Compatibiliteitsproblemen met werkbladen

Belangrijk: 

  • Los problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden op voordat u een werkmap in Excel 2007 of hoger in een oudere bestandsindeling opslaat, zodat u permanent gegevensverlies of een onjuiste werking kunt voorkomen. Met Compatibiliteitscontrole kunt u potentiële problemen identificeren.

  • Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden moeten mogelijk worden opgelost voordat u de werkmapgegevens opslaat. Er gaan door deze problemen geen gegevens verloren en de functionaliteit blijft gelijk, maar wanneer u de werkmap in een eerdere versie van Microsoft Excel opent, ziet deze er mogelijk niet hetzelfde uit of werkt deze niet op dezelfde manier.

Compatibiliteitscontrole start automatisch als u een werkmap wilt opslaan in de XLS-indeling van Excel 97-2003. Als u niet bang bent voor mogelijke problemen, kunt u Compatibiliteitscontrole uitschakelen.

Compatibiliteitscontrole, met de versies om te controleren

Zie Een Excel-werkmap opslaan voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel voor informatie over Compatibiliteitscontrole.

In dit artikel

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Probleem

Oplossing

Deze werkmap bevat meer rijen en/of kolommen dan het aantal dat wordt ondersteund door de geselecteerde indeling. Gegevens die buiten het gebied van 65.536 rijen bij 256 kolommen vallen, worden niet opgeslagen. Eventuele formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied geven de fout #VERW! als resultaat.

Wat betekent dit?   Vanaf Excel 2007 bestaat het werkblad uit 1.048.576 rijen bij 16.384 kolommen, maar Excel 97-2003 bestaat uit slechts 65.536 rijen en 256 kolommen. Gegevens die buiten deze grenzen vallen, gaan in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de cellen en bereiken te zoeken die buiten de rij-en kolomgrenzen liggen, selecteer de rijen en kolommen en plaats deze vervolgens binnen de limieten voor kolommen en rijen van het werkblad of op een ander werkblad met knippen en plak.

Compatibiliteitscontrole

Deze werkmap bevat scenario's met verwijzingen naar cellen buiten de rij- en kolomgrenzen van de geselecteerde bestandsindeling. Deze scenario's worden niet opgeslagen in de geselecteerde bestandsindeling.

Wat betekent dit?    Een scenario in het werkblad verwijst naar een cel buiten de rij-en kolomlimiet van Excel 97-2003 (65.536 rijen per 256 kolommen), en is niet meer beschikbaar wanneer u de werkmap verder opslaat in de eerdere versie van Excel.

Wat moet u doen?    Ga in scenario beheernaar het scenario dat een verwijzing bevat die buiten de rij-en kolomlimiet van de eerdere versie van Excel valt en wijzig vervolgens de verwijzing in een locatie binnen die limiet.

Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Wat-als-analyse > Scenariobeheer. Zoek in het vak Scenario's naar het scenario waardoor het compatibiliteitsprobleem wordt veroorzaakt, en bewerk de verwijzing.

Deze werkmap bevat datums in een kalenderindeling die niet wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Deze datums worden weergegeven als Gregoriaanse datums.

Wat betekent dit?    Vanaf Excel 2007 kunt u aangepaste internationale kalenderindelingen maken, zoals Hebreeuwse maan, Japanse maan, Chinese maan, Saka, Zodiak Chinees, Zodiak Koreaans, Rokuyou maan en Koreaanse maan. Deze kalenderindelingen worden echter niet ondersteund in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    U moet de kalenderindeling wijzigen in een taal (landinstelling) die wel door Excel 97-2003 wordt ondersteund om verlies van functionaliteit te voorkomen.

Deze werkmap bevat datums in een kalenderindeling die niet wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. U moet deze datums bewerken volgens de gregoriaanse kalender.

Wat betekent dit?    Vanaf Excel 2007 kunt u een niet-Westers kalendertype toepassen, zoals Thai Boeddhistisch of Arabisch Hijri. In Excel 97-2003 kunnen deze kalendertypen alleen in de Gregoriaanse kalender worden bewerkt.

Wat moet u doen?    U moet de kalenderindeling wijzigen in een taal (landinstelling) die wel door Excel 97-2003 wordt ondersteund om verlies van functionaliteit te voorkomen.

Deze werkmap bevat meer cellen met gegevens dan het aantal dat wordt ondersteund in eerdere versies van Excel. In eerdere versies van Excel kan deze werkmap niet worden geopend.

Wat betekent dit?    Vanaf Excel 2007 wordt het totaal aantal beschikbare celblokken (CLB's) alleen beperkt door het beschikbare geheugen. In Excel 97-2003 is het aantal beschikbare CLB's echter beperkt tot 64.000 per exemplaar van Excel.

Een CLB bevat 16 werkbladrijen. Als alle rijen in een werkblad gegevens bevatten, zou dit werkblad 4,096 CLB's bevatten en kunnen er slechts 16 van dergelijke werkbladen voorkomen in één exemplaar van Excel (ongeacht het aantal geopende werkmappen in Excel).

Wat moet u doen?    Als u er zeker van wilt zijn dat de werkmap niet de CLB-grens van 64.000 overschrijdt en in Excel 97-2003 kan worden geopend, moet u in de compatibiliteitsmodus in Excel 2007 en hoger werken nadat u de werkmap hebt opgeslagen in de bestandsindeling van Excel 97-2003. In de compatibiliteitsmodus worden de CLB's in de actieve werkmap bijgehouden.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een sparkline. Sparklines worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2010 worden sparklines niet weergegeven in het werkblad.

