Contactpersonen of lijsten met contactpersonen maken, weergeven of bewerken in de webversie van Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik de pagina personen in Outlook op het web maken, bekijken en bewerken van contactpersonen, lijsten met contactpersonen en groepen. Maken van nieuwe contactpersonen maken of iemand van hun Profielkaart toevoegen als contactpersoon. U kunt maken van een eenvoudige lijst met contactpersonen voor het verzenden van e-mail naar een groep personen of groepen voor samenwerking op basis van een groep maken.

Ga naar de pagina personen, meld u aan bij Outlook op het web en selecteer de personen pictogram Personen onder aan de pagina.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de nieuwe versie van Outlook op het web gebruikt. Kies welke versie van Outlook op het web u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Bètaversie van de webversie van Outlook

Zie Instructies voor de nieuwe webversie van Outlook.

Webversie van Outlook

Zie Instructies voor de klassieke webversie van Outlook.

Opmerking: Als het logo van uw organisatie is opgenomen in de taakbalk, ziet u mogelijk iets dat enigszins afwijkt van wat hierboven wordt weergegeven.

Instructies voor de nieuwe webversie van Outlook

Contactpersonen maken

Nieuwe contactpersonen worden opgeslagen in uw standaard-map met contactpersonen en wordt u deze ook zien onder alle contactpersonen. Als u de contactpersoon wilt opslaan in een andere map, schakelt u de map voordat u het contact maakt.

 1. Meld u aan bij de webversie van Outlook.

 2. Selecteer de personen pictogram Personen onderaan in het navigatiedeelvenster.

 3. Selecteer de nieuwe contactpersoonop de pagina personen, klik op de werkbalk.

  Schermafbeelding van de nieuw contact opnemen met de knop

 4. Voer de details in voor de contactpersoon. Selecteer Meer toevoegen als u meer informatie wilt toevoegen, zoals het adres of de verjaardag van de contactpersoon.

 5. Selecteer Maken.

Als u iemands naam of afbeelding in Outlook of andere Office-apps en services klikt, ziet u hun Profielkaart met informatie over deze. Van hun profiel kaartje, kunt u ze aan uw eigen contactpersonen, bijvoorbeeld als u wilt toevoegen, notities of andere gegevens opslaan.

Hier ziet u hoe u een contactpersoon uit een e-mailbericht kunt toevoegen:

 1. Klik in Mail openen van een e-mailbericht in het leesvenster en selecteert u de naam van de afzender of geadresseerde die u wilt toevoegen aan uw contactpersonen.

 2. Selecteer Meer opties > Toevoegen aan contactpersonen op de Profielkaart die wordt geopend.

  Selecteer de drie puntjes en selecteer vervolgens Toevoegen aan lijst met contactpersonen

 3. Meer informatie toevoegen als u wilt. Selecteer meer toevoegen om toe te voegen meer gegevens, zoals het adres en de verjaardag van de contactpersoon.

 4. Selecteer Maken.

Opmerking: De contactpersoon wordt automatisch opgeslagen in uw standaard-map met contactpersonen op de pagina personen.

Als uw bedrijf een map die is ingesteld heeft, wordt u mogelijk zijn voor informatie over uw collega's zonder op te slaan als contactpersonen. U kunt zoeken of selecteer hun naam of foto in een e-mailbericht. Hun Profielkaart wordt weergegeven gegevens die worden verzameld uit andere systemen (map). Als u wilt toevoegen van andere gegevens, zoals notities, kunt u uw collega's aan uw eigen contactpersonen opslaan. De nieuwe contactpersoon is automatisch zijn gekoppeld aan de bestaande directory-contactpersoon. U ziet alleen de gegevens die u hebt toegevoegd.

Als u iemand wilt toevoegen aan uw favorieten, selecteert u de contactpersoon en vervolgens Toevoegen aan favorieten op de werkbalk.

Tip: Favoriete contactpersonen die een e-mailadres hebben wordt ook weergegeven in het navigatiedeelvenster in Mail, zodat u hun e-mail op één plaats kunt zien.

Hier volgen enkele manieren om te zoeken naar een contactpersoon op de pagina Personen:

 • Gebruik de zoekfunctie.

 • Selecteer Favorieten boven aan de pagina aan de personen die u hebt toegevoegd als Favorieten weergeven.

 • Selecteer alle contactpersonen.

