Controle op compatibiliteit met het web: queryfouten

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel wordt een lijst weergegeven met queryfouten die u mogelijk tegenkomt, wanneer u de compatibiliteitscontrole uitvoert. Hierin staat informatie die u hebt de fouten op te lossen.

Zie het artikel Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten voor algemene informatie over fouten bij de compatibiliteitscontrole.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Tekst van de fout    De query is niet compatibel met het web.

Betekenis    U moet de query controleren op compatibiliteitsproblemen met het web.

Wat u moet doen    Maak de query opnieuw met behulp van de ontwerpfunctie voor query's. Zie Inleiding tot query'svoor meer informatie over het gebruik van de ontwerpfunctie voor query's naar een webquery maken.

Naar boven

ACCWeb102014

Tekst van de fout    De SQL is niet compatibel met het web.

Betekenis    Er kunnen vele redenen zijn waarom u deze fout zou ontvangen. U kunt één van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Verwijzen naar objecten die niet compatibel zijn met het web.

 • Verwijzen naar expressies die niet compatibel zijn met het web.

Zie expressies makenvoor meer informatie over het maken van expressies.

Wat u moet doen     Kunt u query's maken die web compatibel zijn met de ontwerpfunctie voor query's web. Voor meer informatie over query's ontwerpen voor het Web, raadpleegt u Inleiding tot query's.

Naar boven

ACCWeb103013

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat de queryresultaten verschillende velden bevatten die dezelfde naam hebben.

Betekenis    Verschillende velden hebben dezelfde naam.

Wat u moet doen    Controleer op dubbele veldnamen en wijzig de duplicaten naar afzonderlijke veldnamen.

Naar boven

ACCWeb103079

Tekst van de fout    Type komt niet overeen met de expressie.

Betekenis    De types aan beide zijden van de samenvoeging zijn niet compatibel of de vergeleken veldtypes zijn niet compatibele types. Tekst naar cijfer kan bijvoorbeeld niet worden vergeleken of worden samengevoegd.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de zijden van de samenvoeging compatibel zijn. Voeg bijvoorbeeld teksttype samen met teksttype en cijfertype met cijfertype. Als u niet samenvoegt, controleer dan of u veldtypes vergelijkt die niet compatibel zijn.

Naar boven

ACCWeb103900

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt.

Betekenis    Het publiceren van de query in Access is mislukt, omdat er gebruik wordt gemaakt van een niet ondersteund type query, niet ondersteunde expressies, niet ondersteunde criteria of andere functies die niet worden ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Gebruik de queryontwerper in Access om de query opnieuw te ontwerpen.

Naar boven

ACCWeb103901

Tekst van de fout    De definitie van de query is ongeldig, zodat het niet mogelijk is het queryobject te maken.

Betekenis    Het parseren van de query in de server is mislukt doordat er een onverwachte fout in de definitie van de query is opgetreden.

Wat u moet doen    Gebruik ontwerpers in Acces om de query opnieuw te ontwerpen

Naar boven

ACCWeb103902

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat er gebruik wordt gemaakt van een niet ondersteund type query, niet ondersteunde expressies, niet ondersteunde criteria of andere functies die niet worden ondersteund op het web.

Betekenis    De query bevat expressies die niet compatibel zijn met het web. Deze fout treedt op vanwege een serverbeperking of wanneer een expressie niet naar de server kan worden verplaatst.

Wat u moet doen    Verwijder de expressies die niet compatibel web zijn. Voor meer informatie over expressies zijn geldig voor query's, Zie expressies maken.

Naar boven

ACCWeb103903

Tekst van de fout    De definitie van de query is ongeldig, zodat het niet mogelijk is het queryobject te maken.

Betekenis    Een van de attribuutwaarden is niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de volgende voorwaarden juist zijn ingesteld:

 • In de naamattribuut ontbreken de volgende zaken:

Gelijkteken aan het begin

=

Termijn

.

Uitroepteken

!

Vierkante haken

[]

Lege voorloopspatie

Niet-afdrukbare tekens

Bijvoorbeeld: <Enter> of <TAB>

Een van de volgende symbolen

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • De naamattribuut heeft een lengte tussen één en 64 tekens.

 • Bijschriftattribuut: iedere tekenreeks tot max. 1024 tekens.

Naar boven

ACCWeb103904

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat er gebruik wordt gemaakt van een subquery.

Betekenis    De query bevat een subquery. Subquery's worden niet ondersteund op de server.

Wat u moet doen    Verander uw query, zodat deze geen subquery meer heeft.

Naar boven

ACCWeb103905

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat deze afhankelijk is van een andere query die niet compatibel is met het web.

Betekenis    De query omvat ofwel een geneste query als invoer die niet op de server kan worden vertegenwoordigd of deze bevat een invoerbron die niet werd gevonden.

Wat u moet doen   

 • Zorg ervoor dat de geneste query geldig is.

 • Gebruik queryontwerpers in Access om een geldige geneste query te maken.

 • Zorg ervoor dat de invoerbrontabel van de query of de query in de database aanwezig is.

Naar boven

ACCWeb103906

Tekst van de fout    De definitie van de query is ongeldig, zodat het niet mogelijk is het queryobject te maken.

Betekenis    Het vinden van de brontabel of query van het geselecteerde of de volgorde van de kolommen is mislukt.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de invoerbrontabel van de kolom of de query in uw Access-database aanwezig is.

Naar boven

ACCWeb103907

Tekst van de fout     Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat deze geen velden in zijn resultaten opneemt.

