Compatibiliteitswijzigingen tussen versies

De Compatibiliteitscontrole geeft de elementen in een document weer die niet worden ondersteund in Word 2007 of in de Word 97-2003-indeling of die zich daarin anders gedragen. Sommige elementen worden definitief gewijzigd en worden niet naar Microsoft Word 2010 geconverteerd, ook niet als u het document op een later tijdstip opnieuw naar Word 2010 converteert.

De Compatibiliteitscontrole geeft u een overzicht van de elementen die zich in eerdere versies van Word anders gedragen. Klik op Doorgaan om het document in de indeling voor Word 97-2003 op te slaan, of klik op Annuleren.

Opmerking: Als u Microsoft Word Starter 2010 gebruikt, houd er dan rekening mee dat niet alle functies die voor Word 2010 worden genoemd, in Word Starter worden ondersteund. Zie Ondersteunde functies in Word Starter voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn in Word Starter.

Beschikbaarheid van functies in elke modus

Functie

97-2003

2007

2010

Nieuwe opmaak voor nummering

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Nieuwe vormen en tekstvakken

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Teksteffecten

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Alternatieve tekst in tabellen

Rode X

Rode X

Groen vinkje

OpenType-functies

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Auteurs blokkeren

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Nieuwe WordArt-effecten

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Nieuwe inhoudsbesturingselementen

Rode X

Rode X

Groen vinkje

Word 2007-inhoudsbesturingselementen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Thema's

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Primaire/secundaire lettertypen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Bijgehouden verplaatsingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Margetabs

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

SmartArt-afbeeldingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Office 2007-grafieken

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Ingesloten Open XML-objecten

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Bouwstenen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Bibliografie en bronvermeldingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Vergelijkingen

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Relatieve tekstvakken

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

Aangepaste Extensible Markup Language (XML)

Rode X

Groen vinkje

Groen vinkje

WordArt van eerdere versies

Groen vinkje

Groen vinkje

Rode X

Diagrammen van eerdere versies

Groen vinkje

Rode X

Rode X

Grafieken van eerdere versies

Groen vinkje

Rode X

Rode X

Wijzigingen in het gedrag van functies

Bouwstenen

Er kan informatie uit bouwstenen en AutoTekst-fragmenten verloren gaan.

Sjablonen bevatten inhoud die in Word 2007 in bouwsteengalerieën wordt weergegeven. Als u een sjabloon in de indeling Word 97-2003 opslaat, wordt de inhoud van de bouwsteengalerieën definitief geconverteerd naar statische AutoTekst-fragmenten. U kunt de AutoTekst-fragmenten niet opnieuw converteren naar bouwstenen, ook niet als u het document op een later tijdstip naar Word 2010 converteert.

Inhoud uit de volgende bouwsteengalerieën wordt naar statische AutoTekst geconverteerd:

 • Tabellen

 • Kopteksten

 • Voetteksten

 • Paginanummers

 • Tekstvakken

 • Vergelijkingen

 • Inhoudsopgaven

 • Bibliografieën

 • Watermerken

 • Aangepaste galerieën

Bronvermeldingen en bibliografieën

Bronvermeldingen en bibliografieën worden naar statische tekst geconverteerd en worden als gevolg daarvan niet langer automatisch bijgewerkt.

In Word 2010 worden bronvermeldingen en bibliografieën automatisch bijgewerkt als u de bijbehorende brongegevens wijzigt of een nieuwe documentstijl toepast.

Wanneer u een Word 2010-document opslaat in de Word 97-2003-indeling, worden bronvermeldingen en bibliografieën geconverteerd naar statische tekst die niet automatisch wordt bijgewerkt en zijn de bronnen niet beschikbaar..

Als u het document op een later tijdstip opnieuw naar Word 2010 converteert, worden de bronvermeldingen en bibliografieën niet automatisch bijgewerkt. Als u wilt dat de bronvermeldingen en bibliografieën automatisch worden bijgewerkt, moet u de bronnen in het document opnieuw maken of deze naar de Huidige lijst in het dialoogvenster Bronbeheer kopiëren en de statische bronvermeldingen en bibliografieën vervangen door de nieuwe bronvermeldingen en bibliografieën.

