontrole in- of uitschakelen in het menu bewerken , wijst u Spelling en grammaticaaan en klik op Controleer Spelling tijdens typen.

 • Schakel automatische grammaticacontrole in- of uitschakelen in het menu bewerken , wijst u Spelling en grammatica controlerenen klik vervolgens op Grammatica tegelijk met Spelling controleren.

 • Als u wilt dat Outlook spelfouten automatisch corrigeren in het menu bewerken , wijst u Spelling en grammaticaaan en klik vervolgens op Spelling automatisch corrigeren.

Opties in het menu Bewerken > Spelling en grammatica-menu

U kunt alle spel- en grammaticafouten tegelijkertijd corrigeren nadat u een bericht of andere items hebt opgesteld.

 1. Wijs in het menu Bewerken de optie Spelling en grammatica aan en klik vervolgens op Toon spelling en grammatica.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Schakel het selectievakje Grammatica controleren grammaticacontrole inschakelen.

  • In de lijst met suggesties, klikt u op het woord dat u wilt gebruiken, of typ een nieuwe spelling in het vak aan het begin en klik vervolgens op wijzigen.

  • Klik op negeren als u wilt dit woord negeren en doorgaan naar het volgende verkeerd gespelde woord.

  • Klik op meer als u wilt het woord toevoegen aan de woordenlijst.

Tip: De toetscombinatie voor overslaan en doorgaan naar de volgende fout voor spelling of grammatica controleren is COMMAND +;.

PowerPoint

U kunt spelling in PowerPoint, maar niet de grammatica.

PowerPoint wordt automatisch gecontroleerd voor en mogelijke spelfouten met een rode golflijn onderstreept worden gemarkeerd:

Spelfout gemarkeerd met een rode golvende lijn

Tip: Als er niet worden spelfouten gemarkeerd, mogelijk moet u automatische spellingcontrole inschakelen waarin wordt uitgelegd in de volgende procedure.

Als u een spelfout ziet, drukt u op Ctrl + klik of klikt u met de rechtermuisknop op het woord of het zinsdeel en kiest u een van de voorgestelde opties.

 1. Klik in het PowerPoint-menu op Voorkeuren > Spelling.

 2. Schakel in het dialoogvenster Spelling het vakje Spelling controleren in of uit.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en klik op Spelling.

 2. Als PowerPoint een mogelijke fout vindt, wordt het deelvenster Spelling geopend waarin de spelfouten worden weergegeven.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om een fout op te lossen:

  • Corrigeer de fout op uw dia.

  • Klik op een van de voorgestelde woorden in het deelvenster Spelling en klik vervolgens op Wijzigen.

  Ga op een van de volgende manieren te werk als u de fout wilt overslaan:

  • Klik op Negeren om alleen die instantie van de fout over te slaan.

  • Klik op Alles negeren om alle instanties van de fout over te slaan.

  • Als u een foutief gespeld woord in alle documenten wilt overslaan, klikt u op Toevoegen om het woord toe te voegen aan de woordenlijst.

 4. Nadat u een fout hebt gecorrigeerd, genegeerd of overgeslagen, gaat PowerPoint verder naar de volgende fout. Als PowerPoint klaar is met het controleren van de presentatie, wordt een bericht weergegeven dat de spellingcontrole is voltooid.

 5. Klik op OK om terug te gaan naar uw presentatie.

Excel

U kunt de spelling in Excelcontroleren, maar niet de grammatica.

 1. Ga naar het tabblad Controleren en klik op Spelling.

  Opmerking: Het dialoogvenster Spelling wordt niet geopend als er geen spelfouten zijn gevonden of als het woord dat u wilt toevoegen al bestaat in de woordenlijst.

 2. Voer een van de volgende opties.

  Actie

  Werkwijze

  Het woord wijzigen

  Klik onder Suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Wijzigen.

  Elk exemplaar van dit woord in dit document wijzigen

  Klik onder Suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Alles wijzigen.

