Contactpersonen gebruiken in de webversie van Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Meld u bij Outlook op het web aan met uw werk- of schoolaccount.

In Outlook op het web kunt u de pagina personen gebruiken voor het maken, weer geven en bewerken van contact personen, lijsten met contact personen en groepen.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de nieuwe versie van Outlook op het web gebruikt. Kies welke versie van Outlook op het web u gebruikt om de stappen te zien die voor u van toepassing zijn.

Opmerking: Als het logo van uw organisatie is opgenomen in de taakbalk, ziet u mogelijk iets dat enigszins afwijkt van wat hierboven wordt weergegeven.

Instructies voor de nieuwe Outlook op het web

Als u naar de pagina personen wilt gaan, meldt u zich aan bij Outlook op het web en selecteert u de Personen van het pictogram personen onder aan de pagina

 • Gebruik het zoekvak om te zoeken naar een persoon of een lijst met contact personen.

 • De werk balk bevat menu's en opdrachten voor het maken en wijzigen van uw contacten, lijsten met contact personen en groepen, afhankelijk van de context

 • Favorieten toont iedereen die u hebt toegevoegd aan uw favorieten.

 • Alle contact personen toont alle opgeslagen contacten en lijsten met contact personen in alle mappen.

 • Alle lijsten met contact personen toont alle lijsten met contact personen in alle mappen.

 • Voorgesteld toont personen met wie u hebt gecommuniceerd, maar die niet in uw opgeslagen contact personen staan. U kunt deze toevoegen aan uw contact personen of favorieten om deze snel weer te openen.

 • Mappen: de standaardmap met de naam contacten bevat contacten en lijsten met contact personen. U kunt ook uw eigen mappen maken.

 • Groepen: samen voegen geeft groepen weer waarvan u lid bent en de eigendom geeft groepen aan waar u de eigenaar bent.

 • In het middelste deel venster worden favorieten, contacten, lijsten met contact personen of groepen weer gegeven, afhankelijk van wat u hebt geselecteerd in het navigatie deel venster. Gebruik het menu filteren om te sorteren en te kiezen hoe namen van contact personen worden weer gegeven.

 • In het rechterdeel venster ziet u details over de contact persoon, de lijst met contact personen of de groep die is geselecteerd in het middelste deel venster.

Standaard worden contacten en lijsten met contact personen opgeslagen in de map contact personen onder mappen in het navigatie deel venster. U kunt ook uw eigen mappen met contact personen maken om bepaalde contacten of lijsten samen te houden en deze gemakkelijker te vinden.

 • Als u een nieuwe map met contact personen wilt maken, selecteert u onder mappen de optie nieuwe map en typt u een naam. Selecteer vervolgens de map en voeg er contact personen aan toe.

 • Als u de naam van een map met contact personen die u hebt gemaakt, wilt verwijderen, klikt u met de rechter muisknop op de map en selecteert u naam wijzigen of verwijderen.

Contact personen maken, weer geven en bewerken

Nieuwe contact personen worden opgeslagen in de standaardmap contact personen, en deze worden ook weer gegeven onder mijn contact personen. Als u de nieuwe contact persoon wilt opslaan in een andere map, selecteert u de map voordat u de contact persoon maakt.

 1. Meld u aan bij de webversie van Outlook.

 2. Selecteer de Personen van het pictogram personen onder in het navigatie deel venster.

 3. Selecteer op de pagina personen op de werk balk de optie nieuwe contact persoon.

  Scherm afbeelding van de knop nieuwe contact persoon

 4. Voer de details in voor de contactpersoon. Selecteer Meer toevoegen als u meer informatie wilt toevoegen, zoals het adres of de verjaardag van de contactpersoon.

 5. Selecteer Maken.

Wanneer u in Outlook of in andere Office-apps en-services op iemands naam of afbeelding klikt, ziet u de profiel kaart met informatie over hen. Vanuit de profiel kaart kunt u ze opslaan in uw eigen contact personen, bijvoorbeeld als u notities of andere gegevens wilt toevoegen.

U kunt als volgt een contact persoon toevoegen vanuit een e-mail bericht:

 1. Open in E-mail een e-mail bericht in het Lees venster en selecteer de naam van de afzender of geadresseerde die u wilt toevoegen aan uw contact personen.

 2. Selecteer Meer opties > Toevoegen aan contactpersonen op de Profielkaart die wordt geopend.

  Selecteer de drie puntjes en selecteer vervolgens Toevoegen aan lijst met contactpersonen

 3. Voeg meer informatie toe als u dat wilt. Selecteer meer toevoegen om meer informatie toe te voegen, zoals het adres en de verjaardag van de contact persoon.

