Conflicten en fouten oplossen in SharePoint Workspace

Soms wijzen items in uw werkruimten op een probleem, zoals een bewerkingsconflict of synchronisatiefout. Daarnaast ziet u misschien indicatoren van synchronisatiefouten die zijn toegevoegd aan lijsten in een SharePoint-werkruimte, of in SharePoint-werkruimten die op de startbalk worden weergegeven. Deze fouten hebben doorgaans te maken met gebruikersverificatie.

Wat wilt u doen?

Conflicten en fouten in een document in een SharePoint-werkruimte oplossen

Typen conflicten en fouten

Er zijn drie typen conflicten en fouten die u kunt tegenkomen in een documentbibliotheek die elk worden aangeduid met een eigen indicator:

 • Beschikbare updates ophalen

  In dit geval bevat het gemarkeerde document niet de meest recente inhoud. Deze conditie kan optreden bij bepaalde bestandstypen die niet automatisch worden gesynchroniseerd wanneer ze worden bijgewerkt, zoals bijvoorbeeld Microsoft OneNote-bestanden.

  U ziet een synchronisatiepictogram bij documenten met deze status.

  Er is nieuwe of bijgewerkte inhoud voor dit document die kan worden gedownload

 • Bewerkingsconflicten

  In dit geval is het document bewerkt op de server en in de SharePoint-werkruimte. Over het pictogram voor het bestandstype wordt een conflictfoutpictogram weergegeven om deze status aan te geven.

  Een document met een bewerkingsconflict

 • Fouten

  Fouten zijn meestal het gevolg van onvoldoende machtigingen op de server. Als u bijvoorbeeld een document toevoegt, bewerkt of verwijdert in een documentbibliotheek in een SharePoint-werkruimte, moet u over de benodigde machtigingen op de SharePoint-server beschikken om deze wijzigingen te uploaden tijdens de eerstvolgende synchronisatie. Als u niet over de benodigde machtigingen beschikt, krijgt het document een foutstatus.

  In een documentbibliotheek kunnen zowel items als mappen fouten bevatten.

  Item in hulpmiddel Lijsten met een fout

U kunt alle typen conflicten en fouten oplossen met het tabblad Oplossen zoals hierna beschreven.

Conflicten en fouten oplossen met het tabblad Oplossen

Het tabblad Oplossen (Hulpmiddelen voor fouten) wordt weergegeven op het lint als een document een conflict- of foutstatus krijgt.

Tabblad Oplossen

Als u conflicten of fouten wilt oplossen, selecteert u items die zijn gemarkeerd voor een conflict of fout en klikt u op Conflict of fout oplossen. SharePoint Workspace biedt diverse opties die hierna worden beschreven. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het feit of het document een conflict of een fout bevat of dat bijgewerkte inhoud moet worden gedownload.

Beschikbare updates ophalen

Als er een downloadpictogram bij het documentitem wordt weergegeven, bevat het document niet de nieuwste inhoud.

 1. Selecteer het documentitem met het downloadpictogram.

 2. Klik op het tabblad Oplossen.

 3. Klik op Beschikbare updates ophalen.

Documentitemconflicten oplossen

 1. Selecteer het documentitem met het conflictpictogram.

 2. Klik op het tabblad Oplossen en klik op Conflict of fout oplossen

  Het venster Microsoft Office Upload Center wordt geopend waarin het document wordt vermeld dat een conflict bevat.

 3. Klik op Oplossen voor opties waarmee u het conflict kunt oplossen.

  U kunt bijvoorbeeld het document openen om wijzigingen te bekijken en te vergelijken met de serverversie, een kopie van het document in de SharePoint-werkruimte opslaan in een lokale map of netwerkmap of de huidige wijzigingen in de versie van het bestand in de SharePoint-werkruimte negeren.

 4. Klik op het sluitvak in het venster Upload Center als u klaar bent met het oplossen van het bewerkingsconflict.

Documentitemfouten oplossen

 1. Selecteer het documentitem met een foutpictogram.

 2. Klik op het tabblad Oplossen en klik op Conflict of fout oplossen

  Het venster Microsoft Office Upload Center wordt geopend waarin het document wordt vermeld dat een fout bevat.

 3. Klik op Oplossen voor opties waarmee u de fout kunt oplossen.

  Aangezien de meeste fouten worden veroorzaakt door onvoldoende machtigingen, zijn de opties voor het oplossen van fouten meestal beperkt tot het opslaan van een kopie van het document op de harde schijf, het negeren van wijzigingen die u in het document hebt aangebracht of het document verwijderen.

 4. Klik op het sluitvak in het venster Upload Center als u klaar bent met het oplossen van de fout.

Mapfouten oplossen

Fouten die worden aangegeven bij een map zijn meestal ook het gevolg van onvoldoende machtigingen. U beschikt bijvoorbeeld niet over de machtiging om nieuwe mappen toe te voegen op de SharePoint-server.

 1. Selecteer het mapitem met een foutpictogram.

 2. Klik op het tabblad Oplossen en klik op Conflict of fout oplossen

 3. Selecteer een optie in het dialoogvenster Fout oplossen.

  • Klik op Fout oplossen als u het nogmaals wilt proberen. Wellicht zijn uw servermachtigingen gewijzigd. Als u de fout niet kunt corrigeren, moet u een andere optie kiezen.

  • Klik op Opslaan als om de map op de harde schijf op te slaan.

  • Klik op Verwijderen als u de map wilt verwijderen.

Fouten oplossen met betrekking tot gebruikersverificatie

SharePoint-werkruimten worden automatisch en zo dikwijls mogelijk gesynchroniseerd met de SharePoint-server, minimaal elke 10 minuten, afhankelijk van het netwerkverkeer. Als SharePoint Workspace echter geen verbinding kan krijgen met de SharePoint-server waarop deze de werkruimte eerder heeft gesynchroniseerd, maar in plaats daarvan de werkruimte probeert te synchroniseren via een andere SharePoint-server die als host van de SharePoint-site fungeert, moet u om veiligheidsredenen uw referenties opgeven opdat de synchronisatie kan worden uitgevoerd.

U ziet aan de volgende indicatoren wanneer SharePoint Workspace uw referenties nodig heeft:

 • Er wordt een synchronisatiewaarschuwing toegevoegd aan lijsten en bibliotheken in het inhoudsvenster van de werkruimte. Pictogram Niet gesynchroniseerd, toegevoegd aan lijsten in een SharePoint-werkruimte

 • Een soortgelijke synchronisatiewaarschuwing wordt toegevoegd aan de naam van de werkruimte in de startbalk. Een SharePoint-werkruimte gemarkeerd met een pictogram voor foute synchronisatie

 • Een synchronisatiewaarschuwing wordt weergegeven in het systeemvak van Windows.

Synchronisatiewaarschuwing in het Windows-systeemvak

Ga als volgt te werk om deze fout op te lossen en de werkruimte te synchroniseren:

 1. Klik op de synchronisatiewaarschuwing of open de werkruimte.

 2. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor fouten op Conflict of fout oplossen.

 3. Voer uw netwerkreferenties in bij de prompt en klik op OK.

  De werkruimte wordt nu gesynchroniseerd met de server.

Opmerking:  De beschrijving van deze functie is van toepassing op de versie van SharePoint Workspace 2010 die wordt geïnstalleerd met Microsoft Office 2010, servicepack 1. We adviseren ten zeerste bij te werken naar deze versie van Office. Als u niet hebt bijgewerkt naar deze versie van Office, kunt u proberen om de werkruimte of geselecteerde lijsten in de werkruimte handmatig te synchroniseren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×