Contactpersonen of lijsten met contactpersonen maken, weergeven of bewerken in Outlook.com

Op de pagina Personen in Outlook.com kunt u contactpersonen en lijsten met contactpersonen weergeven, maken en bewerken. U kunt zelf een nieuwe contactpersoon maken of iemand toevoegen als een contactpersoon vanuit een e-mailbericht. U kunt ook een lijst met contactpersonen maken voor het verzenden van e-mailberichten naar een groep personen.


Welke versie van Outlook heb ik?

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de bètaversie van Outlook.com gebruikt. Kies welke versie van Outlook.com u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het postvak van de bètaversie van Outlook.com

Zie Instructies voor de bètaversie van Outlook.com

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het klassieke postvak van Outlook.com

Zie Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com.

Instructies voor de bètaversie van Outlook.com

Wanneer u naar de pagina Personen wilt gaan, meldt u zich aan bij Outlook.com en selecteert u Personen in de linkerbenedenhoek van de pagina.

Handmatig een contactpersoon maken

 1. Selecteer op de pagina Personen in het linkerdeelvenster de map waarin u de contactpersoon wilt maken. U kunt bijvoorbeeld de map Contactpersonen kiezen.

  Opmerking: Nadat u een contactpersoon in een map hebt gemaakt, kunt u deze niet naar een andere map verplaatsen.

 2. Selecteer Nieuw > Contactpersoon op de werkbalk.

  Een schermafbeelding van het menu Nieuw met Contactpersoon geselecteerd

 3. Voer de details in voor de contactpersoon. Selecteer Meer toevoegen als u meer informatie wilt toevoegen, zoals het adres of de verjaardag van de contactpersoon.

 4. Selecteer Maken.

Een contactpersoon maken vanuit een e-mailbericht

 1. Ga in Outlook.com naar E-mail.

 2. Open een e-mailbericht in het leesvenster en selecteer de naam van de afzender of geadresseerde die u wilt toevoegen aan uw contactpersonen.

 3. Selecteer Meer opties > Toevoegen aan contactpersonen op de Profielkaart die wordt geopend.

  Selecteer de drie puntjes en selecteer vervolgens Toevoegen aan lijst met contactpersonen

  Opmerking: De nieuwe contactpersoon wordt automatisch toegevoegd aan de map Contactpersonen op de pagina Personen. Een contactpersoon die u op deze manier maakt, kunt u niet opslaan in een andere map of later naar een andere map verplaatsen.

Een contactpersoon toevoegen aan favorieten

Als u iemand wilt toevoegen aan uw favorieten, selecteert u de contactpersoon en vervolgens Toevoegen aan favorieten op de werkbalk.

Tip: Favoriete contactpersonen met een e-mailadres worden ook weergegeven in het linkerdeelvenster in E-mail, zodat u al hun e-mail op één plek kunt zien.

Een contactpersoon zoeken

Hier volgen enkele manieren om te zoeken naar een contactpersoon op de pagina Personen:

 • Gebruik Zoeken. Typ in het zoekvak om te zoeken naar een contactpersoon of lijst met contactpersonen.

 • Selecteer Favorieten in de linkerbovenhoek om de personen te bekijken die u als favorieten hebt toegevoegd.

Tips: 

 • Selecteer een letter in een lijstscheidingsteken om snel te schakelen tussen contactpersonen in de lijst.

 • Selecteer een letter om andere beschikbare letters weer te geven

Contactgegevens weergeven en bewerken

Op de pagina Personen selecteert u een contactpersoon in het middelste deelvenster om informatie over deze contactpersoon te zien of te bewerken.

 • Als u een contactpersoon wilt bewerken, selecteert u Contactpersoon bewerken aan de rechterkant van de pagina of Bewerken op de werkbalk.

  Een schermafbeelding van de knop Contactpersoon bewerken.

Voor contactpersonen met een e-mailadres kunt u ook meer informatie op deze tabbladen zien:

 • Bestanden: Recente bestanden die de contactpersoon met u heeft gedeeld.

