Controle op compatibiliteit met het web: queryfouten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel vindt u een overzicht van query fouten die kunnen optreden wanneer u de compatibiliteits controle uitvoert, en vindt u informatie die u kan helpen om de fouten op te lossen.

Zie het artikel Webcompatibiliteitscontrole: algemene fouten voor algemene informatie over fouten bij de compatibiliteitscontrole.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Fout tekst    De query is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? U moet controleren of er problemen zijn met de webcompatibiliteit in de query.

Wat u moet doen    Maak de query opnieuw met behulp van de ontwerp functie voor query's. Zie Inleiding tot query'svoor meer informatie over het maken van een webquery met behulp van de ontwerp functie voor query's.

Naar boven

ACCWeb102014

Fout tekst    De SQL is niet compatibel met het web.

Wat betekent dit    ? Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Verwijzen naar objecten die niet compatibel zijn met het web.

 • Verwijzen naar web-compatibele expressies.

Zie een expressiemaken voor meer informatie over het maken van expressies.

Wat u moet doen     U kunt de Web query Designer gebruiken om query's te maken die compatibel zijn met het web. Zie Inleiding tot query'svoor meer informatie over het ontwerpen van query's voor het web.

Naar boven

ACCWeb103013

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat de query resultaten meerdere velden met dezelfde naam bevatten.

Wat betekent dit    ? Meerdere velden hebben dezelfde naam.

Wat u moet doen    Controleer of er dubbele veld namen zijn en wijzig de dubbele waarden in unieke veld namen.

Naar boven

ACCWeb103079

Fout tekst    Typen in expressie komen niet overeen.

Wat betekent dit    ? De typen aan beide zijden van de join zijn niet compatibel of de vergeleken veld typen zijn niet-compatibele typen. Tekst naar getal kan bijvoorbeeld niet worden vergeleken of gekoppeld.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de zijkant van de joins compatibel is. Voeg bijvoorbeeld tekst type toe aan tekst type en nummer type in het nummer type. Als u geen join uitvoert, controleert u of incompatibele veld typen worden vergeleken.

Naar boven

ACCWeb103900

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web.

Wat betekent dit    ? De query kan niet worden gepubliceerd omdat deze gebruikmaakt van een niet-ondersteund query type, niet-ondersteunde expressies, niet-ondersteunde criteria of andere functies die niet worden ondersteund op het web.

Wat u moet doen    Gebruik de Access-ontwerp functie voor query's om de query opnieuw te ontwerpen.

Naar boven

ACCWeb103901

Fout tekst    De definitie van de query is ongeldig, zodat het query object niet kan worden gemaakt.

Wat betekent dit    ? De server kan de query niet parseren vanwege een onverwachte fout in de query definitie.

Wat u moet doen    Gebruik ontwerpers van Access om de query opnieuw te ontwerpen.

Naar boven

ACCWeb103902

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web, omdat deze gebruikmaakt van een niet-ondersteund query type, niet-ondersteunde expressies, niet-ondersteunde criteria of andere functies die niet worden ondersteund op het web.

Wat betekent dit    ? De query bevat expressies die niet compatibel zijn met het web. Deze fout kan optreden als gevolg van een server beperking of een expressie die niet kan worden verplaatst naar de server.

Wat u moet doen    Verwijder de expressies die niet compatibel zijn met het web. Zie een expressie makenvoor meer informatie over expressies zijn geldig voor query's.

Naar boven

ACCWeb103903

Fout tekst    De definitie van de query is ongeldig, zodat het query object niet kan worden gemaakt.

Wat betekent dit    ? Een van de kenmerk waarden is niet compatibel met het web.

Wat u moet doen    Controleer of de volgende voor waarden correct zijn ingesteld:

 • Het kenmerk name heeft geen van de volgende opties:

Gelijkteken aan het begin

=

Punt

.

Uitroepteken

!

Vier Kante haken

[]

Spatie in witruimte

Niet-afdruk bare tekens

Bijvoorbeeld: < ENTER > or < TAB >

Een of meer van de volgende symbolen

/ \ : * ? "< > | # {}% ~ &

 • Het kenmerk name ligt tussen één en 64 tekens lang.

 • Bijschrift kenmerk: een wille keurige teken reeks, Maxi maal 1024 tekens.

Naar boven

ACCWeb103904

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat deze een subquery bevat.

Wat betekent dit    ? De query bevat een subquery. Subquery's worden niet ondersteund op de server.

Wat u moet doen    Wijzig de query, zodat deze geen subquery heeft.

Naar boven

ACCWeb103905

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat deze gebruikmaakt van een andere query die niet compatibel is met het web.

Wat betekent dit    ? De query bevat een geneste query als een invoer die niet kan worden weer gegeven op de server of die een invoer bron bevat die niet kan worden gevonden.

Wat moet u doen?   

 • Zorg ervoor dat de geneste query geldig is.

 • Gebruik de Access-ontwerp functies voor query's om een geldige geneste query te maken.

 • Zorg ervoor dat de bron tabel of query van de query invoer bestaat in de data base.

Naar boven

ACCWeb103906

Fout tekst    De definitie van de query is ongeldig, zodat het query object niet kan worden gemaakt.

Wat betekent dit    ? De bron tabel of query van de geselecteerde of order by-kolom is niet gevonden.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de bron tabel of query voor de kolom invoer bestaat in de Access-Data Base.

Naar boven

ACCWeb103907

Fout tekst     De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat deze geen velden bevat in de resultaten.