 4. Selecteer Maken.

Opmerking: De contact persoon wordt opgeslagen in de standaardmap contact personen op de pagina personen.

Als uw bedrijf een map heeft ingesteld, kunt u informatie over uw collega's zien zonder deze op te slaan als contact personen. U kunt ze zoeken of een naam of afbeelding selecteren in een e-mail bericht. In de profiel kaart worden de gegevens weer gegeven die zijn verzameld van andere systemen (adres lijst). Als u andere informatie wilt toevoegen, zoals notities, kunt u uw collega's opslaan in uw eigen contact personen. De nieuwe contact persoon wordt automatisch gekoppeld aan de bestaande adreslijst contact persoon. Alleen de gegevens die u toevoegt, worden weer gegeven.

Als u iemand wilt toevoegen aan uw favorieten, selecteert u de contactpersoon en vervolgens Toevoegen aan favorieten op de werkbalk.

Tip: Favoriete contact personen met een e-mail adres worden ook weer gegeven in het navigatie deel venster in E-mail, zodat u al hun e-mail op één plaats kunt zien.

Selecteer op de pagina personen een contact persoon in het middelste deel venster om informatie over deze personen te bekijken of te bewerken. Wat u ziet is een versie van de profiel kaart. Welke tabbladen en secties u ziet, kan variëren.

 • Bestanden: Recente bestanden die de contactpersoon met u heeft gedeeld.

 • E-mail: recente e-mail berichten en e-mail bijlagen tussen u en de contact persoon.

 • LinkedIn: Als de contactpersoon een openbaar LinkedIn-profiel heeft met hetzelfde e-mailadres als u voor die persoon hebt opgeslagen, ziet u hier informatie uit LinkedIn.

Als u een contact persoon wilt bewerken, selecteert u contact persoon bewerken naast contact gegevens of selecteert u bewerken op de werk balk.

Een schermafbeelding van de knop Contactpersoon bewerken.

 1. Selecteer een contactpersoon op de pagina Personen.

 2. Selecteer het camera pictogram.

  Selecteer het camerapictogram om een foto toe te voegen
 3. Selecteer een nieuwe foto uploaden, kies het bestand dat u wilt gebruiken en selecteer vervolgens openen om te uploaden.

 4. Als u de foto wilt verplaatsen, klikt u in de cirkel en sleept u met de aanwijzer. Als u wilt in- of uitzoomen, gebruikt u de schuifregelaar onder de foto.

  Pas de foto aan en selecteer Toepassen
 5. Selecteer Toep assen en selecteer gereed.

U kunt kiezen hoe u uw contact personen wilt weer geven en sorteren. Gebruik het menu sorteren boven aan de lijst.

Selecteer bijvoorbeeld sorteren op > achternaam en weer geven op > achternaam.

U kunt contactpersonen koppelen om aan te geven dat ze zijn gerelateerd, bijvoorbeeld als u meerdere vermeldingen voor dezelfde persoon hebt. Gekoppelde contactpersonen worden weergegeven als één contactpersoon.

Contact personen koppelen:

 • Selecteer op de pagina personen twee of meer contact personen en selecteer vervolgens contact personen koppelen in het deel venster dat wordt weer gegeven.

Een gekoppelde contactpersoon ontkoppelen:

 • Selecteer de contactpersoon op de pagina Personen, selecteer Gekoppelde contactpersonen op de werkbalk en selecteer vervolgens Ontkoppelen.

 1. Selecteer een of meer contact personen en selecteer vervolgens verwijderen.

 2. Selecteer Verwijderen om te bevestigen.

Lijsten met contact personen maken, weer geven en bewerken

EEN lijst met contact personen is een verzameling e-mail adressen en is handig voor het verzenden van e-mail naar een groep personen. Lijsten met contact personen worden soms distributie lijsten genoemd.

Maak bijvoorbeeld een lijst met contact personen met de naam mijn boek club en voeg alle leden van de boek club toe. Als u een e-mail bericht wilt verzenden naar iedereen in de Club, typt u ' mijn boek club ' in de regel aan van het e-mail bericht.

Opmerking: Lijsten met contact personen worden standaard gemaakt in de map standaard contactpersonen, en u kunt ze ook zien onder mijn lijst met contacten. Als u de lijst met contact personen in een andere map wilt opslaan, selecteert u de map voordat u een nieuwe lijst met contact personen selecteert. Nadat u een lijst met contact personen in een map hebt gemaakt, is het niet mogelijk om deze naar een andere map te verplaatsen.