 • E-mails: Recente e-mails en e-mailbijlagen uitgewisseld tussen u en de contactpersoon.

 • LinkedIn: Als de contactpersoon een openbaar LinkedIn-profiel heeft met hetzelfde e-mailadres als u voor die persoon hebt opgeslagen, ziet u hier informatie uit LinkedIn.

  Opmerking: Het tabblad LinkedIn is mogelijk niet beschikbaar.

Een foto toevoegen voor een contactpersoon

 1. Selecteer een contactpersoon op de pagina Personen.

 2. Selecteer Contactpersoon bewerken en kies het camerapictogram.

  Selecteer het camerapictogram om een foto toe te voegen
 3. Selecteer Een foto uploaden, kies het bestand dat u wilt gebruiken en selecteer vervolgens Openen om de foto te uploaden.

 4. Als u de foto wilt verplaatsen, klikt u in de cirkel en sleept u met de aanwijzer. Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de schuifregelaar onder de foto.

  Pas de foto aan en selecteer Toepassen
 5. Selecteer Toepassen en dan Opslaan.

Contactpersonen koppelen

U kunt contactpersonen koppelen om aan te geven dat ze zijn gerelateerd, bijvoorbeeld als u meerdere vermeldingen voor dezelfde persoon hebt. Gekoppelde contactpersonen worden weergegeven als één contactpersoon.

Contactpersonen handmatig koppelen:

 • Op de pagina Personen selecteert u twee of meer contactpersonen. Selecteer vervolgens Contactpersonen koppelen in het deelvenster aan de rechterkant.

Contactpersonen koppelen met de optie Contactpersonen opschonen:

 • Selecteer Beheren op de werkbalk op de pagina Personen en selecteer vervolgens Contactpersonen opschonen. U ziet dan alle contactpersonen met dezelfde naam, hetzelfde e-mailadres of hetzelfde telefoonnummer.

 • Selecteer de contactpersonen die u wilt koppelen en selecteer vervolgens Opschonen.

Een gekoppelde contactpersoon ontkoppelen:

 • Selecteer de contactpersoon op de pagina Personen, selecteer Gekoppelde contactpersonen op de werkbalk en selecteer vervolgens Ontkoppelen.

Een lijst met contactpersonen maken

Een lijst met contactpersonen is een verzameling contactpersonen en e-mailadressen, en handig voor het verzenden van e-mail naar een groep personen. Lijsten met contactpersonen worden soms ook wel distributielijsten genoemd.

Maak bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen met de naam Mijn boekenclub en voeg alle leden van de club eraan toe. Als u iedereen in de club een e-mail wilt sturen, voegt u gewoon Mijn boekenclub aan de regel Aan van de e-mail toe.

Opmerking: Lijsten met contactpersonen worden standaard gemaakt in de map Lijsten met contactpersonen. Als u de lijst met contactpersonen in een andere map wilt opslaan, selecteert u de map voordat u Nieuw > Lijst met contactpersonen selecteert. Nadat u een lijst met contactpersonen in een map hebt gemaakt, kunt u deze niet naar een andere map verplaatsen.

 1. Selecteer op de pagina Personen de optie Nieuw > Lijst met contactpersonen op de werkbalk.

  Een schermafbeelding van het menu Nieuw met Lijst met contactpersonen geselecteerd

 2. Typ een naam voor de lijst en voeg vervolgens contactpersonen of e-mailadressen toe. Alle contactpersonen in een lijst moeten een e-mailadres hebben.

 3. Selecteer Maken.

Tip: Als u contactpersonen wilt groeperen om een andere reden dan voor het sturen van e-mail, dan kunt u een map maken. Voeg vervolgens de contactpersonen aan de map toe.

Meer contactpersonen toevoegen aan een lijst met contactpersonen

 1. Op de pagina Personen selecteert u Lijsten met contactpersonen in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer de lijst met contactpersonen en selecteer vervolgens Bewerken.

 3. Voeg contactpersonen of e-mailadressen toe.

  Opmerking: Als een contactpersoon geen e-mailadres heeft, kunt u die contactpersoon niet toevoegen aan een lijst met contactpersonen.