Alle sparklines blijven echter in de werkmap beschikbaar en worden toegepast zodra de werkmap weer wordt geopend in Excel 2010 en hoger.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die sparklines bevatten, en breng de vereiste wijzigingen aan. U kunt bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak toepassen in plaats van of in aanvulling op de sparklines die niet in de eerdere versie van Excel wordt weergegeven.

Dit bestand bevatte oorspronkelijk functies die niet door deze versie van Excel zijn herkend. Deze functies worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Functies die in deze werkmap zijn gebruikt, zijn niet beschikbaar in versies van Excel die ouder zijn dan Excel 2007 (Excel 97-2003) en gaan verloren.

Wat moet u doen?    Als u weet welke functies het probleem veroorzaken, kunt u deze indien mogelijk verwijderen of vervangen, en slaat u het bestand vervolgens in de gewenste bestandsindeling op.

Dit bestand bevatte oorspronkelijk functies die niet door deze versie van Excel zijn herkend. Deze functies gaan verloren wanneer u een OpenXML-bestand opslaat in de bestandsindeling XLSB of omgekeerd.

Wat betekent dit?    Functies die zijn gebruikt in deze werkmap zijn niet beschikbaar in Excel 2007 als u een OpenXML-bestand opslaat als Excel binaire werkmap (*.XLSB) of omgekeerd. Als u het bestand desondanks opslaat, gaan deze functies verloren.

Wat moet u doen?    Als u weet welke functies het probleem veroorzaken, kunt u deze indien mogelijk verwijderen of vervangen, en slaat u het bestand vervolgens in de gewenste bestandsindeling op.

Deze werkmap bevat een of meer grafieken (zoals treemaps) die niet beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel. Ze worden verwijderd.

Wat betekent dit?    Nieuwere grafiektypen, zoals treemaps die voor het eerst zijn geïntroduceerd in Excel 2016, zijn in deze werkmap niet beschikbaar in eerdere versies. Wanneer u doorgaat met het opslaan van het bestand, gaan de grafieken verloren.

Wat moet u doen?    Nieuwe grafiektypen worden uit de werkmap verwijderd als u doorgaat met het opslaan in een oudere bestandsindeling. Als u weet dat gebruikers met oudere versies uw werkmap moeten gebruiken, kunt u overwegen om alle nieuwe grafiektypen uit uw werkmap te verwijderen en in plaats daarvan de standaardgrafiektypen die beschikbaar zijn voor alle versies te worden gebruikt. U kunt het bestand vervolgens opslaan in de gewenste bestandsindeling.

Naar boven

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden

Probleem

Oplossing

Eerdere versies van Excel ondersteunen geen kleuropmaak in kop- en voettekst. De kleuropmaakgegevens worden als niet-opgemaakte tekst weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Vanaf Excel 2007 kunt u kleuropmaak toepassen op kop- en voetteksten. In Excel 97-2003 is dat niet mogelijk.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Herstellen als u de kleuropmaak wilt verwijderen.

Compatibiliteitscontrole

Deze werkmap bevat werkbladen met kop- en voetteksten op een even pagina of op de eerste pagina. Deze kop- en voetteksten voor pagina's kunnen niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?   Vanaf Excel 2007 kunt u verschillende kop- en voetteksten weergeven op even pagina's of de eerste pagina. In Excel 97-2003 kunnen kop- en voetteksten voor even pagina's of de eerste pagina niet worden weergegeven, maar deze zijn weer zichtbaar als u de werkmap opnieuw opent in Excel 2007 en hoger.

Wat moet u doen?    Voor een werkmap die u geregeld in de bestandsindeling van Excel 97-2003 opslaat, kunt u beter geen kop- of voetteksten op even pagina's of de eerste pagina's gebruiken.

Een aantal cellen of stijlen in deze werkmap bevat opmaak die niet wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze opmaak wordt geconverteerd naar de meest overeenkomende opmaak die beschikbaar is.

Wat betekent dit?    Vanaf Excel 2007 zijn verschillende opties voor celopmaak of celstijlen beschikbaar, zoals speciale effecten en schaduwen. Deze opties zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Wanneer u doorgaat met het opslaan van de werkmap, wordt de meest geschikte beschikbare indeling toegepast, wat gelijk kan zijn aan een andere indeling die u hebt toegepast op iets anders. Om te voorkomen dat opmaak wordt gebruikt, kunt u de celopmaak en celstijlen die niet worden ondersteund, wijzigen of verwijderen voordat u de werkmap opslaat in de bestandsindeling van Excel 97-2003.

Deze werkmap bevat meer typen unieke celopmaak dan het aantal dat wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Sommige typen celopmaak worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Vanaf Excel 2007 kunt u 64.000 unieke typen celopmaak gebruiken, terwijl in Excel 97-2003 slechts 4.000 unieke typen celopmaak beschikbaar zijn. Een uniek type celopmaak is elke specifieke combinatie van opmaak die in een werkmap wordt toegepast.

Wat moet u doen?    Als u specifieke typen celopmaak in Excel 97-2003 wilt behouden, kunt u sommige typen celopmaak verwijderen die u minder belangrijk vindt.

Deze werkmap bevat meer unieke lettertypen dan het aantal dat wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Bepaalde lettertypen worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Vanaf Excel 2007 zijn 1024 globale lettertypen beschikbaar en kunt u per werkmap 512 lettertypen gebruiken. In Excel 97-2003 worden minder unieke typen lettertypeopmaak ondersteund.

Wat moet u doen?    Als u specifieke typen lettertypeopmaak in Excel 97-2003 wilt behouden, kunt u sommige typen verwijderen die u minder belangrijk vindt.

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Zie ook

Een Excel-werkmap opslaan voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel

Excel-opmaak en -functionaliteit die niet behouden blijven bij conversies naar andere bestandsindelingen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×