Betekenis    Er zijn geen kolommen in de query geselecteerd.

Wat u moet doen    Selecteer of specificeer ten minste één uitvoerkolom in de query.

Naar boven

ACCWeb103908

Tekst van de fout     Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat deze te veel velden in zijn resultaten weergeeft.

Betekenis     De querybron heeft te veel kolommen.

Wat u moet doen     Dit is mogelijk moeilijk op te lossen en u moet wellicht de brontabellen onderzoeken. Een tabel mag niet meer bevatten dan:

 • JET_ccolVasteMeestal vaste kolommen.

 • JET_ccolVarMeestal kolommen met een variabele lengte.

 • JET_ccolLabelsMeestal kolommen met labels.

Naar boven

ACCWeb103916

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat deze afhankelijk is van een SORTEREN OP-component die op het web niet wordt ondersteund.

Betekenis    Er bestaa(t)(n) één of meer volgende voorwaarden:

 • De naam van het sorteren op element is niet geldig.

 • De naam van de brontabel is niet geldig.

 • De sorteervolgorde is ingesteld op een optie anders dan stijgend of dalend.

 • De expressie is niet geldig.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de volgende voorwaarden juist zijn ingesteld:

 • De naamattribuut bevat geen van de volgende zaken:

Gelijkteken aan het begin

=

Termijn

.

Uitroepteken

!

Vierkante haken

[]

Lege voorloopspatie

Niet-afdrukbare tekens

Bijvoorbeeld: <Enter> of <TAB>

Een van de volgende symbolen

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • De naamattribuut heeft een lengte van tussen één en 64 tekens.

 • De expressie is een geldige expressie.

Naar boven

ACCWeb103918

Tekst van de fout     Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat deze een type SAMENVOEGING specificeert die niet op het web wordt ondersteund.

Betekenis    De server ondersteunt geen query's die verschillende samenvoegingen hebben tussen twee tabellen (samenvoegingen van meerdere velden).

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de samenvoegingen slechts één veld per tabel gebruiken.

Naar boven

ACCWeb103926

Fouttest    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat r niet is gespecificeerd UIT welke tabel er moet worden GESELECTEERD.

Betekenis     De query bevat geen invoertabellen (ontbrekende VAN-component)

Wat u moet doen    Zorg ervoer dat er in uw query een invoerkolom is gespecificeerd.

Naar boven

ACCWeb103927

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat de queryresultaten verschillende velden bevatten die dezelfde naam hebben.

Betekenis    U hebt dezelfde naam aan verschillende velden gegeven.

Wat u moet doen    Controleer op dubbele veldnamen en wijzig de duplicaten naar afzonderlijke veldnamen.

Naar boven

ACCWeb103928

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat enkele paramaters niet voor gebruik op het web konden worden geconverteerd.

Betekenis    De naam of het type van de parameter is niet geldig.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de naam en het type van de parameter geldig zijn.

 • In de naamattribuut ontbreekt het volgende:

Gelijkteken aan het begin

=

Termijn

.

Uitroepteken

!

Vierkante haken

[]

Lege voorloopspatie

Niet-afdrukbare tekens

Bijvoorbeeld: <Enter> of <TAB>

Een van de volgende symbolen

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • De naamattribuut heeft een lengte van tussen één en 64 tekens.

De volgende typen zijn geldig:

Tekst (max. 255 tekens)

Getallen

Boole-waarde

Datum/tijd

Valuta

Naar boven

ACCWeb103930

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat er een aantal parameters is dat wordt weergegeven als resultaatvelden of in gebruik is door SORTEREN OP-opdrachten.

Betekenis    De query bevat een parameter die ofwel fungeert als scalaire functie of in gebruik is door een Sorteren op-opdracht.

Dit kan voorkomen als de parameter wordt gebruikt als doelkolom (voorbeeld: selecteer param1 uit Tabel1) of als Sorteren op (voorbeeld: selecteer * uit tabel 1 en sorteer op veld1= param).

Wat u moet doen    Gebruik geen parameters die worden gebruikt als doelkolom of als Sorteren op-kolom.

Naar boven

ACCWeb103938

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt.

Betekenis    Er zijn twee velden met dezelfde naam en het maken in Access van geldige aliassen is mislukt.

Wat u moet doen    Controleer op dubbele veldnamen en wijzig de duplicaten naar afzonderlijke veldnamen.

Naar boven

ACCWeb103939

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt.

Betekenis    De query bevat een alias die langer is dan 64 tekens.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de alias die in de query wordt gebruikt, korter is dan of gelijk is aan 64 tekens.

Naar boven

ACCWeb103940

Tekst van de fout    Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat deze een SAMENVOEGINGS-type aangeeft dat op het web niet wordt ondersteund.

Betekenis    De server ondersteunt geen query's die meerdere samenvoegingen bevatten voor dezelfde twee tabellen (samenvoegingen van meerdere velden).

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de samenvoegingen die u gebruikt slechts één veld per tabel bevatten.

Naar boven

ACCWeb103942

Tekst van de fout     Het converteren van de query in Access voor gebruik op het web is mislukt, omdat deze geen cyclische samenvoeging bevat.

Betekenis    De samenvoegingen in de tabellen in uw query veroorzaken een cyclische samenvoeging tussen de tabellen waardoor Access niet in staat is de query voor gebruik op het web te converteren.

Wat u moet doen     Verwijder samenvoegingen tussen tabellen, zodat de cyclische samenvoegingen worden verwijderd.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×