Conflicten en fouten oplossen in een hulpmiddel Lijsten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Een aantal omstandigheden kan ertoe leiden dat items in een hulpmiddel Lijsten een conflict- of foutstatus krijgen. Items met een conflict of fout worden gemarkeerd met een pictogram.

Pictogram

Betekenis

Een lijstitem met een bewerkingsconflict

Item heeft een bewerkingsconflict

Item in hulpmiddel Lijsten met een fout

Item bevat een fout

In dit onderwerp

Informatie over bewerkingsconflicten

Informatie over fouten

Conflicten en fouten oplossen met het tabblad Oplossen

Itemconflicten oplossen

Itemfouten oplossen

Informatie over bewerkingsconflicten

Als een item in een hulpmiddel Lijsten gelijktijdig op twee locaties wordt bewerkt, resulteert dit in een bewerkingsconflict.

In een SharePoint-werkruimte kunnen de volgende situaties resulteren in een bewerkingsconflict:

 • U bewerkt een lijstitem dat is bewerkt op de SharePoint-site, maar nog niet is gesynchroniseerd naar de werkruimte. Tijdens de synchronisatie worden twee versies van hetzelfde item gevonden en wordt een conflict aangegeven.

 • U werkt offline of zonder verbinding met internet en bewerkt een lijstitem dat ook wordt bewerkt op de SharePoint-site. Bij synchronisatie van de lijst wanneer u weer online gaat, worden twee versies van hetzelfde item gevonden en wordt een conflict aangegeven.

In een hulpmiddel Lijsten in een Groove-werkruimte treedt een bewerkingsconflict op wanneer twee of meer werkruimteleden hetzelfde item bewerken. Als de leden online zijn, wordt bijgehouden dat leden items hebben geopend om ze te bewerken en wordt voorkomen dat andere leden hetzelfde item bewerken en zo een conflict veroorzaken. Conflicten kunnen wel optreden als leden offline werken of geen verbinding hebben met internet.

Gebruik de opties op het tabblad Oplossen op de hierna beschreven manier om bewerkingsconflicten op te lossen.

Naar boven

Informatie over fouten

Itemfouten treden alleen op in hulpmiddelen Lijsten die worden gesynchroniseerd met een SharePoint-server en zijn meestal het gevolg van onvoldoende machtigingen op de server. Als u bijvoorbeeld items toevoegt, bewerkt of verwijdert in een SharePoint-werkruimte, moet u over de benodigde machtigingen op de SharePoint-server beschikken om deze wijzigingen te uploaden tijdens de eerstvolgende synchronisatie. Als u niet over de benodigde machtigingen beschikt, krijgt het item een foutstatus.

Itemfouten kunnen een aantal andere gevolgen hebben:

 • Een bestandsbijlage is te groot voor synchronisatie naar de SharePoint-server.

 • Een bestandsbijlage in een item bevat nul bytes. Bestandsbijlagen moeten ten minste één gegevensbyte worden gesynchroniseerd met de SharePoint-server bevatten.

 • Een bestand dat u hebt toegevoegd aan een bestand bijlageveld een geblokkeerd bestandstype is en kan niet worden gesynchroniseerd met de SharePoint-server.

 • U een waarde toevoegen aan een veld met unieke waarden vereist, maar een ander item al dezelfde waarde in dit veld bevat. Er treedt een fout op wanneer de lijst wordt gesynchroniseerd met de SharePoint-server.

Gebruik de opties op het tabblad Oplossen op de hierna beschreven manier om fouten op te lossen.

Naar boven

Conflicten en fouten oplossen met het tabblad Oplossen

Het tabblad Oplossen (Hulpmiddelen voor fouten) wordt weergegeven op het lint als een lijstitem een conflict- of foutstatus krijgt.

