Controle-instellingen voor een siteverzameling configureren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de functie controle van Microsoft SharePoint Server 2010 voor het bijhouden van welke gebruikers hebben welke acties worden uitgevoerd op de sites, inhoudstypen, lijsten, bibliotheken, lijstitems en bibliotheekbestanden van siteverzamelingen. U weet wie heeft gedaan archiveringsprocedures waarin informatie essentieel voor veel zakelijke vereisten, zoals regelgeving en beheer van records is.

Als beheerder van een siteverzameling kunt u de actiegeschiedenis voor een bepaalde gebruiker ophalen en tevens de actiegeschiedenis voor een bepaald datumbereik. U kunt bijvoorbeeld vaststellen welke gebruikers een bepaald document hebben bewerkt en wanneer ze dat hebben gedaan.

Hieronder staat de pagina Controle-instellingen configureren. U kunt de omvang van het controlelogboek beheren in de sectie Het controlelogboek bijsnijden en opgeven welke gebeurtenissen moeten worden gecontroleerd in de secties Documenten en items en Lijsten, bibliotheken en sites.

pagina controle-instellingen configureren

De gebeurtenissen die geselecteerd voor controle worden vastgelegd in controlerapporten die zijn gebaseerd op Microsoft Excel 2010 en zijn beschikbaar op de pagina controlerapporten. U kunt ook een aangepast rapport die bevat een aantal deze gebeurtenissen gedurende een bepaald datumbereik, binnen een specifiek gebied van de siteverzameling of gefilterd op individuele gebruiker maken. U kunt gebeurtenissen wanneer ze worden geregistreerd, maar beheerders van siteverzamelingen kunnen items verwijderen uit het controlelogboek en automatische inkorten van het de controlelogboekgegevens configureren niet wijzigen.

Controlegegevens over gebeurtenissen

In het controlelogboek wordt de volgende informatie vastgelegd over de gebeurtenissen die zijn geselecteerd voor controle.

 • Site waarvan een gebeurtenis afkomstig is

 • Id, type, naam en locatie van item

 • Gebruikers-id die is gekoppeld aan de gebeurtenis

 • Type, datum, tijd en bron van gebeurtenis

 • Actie die is uitgevoerd met het item

Hieronder volgt een voorbeeld van de gegevens in een verwijderingscontroleverslag. Met dit rapport kunt u vaststellen wie gegevens heeft verwijderd of hersteld in de hele siteverzameling. U kunt de gegevens filteren, sorteren en analyseren met de functies van Excel.

Rapportgegevens verwijderingscontroleverslag

Opmerking : Controleresultaten bieden informatie over het moment waarop een item is gewijzigd, maar niet over de inhoud die is gewijzigd. U kunt de controlefunctie dan ook niet gebruiken als een hulpmiddel waarmee u verschillende documentversies bijhoudt of waarmee u back-ups maakt.

De controleverslagen inkorten

Wanneer u een controlegebeurtenis selecteert voor een siteverzameling, bijvoorbeeld verwijderen en herstellen, wordt deze gebeurtenis telkens wanneer de gebeurtenis optreedt, gecontroleerd voor elk item in de siteverzameling. De controlefunctie kan mogelijk een groot aantal controlegebeurtenissen genereren, zodat er een groot controlelogboek wordt gemaakt. Hierdoor kan de harde schijf vol raken, met gevolgen voor de prestaties en andere aspecten van een siteverzameling.

Belangrijk :  Om te voorkomen dat de harde schijf wordt opgevuld door het controlelogboek en de prestaties van de sitverzameling daardoor verslechteren, raden we u aan om het inkorten van controlelogboeken in te schakelen voor siteverzamelingen met uitgebreide controle.

Om de grootte van het controlelogboek te beheren kunt u het zodanig configureren dat de actuele controlelogboekgegevens automatisch worden ingekort en eventueel worden gearchiveerd in een documentbibliotheek voordat de gegevens worden ingekort. Het schema voor het inkorten van het controlelogboek wordt door de serverbeheerder geconfigureerd in Centraal beheer. De standaardinstelling is het einde van de maand.

Het inkorten van het controlelogboek configureren

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Als u zich niet op het hoofdniveau van de siteverzameling bevindt, klikt u onder Beheer van de siteverzameling op Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau.

  Opmerking :  De sectie Beheer van de siteverzameling is alleen beschikbaar als u de benodigde machtigingen hebt.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Controle-instellingen voor siteverzameling.

 4. Stel op de pagina Controle-instellingen configureren in de sectie Het controlelogboek bijsnijden de optie Het controlelogboek automatisch inkorten voor deze site? in op Ja.

 5. Eventueel kunt u ook het aantal dagen opgeven dat controlelogboekgegevens moeten worden bewaard.

  Opmerking :  We raden u aan om deze optie niet in te stellen, tenzij het noodzakelijk is wegens bedrijfsbehoeften. Als deze optie niet wordt ingesteld, wordt de instelling van de serverfarm gebruikt. Standaard is dat het einde van de maand. Een bedrijfsbehoefte zou kunnen zijn dat uw organisatie verplicht is om gedurende een andere periode een controlelogboek in stand te houden in een ruwe indeling, dus niet in een voltooide indeling zoals een controlerapport.

 6. Eventueel kunt u de documentbibliotheek opgeven waarin controlerapporten moeten worden opgeslagen voordat het controlelogboek wordt ingekort. Stel deze optie in als u via controlerapporten toegang nodig hebt tot controlelogboekgegevens nadat het controlelogboek is ingekort.

Naar boven

Configureren welke gebeurtenissen worden gecontroleerd

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Als u zich niet op het hoofdniveau van de siteverzameling bevindt, klikt u onder Beheer van de siteverzameling op Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau.

  Opmerking :  De sectie Beheer van de siteverzameling is alleen beschikbaar als u de benodigde machtigingen hebt.

 3. Klik op de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling op Controle-instellingen voor siteverzameling.

 4. Selecteer op de pagina Controle-instellingen configureren in de secties Documenten en items en Lijsten, bibliotheken en sites de gebeurtenissen die u wilt controleren en klik vervolgens op OK.

Welke gebeurtenissen u controleert, hangt af van wat u nodig hebt. Het naleven van regelgeving brengt meestal specifieke vereisten met zich mee waardoor wordt bepaald welke gebeurtenissen u moet controleren. Niet-noodzakelijke aanvullende controle kan invloed hebben op de prestaties en andere aspecten van de siteverzameling.

Belangrijk : 

 • Als u SharePoint Online voor Microsoft Office 365 voor ondernemingen gebruikt, is controle niet beschikbaar voor Documenten openen of downloaden, items in lijsten weergeven of eigenschappen van items weergeven vanwege prestatie- en opslagoverwegingen.

 • Het is raadzaam dat u alleen openen of downloaden van documenten selecteert, items in lijsten, weergeven of eigenschappen van items weergeven voor SharePoint Server 2010-sites wanneer absoluut nodig. Deze optie is waarschijnlijk het genereren van een groot aantal gebeurtenissen die wordt mogelijk daardoor verslechteren de prestaties en andere aspecten van de siteverzameling.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×