Controle-instellingen voor een siteverzameling configureren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De functie controle van SharePoint Server of SharePoint Online kunt u gebruikersacties op van een site-inhoudstypen, lijsten, bibliotheken, lijstitems en bibliotheekbestanden binnen uw siteverzamelingen. U weet wie heeft gedaan archiveringsprocedures waarin informatie essentieel voor veel zakelijke vereisten, zoals regelgeving en beheer van records is.

Opmerking: Pagina's, zoals .aspx, niet worden beschouwd als van documenten zodat ze in SharePoint Server 2016kunnen niet worden gecontroleerd.

SharePoint Online

Scherm site siteverzameling controle-instellingen

SharePoint Server

Controle-instellingen in het dialoogvenster Site-instellingen configureren

U kunt de grootte van het controlelogboek in de sectie het Auditlogboek inkorten beheren en opgeven welke gebeurtenissen worden gecontroleerd in de secties documenten en Items en lijsten, bibliotheken en Sites . Ook kunt u het maximum aantal dagen dat items worden bewaard. Standaard worden alle items verwijderd aan het einde van de maand.

Opmerking:  Wanneer meerdere gebruikers samen een document bewerken, zijn controlegebeurtenissen van meerdere auteurs of editors mogelijk moeilijk te interpreteren. Als dat een punt van zorg is, kunt u overwegen bewerkrechten te beperken voor een minimumaantal gebruikers.

Als beheerder van een siteverzameling kunt u de actiegeschiedenis voor een bepaalde gebruiker ophalen en tevens de actiegeschiedenis voor een bepaald datumbereik. U kunt bijvoorbeeld vaststellen welke gebruikers een bepaald document hebben bewerkt en wanneer ze dat hebben gedaan.

 1. Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-instellingen.

 2. Als u zich niet op de hoofdsite van uw siteverzameling bevindt, klikt u onder Beheer van de siteverzameling, selecteer Ga naar het bovenste niveau site-instellingen.

  Opmerking:  De sectie Beheer van de siteverzameling is alleen beschikbaar als u de benodigde machtigingen hebt.

 3. Selecteer de siteverzameling controle-instellingenop de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling.

  Controle-instellingen voor siteverzameling geselecteerd in het dialoogvenster met Site-instellingen.
 4. Stel op de pagina controle-instellingen configureren in de sectie het auditlogboek inkortenautomatisch inkorten van het controlelogboek voor deze site? op Ja.

  Opmerking: Voor SharePoint Online, automatisch inkorten van het controlelogboek voor deze site? is standaard ingesteld op Ja . Dit kan niet worden gewijzigd door de beheerder.

 5. (Optioneel) Geef het aantal dagen controlelogboekgegevens moeten worden bewaard. SharePoint Online heeft een bereik van 1 tot en met 90 dagen, SharePoint-Server geen een beperking.

  Opmerking: De standaardinstelling voor het behoud van controlelogboekgegevens is nul dagen. Dat betekent dat als u een ander bewaarperiode niet opgeeft, alle controle logboekvermeldingen aan het einde van de maand worden verwijderd. U kunt deze instelling worden bewaard controle logboekvermeldingen voor een langere periode wijzigen. Voor voorbeeld als u 30 dagen opgeven en controle logboekgegevens die is gemaakt in de maand September wouldn't tot het einde van oktober worden verwijderd. Als u wilt dat auditlogboekgegevens behouden, kunt u ook het opslaan naar een controleverslagrapport voordat het controlelogboek wordt bijgesneden.

 6. U kunt ook opgeven de documentbibliotheek om op te slaan controlelogboek rapporteert aan voordat het controlelogboek wordt bijgesneden. Stelt u deze optie als u nodig toegang hebt tot de logboekgegevens, controleren met Controleverslagrapporten, nadat het controlelogboek is bijgesneden.

 7. Selecteer OK.

 1. Selecteer Instellingen > Site-instellingen.

 2. Als u zich niet op de hoofdsite van uw siteverzameling bevindt, klikt u onder Beheer van de siteverzameling, selecteer Ga naar het bovenste niveau site-instellingen.

  Opmerking:  De sectie Beheer van de siteverzameling is alleen beschikbaar als u de benodigde machtigingen hebt.

 3. Selecteer de siteverzameling controle-instellingenop de pagina Site-instellingen onder Beheer van de siteverzameling.

  Controle-instellingen voor siteverzameling geselecteerd in het dialoogvenster met Site-instellingen.
 4. Klik op de pagina controle-instellingen configureren in de documenten en Items en secties lijst, bibliotheken en Site, selecteert u de gebeurtenissen die u wilt controleren en selecteer vervolgens OK.

Welke gebeurtenissen u controleert, hangt af van wat u nodig hebt. Het naleven van regelgeving brengt meestal specifieke vereisten met zich mee waardoor wordt bepaald welke gebeurtenissen u moet controleren. Het is raadzaam alleen de gebeurtenissen te controleren die aan uw behoeften moeten voldoen. Niet-noodzakelijke aanvullende controle kan invloed hebben op de prestaties en andere aspecten van uw siteverzameling(en).

Notities: 

 • Voor SharePoint Onlineis de gebeurtenis openen of downloaden van documenten, items in lijsten, weergeven of eigenschappen van items weergeven niet beschikbaar.