 1. Selecteer op de werk balk van de pagina personen de pijl naast nieuwe contact persoon en selecteer vervolgens nieuwe lijst met contact personen.

  Scherm afbeelding van het menu nieuwe contact persoon met nieuwe lijst met contact personen geselecteerd

 2. Voer een naam in voor de lijst en Voeg namen of e-mail adressen toe.

 3. Selecteer Maken.

Tip: Als u contactpersonen wilt groeperen om een andere reden dan voor het sturen van e-mail, dan kunt u een map maken. Voeg vervolgens de contactpersonen aan de map toe.

 1. Selecteer op de pagina personen mijn lijst met contact personen in het navigatie deel venster of zoek de naam van de lijst met contact personen.

 2. Selecteer de lijst met contactpersonen en selecteer vervolgens Bewerken.

 3. Voer namen of e-mail adressen in.

 4. Kies Opslaan.

 1. Selecteer op de pagina personen mijn lijst met contact personen in het navigatie deel venster of zoek de naam van de lijst met contact personen.

 2. Selecteer de lijst met contactpersonen en selecteer vervolgens Bewerken.

 3. Selecteer de x voor de naam of het e-mail adres dat u wilt verwijderen.

 4. Kies Opslaan.

 1. Selecteer de lijst met contactpersonen die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen.

 2. Selecteer Verwijderen om te bevestigen.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook op het web

 1. Meld u aan bij Outlook op het web. Zie Aanmelden bij de webversie van Outlook voor hulp.

 2. Selecteer boven aan het scherm het start programma voor apps Het pictogram voor startprogramma voor apps in Office 365 > Outlook.

  Het startprogramma voor Office 365-apps, met de Outlook-app gemarkeerd

  Kunt u de app die u zoekt niet vinden? Selecteer in het startprogramma voor apps Alle apps om een alfabetische lijst met Office 365-apps die beschikbaar zijn voor u weer te geven. Van daaruit kunt u zoeken naar een specifieke app.

 3. Klik op Personen.

In de volgende schermafbeelding wordt weergegeven wat u ziet op de pagina Personen.

Een schermafbeelding van de pagina Personen.

Hier volgt een beschrijving van wat u ziet:

 1. Het vak personen zoeken, dat u gebruikt om te zoeken naar een contact persoon of lijst met contact personen

 2. De werkbalk, met menu's en opdrachten waarmee u uw contactpersonen en lijsten met contactpersonen kunt maken en wijzigen, afhankelijk van de context

 3. Aanbevolen personen waarin de personen worden weergegeven met wie u vaak contact opneemt, met wie u in vergadering bent, die u hebt gemarkeerd als favorieten of voor wie u mogelijk een vervolgactie wilt uitvoeren

 4. Uw contactpersonen dat al uw mappen met contactpersonen bevat

 5. Het middelste deel venster, waarin de contact personen en lijsten met contacten worden weer gegeven die zich bevinden in het item dat is geselecteerd in het navigatie deel venster

 6. Het visitekaartje, met gegevens over de contactpersoon of lijst met contactpersonen die is geselecteerd in het middelste deelvenster

Bepaal hoe de pagina Personen wordt weergegeven door een van deze weergaven uit de lijst onder Aanbevolen personen vast te maken:

 • Personen waarmee u regelmatig contact hebt: recente communicatie en updates weergeven voor de personen met wie u het meest te maken hebt.

 • Personen waarmee u vandaag een afspraak hebt: kijk met wie u vandaag een afspraak hebt en aan wat voor soort dingen u vandaag gaat werken.

 • Favorieten: Personen die u hebt gekozen als favorieten worden hier weergegeven, zodat u snel toegang hebt tot hun nieuwe e-mailberichten.

 • Personen met wie u misschien contact kunt opnemen: zoek items met een vlag en berichten waarin u bent @vermeld, evenals ongelezen berichten van personen waarmee u het meest contact hebt.

 • Alle contactpersonen: dit is de klassieke weergave Personen, waarin al uw contactpersonen op één plaats worden weergegeven.

Als u een weergave wilt instellen als startpunt, selecteert u Deze weergave vastmaken.

Een schermafbeelding van de knop Deze weergave vastmaken.

