Compatibiliteitswijzigingen tussen versies

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De compatibiliteitscontrole worden elementen in een document die niet worden ondersteund of anders gedragen in Word 2007 of in de indeling Word 97-2003. Sommige van deze functies worden blijvend gewijzigd en niet worden geconverteerd naar Microsoft Word 2010 elementen, zelfs als u het document later naar Word 2010 -indeling converteert.

In de compatibiliteitscontrole kunt u een overzicht bekijken van de elementen die een ander gedrag vertonen in eerdere versies van Word. U kunt vervolgens op Doorgaan klikken om het document op te slaan in Word 97-2003-indeling of op Annuleren klikken.

Opmerking: Als u Microsoft Word Starter 2010 gebruikt, worden in Word Starter niet alle vermelde functies voor Word 2010 ondersteund. Zie Ondersteuning voor Word Starter-functies voor meer informatie over de beschikbare functies in Word Starter.

In dit artikel

Beschikbaarheid van functies in iedere modus

Wijzigingen in gedrag

Beschikbaarheid van functies in iedere modus

Functie

97-2003

2007

2010

Nieuwe opmaak voor nummering

Rood X

Rood X

groen vinkje

Nieuwe vormen en tekstvakken

Rood X

Rood X

groen vinkje

Teksteffecten

Rood X

Rood X

groen vinkje

Alternatieve tekst in tabellen

Rood X

Rood X

groen vinkje

OpenType-functies

Rood X

Rood X

groen vinkje

Auteurs blokkeren

Rood X

Rood X

groen vinkje

Nieuwe WordArt-effecten

Rood X

Rood X

groen vinkje

Nieuwe inhoudsbesturingselementen

Rood X

Rood X

groen vinkje

Besturingselementen voor Word 2007-inhoud

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Thema's

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Primaire/secundaire lettertypen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Bijgehouden verplaatsingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Margetabs

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

SmartArt-afbeeldingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Office 2007-grafieken

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Ingesloten Open XML-objecten

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Bouwstenen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Bibliografie en bronvermeldingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Vergelijkingen

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

Relatieve tekstvakken

Rood X

groen vinkje

groen vinkje

WordArt uit eerdere versies

groen vinkje

groen vinkje

Rood X

Diagrammen uit eerdere versies

groen vinkje

Rood X

Rood X

Grafieken uit eerdere versies

groen vinkje

Rood X

Rood X


Naar boven

Toekomstige wijzigingen in gedrag

Bouwstenen

Bouwstenen en AutoTekst-fragmenten kunnen gegevens verloren gaan.

Sjablonen bevatten inhoud die wordt weergegeven in galerieën met bouwstenen in Word 2007. Als u een sjabloon in Word 97-2003-indeling opslaat, wordt de inhoud van de galerieën met bouwstenen worden blijvend geconverteerd naar statische AutoTekst-fragmenten. Niet mogelijk om te converteren van het AutoTekst-fragment terug naar bouwstenen zelfs als u het document later naar Word 2010 -indeling converteert.

Inhoud uit de volgende bouwsteengalerieën wordt naar statische AutoTekst geconverteerd:

 • Tabellen

 • Kopteksten

 • Voetteksten

 • Paginanummers

 • Tekstvakken

 • Vergelijkingen

 • Inhoudsopgaven

 • Bibliografieën

 • Watermerken

 • Aangepaste galerieën

Bronvermeldingen en bibliografieën

Bronvermeldingen en bibliografieën worden geconverteerd naar statische tekst en worden niet langer automatisch bijgewerkt.

In Word 2010, bronvermeldingen en bibliografieën automatisch bijgewerkt wanneer u hun bronnen wijzigen of een nieuw documentstijl toepassen.

Als u een Word 2010 -document opslaat in Word 97-2003-bestandsindeling, bronvermeldingen en bibliografieën worden geconverteerd naar statische tekst die niet automatisch wordt bijgewerkt en waarvan de bronnen niet langer beschikbaar.