 4. Selecteer Opslaan.

Contactpersonen uit een lijst met contactpersonen verwijderen

 1. Op de pagina Personen selecteert u Lijsten met contactpersonen in het linkerdeelvenster.

 2. Selecteer de lijst met contactpersonen en selecteer vervolgens Bewerken.

 3. Selecteer de x voor de contactpersoon die u wilt verwijderen.

 4. Selecteer Opslaan.

Lijsten met contactpersonen zoeken

 • Op de pagina Personen selecteert u in het linkerdeelvenster Lijsten met contactpersonen, of u zoekt de naam van de lijst met contactpersonen.

Contactpersonen of lijsten met contactpersonen verwijderen

Zie: Contactpersonen verwijderen of herstellen van contactpersonen in Outlook.com

Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com

Een contactpersoon of lijst met contactpersonen maken

Een volledig nieuwe contactpersoon of lijst met contactpersonen maken

 1. Selecteer in Outlook.com de optie Personen onderaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Personen onderaan het navigatiedeelvenster.

 2. Selecteer onder Mijn contactpersonen in het linkerdeelvenster de map waarin u de contactpersoon wilt maken.

 3. Selecteer op de werkbalk de pijl-omlaag bij Nieuw > Contactpersoon of Contactenlijst.

 4. Voer de details in voor de contactpersoon of lijst met contactpersonen.

 5. Selecteer OpslaanOpslaan.

  Opmerking:  Nadat u een contactpersoon hebt gemaakt in een map, kan deze niet meer naar een andere map worden verplaatst. Als u een contactpersoon in een andere map wilt opslaan nadat u deze hebt gemaakt, verwijdert u de contactpersoon en maakt u deze opnieuw in de andere map.

Een contactpersoon maken vanuit een e-mailbericht

 1. Selecteer in Outlook.com de optie E-mail onderaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop E-mail onderaan het navigatiedeelvenster.

 2. Open een e-mailbericht in het leesvenster en selecteer de naam van de afzender of geadresseerde die u wilt toevoegen aan uw contactpersonen.

 3. Selecteer Meer opties > Toevoegen aan contactpersonen op de Profielkaart die wordt geopend.

  Een schermafbeelding van de aanwijzer boven Toevoegen aan contactpersonen in het menu Meer acties.

 4. Voer de details in voor de contactpersoon.

 5. Selecteer OpslaanOpslaan.

  Opmerking: Wanneer u de nieuwe contactpersoon hebt opgeslagen, wordt deze automatisch toegevoegd aan de map Contactpersonen. Een contactpersoon die u op deze manier maakt, kunt u niet opslaan in een andere map of naar een andere map verplaatsen.

Een contactpersoon of lijst met contactpersonen bewerken

 1. Selecteer in Outlook.com het startprogramma voor apps Computer, vak met mappen, berichten > tegel Personen.

 2. Selecteer de contactpersoon of lijst met contactpersonen die u wilt bewerken en selecteer Bewerken.

  Opmerking: Als u geen knop Bewerken ziet, betreft het mogelijk een contactpersoon van Skype voor Bedrijven of een account dat is gekoppeld aan een sociaal netwerk. Open Skype voor Bedrijven of gebruik een webbrowser om het sociale netwerk waar de contactpersoon zich bevindt te openen en de contactpersoon te bewerken.

  Schermopname van de knop Bewerken onder de navigatiebalk in Outlook.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Selecteer OpslaanOpslaan.

Een contactpersoon toevoegen aan de lijst met contactpersonen

 1. Selecteer de contactpersoon die u wilt toevoegen aan een lijst.

 2. Selecteer Lijsten en kies de lijst met contactpersonen waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.

  Schermafbeelding van de knop Lijsten

Nog steeds hulp nodig?

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Zie ook

Een contactpersoon of lijst met contactpersonen verwijderen of herstellen in Outlook.com

Een contactpersoon toevoegen in Outlook voor Windows

Een contactpersoon toevoegen aan de Personen-app in Windows 10

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×