Controlebeperkingen (eigenschappenvenster)

Dit eigenschappenvenster bevat een reeks eigenschappen voor controlebeperkingen die gelden voor de tabellen in een Microsoft SQL Server-database. Eigenschappen die van toepassing zijn op unieke beperkingen worden weergegeven in het eigenschappenvenster Indexen/sleutels.

Tabelnaam

De naam van de geselecteerde tabel in het diagram. Als er meerdere tabellen in het diagram zijn geselecteerd, is alleen de naam van de eerste tabel zichtbaar.

Geselecteerde beperking

De naam van de beperking waarvan u de eigenschappen bekijkt. Als u de eigenschappen van een andere beperking wilt bekijken, selecteert u een beperking in de vervolgkeuzelijst.

Nieuw

Kies deze knop als u een nieuwe beperking wilt maken voor de geselecteerde databasetabel. Stel eigenschappen voor de beperking in. Zie Nieuwe controlebeperkingen verbinden aan tabellen of kolommen voor meer informatie.

Verwijderen

Kies deze knop als u de geselecteerde beperking uit de databasetabel wilt verwijderen. Zie Beperkingen verwijderen voor meer informatie.

Naam van de beperking

De naam van de beperking waarvan u de eigenschappen bekijkt. Typ hier een andere naam als u de naam van de beperking wilt wijzigen. Zie Namen van controlebeperkingen wijzigen voor meer informatie.

Expressie van de beperking

De SQL-syntaxis van de geselecteerde controlebeperking. Voor nieuwe beperkingen moet u de SQL-syntaxis invoeren voordat u dit vak sluit. U kunt ook bestaande controlebeperkingen bewerken. Zie Expressies van controlebeperkingen bewerken voor meer informatie.

Validatietekst

(Alleen in SQL Server 2000) De tekst van het bericht dat wordt weergegeven op het systeem van de gebruiker telkens wanneer deze een rij invoegt die de beperking schendt.

Bestaande gegevens controleren bij maken

Met deze optie zorgt u ervoor dat alle gegevens die in de tabel voorkwamen voordat de beperking werd gemaakt, worden gecontroleerd aan de hand van de beperking.

Beperking afdwingen voor replicatie

Hiermee past u de beperking toe wanneer de tabel naar een andere database wordt gerepliceerd.

Beperking afdwingen voor INSERT- en UPDATE-query

Hiermee past u de beperking toe wanneer gegevens in de tabel worden ingevoegd of bijgewerkt.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×