Zie Een bibliografie maken voor meer informatie over bronvermeldingen en bibliografieën.

Inhoudsbesturingselementen

Inhoudsbesturingselementen worden geconverteerd naar statische inhoud.

Als u een document in de indeling voor Word 97-2003 opslaat, worden alle inhoudsbesturingselementen naar gewone tekst geconverteerd en verliest u de bijbehorende eigenschappen definitief, ook als u het document op een later tijdstip naar de bestandsindeling van Word 2010 converteert.

In Word 97-2003 zullen gebruikers bijvoorbeeld de items in vervolgkeuzelijsten niet te zien krijgen. Bovendien zijn de beveiligingseigenschappen (de gebieden die niet kunnen worden bewerkt of verwijderd) niet langer van kracht, zodat gebruikers de inhoud van de besturingselementen kunnen verwijderen en wijzigen.

Ingesloten objecten

Een ingesloten object in dit document is gemaakt in een nieuwere versie van Office. U kunt het niet bewerken in een eerdere versie van Word.

U kunt ingesloten Open XML-objecten converteren zodat gebruikers van eerdere versies van Word deze kunnen bewerken.

Opmerking: Het converteren van objecten wordt niet ondersteund in Word Starter. Zie Ondersteunde functies in Word Starter voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn in Word Starter.

Ingesloten Excel 2010-objecten converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Werkblad-object aan en klik vervolgens op Converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Converteren op Converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft Excel 97-2003-werkblad in de lijst Objecttype.

Ingesloten diaobjecten uit PowerPoint 2010 converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Dia-object aan en klik vervolgens op Converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Converteren op Converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft PowerPoint 97-2003-dia in de lijst Objecttype.

Ingesloten presentatieobjecten uit PowerPoint 2010 converteren

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Presentatie-object aan en klik vervolgens op Converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Converteren op Converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft PowerPoint 97-2003-presentatie in de lijst Objecttype.

Ingesloten Word 2010-objecten converteren

U kunt ingesloten objecten converteren zodat gebruikers van eerdere versies van Word deze kunnen bewerken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het ingesloten object.

 2. Wijs Documentobject aan en klik op Converteren.

 3. Klik in het dialoogvenster Converteren op Converteren naar.

 4. Selecteer Microsoft Word 97-2003-document in de lijst Objecttype.

Vergelijkingen

Vergelijkingen worden naar afbeeldingen geconverteerd. U kunt hier pas bewerkingen op uitvoeren nadat het document naar een andere bestandsindeling is geconverteerd. Alle opmerkingen, eindnoten of voetnoten in de vergelijkingen gaan definitief verloren bij het opslaan.

Als u het document in de indeling voor Word 97-2003 opslaat, worden de vergelijkingen naar afbeeldingen geconverteerd en kunt u ze niet langer bewerken. Als u het document op een later tijdstip echter naar de bestandsindeling Word 2010 converteert en er in de afbeeldingen van de vergelijkingen geen wijzigingen zijn aangebracht in een eerdere versie, worden de vergelijkingen naar tekst geconverteerd en kunt u ze weer bewerken.

SmartArt-afbeeldingen

SmartArt-afbeeldingen worden naar één object geconverteerd en kunnen in eerdere versies van Word niet worden bewerkt.

Als u een document met SmartArt-afbeeldingen in de indeling voor Word 97-2003 opslaat, worden de SmartArt-afbeeldingen geconverteerd naar statische afbeeldingen. U kunt dan de tekst in de afbeelding, de indeling van de afbeelding en het totale uiterlijk van de afbeelding niet meer aanpassen.

Als u het document op een later tijdstip opnieuw naar de indeling voor Word 2010 converteert en er in de afbeeldingen geen wijzigingen zijn aangebracht in een eerdere versie, wordt de afbeelding weer gewijzigd in een SmartArt-object.