  Tip: Selecteer een letter in een lijstscheidingsteken om te snel schakelen tussen contactpersonen in de lijst.
  Selecteer een letter om andere beschikbare letters weer te geven

 • Als u personen in uw organisatie (Directory) die niet in uw opgeslagen contactpersonen zoekt, kunt u zoeken.

Selecteer een contactpersoon in het middelste deelvenster kunnen zien of bewerken van informatie over deze op de pagina personen. Wat u te zien is een versie van het Profielkaart. Welke tabbladen en de secties die u ziet, kunnen variëren.

 • Bestanden: Recente bestanden die de contactpersoon met u heeft gedeeld.

 • E-mail: recente e-mailberichten en e-mailbijlagen tussen u en de contactpersoon.

 • LinkedIn: Als de contactpersoon een openbaar LinkedIn-profiel heeft met hetzelfde e-mailadres als u voor die persoon hebt opgeslagen, ziet u hier informatie uit LinkedIn.

Een contactpersoon bewerken, selecteert u de contactpersoon bewerken naast Contactgegevensof selecteer bewerken op de werkbalk.

Een schermafbeelding van de knop Contactpersoon bewerken.

 1. Selecteer een contactpersoon op de pagina Personen.

 2. Selecteer het camerapictogram.

  Selecteer het camerapictogram om een foto toe te voegen
 3. Selecteer een nieuwe foto uploaden, kiest u het bestand dat u wilt gebruiken en selecteert u openen om te uploaden.

 4. Als u de foto wilt verplaatsen, klikt u in de cirkel en sleept u met de aanwijzer. Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de schuifregelaar onder de foto.

  Pas de foto aan en selecteer Toepassen
 5. Selecteer toepassenen selecteer vervolgens Gereed.

U kunt weergeven en sorteren van contactpersonen. Gebruik het menu sorteren boven aan de lijst.

Selecteer bijvoorbeeld sorteren op > Achternaam en weergave door > Achternaam.

U kunt contactpersonen koppelen om aan te geven dat ze zijn gerelateerd, bijvoorbeeld als u meerdere vermeldingen voor dezelfde persoon hebt. Gekoppelde contactpersonen worden weergegeven als één contactpersoon.

Contactpersonen koppelen:

 • Selecteer twee of meer contactpersonen op de pagina personen en selecteer vervolgens contactpersonen koppelen in het deelvenster dat wordt weergegeven.

Een gekoppelde contactpersoon ontkoppelen:

 • Selecteer de contactpersoon op de pagina Personen, selecteer Gekoppelde contactpersonen op de werkbalk en selecteer vervolgens Ontkoppelen.

 1. Selecteer een of meer contactpersonen en selecteer vervolgens verwijderen.

 2. Selecteer Verwijderen om te bevestigen.

Lijsten met contactpersonen maken

Een lijst met contactpersonen is een verzameling e-mailadressen en is handig voor het verzenden van e-mail naar een groep personen. Lijsten met contactpersonen worden ook wel distributielijsten genoemd.

Bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen met de naam Mijn adresboek Club maken en alle leden van uw club adresboek toevoegen aan deze. Als u een e-mailbericht verzenden naar iedereen in de club wilt, Geef ' Mijn adresboek Club ' in de regel aan van het e-mailbericht.

Standaard lijsten met contactpersonen zijn gemaakt in de standaardmap Contactpersonen en u kunt ze ook zien onder alle lijsten met contactpersonen. Als u opslaan van de lijst met contactpersonen in een andere map wilt, selecteert u de map voordat u de nieuwe lijst met contactpersonenselecteren.

 1. Selecteer de pijl naast de nieuwe contactpersoonop de pagina personen, klik op de werkbalk en selecteer vervolgens nieuwe lijst met contactpersonen.

  Schermafbeelding van de nieuw menu contact met nieuwe contactpersoon lijst geselecteerd

 2. Voer een naam voor de lijst en Voeg namen of e-mailadressen.

 3. Selecteer Maken.

 1. Klik op de pagina personen, selecteert u alle lijsten met contactpersonen in het navigatiedeelvenster of zoek naar de naam van de lijst met contactpersonen.

 2. Selecteer de lijst met contactpersonen en selecteer vervolgens Bewerken.

 3. Voer namen of e-mailadressen.

 4. Selecteer Opslaan.

 1. Klik op de pagina personen, selecteert u alle lijsten met contactpersonen in het navigatiedeelvenster of zoek naar de naam van de lijst met contactpersonen.