Wat betekent dit    ? Er zijn geen kolommen geselecteerd in de query.

Wat u moet doen    Selecteer of geef ten minste één uitvoer kolom op in de query.

Naar boven

ACCWeb103908

Fout tekst     De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web, omdat er te veel velden in de resultaten worden weer gegeven.

Wat dit betekent     De query bron bevat te veel kolommen.

Wat u moet doen     Dit kan moeilijk zijn om op te lossen en mogelijk moet u de bron tabellen controleren. EEN tabel mag niet meer dan:

 • JET_ccolFixedMost vaste kolommen.

 • Kolommen met variabele lengte JET_ccolVarMost.

 • JET_ccolTaggedMost gelabelde kolommen.

Naar boven

ACCWeb103916

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat deze gebruikmaakt van een ORDER BY-component die niet wordt ondersteund op het web.

Wat dit betekent    Een of meer van de volgende voor waarden zijn beschikbaar:

 • De naam van een order by-element is niet geldig.

 • De naam van de bron tabel is niet geldig.

 • De sorteer volgorde is ingesteld op een andere optie dan oplopend of aflopend.

 • De expressie is niet geldig.

Wat u moet doen    Controleer of de volgende voor waarden correct zijn ingesteld:

 • Het kenmerk name bevat niet een van de volgende opties:

Gelijkteken aan het begin

=

Punt

.

Uitroepteken

!

Vier Kante haken

[]

Spatie in witruimte

Niet-afdruk bare tekens

Bijvoorbeeld: < ENTER > or < TAB >

Een of meer van de volgende symbolen

/ \ : * ? "< > | # {}% ~ &

 • Het kenmerk name ligt tussen één en 64 tekens lang.

 • De expressie is een geldige expressie.

Naar boven

ACCWeb103918

Fout tekst     De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat deze een JOINTYPE bevat dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat betekent dit    ? De server biedt geen ondersteuning voor query's met meerdere joins tussen twee tabellen (meervoudige joins).

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat bij de joins slechts één veld per tabel wordt gebruikt.

Naar boven

ACCWeb103926

Fout test    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat niet de tabel wordt opgegeven waaruit u wilt kiezen.

Wat betekent dit    ?  De query bevat geen invoer tabellen (de FROM-component ontbreekt).

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat er in de query een invoer kolom is opgegeven.

Naar boven

ACCWeb103927

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat de query resultaten meerdere velden met dezelfde naam bevatten.

Wat betekent dit    ? U hebt dezelfde naam opgegeven voor meerdere velden.

Wat u moet doen    Controleer of er dubbele veld namen zijn en wijzig de dubbele waarden in unieke veld namen.

Naar boven

ACCWeb103928

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat sommige para meters niet konden worden geconverteerd voor gebruik op het web.

Wat betekent dit    ? De parameter naam of het type is niet geldig.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de naam en het type van de para meter geldig zijn.

 • Het kenmerk name bevat niet:

Gelijkteken aan het begin

=

Punt

.

Uitroepteken

!

Vier Kante haken

[]

Spatie in witruimte

Niet-afdruk bare tekens

Bijvoorbeeld: < ENTER > or < TAB >

Een of meer van de volgende symbolen

/ \ : * ? "< > | # {}% ~ &

 • Het kenmerk name ligt tussen één en 64 tekens lang.

De volgende typen zijn geldig:

Tekst (Maxi maal 255 tekens)

Cijfers

Boolean

Datum/tijd

Valuta

Naar boven

ACCWeb103930

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat sommige para meters worden weer gegeven als resultaat velden of worden gebruikt in ORDER BY-instructies.

Wat betekent dit    ? De query bevat een para meter die is geprojecteerd als scalair of die wordt gebruikt in een order by-instructie.

Dit kan gebeuren als een para meter wordt gebruikt als een geprojecteerde kolom (voor beeld: Selecteer param1 uit Tabel1) of als order by (voor beeld: Select * from table 1 and order by veld1 = param).

Wat u moet doen    Vermijd het gebruik van para meters die zijn geprojecteerde kolom of order voor kolom.

Naar boven

ACCWeb103938

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web.

Wat betekent dit    ? Er zijn twee velden met dezelfde naam en Access kan geen geldige aliassen maken.

Wat u moet doen    Controleer of er dubbele veld namen zijn en wijzig de dubbele waarden in unieke veld namen.

Naar boven

ACCWeb103939

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web.

Wat betekent dit    ? De query heeft een alias die groter is dan 64 tekens.

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de alias die in de query wordt gebruikt, kleiner is dan of gelijk is aan 64 tekens.

Naar boven

ACCWeb103940

Fout tekst    De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat deze een JOINTYPE bevat dat niet wordt ondersteund op het web.

Wat betekent dit    ? De server biedt geen ondersteuning voor query's met meerdere joins in dezelfde twee tabellen (meervoudige joins).

Wat u moet doen    Zorg ervoor dat de joins u slechts één veld per tabel gebruikt.

Naar boven

ACCWeb103942

Fout tekst     De query kan niet worden geconverteerd voor gebruik op het web omdat deze een cyclische join bevat.

Wat betekent dit    ? De joins tussen de tabellen in uw query veroorzaken een circulaire join tussen de tabellen waardoor de query niet kan worden geconverteerd voor gebruik op het web.

Wat u moet doen     Verwijder joins tussen tabellen, zodat de cyclische joins worden verwijderd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×