Als u het document later naar Word 2010 converteert, worden bronvermeldingen en bibliografieën niet automatisch bijgewerkt. Voor bronvermeldingen en bibliografieën automatisch moeten worden bijgewerkt, moet u de bronnen in het document worden gemaakt of kopieert u deze naar de Huidige lijst in het dialoogvenster Bronbeheer en vervang statische bronvermeldingen en bibliografieën met het zojuist gemaakt die.

Zie een bibliografie makenvoor meer informatie over bronvermeldingen en bibliografieën.

Inhoudsbesturingselementen

Besturingselementen voor inhoud wordt, geconverteerd naar statische inhoud.

Als u een document in Word 97-2003-indeling opslaat, alle inhoudsbesturingselementen worden geconverteerd naar tekst zonder opmaak en bijbehorende eigenschappen worden blijvend verwijderd zelfs als u het document later naar de bestandsindeling Word 2010 converteert .

In Word 97-2003 zullen gebruikers bijvoorbeeld de items in vervolgkeuzelijsten niet te zien krijgen. Bovendien zijn de beveiligingseigenschappen (de gebieden die niet kunnen worden bewerkt of verwijderd) niet langer van kracht, zodat gebruikers de inhoud van de besturingselementen kunnen verwijderen en wijzigen.

Ingesloten objecten

Een ingesloten object in dit document is gemaakt in een nieuwere versie van Office. U kunt deze niet bewerken in een eerdere versie van Word.

U kunt ingesloten Open XML-objecten converteren, zodat gebruikers van eerdere versies van Word deze kunnen bewerken.

Opmerking: Objecten converteren wordt niet ondersteund in Word Starter. Zie voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn in Word Starter, Word Starter functies ondersteunen.

Ingesloten Excel 2010-objecten converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Werkblad-object aan en klik vervolgens op Converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Converteren op Converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft Excel 97-2003-werkblad in de lijst Objecttype.

Ingesloten PowerPoint 2010-diaobjecten converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Dia-object aan en klik vervolgens op Converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Converteren op Converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft PowerPoint 97-2003-dia in de lijst Objecttype.

Ingesloten PowerPoint 2010-presentatieobjecten converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Presentatie-object aan en klik vervolgens op Converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Converteren op Converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft PowerPoint 97-2003-presentatie in de lijst Objecttype.

Ingesloten Word 2010-objecten converteren

U kunt ingesloten objecten converteren, zodat gebruikers van eerdere versies van Word deze kunnen bewerken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Documentobject aan en klik op Converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Converteren op Converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft Word 97-2003-document in de lijst Objecttype.

Vergelijkingen

Vergelijkingen wordt, geconverteerd naar afbeeldingen. Niet is mogelijk om te bewerken van de vergelijkingen totdat het document wordt geconverteerd naar een nieuwe bestandsindeling. Opmerkingen, eindnoten, of in de vergelijkingen voetnoten worden blijvend verwijderd bij het opslaan.

Als u het document in Word 97-2003-indeling opslaat, wordt de vergelijkingen wordt geconverteerd naar afbeeldingen die u niet kunt bewerken. Als u het document later naar de bestandsindeling Word 2010 converteert en er geen wijzigingen zijn aangebracht in de vergelijking afbeeldingen in een eerdere versie, de vergelijkingen naar tekst en is mogelijk om ze te wijzigen.

SmartArt-afbeeldingen

SmartArt-afbeeldingen wordt, geconverteerd naar één object dat niet kan worden bewerkt in eerdere versies van Word.

Als u een document met SmartArt-afbeeldingen in de indeling voor Word 97-2003 opslaat, worden de SmartArt-afbeeldingen geconverteerd naar statische afbeeldingen. U kunt dan de tekst in de afbeelding, de indeling van de afbeelding en het totale uiterlijk van de afbeelding niet meer aanpassen.

Als u het document later naar Word 2010 -indeling converteert en er geen wijzigingen zijn aangebracht in de afbeeldingen in een eerdere versie, wordt de afbeelding naar een SmartArt-object worden gewijzigd.