Margetabs

Uitlijningstabs worden naar traditionele tabs geconverteerd.

In Office Word 2007 worden uitlijningstabs gebruikt om de tekst relatief ten opzichte van de marges van het document of ten opzichte van een gebied in het document te positioneren en de posities aan te passen als u de marges wijzigt.

Als u het document in de indeling voor Word 97-2003 opslaat, worden de uitlijningstabs vervangen door gewone tabs en worden de posities niet langer automatisch aangepast als u de marges wijzigt. Als u uitlijningstabs hebt gebruikt om een complexe lay-out te maken, kan het gebeuren dat de tabs hun oorspronkelijke positie verliezen waardoor het uiterlijk van het document wordt gewijzigd.

Tekstvakken

In de positionering van tekstvakken kunnen wijzigingen optreden.

Tekst in tekstvakken die verticaal is gecentreerd of aan de onderkant is uitgelijnd, wordt aan de bovenkant uitgelijnd, ook als u het document op een later tijdstip naar de indeling voor Word 2010 converteert.

Bijgehouden verplaatsingen

Bijgehouden verplaatsingen worden naar ingevoegde en verwijderde items geconverteerd.

Als u het document in de indeling voor Word 97-2003 opslaat, worden de bijgehouden verplaatsingen naar ingevoegde en verwijderde items geconverteerd. Als u het document op een later tijdstip naar de indeling voor Word 2010 converteert, worden de ingevoegde en verwijderde items niet opnieuw naar bijgehouden verplaatsingen geconverteerd.

Nieuwe opmaak voor nummering

Nieuwe opmaak voor nummering wordt geconverteerd naar Arabische cijfers (1, 2, 3, 4, ...).

Lijsten die zijn opgemaakt met de nieuwe opmaak voor nummering (0001, 0002, 0003, 0004, ...) worden geconverteerd naar Arabische cijfers in de standaardnotatie (1, 2, 3, 4, ...).

Nieuwe vormen en tekstvakken

Vormen en tekstvakken worden geconverteerd naar effecten die beschikbaar zijn in deze indeling.

Vormen en tekstvakken die zijn gemaakt in Word 2010, kunnen worden opgemaakt met diverse nieuwe effecten, zoals Schuine rand en 3D-draaiing, die niet beschikbaar zijn in eerdere versies van Word. In eerdere versies van Word worden deze effecten geconverteerd naar effecten die beschikbaar zijn in die versies.

Teksteffecten

Teksteffecten worden verwijderd.

Teksteffecten worden definitief verwijderd, tenzij de effecten zijn toegepast via een aangepaste stijl.

Als de teksteffecten zijn toegepast via een aangepaste stijl, worden deze opnieuw weergegeven wanneer het document opnieuw wordt geopend in Word 2010.

Alternatieve tekst voor tabellen

Alternatieve tekst in tabellen gaat verloren.

Alternatieve tekst wordt weergegeven wanneer een document op het web staat. In de Word 97-2003-indeling wordt alternatieve tekst in tabellen definitief verwijderd.

Auteurs blokkeren

Alle informatie over waar andere auteurs bewerkingen uitvoeren in dit document, gaat definitief verloren.

Auteurblokkeringen worden verwijderd uit alle gebieden waarop deze zijn toegepast en het hele document kan worden bewerkt.

WordArt

Teksteffecten worden verwijderd.

WordArt wordt geconverteerd naar statische tekst.

Grafieken en diagrammen

Een grafiek in dit document bevat misschien gegevens in cellen die buiten de limiet vallen voor het aantal rijen en kolommen in de geselecteerde bestandindeling. Gegevens buiten 256 (IV) kolommen en 65.536 rijen kunnen niet worden opgeslagen.

Sommige grafieken en diagrammen worden geconverteerd naar afbeeldingen die niet kunnen worden gewijzigd. Als de grafiek of het diagram is gebaseerd op gegevens buiten de rijen en kolommen die in Word 97-2003 worden ondersteund, gaan die gegevens verloren.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×