  Dit woord negeren en naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan

  Klik op Eenmaal negeren.

  Elk exemplaar van dit woord in dit document negeren en naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan

  Klik op Alles negeren.

Zie ook

Spelling en grammatica in een andere taal controleren in Office 2016 voor Mac

Spelling- of de tekst gemarkeerd grammaticacontrole wordt ongewenst of onverwacht in Word 2016 voor Mac

Een aangepaste woordenlijst gebruiken in Office voor Mac

Word

Word worden aangegeven van een spelfout en een groene lijn om aan te geven van een grammaticafout met een rode onderstreping.

 1. Houd CONTROL ingedrukt en klik op het woord met de rode onderstreping.

 2. Voer een van de volgende in het snelmenu.

  Bewerking

  Klik op

  De spelfout corrigeren met een van de voorgestelde woorden

  Een spellingsuggestie.

  Een keuze maken uit een uitgevouwen lijst met suggesties

  Spelling en dubbelklik in het vak Suggesties op een woord.

  De spelling zelf

  Selecteer en bewerk de tekst in het document.

  Opmerking: Als u het woord dat u wilt dat in de lijst met suggesties niet ziet, kunt u een woord aan in de Office-woordenlijst opzoeken. Klik hiervoor in het menu Extra , klik op de woordenlijst.

 1. Houd CONTROL ingedrukt en klik op het woord met de rode onderstreping.

 2. Voer een van de volgende in het snelmenu.

  Bewerking

  Klik op

  Het woord op deze plaats negeren

  Negeren

  Het woord op alle plaatsen in het document negeren

  Alles negeren

  Het woord aan uw woordenlijst toevoegen, zodat het door Microsoft Office wordt herkend als correct gespeld woord

  Toevoegen

 1. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 2. Klik onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's op Spelling en grammatica.

 3. Schakel onder Spelling het selectievakje Spelling controleren tijdens typen uit.

 1. Houd CONTROL ingedrukt en klik op de woordgroep met de golvende groene onderstreping.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Actie

  Werkwijze

  De grammaticafout corrigeren met een van de suggesties

  Klik in het snelmenu op de gewenste correctie.

  Tip: Klik voor meer informatie over een grammaticafout op Grammatica. Boven in het dialoogvenster Grammatica ziet u een verklaring zoals Het getal van het werkwoord komt niet overeen met dat van het onderwerp.

  De grammaticafout corrigeren door zelf de tekst te wijzigen

  Selecteer en bewerk de tekst in het document.

 1. Houd CONTROL ingedrukt en klik op de woordgroep met de golvende groene onderstreping.

 2. Klik op Negeren in het snelmenu.

 1. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 2. Klik onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's op Spelling en grammatica.

 3. Schakel onder Grammatica het selectievakje Grammatica controleren tijdens typen uit.

Outlook

Outlook worden mogelijke spelfouten aangegeven met een rode stippellijn.

In Outlook wordt standaard op spelfouten gecontroleerd terwijl u typt. In Outlook wordt een rode stippellijn gebruikt om mogelijke spelfouten aan te geven.

 1. Als u een woord met een rode stippellijn ziet, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op het woord.

 2. Voer een van de volgende opties in het snelmenu.

  Actie

  Werkwijze

  Kiezen uit een lijst met voorgestelde correcties

  Klik op een van de suggesties boven aan het snelmenu.

  De rode stippellijn voor één exemplaar van een woord verwijderen

  Klik op Spelling negeren.

  Een woord toevoegen aan de woordenlijst

  Klik op Spelling toevoegen.

Tip: Als u automatische spellingcontrole wilt uitschakelen, wijst u Spelling en grammatica aan in het menu Bewerken en verwijdert u het vinkje naast Controleer spelling tijdens typen.

Als u wilt, kunnen sommige woorden die vaak verkeerd worden gespeld automatisch worden gecorrigeerd in Outlook. Als u bijvoorbeeld vaak vna typt, kan dit in Outlook automatisch worden gewijzigd in van.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar met Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) of hoger.