Als u het startpunt wilt wijzigen, kiest u Deze weergave losmaken op de bovenste menubalk van de weergave die u hebt vastgemaakt. U kunt ook Deze weergave vastmaken kiezen op de bovenste menubalk van een van de andere weergaven onder Aanbevolen personen.

Opmerking: Afhankelijk van uw Outlook-versie zijn mogelijk niet al deze weergaven beschikbaar.

Als u een van uw contactpersonen kiest, wordt er aan de rechterkant een deelvenster geopend. Hier ziet u meer informatie over de contactpersoon, zoals e-mailadres, telefoonnummer en kantoorlocatie. Daarnaast ziet u met wie ze zijn verbonden in de organisatie en van welke groepen ze deel uitmaken.

In het onderste gedeelte van het deelvenster ziet u informatie over uw interactie met de contactpersoon. Hier kunt u de e-mailberichten bekijken die u hebt uitgewisseld, bestanden die met u zijn gedeeld, en gemeenschappelijke vergaderingen of gebeurtenissen die al zijn geweest of nog moeten plaatsvinden.

Een schermafbeelding van het visitekaartje op de pagina Personen.

Wanneer u een volledig nieuwe contact persoon of lijst met contact personen maakt, wordt deze opgeslagen in de map met contact personen die is geselecteerd in het navigatie deel venster. U kunt mappen met contact personen maken om bepaalde contacten of lijsten samen te houden en deze gemakkelijker te vinden.

Uw contact personen, die zich in het navigatie deel venster van de pagina personen bevinden, bevatten al uw mappen met contact personen. Wanneer uw contact personen zijn samengevouwen, kunt u deze selecteren om deze uit te vouwen en al uw mappen met contact personen weer te geven.

Wanneer Uw contactpersonen is uitgevouwen, wordt de map Contactpersonen direct eronder weergegeven, zoals u ziet in de schermafbeelding. De map Contactpersonen wordt automatisch gemaakt. Deze map bevat al uw lokale contactpersonen, tenzij u andere mappen maakt en daaraan contactpersonen toevoegt.

Zie Werken met mappen met contactpersonen verderop in dit artikel voor meer informatie.

Een schermafbeelding van de aanwijzer boven de knop Contactpersonen op de pagina Personen.

 1. Selecteer onder uw contact personen in het navigatie deel venster de map waarin u de contact persoon wilt maken. Als uw contact personen is geselecteerd in plaats van een bepaalde map, wordt de nieuwe contact persoon gemaakt in de map contact personen.

  Opmerking: Voordat u een nieuwe contact persoon maakt, moet u ervoor zorgen dat u de map selecteert in het navigatie deel venster waarin u deze wilt maken. Wanneer u een contact persoon hebt gemaakt, kunt u deze niet naar een andere map verplaatsen. Als u een contact persoon in een andere map wilt opslaan nadat u deze hebt gemaakt, verwijdert u de contact persoon en maakt u deze opnieuw in de andere map.

 2. Selecteer Nieuw op de werkbalk.

  Een schermafbeelding van de aanwijzer boven de knop Nieuw op de pagina Personen.

 3. Vul de gewenste gegevens in op het formulier Contactpersoon toevoegen dat wordt geopend.

  U kunt het pictogram Het pictogram Informatie toevoegen. selecteren om opties voor het soort gegevens weer te geven. Selecteer bijvoorbeeld Het pictogram Informatie toevoegen. naast Telefoon als u telefoonnummers wilt toevoegen.

 4. Selecteer Opslaan Opslaan wanneer u klaar bent.

U kunt als volgt snel een afzender of geadresseerde uit een e-mailbericht toevoegen aan de map Contactpersonen:

 1. Selecteer het startprogramma voor apps De knop voor het startprogramma voor apps. > E-mail.

 2. Selecteer in een e-mailbericht in het leesvenster de naam van de afzender of geadresseerde die u wilt toevoegen aan uw contactpersonen.

 3. Selecteer Meer acties Meer opties > Toevoegen aan contactpersonen op het visitekaartje dat wordt weergegeven voor die persoon.

  Een schermafbeelding van de aanwijzer boven Toevoegen aan contactpersonen in het menu Meer acties.

 4. Voeg op het formulier Contactpersoon toevoegen dat wordt geopend desgewenst meer informatie toe over de contactpersoon.

 5. Selecteer Opslaan Opslaan om het kaartje aan uw map Contactpersonen toe te voegen.

  BELANGRIJK: als u op deze manier een contactpersoon maakt, is het niet mogelijk de contactpersoon op te slaan in een andere map of naar een andere map te verplaatsen.