Tabbladen Marge

Uitlijningstabs worden naar traditionele tabs geconverteerd.

In Office Word 2007 worden uitlijningstabs gebruikt om de tekst relatief ten opzichte van de marges van het document of ten opzichte van een gebied in het document te positioneren en de posities aan te passen als u de marges wijzigt.

Als u het document in de indeling voor Word 97-2003 opslaat, worden de uitlijningstabs vervangen door gewone tabs en worden de posities niet langer automatisch aangepast als u de marges wijzigt. Als u uitlijningstabs hebt gebruikt om een complexe lay-out te maken, kan het gebeuren dat de tabs hun oorspronkelijke positie verliezen waardoor het uiterlijk van het document wordt gewijzigd.

Tekstvakken

Positie van bepaalde tekstvakken wordt gewijzigd.

In tekstvakken, tekst die verticaal is gecentreerd of uitgelijnd met de onderkant, definitief uitgelijnd naar het begin zelfs als u het document later naar Word 2010 -indeling converteert.

Bijgehouden verplaatsingen

Bijgehouden verplaatsingen wordt, geconverteerd naar verwijderingen en invoegingen.

Als u het document in Word 97-2003-indeling opslaat, wordt bijgehouden verplaatsingen worden bijgehouden invoegingen en verwijderingen. Als u het document later naar Word 2010 -indeling converteert, kan de bijgehouden invoegingen en verwijderingen, niet terug naar bijgehouden verplaatsingen worden geconverteerd.

Nieuwe opmaak voor nummering

Nieuwe opmaak voor nummering wordt geconverteerd naar Arabische cijfers (1, 2, 3, 4,...).

Lijsten die met de nieuwe nummering zijn opgemaakt (0001, 0002, 0003, 0004, ...) worden geconverteerd in standaardopmaak met Arabische cijfers (1, 2, 3, 4, ...).

Nieuwe vormen en tekstvakken

Vormen en tekstvakken worden, geconverteerd naar effecten die in deze opmaak beschikbaar.

Vormen en tekstvakken die zijn gemaakt in Word 2010 kunnen worden opgemaakt met een verscheidenheid aan nieuwe effecten, zoals schuine randen en 3D-draaiing die zijn niet beschikbaar in eerdere versies van Word. In eerdere versies van Word, worden deze effecten worden geconverteerd naar effecten die beschikbaar in die versies zijn.

Teksteffecten

Teksteffecten worden verwijderd

Teksteffecten worden blijvend verwijderd, tenzij de effecten worden toegepast met een aangepaste stijl.

Als de teksteffecten met behulp van een aangepaste stijl worden toegepast, wordt deze opnieuw weergegeven wanneer het document opnieuw wordt geopend in Word 2010.

Alternatieve tekst in tabellen

Worden gegevens van alternatieve tekst gaan verloren in tabellen.

Alternatieve tekst wordt weergegeven als een document zich op het web bevindt. In Word 97-2003-indeling wordt alternatieve tekst in tabellen definitief verwijderd.

Auteurs blokkeren

Alle informatie over waar auteurs bewerkingen in dit document uitvoeren worden, definitief verwijderd.

Auteurblokken worden verwijderd uit gebieden waarop deze zijn toegepast, en het volledige document kan worden bewerkt.

WordArt

Teksteffecten worden verwijderd.

WordArt-tekst wordt omgezet in statische tekst.

Grafieken en diagrammen

Een grafiek in dit document kan bevatten gegevens in cellen buiten de rij- en kolomgrenzen van de geselecteerde bestandsindeling. Gegevens buiten 256 (IV) kolommen 65.536 rijen worden niet opgeslagen.

Sommige grafieken en diagrammen worden geconverteerd naar afbeeldingen die niet kunnen worden gewijzigd. Als de grafiek of het diagram is gebaseerd op gegevens die zich buiten de rijen en kolommen bevinden die worden ondersteund door Word 97-2003, gaan deze gegevens verloren.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×