 • Wijs in het menu Bewerken de optie Spelling en grammatica aan en klik vervolgens op Spelling automatisch corrigeren.

In Outlook kan worden gecontroleerd op grammaticafouten terwijl u typt. In Outlook wordt een groene stippellijn gebruikt om mogelijke grammaticafouten aan te geven.

 • Wijs in het menu Bewerken de optie Spelling en grammatica aan en klik vervolgens op Grammatica tegelijk met spelling controleren.

U kunt alle spel- en grammaticafouten tegelijkertijd corrigeren nadat u een bericht of andere items hebt opgesteld.

 1. Wijs in het menu Bewerken de optie Spelling en grammatica aan en klik vervolgens op Toon spelling en grammatica.

 2. Voer een van de volgende opties.

  Actie

  Werkwijze

  Grammaticacontrole inschakelen

  Schakel het selectievakje Grammatica controleren in.

  Een verkeerd gespeld woord corrigeren

  Klik in de lijst met suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Wijzigen.

  Dit woord negeren en naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan

  Klik op Negeer.

  Een woord toevoegen aan de woordenlijst

  Klik op Voeg toe.

Opmerking: De toetscombinatie voor overslaan en doorgaan naar de volgende fout voor spelling of grammatica controleren is COMMAND +;.

PowerPoint

U kunt de spelling in PowerPointcontroleren, maar niet de grammatica.

 1. Klik in het menu Extra op Spelling.

  Opmerking: Het dialoogvenster Spelling wordt niet geopend als er geen spelfouten zijn gevonden of als het woord dat u wilt toevoegen al bestaat in de woordenlijst.

 2. Voer een van de volgende opties.

  Actie

  Werkwijze

  Het woord wijzigen

  Klik onder Suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Wijzigen.

  Elk exemplaar van dit woord in dit document wijzigen

  Klik onder Suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Alles wijzigen.

  Dit woord negeren en naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan

  Klik op Negeer.

  Elk exemplaar van dit woord in dit document negeren en naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan

  Klik op Alles negeren.

U kunt op spelfouten controleren terwijl u in een document typt, zodat u deze direct kunt opsporen en corrigeren.

 1. Zodra u in uw document begint te typen, wordt de controle op spelfouten gestart.

  In Office voor Mac 2011 worden mogelijke spelfouten met een rode golflijn onderstreept.

 2. U corrigeert spelfouten als volgt: houd CONTROL ingedrukt en klik op een woord dat met een rode golflijn is onderstreept. Klik vervolgens in het snelmenu, in de lijst met voorgestelde correcties, op het woord dat u wilt gebruiken.

  Opmerking: Standaard wordt de spelling automatisch gecontroleerd terwijl u typt. Als u dit wilt uitschakelen, klikt u in het menu PowerPoint op Voorkeuren, klikt u op het tabblad Spelling en schakelt u het selectievakje Spelling controleren tijdens typen uit.

Excel

U kunt de spelling in Excelcontroleren, maar niet de grammatica.

 1. Klik op het tabblad Controleren onder Controle op Spelling.

  Tabblad Controleren, groep Controle

  Opmerking: Het dialoogvenster Spelling wordt niet geopend als er geen spelfouten zijn gevonden of als het woord dat u wilt toevoegen al bestaat in de woordenlijst.

 2. Voer een van de volgende opties.

  Actie

  Werkwijze

  Het woord wijzigen

  Klik onder Suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Wijzigen.

  Elk exemplaar van dit woord in dit document wijzigen

  Klik onder Suggesties op het woord dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Alles wijzigen.

  Dit woord negeren en naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan

  Klik op Negeer.

  Elk exemplaar van dit woord in dit document negeren en naar het volgende verkeerd gespelde woord gaan

  Klik op Alles negeren.

Zie ook

Spellingcontrole werkt niet in Word voor Mac 2011

Een aangepaste woordenlijst gebruiken

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Taalprogramma's die voor elke taal beschikbaar zijn

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×