Een lijst met contactpersonen is een verzameling contactpersonen. Dit wordt soms ook wel een distributielijst genoemd. Wanneer u een e-mailbericht opstelt, kunt u een lijst met contactpersonen opgeven als geadresseerde. Wanneer u het bericht verzendt, wordt dit naar alle contactpersonen in de lijst tegelijk verzonden. U kunt bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen met de naam 'Mijn leesclub' maken en alle leden van uw leesclub eraan toevoegen. Als u vervolgens een bericht wilt sturen naar iedereen in de club, hoeft u alleen 'Mijn leesclub' in te voeren op de regel Aan: van het e-mailbericht.

Een lijst met contactpersonen maken

 1. Selecteer onder uw contacten in het navigatie deel venster de map waarin u de lijst met contact personen wilt maken. Als uw contact personen is geselecteerd in plaats van een bepaalde map, wordt de nieuwe lijst met contacten gemaakt in de map contact personen.

  Opmerking: Voordat u een nieuwe lijst met contact personen maakt, moet u ervoor zorgen dat u de map selecteert in het navigatie deel venster waarin u deze wilt maken. Wanneer u een lijst met contact personen hebt gemaakt, kunt u deze niet naar een andere map verplaatsen. Als u een lijst met contact personen in een andere map wilt opslaan nadat u deze hebt gemaakt, verwijdert u de lijst met contact personen en maakt u deze opnieuw in de andere map.

 2. Selecteer op de werk balk de pijl-omlaag naast Nieuw en selecteer vervolgens nieuwe lijst met contact personen.

  Schermopname van het snelmenu voor de knop Nieuw met Lijst met contactpersonen geselecteerd.

 3. Voer in het lege formulier dat wordt geopend de Naam van de lijst met contactpersonen, de Leden van de lijst en optionele Opmerkingen in.

 4. Selecteer Opslaan Opslaan wanneer u klaar bent.

U kunt contacten of lijsten met contact personen die u maakt of importeert, bewerken in Outlook op het web. U kunt geen contact personen bewerken die u krijgt door verbinding te maken met een account voor een sociaal netwerk, zoals LinkedIn. Zie contact personen importeren in Outlookvoor meer informatie over het importeren van contact personen uit een ander e-mail account of e-mail programma.

Opmerking:  Als u een lijst met contactpersonen in een andere map wilt opslaan nadat u deze hebt gemaakt, verwijdert u de lijst met contactpersonen en maakt u deze vervolgens opnieuw in de andere map.

 1. Schakel in het middelste deelvenster het selectievakje in naast de contactpersoon of lijst met contactpersonen die u wilt bewerken en selecteer Bewerken op de werkbalk.

  Een schermafbeelding van de aanwijzer boven de knop Bewerken op de pagina Personen.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 3. Selecteer Opslaan Opslaan wanneer u klaar bent.

 • Als u een map met contact personen wilt maken, klikt u met de rechter muisknop op uw contact personen in het navigatie deel venster, houdt u deze ingedrukt en selecteert u nieuwe map.

 • Als u een map met contactpersonen die u hebt gemaakt, wilt verwijderen of als u de naam ervan wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u Verwijderen of Naam wijzigen.

 • Als u een map met contactpersonen die u hebt gemaakt, wilt verplaatsen naar een locatie genaamd Andere contactpersonen, zodat de map nog steeds zichtbaar is, maar niet in de weg staat, klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u Verplaatsen naar 'Andere contactpersonen'. De map wordt weergegeven onder Andere contactpersonen.

  Als u een map vanuit Andere contactpersonen wilt verplaatsen naar de hoofdlijst met uw mappen onder Uw contactpersonen, klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u Verplaatsen naar 'Uw contactpersonen'.

Wanneer u op de pagina personen een item selecteert in het navigatie deel venster, worden in het middelste deel venster de contact personen in dat item als volgt weer gegeven:

 • Als u Aanbevolen personen selecteert, bevat het middelste deelvenster de personen met wie u vaak contact opneemt, personen die voor vandaag in uw agenda staan, uw favoriete personen en de personen voor wie u mogelijk een vervolgactie wilt uitvoeren. Als u een weergave hebt vastgemaakt, wordt deze weergegeven boven in het middelste deelvenster.

 • Als u Uw contactpersonen selecteert, worden al uw contactpersonen en lijsten met contactpersonen in het middelste deelvenster weergegeven.

 • Als u een bepaalde map met contactpersonen selecteert, worden in het middelste deelvenster alleen contactpersonen en lijsten met contactpersonen in die map weergegeven.