Tabblad Oplossen

Als u conflicten of fouten wilt oplossen, selecteert u items die zijn gemarkeerd vanwege een conflict of fout en klikt u op Conflict of fout oplossen. Het hulpmiddel Lijsten biedt diverse opties die hierna worden beschreven. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het feit of het item een conflict of een fout bevat.

Naar boven

Itemconflicten oplossen

Als het item een conflictstatus heeft, wordt het dialoogvenster Conflict oplossen geopend waarin alle versies van het item worden vermeld, met editor en tijdstip van de laatste wijziging.

 1. Schakel de selectievakjes in van de versies van het item die u wilt behouden.

  Standaard zijn aanvankelijk alle versies van het item ingeschakeld. Als er versies van het item zijn die u niet wilt behouden, schakelt u deze uit. Deze items worden verwijderd wanneer u klikt op OK.

  Als u ervoor kiest om alle versies van het item te behouden, worden conflictexemplaren van het item gemaakt en weergegeven in de gegevensweergave. De versie van het item die als eerste is opgeslagen in de werkruimte, wordt weergegeven als oorspronkelijk exemplaar.

 2. Als u de verschillende versies van het item wilt bekijken om na te gaan welke versies u wilt behouden, klikt u op Details.

  Het dialoogvenster wordt uitgebreid en u ziet de inhoud van het geselecteerde item. Klik op de afzonderlijke items in het dialoogvenster om de inhoud ervan te bekijken.

 3. Klik op OK.

Naar boven

Itemfouten oplossen

Als het item een fout bevat, wordt het dialoogvenster Fout oplossen geopend met opties die van toepassing zijn op de foutstatus.

Als de fout is veroorzaakt door een poging om een nieuw item toe te voegen, bevat het dialoogvenster Fout oplossen de volgende opties:

 • Fout oplossen

 • Item verwijderen

Sommige fouten kunnen voortvloeien uit het invoeren van ongeldige gegevens in een veld. In dit geval een foutbericht wordt weergegeven de oorzaak van de fout wordt beschreven en stappen worden voorgesteld een oplossing. Bijvoorbeeld als u niet-ondersteunde tekens in naam van een bestand of map hebt gebruikt, voorgesteld het foutbericht die u een andere naam gebruikt. U kunt in dit geval Selecteer fout op te lossen om de fout oplossen dialoogvenster te sluiten en vervolgens probeert te de fout op te lossen.

Als blijkt dat u de fout niet kunt verhelpen, kunt u ervoor kiezen het item te verwijderen.

Als de fout is veroorzaakt door een poging om een item te verwijderen, bevat het dialoogvenster Fout oplossen de volgende opties:

 • Foutpictogram negeren

 • Verwijdering opnieuw proberen

Meestal kunt u een item niet verwijderen omdat u onvoldoende machtigingen hebt op de server. Als uw servermachtigingen worden gewijzigd zodat u items mag verwijderen, kunt u de optie Verwijdering opnieuw proberen selecteren.

Als de fout het resultaat van een poging is tot het bewerken van een item, bevat het dialoogvenster van de Fout oplossen de volgende opties:

 • Lokale kopie herstellen (en wachten op volgende synchronisatie)

 • Serverkopie bewaren, lokaal verwijderen kopiëren

 • Zowel server- als lokale kopie bewaren

Sommige fouten kunnen voortvloeien uit het invoeren van ongeldige gegevens in een veld. In dit geval een foutbericht wordt weergegeven de oorzaak van de fout wordt beschreven en stappen worden voorgesteld een oplossing. Bijvoorbeeld als u niet-ondersteunde tekens in naam van een bestand of map hebt gebruikt, voorgesteld het foutbericht die u een andere naam gebruikt. U kunt in dit geval lokale kopie herstellen om de fout oplossen dialoogvenster te sluiten en vervolgens de fout op te lossen.

Als blijkt dat u de fout niet kunt verhelpen, kunt u ervoor kiezen de lokale kopie te verwijderen of zowel de serverkopie als de lokale kopie te behouden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×