 • Voor SharePoint Server 2013, wordt u aangeraden dat u alleen de gebeurtenis openen of downloaden van documenten, items in lijsten, weergeven of eigenschappen van items weergeven als deze absoluut nodig selecteert. Deze optie is waarschijnlijk om een groot aantal gebeurtenissen die de prestaties kunnen afnemen en andere aspecten van uw siteverzameling(en) te genereren.

De gebeurtenissen die u selecteert om te controleren worden vastgelegd in controlerapporten die zijn gebaseerd op Microsoft Excel 2013 en beschikbaar zijn op de pagina Controlerapporten. U kunt ook een aangepast rapport maken waarin een aantal van deze gebeurtenissen zijn opgenomen binnen een bepaald datumbereik, binnen een bepaald gebied van de siteverzameling of gefilterd op een bepaalde gebruiker. U kunt gebeurtenissen niet wijzigen nadat ze zijn vastgelegd, maar beheerders van de siteverzameling kunnen wel onderdelen verwijderen uit een auditlogboek en het automatisch inkorten van de controlelogboekgegevens configureren.

In het auditlogboek wordt de volgende informatie vastgelegd over de gebeurtenissen die zijn geselecteerd voor controle.

 • Site waarvan een gebeurtenis afkomstig is

 • Id, type, naam en locatie van item

 • Gebruikers-id die is gekoppeld aan de gebeurtenis

 • Type, datum, tijd en bron van gebeurtenis

 • Actie die is uitgevoerd met het item

Hieronder volgt een voorbeeld van de gegevens in een verwijderingscontroleverslag. Met dit rapport kunt u vaststellen wie gegevens heeft verwijderd of hersteld in de hele siteverzameling. U kunt de gegevens filteren, sorteren en analyseren met de functies van Excel.

Rapportgegevens verwijderingscontroleverslag

Wanneer u een controlegebeurtenis selecteert voor een siteverzameling, bijvoorbeeld verwijderen en herstellen, wordt deze gebeurtenis telkens wanneer de gebeurtenis optreedt, gecontroleerd voor elk item in de siteverzameling. De controlefunctie kan mogelijk een groot aantal controlegebeurtenissen genereren, zodat er een groot auditlogboek wordt gemaakt. Hierdoor kan de harde schijf vol raken, met gevolgen voor de prestaties en andere aspecten van een siteverzameling.

Belangrijk:  Om te voorkomen dat de harde schijf wordt opgevuld door het auditlogboek en de prestaties van de siteverzameling daardoor verslechteren, raden we u aan om het inkorten van auditlogboeken in te schakelen voor siteverzamelingen met uitgebreide controle.

Als u de grootte van het auditlograpport wilt beheren, kunt u het zodanig configureren dat de actuele auditlogboekgegevens automatisch worden ingekort en eventueel worden gearchiveerd in een documentbibliotheek voordat de gegevens worden ingekort. Het schema voor het inkorten van het auditlogboek wordt door de serverbeheerder geconfigureerd in Centraal beheer. De standaardinstelling is het einde van de maand.

Een controleverslagrapport weergeven:

 1. Klik op Instellingen Instellingen: uw profiel bijwerken, software installeren en deze verbinden met de cloud en klik vervolgens op Site-instellingen.

  Opmerking:  Beheer van de siteverzameling is niet beschikbaar als u niet over de vereiste machtigingen beschikt, bijvoorbeeld als u geen lid bent van de standaardgroep Beheerders van de siteverzameling.

 2. Klik op Controleverslagrapporten die u in de sectie Beheer van de siteverzameling .

 3. Selecteer het rapport dat u wilt gebruiken, zoals verwijdering op de pagina controlerapporten weergeven.

 4. Typ een URL of Blader naar de bibliotheek waar u het rapport opslaan en klik vervolgens op OK.

 5. Klik op Klik hier om te dit rapport weergevenop de pagina bewerking is voltooid. Als u een foutbericht krijgt, is het mogelijk omdat controlelogboeken bijhouden niet zijn ingeschakeld of er is geen gegevens om weer te geven.

  Notities: 

  • Ten minste Excel versie 2013 moet zijn geïnstalleerd om Controleverslagrapporten weergeven door te klikken op Klik hier om te dit rapport weergeven.

  • U kunt ook als voor de bibliotheek documenten openen in de browser is ingeschakeld, Ga naar de bibliotheek waarin u het auditlograpport getoond hebt opgeslagen, wijs het auditlograpport getoond, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op weergeven in Browser.

U kunt Excel-standaardfuncties gebruiken om rapporten te verfijnen op de gewenste informatie. Gegevens kunt u onder andere op de volgende manieren analyseren en weergeven:

 • Het controleverslagrapport filteren voor een specifieke site.

 • Het controleverslagrapport filteren voor een bepaald datumbereik.

 • Het controleverslagrapport sorteren.

 • Nagaan wie inhoud heeft bijgewerkt.

 • Nagaan welke inhoud is verwijderd en niet hersteld.

 • De wijzigingen in machtigingen voor een item weergeven.

We zijn erg geïnteresseerd

Bijgewerkte 19 juli 2017

Was dit artikel nuttig? Ontbrak er iets? Zo ja, laat dan onderaan de pagina weten wat er niet duidelijk is of wat er ontbreekt. Geef op welke versie van SharePoint u gebruikt, het besturingssysteem en de browser. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

Verwante onderwerpen

Controleverslagrapporten weergeven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×