Als u Uw contactpersonen of een bepaalde map met contactpersonen selecteert, kunt u met een vervolgkeuzelijst boven in het middelste deelvenster de contactpersonen en lijsten met contactpersonen die worden weergegeven, beperken en sorteren. De naam van de lijst geeft de sorteervolgorde aan die op dat moment wordt gebruikt. De standaardlijstnaam is Op voornaam, omdat dit de standaardsorteervolgorde is.

Wanneer u het menu selecteert om het te openen, ziet u dat het de volgende drie secties bevat:

 • De sectie Sorteervolgorde waarin u kunt sorteren op voornaam of achternaam.

 • De sectie Weergavevolgorde waarin u op voornaam of achternaam kunt sorteren om te bepalen hoe elke naam wordt weergegeven.

 • De sectie Weergave waarin u Personen kunt kiezen als u alleen contactpersonen wilt weergeven die personen zijn, Lijsten als u alleen contactpersonen wilt weergeven die lijsten met contactpersonen zijn of Alle om beide weer te geven.

Een schermafbeelding van de vervolgkeuzelijst voor filteren op de pagina Personen.

U kunt contactpersonen of lijsten met contactpersonen die u maakt of importeert in de Outlook op het web verwijderen. U kunt contactpersonen die u binnenhaalt door verbinding te maken met een sociaalnetwerkaccount, zoals LinkedIn, niet verwijderen.

 1. Selecteer de contactpersoon of lijst met contactpersonen.

 2. Selecteer Verwijderen.

  Een schermafbeelding van de knop Verwijderen op de pagina Personen.

Voer in het vak personen zoeken boven in het navigatie deel venster een zoek term in.

Een schermafbeelding van het vak Personen zoeken op de pagina Personen.

 • Voer een naam of een e-mailadres in het vak Personen zoeken in als u wilt zoeken naar een contactpersoon en selecteer vervolgens het zoekpictogram Zoeken naar ondersteuning of druk op Enter.

 • Als u een lijst met contactpersonen zoekt, voert u de naam van de lijst met contactpersonen geheel of gedeeltelijk in het vak Personen zoeken in en selecteert u het zoekpictogram Zoeken naar ondersteuning of drukt u op Enter.

U kunt contactpersonen aan elkaar koppelen om aan te geven dat ze gerelateerd zijn. Daarnaast worden in de Outlook op het web automatisch contactpersonen met dezelfde of bijna dezelfde naam gedetecteerd en gekoppeld, zodat ze worden weergegeven als één contactpersoon.

Contactpersonen koppelen

 • Schakel het selectievakje naast de contactpersoon in het middelste deelvenster in en selecteer vervolgens Koppelen op de werkbalk.

  Een schermafbeelding van de knop Koppeling op de pagina Personen.

Contactpersonen ontkoppelen

 1. Schakel in het middelste deelvenster het selectievakje naast een gekoppelde contactpersoon in.

 2. Selecteer de vervolgkeuzelijst Koppelingen op de werkbalk.

  Een schermafbeelding van de knop Koppelingen op de pagina Personen.

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de Het pictogram Ontkoppelen. naast de contactpersoon die u wilt ontkoppelen van de andere.

Als u wilt zien welke contactpersonen automatisch zijn gekoppeld voor een bepaalde contactpersoon in de Outlook op het web en suggesties wilt zien voor andere, vergelijkbare contactpersonen die u aan die contactpersoon kunt koppelen, gaat u als volgt te werk:

 1. Schakel het selectievakje links van de naam van de contactpersoon in. Als contactpersonen met dezelfde of vergelijkbare namen automatisch zijn gekoppeld in de Outlook op het web, wordt de vervolgkeuzelijst Koppelingen rechts op de werkbalk weergegeven.

  Een schermafbeelding van de knop Koppelingen op de pagina Personen.

 2. Selecteer de vervolgkeuzelijst Koppelingen op de werkbalk.

Nog steeds hulp nodig?

Hulp krijgen bij Outlook.com:

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Hulp krijgen bij Webversie van Outlook voor Bedrijven:

Hulp krijgen van de Office 365-communityforums Beheerders: Aanmelden en een serviceaanvraag maken Beheerders: Ondersteuning bellen

Als uw Office 365 voor Bedrijven wordt beheerd door 21Vianet in China, raadpleegt u Contact opnemen met de ondersteuning van Office 365 voor Bedrijven - Help voor beheerders.

Zie ook

Contactpersonen importeren in Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×