Conflicten en fouten oplossen in een extern hulpmiddel Lijsten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Items met een conflict of fout in een externe lijst in een SharePoint-werkruimte worden gemarkeerd met een pictogram.

Pictogram

Betekenis

Een lijstitem met een bewerkingsconflict

Item heeft een bewerkingsconflict

Item in hulpmiddel Lijsten met een fout

Item bevat een fout

In dit onderwerp

Over conflicten bewerken

Over fouten

Gebruik van het tabblad oplossen om te conflicten en fouten oplossen

Item Conflicten oplossen

Item oplossen

Informatie over bewerkingsconflicten

Een bewerkingsconflict ontstaat als een item op twee locaties tegelijk wordt bewerkt. U bewerkt bijvoorbeeld een extern lijstitem dat ook is bewerkt op de SharePoint-site, maar nog niet is gesynchroniseerd naar de werkruimte. Tijdens de synchronisatie worden twee versies van hetzelfde item gevonden en wordt een conflict aangegeven.

Gebruik de opties op het tabblad Oplossen op de hierna beschreven manier om bewerkingsconflicten op te lossen.

Naar boven

Informatie over fouten

Itemfouten worden meestal veroorzaakt doordat ongeldige gegevens worden ingevoerd in itemformuliervelden, bijvoorbeeld als een numerieke waarde wordt ingevoerd in een veld die buiten het acceptabele bereik valt dat voor dat veld is gedefinieerd.

Gebruik de opties op het tabblad Oplossen op de hierna beschreven manier om fouten op te lossen.

Naar boven

Conflicten en fouten oplossen met het tabblad Oplossen

Het tabblad Oplossen (Hulpmiddelen voor fouten) wordt weergegeven op het lint als een lijstitem een conflict- of foutstatus krijgt.

Tabblad Oplossen

Naar boven

Itemconflicten oplossen

 1. Klik op het tabblad Oplossen (Hulpmiddelen voor fouten).

 2. Klik op Conflict oplossen.

  In het dialoogvenster Conflict oplossen ziet u een lijst met velden met een conflict en de waarden in deze velden in de afzonderlijke locaties: de externe systeemwaarde op de server en de lokale waarde in de SharePoint-werkruimte.

 3. Bekijk de lijst met conflicterende veldwaarden om na te gaan welke versie van het item u wilt behouden.

 4. Als u de serverversie van het item wilt behouden en het bijgewerkte item in de SharePoint-werkruimte wilt negeren, klikt u op Back-endversie behouden.

 5. Als u de lokale, bijgewerkte versie van het item in de SharePoint-werkruimte wilt behouden en de serverversie wilt negeren, klikt u op Lokale versie behouden.

 6. Als u meer tijd nodig hebt om het conflict te kunnen oplossen, klikt u op Annuleren.

  U kunt het oplossen uitstellen als u gegevens wilt kopiëren vanuit de lokale versie of serverversie van het item voordat u een van beide verwijdert.

Naar boven

Itemfouten oplossen

 1. Klik op het tabblad Oplossen (Hulpmiddelen voor fouten).

 2. Klik op Fout oplossen.

 3. Selecteer een optie om de fout op te lossen:

  • Bewerken. Hiermee opent u het item om de fout in het item te zoeken en te corrigeren. Sla de wijzigingen op om het bijgewerkte item te verzenden naar het externe systeem.

  • Opnieuw Hiermee verzendt u de lokale kopie van het item nogmaals naar het externe systeem.

  • Terugdraaien. Uw lokale wijzigingen negeren en het item naar de meest recente versie herstellen in het externe systeem.

  • Verwijderen. Hiermee verwijdert u het item in het externe systeem.

   Soms zijn fouten het gevolg van wijzigingen in de structuur in de externe lijst. Synchroniseer het hulpmiddel om te controleren op wijzigingen in de structuur van de externe lijst.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×