 2. Selecteer de lijst met contactpersonen en selecteer vervolgens Bewerken.

 3. Selecteer de x voor de naam of e-mailadres die u wilt verwijderen.

 4. Selecteer Opslaan.

 1. Selecteer de lijst met contactpersonen die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.

 2. Selecteer Verwijderen om te bevestigen.

Groepen maken

Samenwerken aan een project of een gedeelde doel? Maak een groep zodat uw team een spatie voor gesprekken, gedeelde bestanden, plannen van gebeurtenissen en meer.

Zie voor informatie over het beheren van groepen u lid bent van weergeven en beheren van uw groepen in Outlook op het web

 1. Selecteer de pijl naast de nieuwe contactpersoonop de pagina personen, klik op de werkbalk en selecteer nieuwe groep.

 2. Voer een naam voor de groep en voer uw gegevens.

  Voor meer informatie raadpleegt u een groep maken in Outlook

 3. Selecteer Maken.

Instructies voor de klassieke webversie van Outlook

Een contactpersoon of lijst met contactpersonen maken

 1. Meld u aan bij de webversie van Outlook.

 2. Selecteer het pictogram personen onderaan in het navigatiedeelvenster.

 3. Selecteer onder uw contactpersonen in het navigatiedeelvenster de map waarin u wilt de contactpersoon wilt maken. Als u de mappen die nog niet hebt gemaakt, gaat u naar stap 3.

  Opmerking: Een map wilt maken, selecteert u uw contactpersonen, klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens nieuwe map. Typ een naam voor de map.

 4. Selecteer Nieuwen selecteer vervolgens contactpersoon of lijst met contactpersonen.

  Schermopname van het snelmenu voor de knop Nieuw, waarbij Contactpersoon is geselecteerd.

 5. Voer de details in voor de contactpersoon of lijst met contactpersonen.

 6. Selecteer Opslaan Opslaan.

  Opmerking:  Nadat u een contactpersoon hebt gemaakt in een map, kan deze niet meer naar een andere map worden verplaatst. Als u een contactpersoon in een andere map wilt opslaan nadat u deze hebt gemaakt, verwijdert u de contactpersoon en maakt u deze opnieuw in de andere map.

 1. Open een e-mailbericht in het leesvenster en selecteer vervolgens de naam van de afzender of geadresseerde die u wilt toevoegen aan uw contactpersonen.

 2. Selecteer op het visitekaartje dat wordt weergegeven voor die persoon, Meer opties > toevoegen aan contactpersonen.

 3. Voer de details in voor de contactpersoon.

 4. Selecteer Opslaan Opslaan.

  Opmerking: Wanneer u de nieuwe contactpersoon hebt opgeslagen, wordt deze automatisch toegevoegd aan de map Contactpersonen. Een contactpersoon die u op deze manier maakt, kunt u niet opslaan in een andere map of naar een andere map verplaatsen.

 1. Selecteer de contactpersoon die u wilt toevoegen aan een lijst.

 2. Selecteer Lijsten en kies de gewenste lijst met contactpersonen waaraan u de contactpersoon wilt toevoegen.

  Schermafbeelding van de knop Lijsten

 1. Selecteer het pictogram personen onderaan in het navigatiedeelvenster in Outlook op het web.

 2. Selecteer de contactpersoon of lijst met contactpersonen die u wilt bewerken en selecteer Bewerken.

  Opmerking: Als u geen knop Bewerken ziet, betreft het mogelijk een contactpersoon van Skype voor Bedrijven of een account dat is gekoppeld aan een sociaal netwerk. Open Skype voor Bedrijven of gebruik een webbrowser om het sociale netwerk waar de contactpersoon zich bevindt te openen om de contactpersoon te bewerken.

  Schermopname van de knop Bewerken onder de navigatiebalk in Outlook.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 4. Selecteer Opslaan Opslaan.

Let op: U kunt een contactpersoon of lijst met contactpersonen verwijderd in Outlook op het webniet herstellen.

 1. Selecteer de contactpersoon of lijst met contactpersonen die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.

  Opmerking: Als u geen knop Verwijderen ziet, betreft het mogelijk een contactpersoon van Skype voor Bedrijven of een account dat is gekoppeld aan een sociaal netwerk. Open Skype voor Bedrijven of gebruik een webbrowser om het sociale netwerk waar de contactpersoon zich bevindt te openen om de contactpersoon te verwijderen.

  Schermopname van de knop Verwijderen onder de navigatiebalk in Outlook.

 2. Selecteer Verwijderen om te bevestigen.

Zie ook

Een groep maken in Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×